Personel

Öğretim Görevlisi Hüseyin Ökten
Öğretim Görevlisi
Hüseyin Ökten
@ E-posta
ohuseyin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 2189

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü / Harita Ve Kadastro Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ Haziran 28, 1993

Yayin Bilgileri

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) - 2014

Verdiği Dersler

HRT103 2017 Bahar Ek Sınav 2

HARİTA TASARIMI

HRK2004 2017 Bahar Ek Sınav 2

APLİKASYON

HRK2003 2017 Bahar Ek Sınav 2

HARİTA YAPIMI

HRT202 2017 Bahar Ek Sınav 2

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ

HRT208 2017 Bahar Ek Sınav 2

ARAZİ UYGULAMASI II

YRY2002 2017 Bahar Ek Sınav 2

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

HRK2004 2017 Bahar Ek Sınav 2

APLİKASYON

HRT210 2017 Bahar Ek Sınav 2

CBS UYGULAMALARI

HRT207 2017 Bahar Ek Sınav 2

JEODEZİ

HRT209 2017 Bahar Ek Sınav 2

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ II

HRT208 2017 Bahar Ek Sınav 2

ARAZİ UYGULAMASI II

HRK2003 2017 Bahar Ek Sınav 2

HARİTA YAPIMI

HRT104 2017 Bahar Ek Sınav 2

PLANLAMA BİLGİSİ

İŞY1824 2017 Bahar Ek Sınav 2

TEMEL HUKUK

HRT110 2017 Bahar Ek Sınav 2

HARİTA VERİ YÖNETİMİ I

İŞY1824 2017 Bahar Ek Sınav 1

TEMEL HUKUK

HRK2004 2017 Bahar Ek Sınav 1

APLİKASYON

HRK1001 2017 Bahar Ek Sınav 1

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRT208 2017 Bahar Ek Sınav 1

ARAZİ UYGULAMASI II

HRK2003 2017 Bahar Ek Sınav 1

HARİTA YAPIMI

HRK2004 2017 Bahar Ek Sınav 1

APLİKASYON

HRK2003 2017 Bahar Ek Sınav 1

HARİTA YAPIMI

HRT110 2017 Bahar Ek Sınav 1

HARİTA VERİ YÖNETİMİ I

HRT103 2017 Bahar Ek Sınav 1

HARİTA TASARIMI

HRT209 2017 Bahar Ek Sınav 1

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA ÇİZİMİ II

HRT104 2017 Bahar Ek Sınav 1

PLANLAMA BİLGİSİ

HRT207 2017 Bahar Ek Sınav 1

JEODEZİ

HRT210 2017 Bahar Ek Sınav 1

CBS UYGULAMALARI

HRT208 2017 Bahar Ek Sınav 1

ARAZİ UYGULAMASI II

YRY2002 2017 Bahar Ek Sınav 1

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

HRK1001 2017 Bahar Ek Sınav 1

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRT202 2017 Bahar Ek Sınav 1

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİ

HRK1504 2014-2015 Yaz

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HRK1506 2014-2015 Yaz

MESLEK ETİĞİ

HRK2004 2014-2015 Yaz

APLİKASYON

HRK2004 2014-2015 Yaz

APLİKASYON

HRK1506 2014-2015 Yaz

MESLEK ETİĞİ

HRK1504 2014-2015 Yaz

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HRK2003 2014-2015 Yaz

HARİTA YAPIMI

HRK2003 2014-2015 Yaz

HARİTA YAPIMI

HRK1001 2018-2019 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK2007 2018-2019 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK2003 2018-2019 Güz

HARİTA YAPIMI

HRK1001 2018-2019 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK2007 2018-2019 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK2003 2018-2019 Güz

HARİTA YAPIMI

YRY2002 2017-2018 Yaz

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

YRY2002 2017-2018 Yaz

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

YRY2002 2017-2018 Bahar

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

YRY2002 2017-2018 Bahar

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

HRK1504 2017-2018 Bahar

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HRK1506 2017-2018 Bahar

MESLEK ETİĞİ

İŞY1824 2017-2018 Bahar

TEMEL HUKUK

HRK2004 2017-2018 Bahar

APLİKASYON

HRK2006 2017-2018 Bahar

ARAZİ YÖNETİMİ

İŞY1824 2017-2018 Bahar

TEMEL HUKUK

HRK2006 2017-2018 Bahar

ARAZİ YÖNETİMİ

HRK2004 2017-2018 Bahar

APLİKASYON

HRK2511 2017-2018 Güz

KONUM VE HARİTA BİLGİSİ

HRK2511 2017-2018 Güz

KONUM VE HARİTA BİLGİSİ

HRK2003 2017-2018 Güz

HARİTA YAPIMI

HRK2005 2017-2018 Güz

KADASTRO I

HRK2007 2017-2018 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK1003 2017-2018 Güz

HARİTA ÇİZİMİ I

HRK1003 2017-2018 Güz

HARİTA ÇİZİMİ I

HRK2005 2017-2018 Güz

KADASTRO I

HRK2007 2017-2018 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK1003 2016-2017 Yaz

HARİTA ÇİZİMİ I

HRK1003 2016-2017 Yaz

HARİTA ÇİZİMİ I

HRK2006 2016-2017 Bahar

ARAZİ YÖNETİMİ

İŞY1824 2016-2017 Bahar

TEMEL HUKUK

HRK1504 2016-2017 Bahar

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HRK1502 2016-2017 Bahar

FOTOGRAMETRİ

YRY2002 2016-2017 Bahar

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

İŞY1824 2016-2017 Bahar

TEMEL HUKUK

HRK1502 2016-2017 Bahar

FOTOGRAMETRİ

HRK2006 2016-2017 Bahar

ARAZİ YÖNETİMİ

YRY2002 2016-2017 Bahar

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

HRK1506 2016-2017 Bahar

MESLEK ETİĞİ

HRK1009 2016-2017 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK1009 2016-2017 Güz

MESLEKİ TRİGONOMETRİ

HRK1003 2016-2017 Güz

HARİTA ÇİZİMİ I

HRK2007 2016-2017 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK2005 2016-2017 Güz

KADASTRO I

HRK1003 2016-2017 Güz

HARİTA ÇİZİMİ I

HRK2007 2016-2017 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK2005 2016-2017 Güz

KADASTRO I

HRK2004 2015-2016 Yaz

APLİKASYON

HRK2004 2015-2016 Yaz

APLİKASYON

HRK1506 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

İŞY1824 2015-2016 Bahar

TEMEL HUKUK

HRK2004 2015-2016 Bahar

APLİKASYON

YRY2002 2015-2016 Bahar

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

İŞY1824 2015-2016 Bahar

TEMEL HUKUK

HRK1506 2015-2016 Bahar

MESLEK ETİĞİ

HRK1504 2015-2016 Bahar

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

YRY2002 2015-2016 Bahar

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

HRK1504 2015-2016 Bahar

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HRK2004 2015-2016 Bahar

APLİKASYON

HRK1001 2015-2016 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK2511 2015-2016 Güz

KONUM VE HARİTA BİLGİSİ

HRK2003 2015-2016 Güz

HARİTA YAPIMI

HRK2007 2015-2016 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK1001 2015-2016 Güz

ARAZİ ÖLÇMELERİ I

HRK2511 2015-2016 Güz

KONUM VE HARİTA BİLGİSİ

HRK2003 2015-2016 Güz

HARİTA YAPIMI

HRK2007 2015-2016 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK1506 2014-2015 Bahar

MESLEK ETİĞİ

HRK2502 2014-2015 Bahar

KADASTRO II

HRK1504 2014-2015 Bahar

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HRK2004 2014-2015 Bahar

APLİKASYON

İŞY1824 2014-2015 Bahar

TEMEL HUKUK

YRY2002 2014-2015 Bahar

İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALRI

HRK2502 2014-2015 Bahar

KADASTRO II

HRK1504 2014-2015 Bahar

HARİTACILIK FAALİYETLERİ

HRK2004 2014-2015 Bahar

APLİKASYON

HRK1506 2014-2015 Bahar

MESLEK ETİĞİ

İŞY1824 2014-2015 Bahar

TEMEL HUKUK

HRK2005 2014-2015 Güz

KADASTRO I

HRK2511 2014-2015 Güz

KONUM VE HARİTA BİLGİSİ

HRK2003 2014-2015 Güz

HARİTA YAPIMI

HRK2007 2014-2015 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK2007 2014-2015 Güz

TAŞINMAZ HUKUKU

HRK2003 2014-2015 Güz

HARİTA YAPIMI

HRK2005 2014-2015 Güz

KADASTRO I