Personel

Prof.Dr. Okay Nazlı
Prof.Dr.
Okay Nazlı
@ E-posta
okaynazli@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4832 , 0 252 211 4885

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 25.03.1980

Doktora

Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 31.03.1987

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Belli.,K., Memiş.,G., Dere.,Ö., Nazlı.,O., 2015. Challenges in the diagnosis of breast cancer in the elderly. . JOURNAL OF POSTGRADUATE MEDICINE
2-) Belli.,K., Memiş.,G., Dere.,Ö., Nazlı.,O., 2015. Outcome of surgically treated octogenarians with breast cancer. . JOURNAL OF POSTGRADUATE MEDICINE
3-) Adanır.,T., Aksun.,M., Karaören.,G., Karabuğa.,T., Nazlı.,O., Şencan.,A., Köseoğlu.,M., 2012. Effect of epidural anesthesia on anastomotic leakage in colonic surgery: Experimental study. . Turkish J Trauma Emergency Surg
4-) H.Derici, H.R.Ünalp, O.Nazlı, T.Tansuğ, A.D.Bozdağ, E.Kamer: Prosthetic repair of incarcerated inguinal hernias: Is it a reliable method? Langenbeck’s Arch Surg, 395:575-579, 2010. - 2010
5-) H.Derici, H.R.Ünalp, E.Kamer, A.D.Bozdağ, T.Tansuğ, O.Nazlı, C.Kara: Multivisceral resections for locally advanced rectal cancer. Colorectal Disease, 10(5):453-459, 2008. - 2008
6-) H.R.Ünalp, E.Kamer, H.Derici, K.Atahan, U.Balcı, C.Demirdöver, O.Nazlı, M.A.Önal: Fournier’s gangrene: Evaluation of sixty-eight patients and analysis of prognostic variables. J Postgrad Med, 54(2):102-105, 2008. - 2008
7-) A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, H.Derici, C.Kara, A.Sözütek: Videoanoscope assisted stapled haemorrhoidopexy: Analysis of 18 patients. Techn Coloproctol, 12:123-126, 2008. - 2008
8-) A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, H.Derici, V.Deniz: Special anoscope for easy purse-string suture application in stapled hemorrhoidopexy. World J Surg, 31(3):538-541, 2007. - 2007
9-) O.Nazlı, İ.Yaman, T.Tansuğ, A.S.İşgüder, A.D.Bozdağ, H. Bölükbaşı: Palliative surgery for advanced stage (Stage IV) gastric adenocarcinoma. Hepato-gastroenterology, 54(73):298-303, 2007. - 2007
10-) O.Nazlı, H.Derici, T.Tansuğ, İ.Yaman, A.D.Bozdağ, A.S.İşgüder, H.Bölükbaşı: Survival analysis for surgical treatment of gastric cancer: review of 121 cases. Hepato-gastroenterology, 54(74):625-629, 2007. - 2007
11-) H.Derici, T.Tansuğ, E.Reyhan, A.D.Bozdağ, O.Nazlı: Letter to the Editor Acute intraperitoneal rupture of hydatid cysts. World J Surg, 31(7):1526-1527, 2007. - 2007
12-) İ.Yaman, O.Nazlı, T.Tansuğ, A.S.İşgüder, A.D.Bozdağ, H.Bölükbaşı: Surgical treatment of hepatic injury morbidity and mortality analysis of 109 cases. Hepato-gastroenterology, 54(77):1507-1511, 2007. - 2007
13-) H.Derici, H.R.Ünalp, A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, E.Kamer: Factors affecting morbidity and mortality in incarcerated abdominal wall hernias. Hernia, 11(4):341-346, 2007. - 2007
14-) H.R.Ünalp, H.Derici, E.Kamer, O.Nazlı. M.A.Önal: Lower recurrence rate for Limberg vs V-Y flap for pilonidal sinus. Dis Colon Rectum, 50(9):1436-1444, 2007. - 2007
15-) H.Derici, A.D.Bozdağ, T.Tansuğ, O.Nazlı, E.Reyhan: Band Ligation of the perforated gall bladder during laparoscopic cholecystectomy. Surg Lap End Per Tech, 17(6):521-523, 2007. - 2007
16-) H. Derici, T. Tansuğ, E. Reyhan, A.D.Bozdağ, O.Nazlı: Acute intraperitoneal rupture of hydatid cysts. World J Surg, 30(10):1879-1883, 2006. - 2006
17-) H.Bölükbaşı, O.Nazlı, A.D.Bozdağ, T.Tansuğ, A.S.İşgüder, İ.Yaman, M.Hacıyanlı, H.Genç: Gastrointestinal stromal tumors: analysis of 20 cases. Hepato-gastroenterology 53(69):385-388, 2006. - 2006
18-) H.Derici, T.Tansuğ, O.Nazlı, A.D.Bozdağ, E.Reyhan, C.Kara: Prognostic factors of retroperitoneal soft-tissue sarcomas. Chir Gastroenterol, 22:179-184, 2006. - 2006
19-) H.Derici, C.Kara, A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, E.Akça: Diagnosis and treatment of perforation of the gallbladder. World J Gastroenterology, 12(48):7832-7836, 2006. - 2006
20-) A.D.Bozdağ, O.Nazlı, T.Tansuğ, A.S.Işgüder: Primary tumors of the small bowel: Diagnosis, treatment, and prognostic factors. Hepato-gastroenterology 50 Suppl II: ccxvi-ccxviii, 2003. - 2003
21-) A.S.Işgüder, O.Nazlı, T.Tansuğ, A.D.Bozdağ, M.A.Önal: Total gastrectomy for gastric cancer. Hepato-gastroenterology 52(61):302-304, 2005. - 2003
22-) O. Nazlı, A.D.Bozdağ, T.Tansuğ, R.Kır, E.Kaymak: The diagnostic importance of CEA and CA 19-9 for the early diagnosis of pancreatic carcinoma. Hepato-gastroenterology 47(36):1750-1752, 2000. - 2000
23-) O.Nazlı, T.Tansuğ, A.D.Bozdağ, N.Cin, E.Kaymak: Locoregional chemotherapy in pancreatic cancer. Hepato-gastroenterology 46(25):479-482, 1999. - 1999

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Belli.,K., Memiş.,G., Dere.,Ö., Koşan.,U., Nazlı.,O., 2016. Obturator hernia should be considered in the differential diagnosis of hip and knee pain . Ulusal Travma ve Acil cerrahi Dergisi

(A-4-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dinç Elibol.,F., Elibol.,C., Dere.,Ö., Gül.,S., Nazlı.,O., 2016. Recurrent abdominal and pelvic plexiform neurofibroma: CT and MRI findings. EURORAD Radiological Case Database

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karabuğa.,T., Kara.,C., Nazlı.,O., 2015. Laparoskopik sleeve gastrektomide kanama kontrolü. . 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dere.,Ö., Belli.,K., Yazkan.,C., Tekin.,L., Nazlı.,O., 2016. Metaplastic breast cancer: Delayed diagnose or poor prognose: A case report. BREASTANBUL Breast Cancer Conference
2-) Dinç Elibol.,F., Belli.,K., Elibol.,C., Dere.,Ö., Dere.,Y., Nazlı.,O., 2016. Ultrasonography guided vacuum assisted stereotactic biopsy in non-palpable breast lesions. BREASTANBUL Breast Cancer Conference
3-) Belli.,K., Dinç Elibol.,F., Acarbaş.,A., Özcan.,Ö., Dere.,Ö., Yazkan.,C., Elibol.,C., Nazlı.,O., 2016. Necessity of neurologic examination while evaluating breast pain. BREASTANBUL Breast Cancer Conference

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dere.,Ö., Belli.,K., Yazkan.,C., Memiş.,G., Nazlı.,O., 2016. Onlay prolen yama takviye ile uygulanan kompartmanlarına ayırma tekniği: Ne kadar güvenli?. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi
2-) Belli.,K., Elibol.,F., Dere.,Ö., Özcan.,Ö., Yazkan.,C., Nazlı.,O., 2016. Travmatik dalak yaralanmalarında dalak koruyucu cerrahiye ve aşılamaya etki eden faktörler. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yazkan.,C., Dere.,Ö., Özcan.,Ö., Belli.,K., Dere.,Y., Nazlı.,O., 2016. Meckel divertikülüne bağlı gelişen iki invajinasyon olgusu. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi
2-) Yazkan.,C., Özcan.,Ö., Dere.,Ö., Belli.,K., Dere.,Y., Nazlı.,O., 2016. Distal özofagusta heterotopik gastrik mukoza (inlat patch): Olgu sunumu. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 20.Ulusal Cerrahi Kongresi Bildiri Değerlendirme Kurulu Üyesi. TÜRKİYE. . 2016
2-) 20.Ulusal Cerrahi Kongresi Sözel Bildiri Oturumu Başkanlığı. TÜRKİYE. . 2016
3-) 15.Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Cerrahi Enfeksiyonlar paneli oturum başkanlığı. TÜRKİYE. . 2016

Verdiği Dersler

MED 4004 2019-2020 Güz

GENERAL SURGERY

TIP 4004 2019-2020 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6004 2019-2020 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6004 2018-2019 Güz

GENEL CERRAHİ

TIP 6010 2018-2019 Güz

SEÇMELİ STAJ