Personel

Doç.Dr. Oktay Yivli
Doç.Dr.
Oktay Yivli
@ E-posta
oktayyivli@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5544

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi - Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yivli Oktay, 2017. Yiğit Bener’den Böcek Öyküleri. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
2-) Yivli.,O., 2016. Modern Türk Öyküsünde Alt Türler (1890-1950). Erdem
3-) Yivli.,O., 2013. Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik. Turkish Studies
4-) Yivli.,O., 2013. Baba ve Piç Romanına Fenomenolojik Bir Yaklaşım (Elif Şafak hk). Turkish Studies
5-) Yivli.,O., 2011. Sevdican Oyununda Kadın Tipleri (Nezihe Meriç hk). Erdem
6-) Yivli.,O., 2011. Ferit Edgü’de Gerçeklik Sorunsalı. Folklor Edebiyat
7-) Yivli.,O., 2008. Yahya Akengin’in Şiiri. Erdem
8-) Yivli.,O., 2008. Kadınsız Bir Anlatı: Kılavuz (Bilge Karasu hk). Millî Eğitim

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yivli Oktay, 2018. Selim İleri Öykücülüğüne Giriş. Yol
2-) Yivli Oktay, 2018. Kurmaca Nedir?. Post Öykü
3-) Yivli Oktay, 2017. Selim İleri ve Anlatmanın Hazzı. Mahur Beste
4-) Yivli Oktay, 2017. Metaforların Yorumlanması Sorunu. Türk Dili
5-) Yivli.,O., 2016. İkinci Yeni Şiirinde Tematik Kriz. Yeni Türk Edebiyatı
6-) Yivli.,O., 2016. Ethem Baran'ın Emanet Gölgeler Defteri'nde Temel Sorunsallar. Yeni Türk Edebiyatı
7-) Yivli.,O., 2015. Cemal Şakar'da Anlatı Düzlemleri ve Perspektif Değiştirmeler. Aşkar
8-) Yivli.,O., 2015. Öyküyü Göstergebilimle Okumak: "Sonsuza Kalmak" (Haldun Taner hk). Yeni Türk Edebiyatı
9-) Yivli.,O., 2015. Retrospektif Bir Haydar Ergülen Okuması: Kabareden Emekli Bir Kızkardeş. Varlık
10-) Yivli.,O., 2015. Hüseyin Çiftçi Şiirinde İzlek ve Yapı. Şiiri Özlüyorum
11-) Yivli.,O., 2014. Felsefi Şiir Bağlamında Hüseyin Çiftçi. Türk Dili
12-) Yivli.,O., 2014. Bir Deney Adamının Öyküsü (Cemal Şakar hk). Hece Öykü
13-) Yivli.,O., 2014. Buket Uzuner'de Retorik Olarak Kişilik Bölünmesi. Hece Öykü
14-) Yivli.,O., 2011. Dıranas Şiirinde Biçim Denemeleri (Ahmet Muhip Dıranas hk). Türkoloji Dergisi
15-) Yivli.,O., 2009. Yahya Kemal'in Şiirinde Mekân (Yahya Kemal Beyatlı hk). Türk Dili
16-) Yivli.,O., 2002. Tanımlamanın Dayanılmaz Çekiciliği. E dergisi
17-) Yivli.,O., 2002. Ahmet Haşim'in Poetikası. Tohum
18-) Yivli.,O., 2002. Doğal Ritim ve Ezgilerin Şiire Yansıması (Orhan Veli Kanık hk). Dil Dergisi
19-) Yivli.,O., 2002. Duygu Kervanı'yla İmgeye Yolculuk (İbrahim Sağır hk). Dil Dergisi
20-) Yivli.,O., 2000. Şiirin Kavramsal Boyutları. Edebiyat Güncesi
21-) Yivli.,O., 1996. Ahmet Haşim'in Ütopyası Üzerine Bir Deneme. Türk Dili
22-) Yivli.,O., 1996. Yedi Meşale Ortak Kitabı ve Yedi Meşaleciler. Türk Dili
23-) Yivli.,O., 1994. Kavram ve Sembol. İlkyaz
24-) Yivli.,O., 1992. Aşklar Yalnızlıklar (Necati Cumalı hk). İlkyaz
25-) Yivli.,O., 1992. Mustafa Necati Karaer. İlkyaz
26-) Yivli.,O., 1991. "Bir Eski Zaman"da Gezinti (Eşref Akyüz hk). Beşparmak

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yivli Oktay, 2018. Metaforların Yorum İlkeleri. X. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2-) Yivli Oktay, 2018. Selim’in Öyküsü Kemal’in Romanı: Dostlukların Son Günü. Social Congress 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
3-) Yivli Oktay, Gönül Gizem Ece, 2018. Paul Valery’nin Poetikası. Social Congress 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
4-) Yivli Oktay, 2017. Alev Alatlı'nın Romanlarında Aydın-İktidar İlişkisi. 1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu
5-) Yivli.,O., 2016. Sözde Anlatıcı. TES Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
6-) Yivli.,O., 2016. Ahlak Felsefesi Bağlamında Safahat (Mehmet Akif Ersoy hk). III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
7-) Yivli.,O., 2015. Anlatıcı ve Perspektifte Yeni Bir Sınıflandırma Girişimi. II. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
8-) Yivli.,O., 2014. Halide Edip Öyküsünde Betimlemenin Retoriği (Halide Edip Adıvar hk). I. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu
9-) Yivli.,O., 2014. Türk Kısa Öyküsü İçin Tipoloji Önerisi. I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
10-) Yivli.,O., 2013. Yaseminler Tüter mi Hâlâ: Mekânın Yapısı ve İşlevi (Alev Alatlı hk). XXIV. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni: Edebiyatta Kıbrıs ve Bahar
11-) Yivli.,O., 2013. Necip Fazıl Şiirinde Kent ve Yabancılaşma (Necip Fazıl Kısakürek hk). Uluslararası Necip Fazıl Sempozyumu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yivli Oktay, 2017. Özdemir Asaf Şiirinde Pseudo Felsefe. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Yivli Oktay, 2017. Memleketimden İnsan Manzaraları'nda Uzam Olarak Tren. Uluslararası Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yivli.,O., 2014. Anlatı Grameri. 11. Millî Türkoloji Kongresi

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. İki İstasyon Arası: Tren Yazıları/Trenin Bir Sahne Olarak Kullanımı. Yayın Evi: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
2-) . 2018. Türk Öykücülüğü Özel Sayısı/Öyküde Kompozisyon Oyunları. Yayın Evi: Hece Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Halim Şafak: Evinin Avlusuna Yağmayı Unutmuş Yağmur/Halim Şafak Şiirinde Yarımlık ve Büyümenin Yadsınması. Yayın Evi: Milas Belediyesi Kültür Yayınları
2-) . 2018. Batı Edebiyatında Akımlar/Sembolizm. Yayın Evi: Günce Yayınları
3-) Yivli.,O., . 2016. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. Yayın Evi: Ankara Yıldırım Basın Yayın
4-) Yivli.,O., . 2015. Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
5-) Yivli.,O., . 2013. Metin Eloğlu'nun Şiiri. Yayın Evi: Kurgan Edebiyat
6-) Yivli.,O., . 2013. Alev Alatlı’nın Romancılığı. Yayın Evi: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları
7-) Yivli.,O., . 2013. Cemil Süleyman'ın Öyküleri. Yayın Evi: Ürün Yayınları
8-) Yivli.,O., . 2011. Metin Eloğlu’nun Şiiri. Yayın Evi: Ürün Yayınları
9-) Yivli.,O., . 2000. Türk Edebiyatı Tarihi 1. Yayın Evi: Günce Yayıncılık
10-) Yivli.,O., . 1999. Edebî Metinler 1. Yayın Evi: Günce Yayıncılık
11-) Yivli.,O., . 1999. Türkçe Hazırlık. Yayın Evi: Günce Yayıncılık
12-) Yivli.,O., . 1998. Türk Edebiyatı Tarihi 2. Yayın Evi: Günce Yayıncılık
13-) Yivli.,O., . 1998. Edebî Metinler 2. Yayın Evi: Ünsal Yayın Dağıtım
14-) Yivli.,O., . 1998. Edebî Metinler 3. Yayın Evi: Günce Yayıncılık
15-) Yivli.,O., . 1995. Edebî Sanatlar. Yayın Evi: Ünsal Yayın Dağıtım

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. 40 Soruda Türk Öyküsü/Kavramsal Çerçeve. Yayın Evi: Ketebe
2-) . 2017. Şehrin Görsel Belleği Hasan Özgen/Aşk ve Siyasa Arasında Hasan Özgen Şiiri. Yayın Evi: Milas Belediyesi Kültür Yayınları
3-) . 2017. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı/Kurmaca Anlatı Ahlakı Nasıl Üretir. Yayın Evi: Günce Yayınları
4-) . 2017. Modern Türk Edebiyatı/Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri. Yayın Evi: Günce Yayınları
5-) . 2016. Sesin Dili Tolga Çandar/Muğla Türküleri Bağlamında Tolga Çandar. Yayın Evi: Milas Belediyesi Kültür Yayınları

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2017. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2016. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SÖYLEM Filoloji Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2014. I. Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SÖYLEM Filoloji Dergisi.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SÖYLEM Filoloji Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SÖYLEM Filoloji Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SÖYLEM Filoloji Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2000. Edebiyat Güncesi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 1994. İlkyaz.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Batı Edebiyatında Akımlar.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Modern Türk Edebiyatı.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2007. Belgelerle Yeni Türk Edebiyatı Tarihi: Prof. Dr. Önder Göçgün.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2006. Güzel Konuşma Sanatı (Diksiyon, Hitabet): Prof. Dr. Önder Göçgün.
5-) Editörlük Türü: Kitap. 2000. Anılar Koridoru Gidenler Kalanlar: Ahmet Tufan Şentürk.
6-) Editörlük Türü: Kitap. 2000. Uygulamalı Kompozisyon Bilgisi.
7-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. 80. Doğum Yılında Şair Ahmet Tufan Şentürk: Prof. Dr. Saim Sakaoğlu.
8-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Emperyalizm ve Büyük Hayal: Yusuf Sarınay-Tahir Sünbül.
9-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Anadolu Fıkraları.
10-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Yarası Olan Gocunsun (derlenmiş fıkralar).
11-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Demokratikleşme Sürecinde Siyasi Partiler.
12-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Çağdaş İnsan ve Edebiyat.
13-) Editörlük Türü: Kitap. 1999. Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1920-1946): Prof. Dr. Alemdar Yalçın.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Bilig.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. PAUSBED.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. TDİD Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Asos Journal.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. PAUSBED Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. TÜBAR Türklük Bilimi Araştırmaları.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Folklor/Edebiyat.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Researcher: Social Science Studies.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. TÜRÜK.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları.
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
15-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Folklor Edebiyat.
16-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. İDİL Sanat ve Dil Dergisi.
17-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Kastamonu Eğitim Dergisi.
18-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Türkiyat Araştırmaları Dergisi.
19-) Editörlük Türü: Dergi. 2000. Edebiyat Güncesi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kadınsız Bir Anlatı: Kılavuz (Bilge Karasu hk) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Selim İleri ve Anlatmanın Hazzı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Öyküyü Göstergebilimle Okumak: "Sonsuza Kalmak" (Haldun Taner hk) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) Yaseminler Tüter mi Hâlâ: Mekânın Yapısı ve İşlevi (Alev Alatlı hk) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) Baba ve Piç Romanına Fenomenolojik Bir Yaklaşım (Elif Şafak hk) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
8-) Yahya Akengin’in Şiiri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
9-) Necip Fazıl Şiirinde Kent ve Yabancılaşma (Necip Fazıl Kısakürek hk) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
10-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
11-) Metin Eloğlu'nun Şiiri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
12-) Metin Eloğlu'nun Şiiri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
13-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Metaforların Yorumlanması Sorunu - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Ethem Baran'ın Emanet Gölgeler Defteri'nde Temel Sorunsallar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) Alev Alatlı’nın Romancılığı - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Yahya Kemal'in Şiirinde Mekân (Yahya Kemal Beyatlı hk) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Alev Alatlı’nın Romancılığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Metin Eloğlu’nun Şiiri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) Hasan Ali Toptaş'ın Kayıp Hayaller Kitabı'nda Büyülü Gerçekçilik - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) Kısa Öyküde Yöntem: Cemil Süleyman Uygulaması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
8-) Cemal Şakar'da Anlatı Düzlemleri ve Perspektif Değiştirmeler - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Atatürk Dönemi Tarihsel Romanlarında Kimlik İnşası ve Öteki Algısı (devam ediyor). Konu: Atatürk döneminde yayımlanan tarihsel romanlar üzerine bir araştırma. Ahmet-Mocan. 2017
2-) Tez Adı: Refik Halit Karay'ın Coğrafyası (devam ediyor). Konu: Refik Halit Karay'daki mekânlar. Kubilay ÜNSAL. 2014

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Öykülerinin Sosyolojik ve Anlatıbilimsel Açıdan İncelenmesi. Konu: Yakup Kadri'nin öyküleri. Özer-ŞEN. 2018
2-) Tez Adı: Ferit Edgü'nün Romanlarına Psikanalitik ve Sosyolojik Bir Yaklaşım (devam ediyor). Konu: Ferit Edgü'nün romanları. Evren-Uzar. 2017
3-) Tez Adı: Leylâ Erbil'in Öykücülüğü. Konu: Leylâ Erbil'in öykülerinde izlek ve yapı. Seda H. SAYĞILI. 2016
4-) Tez Adı: Orhan Pamuk Romanlarında Jung Tipolojisi. Konu: Orhan Pamuk romanları. Mahinur Mina EKİNCİ. 2015
5-) Tez Adı: 1960'lı Yıllar Türk Öykücülüğünde Sinema Dili. Konu: 1960'lı yıllar Türk öykücülüğü. Birsel SAĞIROĞLU. 2015
6-) Tez Adı: Nezihe Meriç'in Öykülerinde Kronotop (Zaman-Uzam). Konu: Nezihe Meriç öyküleri. Senem GEZEROĞLU. 2015
7-) Tez Adı: Haydar Ergülen'in Şiirinde Yapı ve Tema (devam ediyor). Konu: Haydar Ergülen'in şiirleri. Olcay ŞİMŞİR. 2013
8-) Tez Adı: Sevim Burak'ın Küçürek Öykülerine Psikanalitik Bir Bakış (devam ediyor). Konu: Sevim Burak'ın minimal öyküleri. Sema TÜRKTEKİN. 2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Öykülerin içerikleri sosyolojik eleştiriyle biçimleri anlatıbilimle irdelendi.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Öykülerinin Sosyolojik ve Anlatıbilimsel Açıdan İncelenmesi. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: modern öykünün yapısı. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Modern Öykü. 2013-2015

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: International Eurasia Educational Syndicates Union (UAESEB). Ahmet Yesevi Başarı Ödülü. 2016

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Edebiyat Topluluğu 4. Geleneksel Ödüllü Şiir Yarışması. Türkiye. . 2016

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Türkiye. . 2017
2-) 1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu. Türkiye. . 2017
3-) I. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (UDES). Türkiye. . 2015
4-) I. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu. Nevşehir. . 2014
5-) I. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu. Türkiye. . 2014

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 4. Türk Dili ve Edebiyatına Genç Yaklaşımlar Bilgi Şöleni. Nevşehir. . 2015
2-) 3. Türk Dili ve Edebiyatında Genç Yaklaşımlar Sempozyumu. Nevşehir. . 2014
3-) 2. Türk Dili ve Edebiyatında Genç Yaklaşımlar Sempozyumu. Nevşehir. . 2013
4-) Öykü Yazarlığı ve Anadolu Öyküleri Paneli. Türkiye. . 2012

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) USOS 2017 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. İspanya. . 2017

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Türk Dili Kurultayı. Türkiye. . 1990

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Kısa Öyküde Yöntem Üzerine (söyleşi). Türkiye. . 2017
2-) "Kısa Öyküde Yöntem". Türkiye. . 2017
3-) Milas 8. Sanat Edebiyat Günleri. Milas. . 2017
4-) Edebiyata Felsefeden Bakmak. Isparta. . 2017
5-) Milas 7. Sanat Edebiyat Günleri. Milas. . 2016
6-) Mehmet Akif ve İstiklal Marşı paneli. Türkiye. . 2016
7-) Mehmet Akif ve İstiklal Marşı (Muğla MYO konferans). Türkiye. . 2016
8-) Yahya Kemal Beyatlı Paneli. Türkiye. . 2016
9-) 9. Fethiye Festivalinde "Kısa Öykü" adlı konuşma. Türkiye. . 2016
10-) Şiir Her Zaman (söyleşi). Muğla. . 2015
11-) Edebiyat ve Ahlak. Muğla. . 2015
12-) Popüler Edebiyat Dergileri. Nevşehir. . 2013