Personel

Prof.Dr. Özlem Şahin Güngör
Prof.Dr.
Özlem Şahin Güngör
@ E-posta
osahin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1462

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 25.06.1993

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Kadın Çalışmaları 09.12.1999
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Siyaset Bilimi 15.04.1997

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Siyaset Bilimi 11.06.2004

Yayin Bilgileri

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Şahin Güngör.,Ö., 2014. Modernleşmenin Kaybolmuş İsmi: Mediha Esenel. Eğitim Bilim Toplum
2-) Şahin.,Ö., 2005. Yeni bir Üniversite ve Yeni Öğrenciler Üzerine Gözlemler . Eğitim Bilim Toplum

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Şahin.,Ö., 2004. Althusser’de Devlet, İdeoloji ve Egitim. Eğitim Bilim Toplum
2-) Şahin.,Ö., 2004. Geçmiş, Tarih ve Sözlü Tarih. Mülkiye
3-) Şahin.,Ö., Balta.,E., 2001. Marksist Düşüncede Gündelik Yasam. Praksis

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin .,Ö., 2006. “Demokratikleşme ve İnsan Haklarının Korunması Açısından İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları: Muğla Örneği". IV. Kamu Yönetimi Forumu
2-) Şahin .,Ö., Ağduk Gevrek.,M., 1998. “Tarih içinde Sözlü Tarih ve Feminist Sözlü Tarih”. 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı
3-) Şahin .,Ö., Tan.,M., Esen.,Y., Yamaner.,G., 1998. “Lisans Programlarına Kadın Bakış Açısının Kazandırılması Adına Pedagojik Bir Deneme. 20.Yüzyılın Soununda Kadınlar ve Gelecek Konferansı

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör,Mine -Tan,Aksu-Bora,Mustafa-Sever. 2007. Cumhuriyette Çocuktular. Yayın Evi: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Mine Tan

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör. 2011. “UNIFEM Women’s Human Rights Programme”. Yayın Evi: ABC Clio Editör Adı: Junius B. Rodriguez
2-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör. 2011. “Oxfam International”. Yayın Evi: ABC Clio Editör Adı: Junius B. Rodriquez

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör. 2012. “Yatağan Direnişini Başarıya Taşıyan Etkenler". Yayın Evi: Petrol İş Sendikası Editör Adı: Mesut Gülmez
2-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör,Mine -Tan,Yalçın -Özdemir. 2012. “Kadın Öğretmenler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Derslikte Yeniden Üretimi: Etnografik Bir Çalışma. Yayın Evi: Ankara Üniversitesi yayınevi Editör Adı: Ahmet Makal, Gülay Toksöz
3-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör. 2009. “Feminist Sözlü Tarih Deneyimi Üzerine Düşünceler”. Yayın Evi: Anahtar Kitaplar Yayınları Editör Adı: D. Hattatoğlu, G. Alpkaya
4-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör. 2009. “"Yalancıktan Öğretmenlik ve Kadınlar Yeni Liberal Eğitim Düzeninde Yenilenmiş Öğretmen İstihdamı Rejimi”. Yayın Evi: Eğitim Sen Editör Adı: Handan Çağlayan
5-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör,Fatih-Güngör. 2007. “Bir Toplumsal Direnişi Belgelemek: Yatağan’da Özelleştirmeye Karşı Mücadele ve Sözlü Tarih”. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Kültür Yayınları Editör Adı: Ayşe Durakbaşa, Özlem Şahin
6-) Yazar Adı: Özlem-Şahin ,Ayşe -Durakbaşa. 2007. “Giriş” Yerel Tarih Yöntem ve Deneyimler II. Muğla Sözlü Tarih Atölyesi. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Kültür yayınları Editör Adı: Ayşe Durakbaşa, Özlem Şahin
7-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör,Atilla -Göktürk. 2007. “Kamu Yönetimi, Üniversite Yönetimi ve Üniversitede Kamu Yönetimi". Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Y. Üstüner, Ş. Aksoy
8-) Yazar Adı: Özlem-Şahin Güngör,Mine -Tan,Güzin-Yamaner. 2001. “Toplumsal Cinsiyet Konulu bir Lisans Dersi Üzerine Gözlemler” . Yayın Evi: Sel Yayınları Editör Adı: A. İlyasoğlu, N. Akgökçe

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2016. XIII Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Kongresi.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Eğitim Bilim Toplum.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2007. Yerel tarih, Kültür ve deneyimler: II. Muğla Sözlü Tarih Atölyesi .

(I-7)Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Almanya'da ve Türkiye'de Kadın Hareketlerinin Karşılaştırılması Projesi Atölyesi. Almanya. . 2016

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadının İnsan Hakları ve Kadına Yönelik Şiddet. Türkiye. . 2016
2-) Kadınların İnsan Hakları. Türkiye. . 2016
3-) Kadının İnsan Hakları Konferansı. Türkiye. . 2015
4-) Sendikal Politikalarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Türkiye. . 2015
5-) İnsan Hakları Bağlamında Sosyal Hakların Gelişimi. Türkiye. . 2015
6-) İnsani, Hukuki ve Yönetsel Boyutlarıyla Sığınmacı Olmak. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

KAY 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 5099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6520 2019-2020 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

KAY3518 2019-2020 Bahar

Sosyal Bilimlerde Yöntem

KAY 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6519 2018-2019 Güz

Yurttaşlık Bilgisi ve İnsan Hakları

KAY3003 2018-2019 Güz

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

KAY4507 2018-2019 Güz

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

KAY 5099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

KAY 6520 2018-2019 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

KAY3518 2018-2019 Bahar

Sosyal Bilimlerde Yöntem

KAY4506 2018-2019 Bahar

Siyaset Felsefesi