Personel

Prof.Dr. Okay Nazlı
Prof.Dr.
Okay Nazlı
@ E-posta
okaynazli@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4832 , 0 252 211 4885

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 25.03.1980

Doktora

Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 31.03.1987

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Belli.,K., Memiş.,G., Dere.,Ö., Nazlı.,O., 2015. Challenges in the diagnosis of breast cancer in the elderly. . JOURNAL OF POSTGRADUATE MEDICINE
2-) Belli.,K., Memiş.,G., Dere.,Ö., Nazlı.,O., 2015. Outcome of surgically treated octogenarians with breast cancer. . JOURNAL OF POSTGRADUATE MEDICINE
3-) Adanır.,T., Aksun.,M., Karaören.,G., Karabuğa.,T., Nazlı.,O., Şencan.,A., Köseoğlu.,M., 2012. Effect of epidural anesthesia on anastomotic leakage in colonic surgery: Experimental study. . Turkish J Trauma Emergency Surg
4-) H.Derici, H.R.Ünalp, O.Nazlı, T.Tansuğ, A.D.Bozdağ, E.Kamer: Prosthetic repair of incarcerated inguinal hernias: Is it a reliable method? Langenbeck’s Arch Surg, 395:575-579, 2010. - 2010
5-) H.Derici, H.R.Ünalp, E.Kamer, A.D.Bozdağ, T.Tansuğ, O.Nazlı, C.Kara: Multivisceral resections for locally advanced rectal cancer. Colorectal Disease, 10(5):453-459, 2008. - 2008
6-) H.R.Ünalp, E.Kamer, H.Derici, K.Atahan, U.Balcı, C.Demirdöver, O.Nazlı, M.A.Önal: Fournier’s gangrene: Evaluation of sixty-eight patients and analysis of prognostic variables. J Postgrad Med, 54(2):102-105, 2008. - 2008
7-) A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, H.Derici, C.Kara, A.Sözütek: Videoanoscope assisted stapled haemorrhoidopexy: Analysis of 18 patients. Techn Coloproctol, 12:123-126, 2008. - 2008
8-) A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, H.Derici, V.Deniz: Special anoscope for easy purse-string suture application in stapled hemorrhoidopexy. World J Surg, 31(3):538-541, 2007. - 2007
9-) O.Nazlı, İ.Yaman, T.Tansuğ, A.S.İşgüder, A.D.Bozdağ, H. Bölükbaşı: Palliative surgery for advanced stage (Stage IV) gastric adenocarcinoma. Hepato-gastroenterology, 54(73):298-303, 2007. - 2007
10-) O.Nazlı, H.Derici, T.Tansuğ, İ.Yaman, A.D.Bozdağ, A.S.İşgüder, H.Bölükbaşı: Survival analysis for surgical treatment of gastric cancer: review of 121 cases. Hepato-gastroenterology, 54(74):625-629, 2007. - 2007
11-) H.Derici, T.Tansuğ, E.Reyhan, A.D.Bozdağ, O.Nazlı: Letter to the Editor Acute intraperitoneal rupture of hydatid cysts. World J Surg, 31(7):1526-1527, 2007. - 2007
12-) İ.Yaman, O.Nazlı, T.Tansuğ, A.S.İşgüder, A.D.Bozdağ, H.Bölükbaşı: Surgical treatment of hepatic injury morbidity and mortality analysis of 109 cases. Hepato-gastroenterology, 54(77):1507-1511, 2007. - 2007
13-) H.Derici, H.R.Ünalp, A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, E.Kamer: Factors affecting morbidity and mortality in incarcerated abdominal wall hernias. Hernia, 11(4):341-346, 2007. - 2007
14-) H.R.Ünalp, H.Derici, E.Kamer, O.Nazlı. M.A.Önal: Lower recurrence rate for Limberg vs V-Y flap for pilonidal sinus. Dis Colon Rectum, 50(9):1436-1444, 2007. - 2007
15-) H.Derici, A.D.Bozdağ, T.Tansuğ, O.Nazlı, E.Reyhan: Band Ligation of the perforated gall bladder during laparoscopic cholecystectomy. Surg Lap End Per Tech, 17(6):521-523, 2007. - 2007
16-) H. Derici, T. Tansuğ, E. Reyhan, A.D.Bozdağ, O.Nazlı: Acute intraperitoneal rupture of hydatid cysts. World J Surg, 30(10):1879-1883, 2006. - 2006
17-) H.Bölükbaşı, O.Nazlı, A.D.Bozdağ, T.Tansuğ, A.S.İşgüder, İ.Yaman, M.Hacıyanlı, H.Genç: Gastrointestinal stromal tumors: analysis of 20 cases. Hepato-gastroenterology 53(69):385-388, 2006. - 2006
18-) H.Derici, T.Tansuğ, O.Nazlı, A.D.Bozdağ, E.Reyhan, C.Kara: Prognostic factors of retroperitoneal soft-tissue sarcomas. Chir Gastroenterol, 22:179-184, 2006. - 2006
19-) H.Derici, C.Kara, A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, E.Akça: Diagnosis and treatment of perforation of the gallbladder. World J Gastroenterology, 12(48):7832-7836, 2006. - 2006
20-) A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, A.S.Işgüder: Primary tumors of the small bowel: Diagnosis, treatment, and prognostic factors. Hepato-gastroenterology 50 Suppl II: ccxvi-ccxviii, 2003. - 2003
21-) A.S.Işgüder, O.Nazlı, T.Tansuğ, A.D.Bozdağ, M.A.Önal: Total gastrectomy for gastric cancer. Hepato-gastroenterology 52(61):302-304, 2005. - 2003
22-) O. Nazlı, A.D.Bozdağ, T.Tansuğ, R.Kır, E.Kaymak: The diagnostic importance of CEA and CA 19-9 for the early diagnosis of pancreatic carcinoma. Hepato-gastroenterology 47(36):1750-1752, 2000. - 2000
23-) O.Nazlı, T.Tansuğ, A.D.Bozdağ, N.Cin, E.Kaymak: Locoregional chemotherapy in pancreatic cancer. Hepato-gastroenterology 46(25):479-482, 1999. - 1999

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Belli.,K., Memiş.,G., Dere.,Ö., Koşan.,U., Nazlı.,O., 2016. Obturator hernia should be considered in the differential diagnosis of hip and knee pain . Ulusal Travma ve Acil cerrahi Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dinç Elibol.,F., Elibol.,C., Dere.,Ö., Gül.,S., Nazlı.,O., 2016. Recurrent abdominal and pelvic plexiform neurofibroma: CT and MRI findings. EURORAD Radiological Case Database

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karabuğa.,T., Kara.,C., Nazlı.,O., 2015. Laparoskopik sleeve gastrektomide kanama kontrolü. . 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Dere.,Ö., Belli.,K., Yazkan.,C., Tekin.,L., Nazlı.,O., 2016. Metaplastic breast cancer: Delayed diagnose or poor prognose: A case report. BREASTANBUL Breast Cancer Conference
2-) Dinç Elibol.,F., Belli.,K., Elibol.,C., Dere.,Ö., Dere.,Y., Nazlı.,O., 2016. Ultrasonography guided vacuum assisted stereotactic biopsy in non-palpable breast lesions. BREASTANBUL Breast Cancer Conference
3-) Belli.,K., Dinç Elibol.,F., Acarbaş.,A., Özcan.,Ö., Dere.,Ö., Yazkan.,C., Elibol.,C., Nazlı.,O., 2016. Necessity of neurologic examination while evaluating breast pain. BREASTANBUL Breast Cancer Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dere.,Ö., Belli.,K., Yazkan.,C., Memiş.,G., Nazlı.,O., 2016. Onlay prolen yama takviye ile uygulanan kompartmanlarına ayırma tekniği: Ne kadar güvenli?. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi
2-) Belli.,K., Elibol.,F., Dere.,Ö., Özcan.,Ö., Yazkan.,C., Nazlı.,O., 2016. Travmatik dalak yaralanmalarında dalak koruyucu cerrahiye ve aşılamaya etki eden faktörler. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Yazkan.,C., Dere.,Ö., Özcan.,Ö., Belli.,K., Dere.,Y., Nazlı.,O., 2016. Meckel divertikülüne bağlı gelişen iki invajinasyon olgusu. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi
2-) Yazkan.,C., Özcan.,Ö., Dere.,Ö., Belli.,K., Dere.,Y., Nazlı.,O., 2016. Distal özofagusta heterotopik gastrik mukoza (inlat patch): Olgu sunumu. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 20.Ulusal Cerrahi Kongresi Bildiri Değerlendirme Kurulu Üyesi. TÜRKİYE. . 2016
2-) 20.Ulusal Cerrahi Kongresi Sözel Bildiri Oturumu Başkanlığı. TÜRKİYE. . 2016
3-) 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Cerrahi Enfeksiyonlar paneli oturum başkanlığı. TÜRKİYE. . 2016

Verdiği Dersler

TIP 6010 2018-2019 Güz

SEÇMELİ STAJ

TIP 6010 2018-2019 Güz

SEÇMELİ STAJ

TIP 6004 2018-2019 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6010 2018-2019 Güz

SEÇMELİ STAJ

TIP 6010 2018-2019 Güz

SEÇMELİ STAJ

TIP 6004 2018-2019 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6010 2018-2019 Güz

SEÇMELİ STAJ

TIP 6004 2018-2019 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6004 2018-2019 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6010 2018-2019 Güz

SEÇMELİ STAJ

TIP 6004 2018-2019 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6004 2018-2019 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6010 2018-2019 Güz

SEÇMELİ STAJ

TIP 6004 2018-2019 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6010 2017-2018 Güz

SEÇMELİ STAJ

TIP 6004 2017-2018 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6004 2016-2017 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6010 2016-2017 Güz

SEÇMELİ STAJ