Personel

Doktor Öğretim Üyesi Özcan Aygün
Doktor Öğretim Üyesi
Özcan Aygün
@ E-posta
ozcanaygun@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1309

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sağlık Memurluğu Bölümü 2001

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2004

Doktora

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2015. Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population. Asian Nursing Research
2-) Aygun.,O., Ergun.,A., 2014. Decisional Balance and Self-Efficacy for Sun Protection: Measurement Among Turkish Adolescents. Nursing Research

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Vegetable and Fruit Consumption Behaviours of Secondary and High School Students. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care
2-) Aygün Özcan, Ergün Ayşe, 2016. Investigation of 6-8. Grades Secondary School Students of the Sun Protection Behaviors in Sakarya Province. TAF Preventive Medicine Bulletin

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karayağız Muslu Gonca, Aygün Özcan, 2017. Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeylerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
2-) Aygün Özcan, Karayağız Muslu Gonca, 2017. Hemşirelerin ve Öğretmenlerinin Çocuk İhmali ve İstismarı Belirtilerini Tanımlayabilme Bilgi ve Tutumları. I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
3-) Erkin Özüm, Aygün Özcan, 2017. Deri Kanserinin Erken Tanısı İçin Kendi Kendine Deri Muayenesi Eğitimi: Hemşirelik Öğrencileri Örneği. II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi
4-) Aygün Özcan, Çiftçi Merve, Çiftçi Burcu, Bozkuş Elif, 2017. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelikle İlgili Tutumları. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
5-) Aygün Özcan, 2017. Üç Farklı Hastanedeki Hemşirelerin Çalışan Güvenliği Konusunda Bilgi ve Tutumları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
6-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Çalışan Hemşirelerin Kanıta Dayalı Hemşirelikle İlgili Tutumları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
7-) Ataman Hacer, Aygün Özcan, 2017. Adolesan Gebelikler: Sağlık Sorunları, Ekonomik veToplumsal Sonuçları. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
8-) Aygün Özcan, Yılmaz Büşra, 2017. Son 15 Yılda Türkiye de Yapılan Gençler ve Ergenlerin Riskli Sağlık Davranışları Hakkında Literatür İncelemesi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
9-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Son 10 Yılda Türkiye’de Yapılan Gençler ve Ergenlerde Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Üreme Sağlığı Farkındalığı Hakkında Literatür İncelenmesi. II. ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
10-) Aygün.,Ö., Ergün.,A., 2013. Impact of a School-Based Sun Protection Program on the Sun-Protective Behaviors of Turkish Adolescent.. 24th International Nursing Research Congress

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Tozak Yıldız Halime, Aygün Özcan, Kurtar Sibel, Güler Yağmur, Altundal Hülya, Ensari Abdülhalim, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşireliği Algılayışı. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
2-) Aygün Özcan, Güler Yağmur, Kurtar Sibel, Alduntal Hülya, Ensari Abdülhalim, 2017. Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Profesyonel Değer Algıları. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
3-) Demirayak Dudu, Koçyiğit Mahire, Aygün Özcan, Olcaytu Şule, 2017. Bir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Belirlenmesi. ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
4-) Aygün Özcan, Kertişçi Remziye, 2017. Bir Turizm Bölgesinde Çalışan Hemşirelerin Kültür Duyarlılıkları. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
5-) Aygün.,Ö., Ergün.,A., 2013. Validity and Reliability of the Turkish Version of Transtheoretical Model Adolescent Sun Protection Scales. . 24th International Nursing Research Congress

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Aygün.,Ö., Sırmalı.,M., 2015. Muğla İli Fethiye İlçesi Tuzla Mahallesinde Yaşayan Kişilerin Evsel Atıkların Geri Dönüşümü ile ilgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
2-) Aygün.,Ö., Bolat.,Y., 2015. Adana İli Yüreğir İlçesinde Yaşayan Kişilerin Evsel Atık Yağlar Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
3-) Aygün.,Ö., Yalçın.,B., 2015. Gıda Üretilen ve Satılan İşyerlerinin Gıda Mevzuatına Uygunluğunun Araştırılması. . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
4-) Aygün.,Ö., Karatün.,H., 2015. Tarım Çalışanlarının Pestisit Kullanımında Kendilerini Koruma Davranışlarının Araştırılması. . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
5-) Aygün.,Ö., Birol.,F., 2015. Sera Çalışanlarının Güneşten Korunma Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Araştırılması. . 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
6-) Aygün.,Ö., Ergün.,A., 2013. Güneşten Korunma Davranış Ölçeğinin Türk Adölesan Toplumunda Geçerlilik ve Güvenirliliği. . II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
7-) Aygün.,Ö., Ergün.,A., 2013. Sakarya İlinde Bulunan İlköğretim 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Güneşten Korunma Davranışlarının Araştırılması.. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ergün.,A., Aygün.,Ö., . 2015. Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Yayın Evi: Akademisyen

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. NURSİNG RESEARCH.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. International Journal of Dermatology.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Decisional Balance and Self-Efficacy for Sun Protection: Measurement Among Turkish Adolescents - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
2-) Validity and Reliability of Sun Protection Behavior Scale among Turkish Adolescent Population - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Decisional Balance and Self-Efficacy for Sun Protection: Measurement Among Turkish Adolescents - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güneşten Korunma Programının Adölesanların Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi: Transteoretik Modele Dayalı Bir Çalışma. 2011-2015

Verdiği Dersler

HEM4002 2014-2015 Yaz

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4011 2018-2019 Güz

Hemşirelik Uygulamaları I

HEM3549 2018-2019 Güz

Aile Sağlığı

HEM3551 2018-2019 Güz

Okul Sağlığı Hemşireliği

HEM3521 2018-2019 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM3521 2018-2019 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM4502 2017-2018 Yaz

İşyeri Hemşireliği

HEM4002 2017-2018 Yaz

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4003 2017-2018 Yaz

Hemşirelikte Öğretim

HEM4002 2017-2018 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4002 2017-2018 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4518 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması - II

HEM4517 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması - I

HEM4502 2017-2018 Bahar

İşyeri Hemşireliği

HEM4002 2017-2018 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HELİTAM 2006 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Bakımı III

HELİTAM 2006 2017-2018 Bahar

Hemşirelik Bakımı III

HEM3521 2017-2018 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM4518 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması - II

HEM4003 2017-2018 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HEM4503 2017-2018 Güz

Aile Sağlığı

HEM4505 2017-2018 Güz

Okul Sağlığı Hemşireliği

HEM3521 2017-2018 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM4003 2017-2018 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HEM4003 2017-2018 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HEM4517 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması - I

HEM4502 2016-2017 Yaz

İşyeri Hemşireliği

HEM4002 2016-2017 Yaz

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4513 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması - I

HEM4514 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması - II

HEM4002 2016-2017 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4502 2016-2017 Bahar

İşyeri Hemşireliği

HEM4002 2016-2017 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4002 2016-2017 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HELİTAM 1004 2016-2017 Bahar

Hemşirelikte Eğitim

HELİTAM 1004 2016-2017 Bahar

Hemşirelikte Eğitim

HEM3521 2016-2017 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM4503 2016-2017 Güz

Aile Sağlığı

HEM3521 2016-2017 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM4505 2016-2017 Güz

Okul Sağlığı Hemşireliği

HEM2527 2016-2017 Güz

Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

HEM4514 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması - II

HEM4513 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması - I

HEM3521 2016-2017 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM4503 2016-2017 Güz

Aile Sağlığı

HEM4002 2015-2016 Yaz

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4502 2015-2016 Bahar

İşyeri Hemşireliği

HEM4006 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması - II

HEM4002 2015-2016 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HELİTAM 1004 2015-2016 Bahar

Hemşirelikte Eğitim

HELİTAM 1004 2015-2016 Bahar

Hemşirelikte Eğitim

HEM4002 2015-2016 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4005 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması - I

HEM4005 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması - I

HEM4505 2015-2016 Güz

Okul Sağlığı Hemşireliği

HEM4003 2015-2016 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HEM2513 2015-2016 Güz

Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

HEM3503 2015-2016 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM3503 2015-2016 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM3503 2015-2016 Güz

Sağlık Sosyolojisi

HEM4006 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması - II

HEM4002 2014-2015 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM1514 2014-2015 Bahar

Çevre Sağlığı Eğitimi

HEM4002 2014-2015 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4502 2014-2015 Bahar

İşyeri Hemşireliği

HEM2511 2014-2015 Güz

Kültürlerarası Hemşirelik

HEM4505 2014-2015 Güz

Okul Sağlığı Hemşireliği

HEM3503 2014-2015 Güz

Sağlık Sosyolojisi