Personel

Araş.Gör.Dr. Özgül İlhan
Araş.Gör.Dr.
Özgül İlhan
@ E-posta
oilhan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Uygulamalı Matematik Abd