Personel

Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Önder Yeniçeri
Doktor Öğretim Üyesi
İbrahim Önder Yeniçeri
@ E-posta
onderyeniceri@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5232

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik 26.02.2002

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çullu.,N.., Yeniçeri.,O.., Deveer.,M.., Tetiker.,H.., 2014. Inferior vena cava hypoplasia with right hepatic vein and accessory inferior hepatic vein shunt. Folia Morphologica (Poland)

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çullu.,N., Deveer.,M., Yeniçeri.,Ö., Kalemci.,S., 2015. Changes in the skeletal system and extramedullary hematopoiesis in a patient with thalassemia. Quantitative imaging in medicine and surgery
2-) Yeniçeri.,Ö., Çullu.,N., Deveer.,M., Kılınç.,M., 2015. Isolated Subscapular Muscle Rupture. Austin Journal of Radiology
3-) Yeniçeri.,Ö., Çullu.,N., Deveer.,M., Kılınç.,M., 2015. Persistent Trigeminal Artery Anomaly with Concomitant Basilar Artery Hypoplasia. Austin Journal of Radiology
4-) Deveer.,M., Çullu.,N., Beydilli.,H., Sözen.,H., Yeniçeri.,Ö., Parlak.,S., 2015. Spontaneous Retrobulbar Haematoma. Case reports in radiology
5-) Yeniçeri.,Ö., Balcı.,P., Neşat.,N., Deveer.,M., 2014. Gossipyboma in the Breast: A Rare Case Report. Journal of Medical Cases

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çullu.,N., Yeniçeri.,Ö., Akbaba.,G., Deveer.,M., Kılınç.,M., Şahin.,C., 2015. EVALUATION OF EARLY ATHEROSCLEROSIS IN AUTOIMMUNE THYROID PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Ogurlu.,Ö., Yeniçeri.,Ö., Göktay.,A.Yiğit ., Tibet.,G., 2000. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Akut Alevlenmelerinde Renkli Doppler Ultrasıonografi ile Derin Ven Trombozu Sıklığı. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deveer.,M., Deveer.,R., Çullu.,N., Yeniçeri.,Ö., Sivrioğlu.,K., 2016. The added value of diffusion-weighted MRI in diagnosis of polycystic ovary syndrome: a preliminary study. ECR 2016