Personel

Doktor Öğretim Üyesi Onur Akbulut
Doktor Öğretim Üyesi
Onur Akbulut
@ E-posta
onurakbulut@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5403

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ABANT İZZET BAYSAL AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Mayıs 30, 2000

Yüksek Lisans

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MAYIS 30, 2006

Doktora

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ MAYIS 30, 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ekin.,Y., Akbulut.,O., 2015. Tourism Destination Competitiveness: The Case of Dalyan - Turkey. International Journal of Business, Humanities and Technology
2-) Ekin.,Y., Akbulut.,O., 2013. SYNOPSIS OF IZMIR REGIONAL PLAN AND INTERPRETATIONS ABOUT TOURISM IN IZMIR. Romanian Economic and Bussiness Review (REBE)
3-) Aksu.,A., Özkara.,E., Ekin.,Y., Akbulut.,O., 2004. Evaluating the Incentive Tourism Potential of Antalya Region, Turkey: A Research in Antalya Region. estudios y perspectivas en turismo

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Artun.,C., Akbulut.,O., 2015. Yönetsel Bir Olgu Olarak Sürdürülebilir Turizm: Fethiye’deki Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri . GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ
2-) AKBULUT.,O., 2012. Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksinin Antalya’da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otellerin Müşterileri Üzerinde Uygulaması . Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmalar Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AKBULUT.,O., EKİN.,Y., ÇELİK YETİM.,A., 2016. RESIDENTS' ATTITUDES TOWARD SCREEN TOURISM: A CASE STUDY OF BOZUYUK, MUGLA-TURKEY. The 7th MAC 2016
2-) Akbulut.,O., Ekin.,Y., 2016. HOW VISIBLE ARE THE SACRED SITES ONLINE? WEB SITE AVAILABILITY OF SACRED SITES IN EUROPE. 8TH ANNUAL INTERNATIONAL RELIGIOUS TOURISM AND PILGRIMAGE CONFERENCE, 1-4 JUNE 2016, KONYA, TURKEY
3-) Akbulut.,O., Ekin .,Y., 2014. SYNOPSIS OF IZMIR REGIONAL PLAN AND INTERPRETATIONS ABOUT TOURISM IN IZMIR. IJAS 2014 Barcelona
4-) Akbulut.,O., Ekin.,Y., 2013. Festivals within the Context of Event Tourism and A Research About Social Impacts of Antalya Altın Portakal Film Festival on Residents. 5th International Scientific Coneference Tourism Trends and Advances in the 21st Century, 30 May- June 2, Rhodes, Greece.
5-) Ekin.,Y., Akbulut.,O., 2013. The Case of Branding the Memory of Turkish National Independence War in Gallipoli - Canakkale. Wageningen International Peace Conference
6-) Aktaş.,A., Akbulut.,O., 2012. The New Progresses Of Tourism Education In Turkey. 5th International Colloquium on Tourism & Leisure, 9-12 July, Bangkok, Tayland
7-) Topaloğlu.,C., Akbulut.,O., 2012. European Customer Satisfaction Index Scale Compatibility; Application In Five Star Hotels Of Antalya. 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference (AHTMMC)
8-) Ehtiyar.,R., Akbulut.,O., 2009. A Research Aimed at Professional Problems and Find Solutions of Profesional Tourist Guides in Aegean Region of Turkey. 4th International Conferance on Tourism of the University of Aegean
9-) Aktaş.,A., Akbulut.,O., 2008. Evaluation of Organizational Communication By Four and Five Star Hotels Staff In Sarıgerme. 19th Biennial International Congress Tourism & Hospitality Industry

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Artun.,C., Akbulut.,O., 2015. YÖNETSEL BİR OLGU OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM: FETHİYE’DEKİ YEREL YÖNETİM VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ
2-) Çelik Yetim.,A., Akbulut.,O., 2015. FETHİYE'DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ AKTİVİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE REKABETÇİLİK ANALİZİ . DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONGRESİ
3-) Topaloğlu.,C., Akbulut.,O., 2011. Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksinin Sarıgerme’de Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otellerin Müşterileri Üzerinde Uygulaması. 12. Ulusal Turizm Kongresi Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Düzce.

Verdiği Dersler

EKF4503 2018-2019 Güz

Yatırım Projeleri Analizi

TUİ4515 2018-2019 Güz

Kültürel Miras Yönetimi

TUİ2001 2018-2019 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ2001 2018-2019 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ3501 2018-2019 Güz

Turizmde Ulaştırma Sistemleri

TUİ3501 2018-2019 Güz

Turizmde Ulaştırma Sistemleri

TUİ4003 2018-2019 Güz

Turizm Yatırım Projeleri Analizi

TUİ4515 2018-2019 Güz

Kültürel Miras Yönetimi

TUİ4003 2018-2019 Güz

Turizm Yatırım Projeleri Analizi

EKF4503 2018-2019 Güz

Yatırım Projeleri Analizi

UİT5523 2018-2019 Güz

Uluslararası Otel Yönetimi

TUİ3512 2017-2018 Bahar

Turizm Politikası ve Planlaması

TUİ3004 2017-2018 Bahar

Turizm Ekonomisi

İŞL3918 2017-2018 Bahar

Halkla İlişkiler

TUİ4004 2017-2018 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeleri

TUİ2004 2017-2018 Bahar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler

TUİ3002 2017-2018 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TUİ4004 2017-2018 Bahar

Uluslararası Turizm İşletmeleri

TUİ3004 2017-2018 Bahar

Turizm Ekonomisi

İŞL3918 2017-2018 Bahar

Halkla İlişkiler

TUİ2004 2017-2018 Bahar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler

TUİ3002 2017-2018 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TUİ1001 2017-2018 Güz

Genel Turizm

TUİ2001 2017-2018 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ3501 2017-2018 Güz

Turizmde Ulaştırma Sistemleri

TUİ4515 2017-2018 Güz

Kültürel Miras Yönetimi

TUİ4515 2017-2018 Güz

Kültürel Miras Yönetimi

TUİ3501 2017-2018 Güz

Turizmde Ulaştırma Sistemleri

TUİ2001 2017-2018 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ1001 2017-2018 Güz

Genel Turizm

UİT5523 2017-2018 Güz

Uluslararası Otel Yönetimi

TUİ3002 2016-2017 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TUİ3512 2016-2017 Bahar

Turizm Politikası ve Planlaması

TUİ3512 2016-2017 Bahar

Turizm Politikası ve Planlaması

TUİ2004 2016-2017 Bahar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler

TUİ3002 2016-2017 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TUİ2004 2016-2017 Bahar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler

UİT5523 2016-2017 Güz

Uluslararası Otel Yönetimi

TUİ2001 2016-2017 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ1001 2016-2017 Güz

Genel Turizm

TUİ3501 2016-2017 Güz

Turizmde Ulaştırma Sistemleri

TUİ1001 2016-2017 Güz

Genel Turizm

TUİ3501 2016-2017 Güz

Turizmde Ulaştırma Sistemleri

TUİ2001 2016-2017 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ2004 2015-2016 Bahar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler

TUİ1010 2015-2016 Bahar

Turizm Hukuku ve Turist Hakları

UİT5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ1010 2015-2016 Bahar

Turizm Hukuku ve Turist Hakları

UİT5090 2015-2016 Bahar

Seminer

TUİ2004 2015-2016 Bahar

Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler

TUİ1001 2015-2016 Güz

Genel Turizm

TUİ2001 2015-2016 Güz

Turizm Sosyolojisi

TUİ1001 2015-2016 Güz

Genel Turizm

UİT5523 2015-2016 Güz

Uluslararası Otel Yönetimi

TUİ2001 2015-2016 Güz

Turizm Sosyolojisi

UİT5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ1010 2014-2015 Bahar

Turizm Hukuku ve Turist Hakları

TUİ1006 2014-2015 Bahar

Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri

TUİ1006 2014-2015 Bahar

Turizm İşletmelerinde Bilişim Sistemleri

TUİ1010 2014-2015 Bahar

Turizm Hukuku ve Turist Hakları

TUİ1001 2014-2015 Güz

Genel Turizm

TUİ1001 2014-2015 Güz

Genel Turizm