Personel

Doktor Öğretim Üyesi Önder Özcan
Doktor Öğretim Üyesi
Önder Özcan
@ E-posta
onderozcan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5165

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 26.12.1999
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel cerrahi Anabilim Dalı 29.12.1999

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Belli Ahmet Korkut, Dönmez Cem, Özcan Önder, Dere Özcan, Dirgen Çaylak Selmin, Dinç Elibol Funda, Yazkan Cenk, Yılmaz Nevin, Nazlı Okay, 2018. Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
2-) Kaplan Mehmet, Özcan Önder, Bilgiç Ethem, Kaplan Elif Tuğçe, Kaplan Tuğba, Kaplan Fatma Çiğdem, 2017. Distal scar-to-midline distance in pilonidal Limberg flap surgery is a recurrence-promoting factor: A multicenter, case-control study. The American Journal of Surgery
3-) Kaplan Mehmet, Özcan Önder, Kaplan Fatma Çiğdem, Yalçın Hüseyin Cahit, Salman Bülent, 2016. Conservative vs Surgical Interventions for Umbilical Pilonidal Sinus A Multicenter Double Blind Prospective Randomized Clinical Trial. Journal of the American College of Surgeons
4-) ÖZCAN.,Ö., KARA.,M., YUMRUTAŞ.,Ö., BOZGEYİK.,E., BOZGEYİK.,İ., İLHAN ÇELİK.,Ö., 2016. MTUS1 and its targeting miRNAs in colorectal carcinoma: significant associations. Tumor Biol.
5-) Kara.,M., Kaplan.,M., Bozgeyik.,I., Ozcan.,O., Celik.,I., Bozgeyik.,E., Yumrutas.,O., 2016. MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer. Gene
6-) Polat Murat, Özcan Önder, Üstündağ Budak Yasemin, Alışık Murat, Erel Özcan, Yılmaz Nigar, Şahan Leyla, 2016. Changes in Thiol Disulfide Homeostasis of the Body to Surgical Trauma in Laparoscopic Cholecystectomy Patients. Journal of Laparoendoscopic Advanced Surgical Techniques
7-) Acar Ethem, Özcan Önder, Deliktaş Hasan, Kırlı İsmail, Alataş Ömer Doğan, Şahin Cem, Yıldırım Birdal, Belli Ahmet Korkut, 2016. Laboratory markers has many Valuable Parameters in the discrimination between acute appendicitis and renal colic. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
8-) Kara Murat, Yumrutaş Önder, Özcan Önder, İlhan Çelik Özgür, Bozgeyik Esra, Bozgeyik İbrahim, 2015. Differential expressions of cancer associated genes and their regulatory miRNAs in colorectal carcinoma. Gene
9-) Albayrak Yavuz, Demiryılmaz İsmail, Kaya Z, Güzel Cengiz, Özcan Önder, Aslan Serhat, Belkız Aylu, Yenisolak Asiye, 2011. Comparison of total thyroidectomy bilateral subtotal thyroidectomy and Dunhill operations in the treatment of benign thyroid disorders. MINERVA CHIRURGICA
10-) Akçay Müfide Nuran, Özcan Önder, Gündoğdu Cemal, Akçay Güngör, Balık Ahmet Abdulhalik, Köse Kamil, Durkaya Ören, 2000. Effect of Nitric Oxide Synthase Inhibitor on ExperimentallyInduced Burn Wounds. The Journal of TRAUMAt Injury, Infection, and Critical Care
11-) Akçay Müfide Nuran, Akın Yasemin, Karabağ Burhan, Özcan Önder, Ören Durkaya, 1997. Tc 99m tetrofosmin in breast carcinoma and axillary lymph node metastases a comparative study with Tc 99m MIBI. Clinic Nuclear Medicine

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Belli Ahmet Korkut, Funda Elibol, Özcan Önder, 2015. Other factors related to the completion of treatment after breast cancer. The Breast
2-) Karaman Ali, Kabalar Mehmet Eşref, Özcan Önder, Timur Koca, Binici Doğan Nasır, 2008. Intraperitoneal dedifferentiated liposarcoma A case report. World Journal of Gastroenterology
3-) Aydinli.,B., Polat.,Y., Ozturk.,G., Atamanalp.,S., Özcan.,Ö., Soypaçaci.,Z., 2005. Adult polycystic liver disease. . Journal of Gastrointestinal Surgery

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İlhan Çelik Özgür, Çelik Serkan Yaşar, Dere Yelda, Dere Özcan, Özcan Önder, 2018. ER, PR, cerb-B2,ki67, p53, BCL-2, cyclin D1 expressions in invasive breast carcinomas and comparison with the clinical and histopathological parameters. Journal of Advance Research in MedicalHealth Science

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akbaba Gülhan, Polat Murat, Özcan Önder, Şahan Murat, 2014. Cutaneous Sinus Formation Is a Rare Complication of Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsy. Case Reports in Endocrinology
2-) Deliktaş Hasan, Özcan Önder, Çullu Neşat, Erdoğan Ömer, 2014. Neovaginal perforation following sexual intercourse in a transsexual patient. BMC Research Notes

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yeniçeri Önder, Özcan Önder, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, 2015. Meme Kitlelerinde Tru Cut Biyopsinin Yaralılığı. Harran Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi
2-) Polat Pınar, Suma Selami, Özcan Önder, Eren Suat, Akif Çiftçioğlu, Polat Kamil Yalçın, 2001. Karaciğer Alveoler ekinokok olgularında MRG ve BT bulgularının Karşılaştırılması. Tanısal ve Girşimsel Radyoloji
3-) Akçay Müfide Nuran, Karabağ Burhan, Güneş Ali, Özcan Önder, Demirtaş Tahsin, 1997. effect of human erythropoietin on anemia after resections for gastric and colorectal carcinomas. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi
4-) Başoğlu Mahmut, Solak Sebahattin, Köse Kamil, Özcan Önder, Ören Durkaya, 1997. Karın ameliyatlarında enfeksiyona karşı sulbaktam sefoperazon ve ampisilin metronidazol profilaksisi. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi
5-) Akçay Müfide Nuran, Altuntaş İrfan, Polat Cafer, Kılıç Ali, Özcan Önder, Ören Durkaya, 1997. Kolo rektal kanserli hastalarda lipid profili. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yeniçeri Önder, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Özcan Önder, Kılınç Rabia Mihriban, 2015. Duplication of The Vena Cava Inferior. İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi (Izmir University Medical Journal)
2-) Özcan Önder, Belli Ahmet Korkut, 2014. Karaciğerin Non Paraziter Kistleri. Tükiyr Klinikleri J. Gastroenterohepatol-Speciel Topic
3-) Başoğlu Mahmut, Kavak İbrahim, Solak Sebahattin, Özcan Önder, 1999. Gebelikte karaciğer kist hidatik rüptürü. Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) 4. eurasian congress on emergency medicine, cholecystitis presented with altered mental status. A case report. - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kolonoskopi hazırlığı ne kadar yeterli? Ne kadar doğru? 31. Ulusal gastroenteroloji Haftası - 2014
2-) PS-1104 Perianal yerleşimli hidradenitis suppurativa tedavisinde rotasyon flep uygulaması. Olgu sunumu Önder Özcan, Murat Polat, Nihal Tuncel As, Ahmet Korkut Belli, Cenk Yazkan, Ali Kemal Kayapınar - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) AKBABA.,G., Polat.,M., Omar.,M., OZCAN.,O., Şahan.,N., Belli.,K., Çullu.,N., 2015. Troid İİAB'nin nadir bir komplikasyonu;Kutaneöz Fistül. Ulusal Endokrinoloji kongresi

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds/Conservative vs. Surgical Interventions for Umbilical Pilonidal Sinus. Yayın Evi: Springer International Publishing AG

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. harran üniversitesi tıp fakültesi dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) MTUS1 and its targeting miRNAs in colorectal carcinoma: significant associations - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:18

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) MTUS1 tumor suppressor and its miRNA regulators in fibroadenoma and breast cancer - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:7

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Meme tümörlerinde gen çalışması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 210 13/186 Meme Kanseri ve Fibroadenomaları Patogenezindeki RUNX Gen Ekspresyonlarının Rollerinin Araştırılması. 12 14.02.2014 14.02.2015 . 2013-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kolon tümörlerinde gen çalışması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. miRNA Ve SIRT Gen Ekspresyonlarının Kolorektal Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması.. 2013-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Mide tümörlerinde gen çalışması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. miRNA ve SIRT Genlerindeki Ekspresyonlarının Mide Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması.. 2013-2013
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kanser- genetik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. "miRNA ve SIRT Gen Ekspresyonlarının Kolorektal Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması". 2013-2016