Personel

Öğretim Görevlisi Ömür Deliveli
Öğretim Görevlisi
Ömür Deliveli
@ E-posta
odeliveli@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 2186

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü / Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 1992

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 2010

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliveli, Ö. Deliveli, K. " Hatay’da Artan Suriyeli Sığınmacı Sayısı İle Ortaya Çıkan Sorunlar, Tehlike ve Tehditler" 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta. - 2014
2-) Deliveli, Ö., Deliveli, K. "Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihinde Önemli Mevzuat Değişiklikleri ve Dönüm Noktaları" 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Haziran, Hacettepe Üniversitesi Ankara. - 2014
3-) Deliveli, Ö., Deliveli, K. "Öğretim Elemanlarının Akademik Üsluplarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5-8 Haziran, Hacettepe Kongresi, Ankara. - 2014
4-) Deliveli, Ö. Deliveli, K. "Küreselleşmenin Demokrasiye Etkileri", 3. Uluslararası Felsefe Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 23-25 Ekim - 2014
5-) Deliveli, Ö., “Lider Yönetici Özelliği Taşıyan Yöneticilerle Lider Yönetici Analizi” , 27 Nisan, SOSBİLKO, Kuşadası. - 2013
6-) Deliveli, Ö., “Lider Yönetici Kavramının, Lider ve Yönetici Kavramlarıyla Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi” , 27 Nisan, SOSBİLKO, Kuşadası. - 2013
7-) Deliveli, Ö., “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, 5-8 Haziran, V. Uluslar arası Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB’2013), Çanakkale, - 2013
8-) Deliveli, Ö., “Yönetim Örgütlerinde Çatışmalar İlerleme ve Gelişmenin Bir Aracı Olarak Kullanılabilir mi?, 6-9 Aralık 2012, 1. UA. EAK, KKTC. - 2012
9-) Deliveli, Ö., Yönetim Örgütlerinde Mobbing Uygulamalarının Bireysel ve Örgütsel Kayıplar Açısından Değerlendirilmesi”,, 6-9 Aralık 2012, 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, KKTC. - 2012

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliveli, Ö., "Mülteci Çocukların Şiddet Karşısındaki Mağduriyetleri ve Şiddet Eğilimleri” , 1-3 Kasım, 5. Uluslar arası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya. - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliveli, Ö., Deliveli, K., "Çocuklarda demokrasi ve vatandaşlık Bilincinin Geliştirilmesi" 11. Yaratıcı, Yenilikçi Öğretmen Semineri, EÇEV- Yaşar Üniversitesi 5 Nisan, İzmir - 2014
2-) Deliveli, K., Deliveli, Ö. "Eğitim Kurum ve Kuruluşlarında Denetim Mekanizmaları ve Kamu Denetçiliği Kurumunun Denetimi" 6. Eğitim Denetimi Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 18-20 Haziran - 2014
3-) Deliveli, K. Deliveli, Ö. "Türkiye'de Engellilerin İstihdamı Sorunu", 1. Ulusal Sosyal Koruma Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, 17-18 Ekim - 2014
4-) Deliveli, Ö., “Türkiye’de Mobbing Sadece Bir Yönetim Sorunu mudur? Bir Hukuk Boşluğunun Sonucu mudur? “, 8-10 Mayıs, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Marmaris. - 2013
5-) Deliveli, Ö., “ İşyerinde Duyguların Yönetimi ve Motivasyon Konusunda Yöneticilerin Uygulamaları : Muğla Örneği“, 8-10 Mayıs, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Marmaris. - 2013
6-) Deliveli, Ö.,“İnsan Hakları Sorunu Olan Mobbingin İç Hukukumuzda ve Uluslararası Hukuktaki Yeri ve Önemi” , 27-28 Mart, 2. Kamu Etiği Kongresi, TODAİE, Ankara. - 2013

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Hukuk- Kamu Yönetimi Sözlüğü, 2010 Ekin yayınevi, Bursa. - 2010
2-) KPSS-A ve Meslek Sınavlarına Hazırlık, Elit Yayınları, Muğla. - 2003
3-) Anayasa Hukuku, 2000, Yargı Yayınevi, Ankara- İkinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. - 2002
4-) İdare Hukuku, 2000, Yargı Yayınevi, Ankara – İkinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. - 2002
5-) Türkiye Ekonomisi, 2000, Yargı Yayınevi, Ankara. – İkinci Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara. - 2002
6-) Kaymakamlık Deneme Soru Bankası, 2000, Yargı Yayınevi, Ankara. İkinci baskı Adalet Yayınevi, Ankara. - 2002
7-) Kamu Yönetimi Sözlüğü, Adalet Yayınevi, Ankara - 2002
8-) Deneme 4 Hakimlik Savcılık Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası, Yargı Yayınevi, Ankara. - 2001
9-) KMS Eleme Sınava Hazırlık Kitabı, Yargı Yayınevi, Ankara. - 2001
10-) KPSS İktisat Soru Bankası, Yargı Yayınevi, Ankara. - 2000
11-) Adli ve İdari Hakimlik Savcılık Sınavlarına Hazırlık Klavuzu, Yargı Yayınevi, Ankara. - 2000
12-) KPSS Maliye- Muhasebe Soru Bankası, Yargı Yayınevi, Ankara. - 2000
13-) KPSS Hukuk Soru Bankası, Yargı Yayınevi, Ankara. - 2000

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kamu Etiği -"İnsan Hakları Sorunu Olan Mobbingin Ulusal ve Uluslararası Hukuktaki Yeri ve Önemi" - Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü- 1. Baskı- Yayın no: 383 - 2015

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Hukuka Giriş, 6. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa. - 2011

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)
9-)

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)
3-)
4-)
5-)
6-)
7-)
8-)
9-)
10-)
11-)
12-)
13-)

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 11. Yaratıcı, Yenilikçi Öğretmen Semineri, "Mobbing İle İlgili Değerlendirme ve Mücadele Yöntemleri Çalıştayı" . Nisan. Türkiye. 2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 6 - 9 Haziran 2013 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nce düzenlenen “V. International Congress of Educational Resarch” “Peace, Memory&Education Resarch” kapsamında düzenlenen “Nitel Araştırma Kod Rehberi” konulu çalıştay- Katılımcı. Haziran. Türkiye. 2013

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 2. Kamu Etiği Kongresi, “Kamu Örgütlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Çalıştayı” katılımcı. Mart. Türkiye. 2013

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) “Anayasa Değişikliği Yapılmasının Teknik Yöntemi” MAKÜ İİBF Burdur 2013. Mayıs. Türkiye. 2013
2-) " DGS ve Kariyer” MSKÜ MMYO Muğla 2013 . Mart. Türkiye. 2013
3-) "Kariyer Planlama” MAKÜ Sosyal Bilimler Yüksek Okulu Burdur 2013. Mart. Türkiye. 2013
4-) “Kariyer Planlama” Kıbrıs UKÜ 2012. Aralık. KKTC. 2012
5-) “Kariyer Planlama” MAKÜ İİBF Burdur 2012. Aralık. Türkiye. 2012
6-) “Kariyer Yönetimi” MSKÜ İİBF Muğla 2010. Mart. Türkiye. 2010
7-) “KPSS ve Mesleki Sınavlar” MSKÜ İİBF Muğla 2007. Mart. Türkiye. 2007
8-) "KPSS ve Meslek Sınavlarına Hazırlık” SDÜ İİBF Isparta 2006. Kasım. Türkiye. 2006
9-) “KPSS ve Mesleki Sınavlar” MSKÜ İİBF Muğla 2006. Mart. Türkiye. 2006
10-) “KPSS ve Meslek Sınavlarına Hazırlık” SDÜ İİBF- Isparta- 2005. Nisan. Türkiye. 2005
11-) "KPSS ve Meslek Sınavlarına Hazırlık" SDÜ İİBF- Isparta - 2004. Aralık. Türkiye. 2004
12-) “BM Güvenlik Konseyi ve Irak’a Müdahale” MSKÜ İİBF Muğla 2003. Ocak. Türkiye. 2003

Verdiği Dersler

İŞY2807 2014-2015 Yaz

TİCARET HUKUKU

YRY 2509 2017-2018 Güz

KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ

İŞY1811 2017-2018 Güz

TEMEL HUKUK

İŞY1811 2017-2018 Güz

TEMEL HUKUK

YRY 2005 2017-2018 Güz

ANAYASA HUKUKU

YRY 2509 2017-2018 Güz

KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ

YRY 2005 2017-2018 Güz

ANAYASA HUKUKU

İŞY1811 2017-2018 Güz

TEMEL HUKUK

MUH2807 2017-2018 Güz

KAMU MALİYESİ

MUH2807 2017-2018 Güz

KAMU MALİYESİ

İŞY1811 2017-2018 Güz

TEMEL HUKUK

SBÖ2007 2017-2018 Güz

Temel Hukuk

SBÖ2007 2017-2018 Güz

Temel Hukuk

BRY1006 2016-2017 Bahar

KAMU ÖZEL KESİM YAPISI

İŞY2810 2016-2017 Bahar

TİCARET HUKUKU

İŞY2804 2016-2017 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞY2804 2016-2017 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

YRY1002 2016-2017 Bahar

İDARE HUKUKU

İŞY2810 2016-2017 Bahar

TİCARET HUKUKU

İŞY2804 2016-2017 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

BRY1006 2016-2017 Bahar

KAMU ÖZEL KESİM YAPISI

İŞY2804 2016-2017 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

YRY1002 2016-2017 Bahar

İDARE HUKUKU

İŞY1811 2016-2017 Güz

TEMEL HUKUK

MUH2807 2016-2017 Güz

KAMU MALİYESİ

YRY 2005 2016-2017 Güz

ANAYASA HUKUKU

YRY 2509 2016-2017 Güz

KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ

MUH2807 2016-2017 Güz

KAMU MALİYESİ

İŞY1811 2016-2017 Güz

TEMEL HUKUK

İŞY1811 2016-2017 Güz

TEMEL HUKUK

İŞY1811 2016-2017 Güz

TEMEL HUKUK

YRY 2005 2016-2017 Güz

ANAYASA HUKUKU

YRY 2509 2016-2017 Güz

KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ

İŞY2810 2015-2016 Yaz

TİCARET HUKUKU

İŞY2810 2015-2016 Yaz

TİCARET HUKUKU

İŞY2804 2015-2016 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞY2810 2015-2016 Bahar

TİCARET HUKUKU

YRY2504 2015-2016 Bahar

YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ

İŞY2810 2015-2016 Bahar

TİCARET HUKUKU

YRY1002 2015-2016 Bahar

İDARE HUKUKU

BRY1006 2015-2016 Bahar

KAMU ÖZEL KESİM YAPISI

BRY1006 2015-2016 Bahar

KAMU ÖZEL KESİM YAPISI

YRY2504 2015-2016 Bahar

YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ

YRY1002 2015-2016 Bahar

İDARE HUKUKU

İŞY2810 2015-2016 Bahar

TİCARET HUKUKU

İŞY2804 2015-2016 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞY2810 2015-2016 Bahar

TİCARET HUKUKU

İŞY2807 2015-2016 Güz

TİCARET HUKUKU

İŞY1811 2015-2016 Güz

TEMEL HUKUK

YRY 2515 2015-2016 Güz

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ

İŞY2837 2015-2016 Güz

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

YRY 2005 2015-2016 Güz

ANAYASA HUKUKU

İŞY2807 2015-2016 Güz

TİCARET HUKUKU

MUH2807 2015-2016 Güz

KAMU MALİYESİ

İŞY1811 2015-2016 Güz

TEMEL HUKUK

YRY 2515 2015-2016 Güz

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ

İŞY2837 2015-2016 Güz

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

YRY 2005 2015-2016 Güz

ANAYASA HUKUKU

MUH2807 2015-2016 Güz

KAMU MALİYESİ

İŞY2810 2014-2015 Bahar

TİCARET HUKUKU

YRY2504 2014-2015 Bahar

YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ

YRY1002 2014-2015 Bahar

İDARE HUKUKU

DŞT1006 2014-2015 Bahar

ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU

DŞT1006 2014-2015 Bahar

ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU

BRY1006 2014-2015 Bahar

KAMU ÖZEL KESİM YAPISI

İŞY2810 2014-2015 Bahar

TİCARET HUKUKU

BRY1006 2014-2015 Bahar

KAMU ÖZEL KESİM YAPISI

İŞY2804 2014-2015 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞY2810 2014-2015 Bahar

TİCARET HUKUKU

İŞY2804 2014-2015 Bahar

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

YRY1002 2014-2015 Bahar

İDARE HUKUKU

YRY1003 2014-2015 Güz

ANAYASA HUKUKU

İŞY2807 2014-2015 Güz

TİCARET HUKUKU

İŞY2807 2014-2015 Güz

TİCARET HUKUKU

MUH2807 2014-2015 Güz

KAMU MALİYESİ

MUH2807 2014-2015 Güz

KAMU MALİYESİ

YRY2501 2014-2015 Güz

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ

İŞY1811 2014-2015 Güz

TEMEL HUKUK

İŞY1811 2014-2015 Güz

TEMEL HUKUK

İŞY2837 2014-2015 Güz

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

YRY1003 2014-2015 Güz

ANAYASA HUKUKU

İŞY2807 2014-2015 Güz

TİCARET HUKUKU