Personel

Doktor Öğretim Üyesi Önder Özcan
Doktor Öğretim Üyesi
Önder Özcan
@ E-posta
onderozcan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5165

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 26.12.1999
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel cerrahi Anabilim Dalı 29.12.1999

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan Önder, Belli Ahmet Korkut, Sakallı Çetin Esin, Kara Murat, İlhan Çelik Özgür, Kaplan Mehmet, Kayılıoğlu Selami Ilgaz, Dönmez Cem, Polat Murat, 2019. Upregulation of SIRT1 gene in gastric adenocarcinoma. The Turkish Journal of Gastroenterology
2-) Özcan Önder, Kaplan Mehmet, Yalçın Hüseyin Cahit, 2019. Laparoscopic organ-preserving gastric resection improves the quality of life in stromal tumor patients An Observational Study with 23 Patients. Annali Italiani di Chirurgia
3-) Belli Ahmet Korkut, Dönmez Cem, Özcan Önder, Dere Özcan, Dirgen Çaylak Selmin, Dinç Elibol Funda, Yazkan Cenk, Yılmaz Nevin, Nazlı Okay, 2018. Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
4-) Kaplan Mehmet, Özcan Önder, Bilgiç Ethem, Kaplan Elif Tuğçe, Kaplan Tuğba, Kaplan Fatma Çiğdem, 2017. Distal scar-to-midline distance in pilonidal Limberg flap surgery is a recurrence-promoting factor: A multicenter, case-control study. The American Journal of Surgery
5-) Kaplan Mehmet, Özcan Önder, Kaplan Fatma Çiğdem, Yalçın Hüseyin Cahit, Salman Bülent, 2016. Conservative vs Surgical Interventions for Umbilical Pilonidal Sinus A Multicenter Double Blind Prospective Randomized Clinical Trial. Journal of the American College of Surgeons
6-) ÖZCAN.,Ö., KARA.,M., YUMRUTAŞ.,Ö., BOZGEYİK.,E., BOZGEYİK.,İ., İLHAN ÇELİK.,Ö., 2016. MTUS1 and its targeting miRNAs in colorectal carcinoma: significant associations. Tumor Biol.
7-) Kara.,M., Kaplan.,M., Bozgeyik.,I., Ozcan.,O., Celik.,I., Bozgeyik.,E., Yumrutas.,O., 2016. MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer. Gene
8-) Polat Murat, Özcan Önder, Üstündağ Budak Yasemin, Alışık Murat, Erel Özcan, Yılmaz Nigar, Şahan Leyla, 2016. Changes in Thiol Disulfide Homeostasis of the Body to Surgical Trauma in Laparoscopic Cholecystectomy Patients. Journal of Laparoendoscopic Advanced Surgical Techniques
9-) Acar Ethem, Özcan Önder, Deliktaş Hasan, Kırlı İsmail, Alataş Ömer Doğan, Şahin Cem, Yıldırım Birdal, Belli Ahmet Korkut, 2016. Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
10-) Kara Murat, Yumrutaş Önder, Özcan Önder, İlhan Çelik Özgür, Bozgeyik Esra, Bozgeyik İbrahim, 2015. Differential expressions of cancer associated genes and their regulatory miRNAs in colorectal carcinoma. Gene
11-) Albayrak Yavuz, Demiryılmaz İsmail, Kaya Z, Güzel Cengiz, Özcan Önder, Aslan Serhat, Belkız Aylu, Yenisolak Asiye, 2011. Comparison of total thyroidectomy bilateral subtotal thyroidectomy and Dunhill operations in the treatment of benign thyroid disorders. MINERVA CHIRURGICA
12-) Akçay Müfide Nuran, Özcan Önder, Gündoğdu Cemal, Akçay Güngör, Balık Ahmet Abdulhalik, Köse Kamil, Durkaya Ören, 2000. Effect of Nitric Oxide Synthase Inhibitor on ExperimentallyInduced Burn Wounds. The Journal of TRAUMA Injury, Infection, and Critical Care
13-) Akçay Müfide Nuran, Akın Yasemin, Karabağ Burhan, Özcan Önder, Ören Durkaya, 1997. Tc 99m tetrofosmin in breast carcinoma and axillary lymph node metastases a comparative study with Tc 99m MIBI. Clinic Nuclear Medicine

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Belli Ahmet Korkut, Funda Elibol, Özcan Önder, 2015. Other factors related to the completion of treatment after breast cancer. The Breast
2-) Karaman Ali, Kabalar Mehmet Eşref, Özcan Önder, Timur Koca, Binici Doğan Nasır, 2008. Intraperitoneal dedifferentiated liposarcoma A case report. World Journal of Gastroenterology

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özcan Önder, Belli Ahmet Korkut, Kayılıoğlu Selami Ilgaz, Dönmez Cem, İlhan Çelik Özgür, Kaplan Mehmet, Kara Murat, Polat Murat, 2019. RUNX genes expressions in breast cancer and fibroadenoma. Journal of Clinical and Analytical Medicine
2-) Özcan Önder, Belli Ahmet Korkut, Kayılıoğlu Selami Ilgaz, İlhan Çelik Özgür, Kaplan Mehmet, Kara Murat, Polat Murat, 2019. Does MiRNA gene expression predict gastric cancer stage and localization?. Medicine Science

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İlhan Çelik Özgür, Çelik Serkan Yaşar, Dere Yelda, Dere Özcan, Özcan Önder, 2018. ER, PR, cerb-B2,ki67, p53, BCL-2, cyclin D1 expressions in invasive breast carcinomas and comparison with the clinical and histopathological parameters. Journal of Advance Research in MedicalHealth Science

(A-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akbaba Gülhan, Polat Murat, Özcan Önder, Şahan Murat, 2014. Cutaneous Sinus Formation Is a Rare Complication of Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsy. Case Reports in Endocrinology
2-) Deliktaş Hasan, Özcan Önder, Çullu Neşat, Erdoğan Ömer, 2014. Neovaginal perforation following sexual intercourse in a transsexual patient. BMC Research Notes

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Belli Ahmet Korkut, Dinç Elibol Funda, Dönmez Cem, Özcan Önder, Acarbaş Arsal, Nazlı Okay, 2019. Jinekomasti Erişkin Erkeklerde Meme Ağrılarının Çoğunluğundan Sorumludur. Ege Klinikleri Tıp dergisi
2-) Yeniçeri Önder, Özcan Önder, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, 2015. Meme Kitlelerinde Tru Cut Biyopsinin Yaralılığı. Harran Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi
3-) Polat Pınar, Suma Selami, Özcan Önder, Eren Suat, Akif Çiftçioğlu, Polat Kamil Yalçın, 2001. Karaciğer Alveoler ekinokok olgularında MRG ve BT bulgularının Karşılaştırılması. Tanısal ve Girşimsel Radyoloji
4-) Akçay Müfide Nuran, Karabağ Burhan, Güneş Ali, Özcan Önder, Demirtaş Tahsin, 1997. effect of human erythropoietin on anemia after resections for gastric and colorectal carcinomas. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi
5-) Başoğlu Mahmut, Solak Sebahattin, Köse Kamil, Özcan Önder, Ören Durkaya, 1997. Karın ameliyatlarında enfeksiyona karşı sulbaktam sefoperazon ve ampisilin metronidazol profilaksisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi
6-) Akçay Müfide Nuran, Altuntaş İrfan, Polat Cafer, Kılıç Ali, Özcan Önder, Ören Durkaya, 1997. Kolo rektal kanserli hastalarda lipid profili. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özcan Önder, 2018. İntraperitonal PEG-4000 Uygulanmasının İnce Barsak Anastomozuna Etkileri: Deneysel Çalışma. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dede Gülseda, Özcan Önder, Biteker Funda Sungur, Dönmez Cem, 2016. Travmatik Nekrozitan Pankreatite Multidisipliner Yaklaşım. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2-) Yeniçeri Önder, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Özcan Önder, Kılınç Rabia Mihriban, 2015. Duplication of The Vena Cava Inferior. İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi (Izmir University Medical Journal)
3-) Özcan Önder, Belli Ahmet Korkut, 2014. Karaciğerin Non Paraziter Kistleri. Tükiyr Klinikleri J. Gastroenterohepatol-Speciel Topic
4-) Başoğlu Mahmut, Kavak İbrahim, Solak Sebahattin, Özcan Önder, 1999. Gebelikte karaciğer kist hidatik rüptürü. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özcan Önder, 2019. PRİMER HİPERPARATROİDİDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİDENEYİMLERİMİZ. Internationals Hippocrates Congress

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özcan Önder, 2019. Nadir pelvik tümörlerden agressif angiomiksomada vaka üzerinden güncel tedavi yaklaşımları. 3. Muğla Multidisipliner Onkolojik Araştırmalar Kongresi-2019

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kolonoskopi hazırlığı ne kadar yeterli? Ne kadar doğru? 31. Ulusal gastroenteroloji Haftası - 2014
2-) PS-1104 Perianal yerleşimli hidradenitis suppurativa tedavisinde rotasyon flep uygulaması. Olgu sunumu Önder Özcan, Murat Polat, Nihal Tuncel As, Ahmet Korkut Belli, Cenk Yazkan, Ali Kemal Kayapınar - 2014

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2019. SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER/Karaciğerin Nonparaziter Kistlerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Yayınevi
2-) . 2017. Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds/Conservative vs. Surgical Interventions for Umbilical Pilonidal Sinus. Yayın Evi: Springer International Publishing AG

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. International Journal of Medical Science and Clinical invention.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Mugla Tıp Dergisi.

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. harran üniversitesi tıp fakültesi dergisi.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Distal scar-to-midline distance in pilonidal Limberg flap surgery is a recurrence-promoting factor: A multicenter, case-control study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:6
2-) MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:6
3-) Conservative vs Surgical Interventions for Umbilical Pilonidal Sinus A Multicenter Double Blind Prospective Randomized Clinical Trial - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:6
4-) Changes in Thiol Disulfide Homeostasis of the Body to Surgical Trauma in Laparoscopic Cholecystectomy Patients - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:7
5-) Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:10
6-) Differential expressions of cancer associated genes and their regulatory miRNAs in colorectal carcinoma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:85
7-) Cutaneous Sinus Formation Is a Rare Complication of Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsy - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
8-) MTUS1 and its targeting miRNAs in colorectal carcinoma: significant associations - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:15
9-) Effect of Nitric Oxide Synthase Inhibitor on ExperimentallyInduced Burn Wounds - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:30
10-) Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:3
11-) MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:14
12-) Neovaginal perforation following sexual intercourse in a transsexual patient - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
13-) Comparison of total thyroidectomy bilateral subtotal thyroidectomy and Dunhill operations in the treatment of benign thyroid disorders - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:6
14-) Intraperitoneal dedifferentiated liposarcoma A case report - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:5
15-) Tc 99m tetrofosmin in breast carcinoma and axillary lymph node metastases a comparative study with Tc 99m MIBI - Atıf Yılı: 1997 Atıf Sayısı:20

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:5

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Distal scar-to-midline distance in pilonidal Limberg flap surgery is a recurrence-promoting factor: A multicenter, case-control study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:6
2-) MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:3
3-) Conservative vs Surgical Interventions for Umbilical Pilonidal Sinus A Multicenter Double Blind Prospective Randomized Clinical Trial - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
4-) Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
5-) Differential expressions of cancer associated genes and their regulatory miRNAs in colorectal carcinoma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:7
6-) MTUS1 and its targeting miRNAs in colorectal carcinoma: significant associations - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:5
7-) Effect of Nitric Oxide Synthase Inhibitor on ExperimentallyInduced Burn Wounds - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:17
8-) MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
9-) Comparison of total thyroidectomy bilateral subtotal thyroidectomy and Dunhill operations in the treatment of benign thyroid disorders - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:5
10-) Intraperitoneal dedifferentiated liposarcoma A case report - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:2
11-) Tc 99m tetrofosmin in breast carcinoma and axillary lymph node metastases a comparative study with Tc 99m MIBI - Atıf Yılı: 1997 Atıf Sayısı:6

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: ADAMTS Gen Ekspresyonlarının Kolorektal Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ADAMTS Gen Ekspresyonlarının Kolorektal Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması. 2015-2017
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Eğitim Kalitesi ile Mesleki ve İletişim Beceri Düzeyinin Geliştirilmesi Açısından Araştırma Altyapı Projesi. 2015--1