Personel

Doç.Dr. Nedim Özdemir
Doç.Dr.
Nedim Özdemir
@ E-posta
onedim@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1900

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü / İç Sular Biyolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama (Kültür Teknik) 15 Şubat 1988

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 15 Ağustos 1994

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı 16 Kasım 1998

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özdemir, N., Tarkan, A.S. Ağdamar, S., Top N. and Karakuş U., “Ecological Requirements and Distribution of native and Introduced Freshwater Fishes in a Mediterranean-Type Basin (Muğla, SW, Turkey).” 2015 Fresenius Environmental Bulletin Volume 24-No:1, DOI:10.3291/F-2014-404pj2015 - 2015
2-) Özdemir, N.,Demirak A.,and Keskin, F. "Quality of water used during cage cultivation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Bereket HES IV Dam Lake (Muğla, Turkey)." 2014, Environ Monit Assess (2014) 186:8463-8472 DOI 10.1007/s10661-014-4030-0 - 2014
3-) Karakuş, U., Ağdamar, S., Tarkan, A.S. N. Özdemir, N., "Range Extension of the Invasive Freshwater Fish Species, Gibel Carp Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Western Turkey." 2013, BioInvasions Records (2013) Volume 2, Issue 2:153-157 - 2013
4-) Tarkan, A.S., Copp, G.H Top,N., Özdemir,N., Önsoy, B., Bilge, G., Filiz, H., Yapıcı, S., Ekmekçi F.G., Kırankaya, Ş.G. Emiroğlu Ö. Gaygusuz, Ö. Gaygusuz, Ç.G. Oymak, A., ve Özcan, G. Are Introduced gibel carp Carassius gibelio in Turkey more invasive in artifical than in natural waters? “ 2012, Fisheries Management and Ecology, 2012, 1-10. - 2012
5-) Özdemir, N., Yılmaz, F., Tuna A.L., ve Demirak, A., "Heavy Metal Concentrations in fish (Cyprinus carpio and Carassius carassius), sediment and water found in the Geyik Dam Lake, Turkey. " 2010, Fresenius Environmental Bulletin Volume 19-No.2010, 798-804. - 2010
6-) Kaska,Y., Başkale, E., Urhan,R., Katılmış, Y., Gidiş, M. Sarı, F., Sözbilen, D., Canbolat, A.F. Yılmaz, F., Barlas, M., Özdemir N.,ve Özkul. M., Natural and anthropogenic factors affecting the nest-site selection of Loggerhead Turtles, Caretta caretta, on Dalaman-Sarıgerme beach in South-west Turkey (Reptilia: Cheloniidae). 2010, Zoology in the Middle East 50, 2010:47-58 Germany. - 2010
7-) Tuna, A.L., Yılmaz, F. Demirak, A. ve Özdemir. N., Sources and distribution of trace metals in the sariçay stream basin of southwestren Turkey. 2007, Environ Monit Assess (2007) 125:47-57. - 2007
8-) Yılmaz, F., Özdemir, N., Demirak, A. ve Tuna, A.L. “Heavy Metal Levels in Two Fish Species Leuciscus cephalus and Lepomis gibbosus.” 2006, Food Chemistry, Elsevier 830-835. - 2006
9-) Demirak, A., Yılmaz, F., Tuna, A.L. ve Özdemir, N., “Heavy Metal in Water, Sediment and Tissues of Leuciscus cephalus from a stream in southwestern Turkey.” 2005, Chemosphere Elsevier 1451-1458 - 2005

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özdemir, N., Şimşek, H. ve Özbayram F.G., Eşen Çayı'nın (Fethiye-Muğla) Mevcut Çevresel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma. Tabiat ve İnsan Yıl:48 Sayı:188. Aralık 2014.3-13 - 2014
2-) BAYGAR, T., ÖZDEMİR, N., TOKLU, M. ve KÜÇÜKBAŞ, S. (2007). Su Ürünleri Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin Mevcut Durumları ve Mesleğe Bakış Açıları. Su ürünleri Dergisi Mühendisler Derneği Dergisi Temmuz 2008/Sayı:27-30, Sayfa :42-48, İstanbul. - 2008
3-) YILDIRIM, Ö. ve ÖZDEMİR, N., (2008). Muğla İli, Dalaman Havzasındaki İçsu Kaynaklarının Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönünden Değerlendirilmesi. Su ürünleri Dergisi Mühendisler Derneği Dergisi Nisan-Eylül 2008/Sayı:33-34, Sayfa :54-59, İstanbul. - 2008
4-) Dalaman Çayı Üzerinde Kurulu Bereket HES Baraj Gölleri Üzerine Limnojik Bir Araştırma. Ekoloji Cilt/Vol: 16, No:62, 2007, 30-35. - 2007
5-) ÖZDEMİR, N., (2006). Köyceğiz Dalyan Balıkçılığı. Su ürünleri Dergisi Mühendisler Derneği Dergisi 25/26 Nisan 2006, Sayfa: 9-10 İstanbul. - 2006
6-) ONARAN, M.A., ÖZDEMİR, N. ve YILMAZ, F., (2006). “The Fish Fauna of the Eşen Stream (Fethiye-Muğla).” International Science and Engineering Journal, ISEJ, (Seri B), 2006, 35-41. - 2006
7-) ÖZDEMİR, N., (2003). “Barajların Çevresel Etkileri ve 2004 Yılında Faaliyete Geçecek Olan Akköprü Barajının Oluşturabileceği Çevresel Olumsuzluklar.” Ekin Dergisi (Hakemli Dergi), Türk-Koop yıl:7, Sayı: 25, Temmuz-Eylül 2003, Sayfa:84-88, Ankara. - 2003
8-) ÖZDEMİR, N., BARLAS, M. ve ÖZDEMİR, N., (1994). “Dünyada ve Türkiye’de Su Samurlarını Bekleyen Tehlikeler ve Alınacak Tedbirler.”Tabiat ve İnsan Dergisi Yıl: 34, 2000, Sayı: 3, Sayfa: 19-23, Ankara. - 2000
9-) ÖZDEMİR, N., (1999). “Dalaman Kapukargın Köyünde Bulunan Koca Göl’deki Kefal Balıkları Üzerine Bir Araştırma.” Hasad Dergisi, Ocak Ayı, 1999, Yıl: 14, Sayı: 164, Sayfa: 48-51, İstanbul. - 1999
10-) ÖZDEMİR, N., (1997). “Elazığ Uluova’da Sulamada Kullanılan Suların Özellikleri.” Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl:31, 1997 Eylül Sayısı:3, Sayfa:22-28, Ankara. - 1997
11-) ÖZDEMİR, N., (1994). “İskenderun Körfezi İle Çevresindeki Kirlilik.” Ekoloji Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 1994, Sayı:12, Sayfa:25-27, Ankara. - 1994
12-) ÖZDEMİR, N., (1994). “Ekosistemleri Bozan Çevresel Faktörler.” Hasad Dergisi, Yıl: 1994, Ocak Ayı, Sayı:104, Sayfa:19-21, İstanbul. - 1994
13-) ÖZDEMİR, N. ve ÖZDEMİR, N. (1994). “Erozyon Milli Bir Felakettir, Tedbir Alınmadığı Taktirde İnsanları Aç Bırakır, Göçe Zorlar.” Çiftçi ve Köy Dünyası Sayı: 111, Mart 1994, Sayfa: 20-22, Ankara. - 1994

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) DAŞGIN.,B., DÖNDÜ.,M., ÖZDEMİR.,N., 2016. BODRUM YARIMADASI’NDAKİ BAZI AĞ KAFES BALIK ÇİFTLİKLERİNİN SUCUL ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü IV. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) TURAN.,S., ÖZDEMİR.,N., 2016. Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Faaliyetleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü IV. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
3-) Özdemir, N., Demirak, A., "Some Physico-Chemical Features of Lakes in Muğla Province (Muğla-Turkey)" 21-22 Mayıs 2015, 21 Yüzyılın Çevre Sorunları Sempozyumu, Sakharov Universitesi, Minsk Bildiri Kitabı sayfa 266, Belarus. - 2015
4-) Alparslan, E., Demirak, A., Özdemir, N., "Ratio of Inorganic Nitrogen to Phosphorus in The Gulluk Lagoon (Muğla-Turkey): Nitrogen Management Strategy." 21-22 Mayıs 2015, 21. Yüzyılı Çevre Sorunları Sempozyumu, Sakharov University , Minsk Sayfa 32, Belarus - 2015
5-) Döndü.,M., Özdemir.,N., Perktaş.,M., 2015. Gökova Körfezi’ni Besleyen Kadın Azmağı Su Kalitesinin Anadrom ve Katadrom Türler Açısından Değerlendirilmesi. . 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
6-) N. ÖZDEMİR, H. ŞİMŞEK, F.G. ÖZBAYRAM. (2013). Research on the Existing Environmental Problems and Proposed Solutions in Eşen River, (Muğla-Fethiye Town). Attended the First International Fisheries Symposium in Northern Cyprus, 24-27 March 2013, Northern Cyprus - 2013
7-) N. ÖZDEMİR, S.Ö. ERDİNÇ. (2013). Some Environmental Problems and Investigation of Water Quality of Akçapınar Creek (Muğla-Turkey). 13th International Scientific Conference “Sakharov Readings 2013: Environmental Problems of XXIst Century”, 16-17 Mayıs 2013, Minsk, Belarus. - 2013
8-) Kaymaz Ş.M., Özdemir, N., Tarkan, A.N. (2013). Monitoring Seasonal Changes of Chlorophyll-a in The Marmaris Bay. ICWEE13 The 2nd International Conference on Water Energy& Environment. September 21-24 2013, Kusadası, Turkey - 2013
9-) Özdemir, N., Kaymaz Ş.M.,Tarkan, A.N. (2013). An Investigation on The Some Physico-Chemical Properties of Marmaris Bay.. ICWEE13 The 2nd International Conference on Water Energy& Environment. September 21-24 2013, Kusadası, Turkey - 2013
10-) Kaymaz, Ş.M., Özdemir, N., Önsoy, B., (2013). Characterization of The Trophic Conditions of Marine Coastal Waters in The Gökova Bay. ISEEP2013, VII. International Symposiumon Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, December 18-21 2013 - 2013
11-) Özdemir, N., Kaymaz, Ş.M.,Önsoy, B., (2013). An Investigation of Water Quality Parameters in The Gökova Bay. ISEEP2013, VII. International Symposiumon Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, December 18-21 2013 - 2013
12-) N. ÖZDEMİR, L.S.ÇİÇEK DE SA MATOS PAIXAO (2012). Köyceğiz Gölü’nü Besleyen Namnam Çayı’nın Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi. FABA 2012 Fisheries and Aquatic Sciences, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 21-24 Kasım 2012, Eskişehir. - 2012
13-) N. ÖZDEMİR and M. BARLAS, (2011). Management of Wetlands in Muğla City Wetlands for Clear Water 24-25 March 2011, Greifswald University, Greifswald city in Germany. - 2011
14-) N. ÖZDEMİR, (2010). Present Situation of Environmental Problems is the Protected Basin of Koycegiz Lagoon and Protection Strategies. 22-26 September 2010, Sustainable Development in Lake Areas Workshop, Keromoti, Nestos Delta, Greece. - 2010
15-) SEMO, M., JORDANOSKI, M., SARAFILOSK, E., JORDANOSKA, B., ve ÖZDEMİR, N., (2008). River Golema and the River Golema Estuary Water Quality. 3. International Symposium of Ecologists of Montenegro Isem3 and Marking. - 2008
16-) YORULMAZ; B., BARLAS, M., YILMAZ, F., ve ÖZDEMİR, N., (2008). Fishing Activities and Pollution Risk on Köyceğiz-Dalyan Lagoon System. EIFAC Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial, Recreational Fisheries and Aquaculture. 21-24 May 2008, Antalya. - 2008
17-) ÖZDEMİR, N. YILDIRIM, Ö., YILMAZ, F.ve YORULMAZ, B., (2006). Present Situation of Environmental Problems in the Protected Basin of Köyceğiz Lagoon and Protection Strategies.1’Symposium for Protection of Natural Lakes in Republic of Macedonia. 121-130. - 2006
18-) YILDIRIM, Ö., ERDEM, M. ve ÖZDEMİR, N. (2006). The Eveluation Lagoon of Köyceğiz Lake for Aquaculture. 1’Symposium for Protection of Natural Lakes in Republic of Macedonia, 98-108. - 2006
19-) YILMAZ, F., BARLAS, M., ÖZDEMİR, N. ve YORULMAZ, B., (2003). “The Freshwater Fishes of Muğla (South-West, Turkey). International Symposium of Fisheries and Zoology, 287-292, İstanbul. - 2003
20-) ÖZDEMİR, N., EMİROĞLU, D. ve ELBEK, A.G., (1997). “Türkiye’de Su Ürünleri Kooperatifçiliği; Dalko Örneği.” Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Mediterranean Fisheries Congress. Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, 9-11 Nisan 1997, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Sayfa:441-449, İzmir. - 1997

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ŞİMŞEK.,H., ÖĞLÜ.,B., ÖZDEMİR.,N., 2016. Investigation of The Effects of Trout Farm's Outflow Waters to The Esen Stream (Fethiye-Muğla). Sakharov Readings 2016: Environmental Problems of The XXI Century
2-) DÖNDÜ.,M., ÖĞLÜ.,B., ÖZDEMİR.,N., 2016. Spatial Analysis And Evaluation of Some Physico-Chemical Parameters of The Freshwater Sources Feeding Gökova Bay Through Geographical Information System. Sakharov Readings 2016: Environmental Problems of The XXI Century

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özdemir, N., "Köyceğiz Gölü'nü Besleyen Tatlısu Kaynakları Üzerine Bir Çalışma",24-25 Nisan 2015, 1. Köyceğiz Çalıştayı, Bildiri Kitabı, Sayfa 30 - 2015
2-) Özdemir.,N., Döndü.,M., Yümsek.,Y., Öztekin.,K., 2015. Su Samurunun (Lutra lutra) Yaşam Alanlarından Birisi Olan Gökova Körfezi’ndeki Tatlısu Kaynaklarının Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi . Su Samurunun Türkiye'deki Durumu
3-) N. ÖZDEMİR, E. ALPARSLAN (2013). Güllük Lagünü’nün Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi. Güllük Körfezi Bakteriyolojisi TÜBİTAK Proje (110Y243) Çalıştayı, 10 Mayıs 2013, Güllük-Milas, Muğla. - 2013
4-) N. ÖZDEMİR, A.S. TARKAN, N.D. TOP. (2013). Güllük Lagünü’nde Yaşanan Çevresel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Güllük Körfezi Bakteriyolojisi TÜBİTAK Proje (110Y243) Çalıştayı, 10 Mayıs 2013, Güllük-Milas, Muğla. - 2013
5-) Ş.M. KAYMAZ, P. ÖZKAHYA, N. ÖZDEMİR, A.N. TARKAN. (2013). Marmaris Körfezi’nin Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2013, Marmaris. - 2013
6-) Özdemir, N., Kaymaz, Ş.M., Tarkan, A.N. (2013). Marmaris Körfezi'nin (Muğla) Bazı Fiziko-kimyasal Özelliklerinin Derinliklere Göre İncelenmesi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 3-6 Eylül 2013/İstanbul. - 2013
7-) YILMAZ, F., TUNA, A.L., ÖZDEMİR, N., ve DEMİRAK, A., (2008). Yatağan Termik Santrali Çevresindeki Kuyu Sularında Ağır Metal Düzeyleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi 23-27 Haziran 2008, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon. - 2008
8-) ÖZDEMİR, N. ve TURKER, A., (2008). Milas İlçesi Güllük Körfezi ‘ndeki Mevcut Çevresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi. Türkiye Kıyıları 08 Kongresi Bildiriler Kitabı 27-30 Mayıs 2008 Ankara, 169-176. - 2008
9-) ÖZDEMİR, N. ve YILDIRIM , Ö., (2007). Ötrofikasyona Uğramış Olan Bafa Gölü’nün Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma. Göller Yöresi, İç Anadolu Gölleri ve Sorunları.137-146. Ankara. - 2007
10-) ŞEN A., SEMİZ, A., YILMAZ, F., BARLAS, M., ÖZDEMİR, N. ve YORULMAZ, B., (2006). Muğla-Dalaman Sulak Alanındaki Balıklar ve Bu Alandaki Organik Kirliliğin Balık Biyomarkör Enzim Aktivitelerinin Ölçülmesiyle Tespiti. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen –Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Aydın 26-30 Haziran 2006. - 2006
11-) GÖKGÖZ, A., BARLAS, M., ÖZDEMİR, N., YILMAZ, F., YORULMAZ, B., URHAN, R., ve KASKA, Y., (2006). Dalaman (Muğla) Bölgesi Sulak Alanı’nın Hidrojeolojisi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen –Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Aydın 26-30 Haziran 2006. - 2006
12-) ÖZDEMİR, N. ve DİRİCAN, S., (2005). “Muğla İlinde Kültür Balıkçılığı ve Sorunları.” XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 1-4 Eylül 2005, Çanakkale. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Su Ürünleri Dergisi Cilt :23 Sayı 1-2 Ek sayı 2006, 283-286. - 2005
13-) ERDEM, M. ve ÖZDEMİR, N., (2004). “Güney Ege Bölgesi Dalyanlarında Üretimin Meteorolojik Veriler İle Karşılaştırılması.” Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 04 Konferans Bildiriler Kitabı, 4-7 Mayıs 2004, Sayfa:490-496, Adana. - 2004
14-) YORULMAZ, B.,BARLAS, M., ÖZDEMİR, N. ve YILMAZ, F., (2003). “Dalaman Çayı (Muğla) Su Kalitesinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi.” XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ, 42-47. - 2003
15-) ÖZDEMİR, N., YILMAZ, F., BARLAS, M., ve YORULMAZ, B., (2003). “Namnam Çayı (Köyceğiz) Balık Faunası ve Ekolojik Özellikleri.” XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ, 166-170. - 2003
16-) ÖZDEMİR, N. ve BARLAS, M., (2002). “Muğla İlindeki Mevcut Alabalık İşletmelerinde Su Samurları Konusunda Yapılan Bilinçlendirme ve Eğitim Çalışmaları.” Destekleyen Kuruluşlar: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜBİTAK Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Su Samurunun Türkiye’deki Durumu II. Sempozyumu, 21-22 Eylül 2002 Sayfa: 15-20, Beymelek-Antalya. - 2002
17-) BARLAS, M., DİRİCAN, S. ve ÖZDEMİR, N., (2001). “Tersakan Çayı (Dalaman-Muğla) Balık Faunası.” XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 04-06 Eylül 2001, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Sayfa: 309-318, Hatay. - 2001
18-) ÖZDEMİR, N. ve DEMİRHAN, H. (2000). “Muğla İli ve İlçelerindeki Alabalık İşletmelerinin Genel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma.” 19 Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, 20-22 Eylül 2000, Su Ürünleri Sempozyumu, Sayfa: 621-631, Sinop. - 2000
19-) ÖZDEMİR, N. ve ERDOĞAN, M., (2000). “Türkiye’de Alabalık Yetiştiriciliğinde Örnek Bir İşletme Olan Bağcı Alabalık İşletmesinin Tanıtılması.” 19 Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, 20-22 Eylül 2000, Su Ürünleri Sempozyumu, Sayfa: 50-60, Sinop. - 2000
20-) ÖZDEMİR, N. ve ÖZDEMİR, N., (1998). “Bozulan ve Kaybolan Doğa Varlıklarını Yeniden Kazanmak İçin Dünyada Yapılan Çalışmalar.” Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu 15-19 Şubat 1998, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Sayfa: 754-758, Bodrum-Muğla. - 1998
21-) ÖZDEMİR, N., BARLAS, M. ve ÖZDEMİR, N., (1998). “Dalaman Kapukargın Köyünde Bulunan Koca Gölün Limnolojik Açıdan İncelenmesi.” III. Su Ürünleri Sempozyumu 10-12 Haziran 1998, Sayfa: 89-103, Erzurum. Ön Çalışma Raporları (Cilt 2)., No: 13, Yayın No: 006, Sayfa:151-155, Ankara. - 1998
22-) DENİZ, A.Y. ve ÖZDEMİR, N., (1997). “2000 Yılına Doğru Köyceğiz Dalyanında Turizmin Çevreyle Olan İlişkisi.” 14-16 Kasım 1997, II.Kıyı Sorunları ve Çevre Sempozyumu, Sayfa: 346-360, Kuşadası-Aydın. - 1997
23-) ÖZDEMİR, N., ÖZDEMİR, N. ve DUMAN, E., (1995). “Keban Baraj Gölü Ağın İlçesi Av Sahası İçinde Kalan Kesimde Ölçülen Kirlilik Parametreleri ve Bunun Su Ürünleri Yönünden Önemi.” II. Su Ürünleri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi 14-16 Haziran 1995, Sayfa: 417-422, Erzurum. - 1995
24-) BARLAS, M., İKİEL, C. ve ÖZDEMİR, N., (1995). “Gökova Körfezi’ndeki Akarsu Kaynaklarının Fiziksel ve Kimyasal Açıdan İncelenmesi.” Doğu Anadolu Bölgesi I. (1993) ve II. (1995) Su Ürünleri Sempozyumu Atatürk Üniversitesi, 14-16 Haziran 1995, Sayfa: 704-712, Erzurum. - 1995
25-) ÖZDEMİR, N., (1995). “Sulama Suyu Kalitesinin Toprak Kirliliğine Etkisi.” Muğla Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu, Ortaca Kaymakamlığı ve Tarım İlçe Müdürlüğü’nün Birlikte Düzenledikleri Çiftçi Eğitim Konferansları, Kasım-1994/Mart-1995, Sayfa: 70-82, Muğla. - 1995
26-) ÖZDEMİR, N., TEMİZER, A. ve ÖZDEMİR, N., (1993). “Doğal Hayatın Korunması, Av Hayvanları ve Avcılığın Düzenlenmesi.” Orman Bakanlığı 1. Ormancılık Şurası Tebliğler ve Ön Çalışma Raporları (Cilt 2), No:13, Yayın No: 006, Sayfa: 151-155, Ankara. - 1993

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şimşek.,H., Özdemir.,N., 2015. Eşen Çayı (Fethiye-Muğla) Üzerinde Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin (Oncorhynchus mykiss) Eşen Çayı’na Olan Etkilerinin İncelenmesi. . 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
2-) Şimşek.,H., Özdemir.,N., 2015. Eşen Çayı (Fethiye-Muğla) Üzerinde Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Eşen Çayı’na Olan Etkilerinin Araştırılması. . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Sempozyumu
3-) N. ÖZDEMİR, B. YORULMAZ (2007). Su Kaynaklarında Ağır Metal Kirliliği ve Oluşturduğu Çevresel Etkileri. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül 2007, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla. - 2007
4-) N. ÖZDEMİR, (2007). Barajların Oluşturdukları Çevresel Etkiler. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül 2007, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla. - 2007
5-) N. ÖZDEMİR. (2007). Bazı Kaynak Sularının Su Kalitesi ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Açısından Araştırılması. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül 2007, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla. - 2007
6-) N. ÖZDEMİR (2007). Sulak Alanların Mevcut Durumu ve Korunması. XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-7 Eylül 2007, Su Ürünleri Fakültesi, Muğla. - 2007
7-) ÖZDEMİR, N. ve ERDEM, M., (2005). “Köyceğiz Dalyan Balıkçılığı.” Muğla İli Kıyı Alanlarının Yönetim Sorunları Sempozyumu (Muğla Kıyıları 05). - 2005
8-) ÖZDEMİR, N. ve YILMAZ, F., (2005). “Köyceğiz Lagünü Havzasında Çevresel Boyut.” Muğla İli Kıyı Alanlarının Yönetim Sorunları Sempozyumu (Muğla Kıyıları 05). - 2005
9-) ÖZDEMİR, N., (1997). “Köyceğiz Gölü’nde Günümüzde Yaşanan Çevre Sorunları.” Göller Zirvesi Sempozyumu. 20-21 Eylül 1997, Antalya. - 1997

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) DÖNDÜ.,M., ÖZDEMİR.,N., 2016. GÖKOVA KÖRFEZİ’Nİ BESLEYEN TATLISU KAYNAKLARINDAKİ BAZI FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE KONUMSAL ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü IV. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) DOKUYUCU.,A., ÖZDEMİR.,N., 2016. Gelecek Yüzyılın En Önemli Çevre Sorunlarından Birisi Olacak "Küresel Isınmanın" Sucul Ortama Olan Olası Etkilerinin İncelenmesi.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü IV. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
3-) Döndü, M., Özdemir N., "Gökova Körfezini Besleyen Kadın Azmağı'nın (Gökova-Muğla) Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi, 26 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Özet Kitabı sayfa 44, Muğla - 2015
4-) Perktaş, M., Özdemir N., "Gökova İç Körfezi Kuzey Sahili (Gökova-Muğla) Su Kalite Değerlerinin Belirlenmesi, 26 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Özet Kitabı sayfa 44, Muğla - 2015
5-) Özbayram, F.G., Özdemir N., "Fethiye Körfezi'ni Besleyen Su Kaynaklarının Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi, 26 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Özet Kitabı sayfa 48, Muğla - 2015
6-) Perktaş.,M., Döndü.,M., Özdemir.,N., 2015. Gökova İç Körfezi Kuzey sahili Yüzey Sularında Bakteri Kirlilik Seviyelerinin Araştırılması. . 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
7-) Özbayram.,G., Özdemir.,N., 2015. Fethiye Şat Burnu Deltası Sulak Alanının Su Kalitesi Yönünden Mevsimsel Olarak İncelenmesi. . 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences .

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Eşen Çayı (Fethiye-Muğla) Üzerinde Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Çıkış Sularının Eşen Çayı’na Olan Etkilerinin Araştırılması.. Konu: Eşen Çayı üzerinde faaliyet gösteren alabalık işletmelerinin çıkış sularının Eşen Çayı'na olan etkileri incelenmiştir.. Hava-ŞİMŞEK. 2016

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Gökova Körfezi’ni Besleyen Tatlısu Kaynaklarındaki Bazı Fiziko-kimyasal Parametrelerin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Konumsal Analizi ve Değerlendirilmesi.. Konu: Gökova Körfezi'ni besleyen tatlı su kaynaklarında 1 yıl boyunca yapılan su kalitesi çalışmalarında çıkan değerleri coğrafi bilgi sistemi içinde renkli haritalanması yapılarak su kalitesinin durumu incelenmiştir.. Mustafa-DÖNDÜ. 2016
2-) Tez Adı: Gökova Körfezi Kuzey Kıyısı Su Kalitesi Değerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Konumsal Analizi ve Değerlendirilmesi.. Konu: Gökova Körfezi Kuzey kıyısı bandında yapılan bir yıllık su kalitesi analiz sonuçları Coğrafi Bilgi Sistemi içerisinde renkli olarak haritalanması yapılmıştır. Mesut-PERKTAŞ. 2016
3-) Fethiye Körfezi'ni Besleyen Su Kaynaklarının Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi - 2015
4-) Güllük Lagünü'nün Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi - 2013
5-) Marmaris Körfezi'nin Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Çalışma - 2012
6-) Köyceğiz Gölü'nü Besleyen Namnam Çayı'nın Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi - 2011
7-) Gökova Körfezi'ni Besleyen Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmağı'nın Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi - 2010

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) TARKAN, A.N., ÖZDEMİR, N., DEMİRAK, A., FİLİZ, H., TARKAN, A.S., BİLGE, G., GÜLŞAHİN, N., YAVUZ, E., BORAN, R., ÖZEL, İ., YILMAZ,H., ERDİNÇ, S.E., (2009). Gökova İç Körfezinde Su Kalitesi ve Denizel Biyoçeşitlilik. Gökova Projesi Avrupa Birliği SMAP III Projesi, 46 sayfa. - 2009
2-) DİLER, A., TARKAN, A.N., ÖZDEMİR, N., DEMİRAK, A., BİLGE, G., GÜLŞAHİN, N., ÖZEL, İ., ERDİNÇ, S.E., (2009). Sedir Adası Su Kalitesi Parametrelerinin Değerlendirilmesi. Gökova Projesi Avrupa Birliği SMAP III Projesi, 116 sayfa. - 2009

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) N. ÖZDEMİR, Ş.M. KAYMAZ, P. ÖZKAHYA. (2013). Marmaris Körfezi Su Kalitesi ve Biyolojik Araştırma Sonuç Raporu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Marmaris Çevreciler Derneği ortak yayını. Kitap Bölümü 2. Bölüm, Marmaris Körfezi’nin Su Kalitesi Çalışmaları, 18-126, Mayıs 2013, Muğla. - 2013
2-) N. ÖZDEMİR, M.C. SUNAR. (2013). Marmaris Körfezi Su Kalitesi ve Biyolojik Araştırma Sonuç Raporu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Marmaris Çevreciler Derneği ortak yayını. Kitap Bölümü 1. Bölüm, Marmaris İlçesi Hakkında Genel Bilgiler, 1-14, Mayıs 2013, Muğla. - 2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gökova Körfezi Kuzey Kıyısı Su Kalitesi Değerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Konumsal Analizi ve Değerlendirilmesi. 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gökova Körfezi Kuzey Kıyısı Su Kalitesi Değerlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Konumsal Analizi ve Değerlendirilmesi. 2014-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bodrum Yarımadası’ndaki Bazı Ağ Kafes Balık Çiftliklerinin Sucul Çevreye Olan Etkilerinin Araştırılması. 2014-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fethiye Körfezi‘ni Besleyen Su Kaynaklarının Su Kalitesi Yönünden İncelenmesi.. 2013-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eşen Çayı (Fethiye-Muğla) Üzerinde Faaliyet Gösteren Alabalık İşletmelerinin Çıkış Sularının Eşen Çayı’na Olan Etkilerinin Araştırılması. . 2013-2016
6-) Güllük Lagünü’nün Çevresel Etkilerinin Araştırılması - 2012
7-) Dalaman Çayı Üzerinde Kurulu Bereket HES Baraj Gölleri Üzerine Limnolojik Bir Araştırma - 2007
8-) Köyceğiz Gölü’nde ve Dalyan Kanallarında Bulunan Tilapia zilli Balığının Havuz ve Plastik Tanklarda Yetiştiriciliğinin Ekonomik Sonuçları. Muğla Üniversitesi Araştırma Fonunca desteklenen Proje bitmiştir. - 1996

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Muğla Bölgesi’ndeki Egzotik Tatlısu Balıklarının Tespiti ve Yerli Balıklara Olan Olası Etkilerinin Belirlenmesi” araştırmacı olarak - 2012
2-) Dalaman Çayı (Muğla) Su Kalitesinin Yönünden İncelenmesi.” - 2008

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2014
2-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2014
3-) TÜBİTAK - 2010
4-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2010
5-) İber Otel Sarıgerme Park (TUİ Oteller Zinciri) - 2008
6-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2008
7-) Sıtkı Koçman Vakfı - 2007
8-) TÜBİTAK - 2007
9-) TÜBİTAK - 2006

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) River Basin Adaptation Conference. Nova Gorice, Slovenya. . 2017
2-) Sakharov Readings 2017: Environmental Problems of the XXI Century. Minsk, Belarus. . 2017
3-) SEAB2017 The International Symposium on Euroasian Biodiversity. Minsk, Belarus. . 2017
4-) Sakharov Readings 2016:Environmental Problems of The XXI. Century. Beyas Rusya. . 2016
5-) 21. Yüzyıl Çevre Sorunları. 21-22 Mayıs. Belarus. 2015

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II.Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı. Türkiye. . 2016
2-) Su Samurunun Türkiye'deki Durumu IV. Sempozyumu. 09-10 Ekim. Türkiye. 2015
3-) Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi. 1-3 Kasım 2014. Muğla-Türkiye. 2014

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Rize Yerel Çevre Eylem Planı. Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

SÜM5549 2018-2019 Bahar

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM6517 2018-2019 Bahar

ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SÜM5530 2018-2019 Bahar

BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

SÜM1008 2018-2019 Bahar

Su Kalitesi ve Kontrolü

SÜM5530 2018-2019 Güz

BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

SÜM5549 2018-2019 Güz

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM3501 2018-2019 Güz

Çevre ve Su Kirliliği

SÜM4505 2018-2019 Güz

Su Ürünlerinde Çevre Etki ve Değerlendirme

SÜM6517 2017-2018 Bahar

ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SÜM5530 2017-2018 Bahar

BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

SÜM6519 2017-2018 Bahar

KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

SÜM5549 2017-2018 Bahar

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM6519 2017-2018 Güz

KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

SÜM3501 2017-2018 Güz

Çevre ve Su Kirliliği

SÜM6517 2017-2018 Güz

ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SÜM5549 2017-2018 Güz

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM5530 2017-2018 Güz

BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

SÜM4505 2017-2018 Güz

Su Ürünlerinde Çevre Etki ve Değerlendirme

SÜM6519 2016-2017 Bahar

KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

SÜM5549 2016-2017 Bahar

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM6517 2016-2017 Bahar

ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5530 2016-2017 Bahar

BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

SÜM 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM1008 2016-2017 Bahar

Su Kalitesi ve Kontrolü

SÜM6517 2016-2017 Güz

ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SÜM6519 2016-2017 Güz

KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

SÜM5530 2016-2017 Güz

BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

SÜM5549 2016-2017 Güz

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM4505 2016-2017 Güz

Su Ürünlerinde Çevre Etki ve Değerlendirme

SÜM3501 2016-2017 Güz

Çevre ve Su Kirliliği

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM6519 2015-2016 Bahar

KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

SÜM6517 2015-2016 Bahar

ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SÜM 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SÜM6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA)

SÜM4008 2015-2016 Bahar

Seminer

SÜM5530 2015-2016 Bahar

BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5549 2015-2016 Bahar

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM3501 2015-2016 Güz

Çevre ve Su Kirliliği

SÜM4009 2015-2016 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM4505 2015-2016 Güz

Su Ürünlerinde Çevre Etki ve Değerlendirme

SÜM3501 2015-2016 Güz

Çevre ve Su Kirliliği

SÜM5530 2015-2016 Güz

BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5549 2015-2016 Güz

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM6519 2015-2016 Güz

KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

SÜM4505 2015-2016 Güz

Su Ürünlerinde Çevre Etki ve Değerlendirme

SÜM6517 2015-2016 Güz

ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SÜM5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM6517 2014-2015 Bahar

ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI

SÜM6519 2014-2015 Bahar

KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

SÜM5549 2014-2015 Bahar

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM1008 2014-2015 Güz

Su Kalitesi ve Kontrolü

SÜM3501 2014-2015 Güz

Çevre ve Su Kirliliği

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM3501 2014-2015 Güz

Çevre ve Su Kirliliği

SÜM5530 2014-2015 Güz

BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

SÜM 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

SÜM5549 2014-2015 Güz

ÇEVRE VE BALIKÇILIK

SÜM6519 2014-2015 Güz

KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ

SÜM4505 2014-2015 Güz

Su Ürünlerinde Çevre Etki ve Değerlendirme

SÜM4505 2014-2015 Güz

Su Ürünlerinde Çevre Etki ve Değerlendirme