Personel

Yrd.Doç.Dr. Öge Artagan
Yrd.Doç.Dr.
Öge Artagan
@ E-posta
ogebasoglan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5868

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 17.06.2005

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji 02.07.2008

Doktora

Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji 16.04.2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dikmen.,M., Cantürk.,Z., Artagan.,Ö., Öztürk.,N., 2017. Antioxidant, Antiproliferative and Apoptotic Effects of Secondary Metabolites of Halotolerant Aspergillus terreus on Colon Adenocarcinoma Caco-2 Cells. International Journal of Pharmacology
2-) Cantürk.,Z., Dikmen.,M., Artagan.,Ö., Özarda.,G., Öztürk.,N., 2016. Cytotoxic Effects of Resveratrol, Rutin and Rosmarinic Acid on ARH–77 Human (Multiple Myeloma) Cell Line. Natural Product Comunications
3-) Cantürk.,Z., Artagan.,Ö., Miriş.,D., 2016. Antıcancer Effects Of Secondary Metabolıtes Of Penıcıllıum Chrysogenum Var. Chrysogenum On Colon Adenocarcınoma Cells. Fresenius. Environmental Bulletin
4-) Alanyalı.,F., Ergin.,E., Öge.,A., Benkli.,K., 2011. Investigation of Genotoxic effects of some ruthenium complexes according to cis-platin. International Journal of Pharmacology
5-) Susuz.,F., Artagan.,Ö., Yüksel.,S., 2011. Mutagenicity Studies of Some Substitued Benzylideneaniline Derivatives. International Journal of Pharmacology
6-) Alanyalı.,F., Arıcı.,M., Artagan.,Ö., İlhan.,I., Yusuf.,Ö., 2010. Mutagenicity of bisbenzimidazole derivatives. Z.Naturforsch C
7-) Benkli.,K., Tunalı.,Y., Cantürk.,Z., Artagan.,Ö., Alanyalı.,F., 2009. Cytotoxic and Genotoxic Effects of [Ru(phi)3]2+ Evaluated by Ames/Salmonella and MTT Methods. European Journal of Medicinal Chemistry

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Artagan.,Ö., Alanyalı.,F., Canbek.,M., 2014. Evaluation of apoptotic effects of punicalagin on rat liver which are exposed to partial hepactectomy. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
2-) Alanyalı.,F., Özata.,A., Başoğlan.,Ö., 2008. Investigation of Cytotoxic Effects of Thallium acetate and Ellagic acid on NIH 3T3 cell line. Cell Biology and Toxicology
3-) Başoğlan.,Ö., Alanyalı.,F., Cantürk.,Z., 2008. Investigation on Cytotoxic effects of Thallium Acetate and Ellagic Acid on C6 cell Line. CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Halotolerant Fungal Sekonder Metabolitlerin Anti-Kandidal, Proinflamatuar/Anti-İnflamatuar Etkilerinin Araştırılması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1403S064. . 2014-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Parsiyal Hepatektomi Yapılmış Sıçanlarda Punicalagin’in Karaciğer Üzerindeki Apoptotik Etkilerinin Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 120F057. . 2012-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bazı Tabanus (Tabanidae, Diptera) Türlerinin DNA’larının RAPD-PCR Tekniği ile incelenmesi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 120F057. Araştırmacı, 2007-2009.. 2007-2009

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Uygulama Merkezi’nin "Hayatın İçinde Bilim ve Sanat programı Eğitmen. Türkiye. . 2014
2-) Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Uygulama Merkezi’nin "Bilimin Pencersinden Canlılığın Gizemleri"Program Kordinatörlüğü. Türkiye. . 2013
3-) Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Uygulama Merkezi’nin "Biyolojinin Penceresinden Canlının Gizemleri" İsimli Programda Eğitmen. Türkiye. . 2012

Verdiği Dersler

TLT1005 2017-2018 Güz

GENEL BİYOLOJİ

TLT2503 2017-2018 Güz

İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER

TLT2503 2017-2018 Güz

İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER

TLT2511 2017-2018 Güz

MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER

SGP1815 2017-2018 Güz

FİZYOLOJİ

SGP1815 2017-2018 Güz

FİZYOLOJİ

TLT2511 2017-2018 Güz

MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER

TLT1005 2017-2018 Güz

GENEL BİYOLOJİ

TLT2506 2016-2017 Bahar

HİSTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ

TLT1498 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI I (30 İŞGÜNÜ)

TLT1002 2016-2017 Bahar

GENEL BİYOKİMYA I

TLT2506 2016-2017 Bahar

HİSTOLOJİ- EMBRİYOLOJİ

TLT1002 2016-2017 Bahar

GENEL BİYOKİMYA I

TLT2005 2016-2017 Güz

TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I

TLT1005 2016-2017 Güz

GENEL BİYOLOJİ

SGP1815 2016-2017 Güz

FİZYOLOJİ

SGP1815 2016-2017 Güz

FİZYOLOJİ

TLT2503 2016-2017 Güz

İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER

TLT1005 2016-2017 Güz

GENEL BİYOLOJİ

TLT2503 2016-2017 Güz

İMMÜNOLOJİK YÖNTEMLER