Personel

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Osman Çatı
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Osman Çatı
@ E-posta
osmancati@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5070

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 21.06.1991

Yüksek Lisans

University of London School of Oriental and African Studies Politics and International Studies 26.09.1995

Doktora

University of London School of Oriental and African Studies Politics and International Studies 31.01.2014

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ÇATI.,O., 2016. The Political Economy of Foreign Policy: The Case of Syria during the Rule of Husni al-Za'im, March-August 1949.. Journal of Balkan and Near Eastern Studies

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çatı Mehmet Osman, 2017. Foreign Policy and the Internal/External Distinction: An Integrative Approach to Conceptualisation. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
2-) ÇATI.,O., 2016. Economic Development and Foreign Policy, the Case of Syria 1949-1954. Sosyoekonomi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÇATI.,O., 2001. "Political Economy of Foreign Policy Making in Syria: Continuity or Change after Succession", 4th Pan-European International Conference, University of Kent at Canterbury, 6-10 September,. Konferans

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ÇATI MEHMET OSMAN. 2017. Dünya Siyasetinde Latin Amerika/Bolivya. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Ermağan, İsmail

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Insight Turkey.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Bilge Strateji Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Economic Development and Foreign Policy, the Case of Syria 1949-1954 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Uluslararası Hukuk Normlarının Realizm, Liberalizm ve İnşacılık Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Uluslararası Ceza Mahkemeleri. Konu: 1. Kuramsal ve Kavramsal Tartışmalar Çerçevesinde Uluslararası Hukuk-Uluslararası İlişkiler İlişkisi. 2. Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Tarihsel Gelişimi. 3. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kavramları ile Değerlendirilmesi.. Pınar -KARZAOĞLU. 2019

(G-2)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Örgün ve yaygın eğitim yaklaşımlarının bütünleştirilmesi yoluyla barış inşacılarının yetiştirilmesi.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Buildpeace: Building Peacebuilders through Integrated Formal and Non-formal Learning Approaches.. 2016-2019

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 6th Global Peace Workshop: Promoting Peacebuilding Through Dialogue, Transformative Mediation and Social Justice. Muğla, Türkiye. . 2018
2-) 5th Global Peace Workshop: Youth Promoting Peace Through Peacebuilding, Peace Communication and Solidarity. Muğla, Türkiye. . 2017

(I-7)Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) ÇATI, Osman. "Economic Development and Foreign Policy: The Case of Syria", The Centre for European Studies of Istanbul Bilgi University and the Institute of International Relations of Panteion University of Athens Summer Seminar on "The EU, Turkey and Greece: Perceptions on the Middle East", Istanbul, . 2 July 2005,. Türkiye. 2005

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Çatı,Mehmet Osman. "Suriye Siyasetinin İç Dinamikleri". Muğla İl Müftülüğü Çarşamba Sohbetleri.. Muğla, Türkiye. . 2018
2-) ÇATI, Mehmet Osman. "Türkiye’de Üniversitelere Bağlı Stratejik Araştırma Merkez ve Enstitülerinin Bir Karşılaştırması", Uluslararası İlişkiler Konseyi, Sekizinci Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi.. Antalya, Türkiye. . 2018

Verdiği Dersler

SİBUL 5519 2019-2020 Güz

Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar

SİBUL1001 2019-2020 Güz

Introduction to Political Science I

SİBUL1002 2019-2020 Güz

Introduction to Political Science II

SİBUL2003 2019-2020 Güz

History of Political Thought I

SİBUL4515 2019-2020 Güz

Turkey-Middle East Relations

SİBUL 5502 2019-2020 Bahar

Karşılaştırmalı Siyaset

SİBUL1002 2019-2020 Bahar

Introduction to Political Science II

SİBUL2004 2019-2020 Bahar

History of Political Thought II

SİBUL4002 2019-2020 Bahar

Current Issues in International Relations

SİBUL 5519 2018-2019 Güz

Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar

SİBUL1001 2018-2019 Güz

Introduction to Political Science I

SİBUL2003 2018-2019 Güz

History of Political Thought I

SİBUL2009 2018-2019 Güz

Political History I

SİBUL3001 2018-2019 Güz

Comparative Politics I

SİBUL3507 2018-2019 Güz

Theory of Democracy

SİBUL4515 2018-2019 Güz

Turkey-Middle East Relations

SİBUL 5519 2018-2019 Bahar

Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar

SİBUL1002 2018-2019 Bahar

Introduction to Political Science II

SİBUL2004 2018-2019 Bahar

History of Political Thought II

SİBUL2008 2018-2019 Bahar

Political History II

SİBUL3002 2018-2019 Bahar

Comparative Politics II

SİBUL4002 2018-2019 Bahar

Current Issues in International Relations