Personel

Doç.Dr. Özge Akkuş
Doç.Dr.
Özge Akkuş
@ E-posta
ozge.akkus@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1573

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 2001

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 2004

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 2008

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akkuş Ö., Sevinç V., 2020. Use of Ordered Logit Model With Time Series Data for Determining the Factors Affecting the Milk Yield of Holstein Friesians . Ind. J. of Anm. Res.
2-) Akkuş, Ö., Sevinç, V., Takma, Ç., İşçi Güneri, Ö., 2020. Estimation of Parametric Single Index Ordered Logit Model on Milk Yields . Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
3-) Ekmekçigil Münire, Bayraktar Meltem, Akkuş Özge, Gürel Aynur, 2019. High-Frequency Protocorm-Like Bodies and Shoot Regeneration Through A Combination of Thin Cell Layer and RITA® Temporary Immersion Bioreactor in Cattleya Forbesii Lindl.. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)
4-) Sevinç, V., Akkuş, Ö., Takma, Ç., İşçi Güneri, Ö., 2019. A Bayesian Network Analysis for the Factors Affecting the 305-day Milk Productivity of Holstein Friesians (accepted for publication). Journal of Agricultural Sciences
5-) Güler Dincer N, Akkuş Ö., 2018. A New Fuzzy Time Series Model Based on Robust Clustering for Forecasting of Air Pollution. Ecological Informatics
6-) Akkuş.,Ö., 2014. Modified Ratio and Product Type Exponential Estimators In Two Phase Sampling . J.
7-) Akkuş.,Ö., Tatlıdil.,H., Göktaş.,A., 2010. On the Performance of the Semiparametric Binary Response Model When the True Model is the Parametric Logistic. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
8-) Akkuş.,Ö., Tatlıdil.,H., 2009. Testing Binary Parametric Models Against Their Semiparametric Alternatives Using the Commands Written in the Version 4.8 of XploRe Package, , Vol: 38 (2), 199-216 (Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülü) . Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
9-) Uçar.,Ö., Tatlıdil.,H., 2007. Factors Influencing the Severity of Damage in Bus Accidents in Turkey During 2002: An Application of the Ordered Probit Model. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics
10-) Uçar.,Ö., Tatlıdil.,H., 2005. Application of Three Discrete Choice Models to Motorcycle Accidents and Comparison of Results. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akkuş Ö., Ökmen, D., 2017. An Overview to Exponential Type Mean Estimators in Simple Random Sampling Scheme and Empirical Efficiency Comparisons. International Journal of Probability and Statistics
2-) Akkuş, Ö., 2017. A Comparison of Exponential Type Mean Estimators in Two Phase Sampling. American Journal of Mathematics and Statistics
3-) Akkuş.,Ö., Demir.,E., 2016. Comparison of Some Classical and Meta-Heuristic Optimization Techniques in the Estimation of the Logit Model Parameters . International Journal of Advanced Research
4-) Akkuş.,Ö., Keskin.,B., 2016. Expected Lifetime Analysis in OECD Member Countries in Europe with the Method of Quantile Regression and Introduction to the R Commands. American Journal of Research Communication
5-) Akkuş.,Ö., 2016. A Review on the Theoretical and Empirical Efficiency Comparisons of Some Ratio and Product Type Mean Es-timators in Two Phase Sampling Scheme. American Journal of Mathematics and Statistics
6-) Demir.,E., Akkuş.,Ö., 2015. An Introductory Study on “How the Genetic Algorithm Works in the Parameter Estimation of Binary Logit Model". International Journal of Science: Basic and Applied Research
7-) Akkuş.,Ö., Özkoç.,H., Aksoy.,Ö., 2015. Architectural Configuration And Probability Calculation of the Sequential Logit Model. Research Journal of Mathematics and Statistics
8-) Akkuş.,Ö., Tatlıdil.,H., 2015. Probabilistic Modelling in the Analysis of Traffic Crash Data: A Study of Bus Drivers’ Injuries in Turkey . International Journal of Current Research
9-) Akkuş.,Ö., 2012. How to Test the Parametric Fit of the Complementary Log Log Model to the data?. G.U. Journal of Science
10-) Akkuş.,Ö., Demir.,S., Tatlıdil.,H., 2012. On the Efficiency of Some Semi- And Nonparametric Kernel Estimators in the Modeling of Binary Response Data. Scientific Research and Essay
11-) Akkuş.,Ö., Özkoç.,H., 2012. A Comparison of the Models Over the Data on the Interest Level in Politics in Turkey and Countries That Are Members of the European Union: Multinomial or Ordered Logit Model?,. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
12-) Akkuş.,Ö., 2011. XploRe Package for the Popular Parametric and the Semiparametric Single Index Models . G.U. Journal of Science
13-) Akkuş.,Ö., Türkan.,S., Tatlıdil.,H., 2010. The Use of Ordered Dependent Variable Model and the Discriminant Analysis in the Classification of the Commercial Banks According to Their Financial Performances. SDU İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akkuş.,Ö., Demir.,E., 2017. İki Düzeyli Olasılık Modellerinde Klasik ve Meta Sezgisel Optimizasyon Tekniklerinin Performansı Üzerine Bir Çalışma. ICU Journal of Science
2-) Aktaş.,S., Akkuş.,Ö., Osmanoğlu.,S., 2012. A Practical Study On the Performances of the Conditional Logit and Conjoint Analyses in the Modelling of the Polychotomous Dependent Variable. ICU Journal of Science
3-) Akkuş.,Ö., Demir.,S., Tatlıdil.,H., 2009. A Simulation Study on the Performance of the Nadaraya-Watson Kernel Estimators in the Semiparametric Model Estimation. Journal of Statisticians
4-) Akkuş.,Ö., Demir.,S., Karasoy.,D., 2008. The Semiparametric Estimation of the Binary Dependent Variable Model. Journal of Statisticians

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akkuş.,Ö., Ökmen.,D., 2015. İki Safhalı Örneklemede Bazı Oransal ve Çarpımsal Ortalama Tahmin Edicilerinin Teorik ve Deneysel Karşılaştırması, . 9. Uluslararası İatatistik Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya.
2-) Demir. E., Akkuş, Ö., A Comparison of the Parameter Estimations of Newton-Raphson with the Methods of Nelder-Mead and Genetic Algorithm for the Categorical Dependent Variable Models, 15th. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Suleyman Demirel University, Isparta - 2014
3-) Akkuş, Ö., Keskin, B., Analysis of the Expected Life Time in Countries That Are Member of OECD Via the Method of Quantile Regression, 15th. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 22-25 May 2014, Suleyman Demirel University, Isparta - 2014
4-) Demir. E., Akkuş, Ö., Genetic Algorithm Approach to the Parameter Estimation in Categorical Dependent Variable Models, 9th. International Statistics Day of Symposium, ISDS 2014, 10-14 May 2014, Selçuk University, Antalya - 2014
5-) Akkuş, Ö., İşci, Ö., Göktaş, A., Para Arzı ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin 2000’li Yıllarda Başlayan Ekonomik Kriz Üzerindeki Etkisinin Nedensellik Analizi İle Araştırılması, 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Sayfa: 456-464, 26-29 Mayıs 2011, Denizli. - 2011
6-) İşci, Ö., Akkuş, Ö., Göktaş, A., 2002-2009 Dönemi İçin Türkiye’de İthalat ve İhracat Arasındaki İlişkinin Kointegrasyon Analizi İle Belirlenmesi, 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Sayfa: 474-482, 26-29 Mayıs 2011, Denizli. - 2011

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Satıcı Esra, Tunca Bulut, Akkuş Özge, 2019. Investigation of the Effects of Research Supports on Academic Performance of Turkish Universities by Using Correlation, Regression and Path Analyses. 11. International Statistics Congress
2-) Mermi Selman, Göktaş Atila, Akkuş Özge, 2019. A Comparison of Variety of Ridge Parameters by Means of Their Distributions and MSE Values. 11. International Statistics Congress
3-) Göktaş Atila, Akkuş Özge, Kuvat Aykut, 2019. A New Robust Ridge Parameter Based on Search Method for Linear Regression Model. 11. International Statistics Congress
4-) Göktaş A, Akkuş Ö, Bağcı İ., 2017. Comparison of Partial Least Squares With Other Prediction Methods Via Generated Data. 10th International Statistics Congress_2017
5-) Göktaş A, Pekmezci A, Akkuş Ö., 2017. A Comparison of the Mostly Used Information Criteria for Different Degrees of Autoregressive Time Series Models. 10. th ISC 2017 International Statistics Congress

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akkuş, Ö., Satıcı, E., 2010, Sıvılaşma Potansiyelinin Farklı Sınırlandırılmış Bağımlı Değişken Modelleri İle İncelenmesi, 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 254-267, 6-7 Mayıs, TÜİK, ANKARA. - 2010
2-) Akkuş, Ö., Demir, S., Tatlıdil, H., 2009, Nadaraya-Watson Çekirdek Kestiricilerinin Yarı Parametrik Model Tahminindeki Performansı Üzerine Bir Benzetim Çalışması, 6. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa: 356-364, 29 Nisan-3 Mayıs, Lara/ANTALYA. - 2009
3-) Akkuş, Ö., Tatlıdil, H., 2009, Parametrik Lojistik Regresyon Modelinin Yarı Parametrik Alternatifine Karşı Geçerlilik Testi, 6. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa: 179-189, 29 Nisan-3 Mayıs, Lara/ANTALYA - 2009
4-) Akkuş, Ö., Tatlıdil, H., 2008, Yarı Parametrik Tek İndeks Modelde Uniform Güven Bandı Komutları, VI. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 59-65, 28-30 Ağustos, SAMSUN. - 2008
5-) Uçar, Ö., Günay, S., 2005, “Kernel Eşitleme Yöntemi ve Test Eşitlemede Kullanılan Veri Toplama Tasarımları”, 4. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa: 185-190, 8-12 Mayıs, Belek/ANTALYA. - 2005
6-) Uçar, Ö., Tatlıdil, H., 2004, 2002 Yılında Meydana Gelen Otobüs Kazalarında Sürücülerin Yaralanma ve Araçların Hasar Şiddetini Etkileyen Faktörlerin Sıralı Probit Model ile Belirlenmesi, İGS 2004 Bildiriler Kitabı, Sayfa: 311-316, 20-21 Mayıs, Kuşadası/AYDIN. - 2004

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aksoy, Ö., Akkuş, Ö., Özkoç, H., 2013, “Kişilerin Borçlanma Olasılıklarının Ardışık Lojit Model İle Tahmini”, I. Araştırmacılar ve İstatistikçiler Kongresi (AİK 2013), 12-13 Eylül, Hacettepe Üniversitesi/ANKARA. - 2013
2-) Akkuş, Ö., Türkan, S., Tatlıdil, H., 2007 Yılında Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Mali Performanslara Göre Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ve Diskriminant Analizi İle Sınıflandırılması, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, 27-29 Mayıs 2009, Palandöken/ERZURUM. - 2009

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ökmen.,D., Akkuş.,Ö., 2016. Basit Rastgele Örnekleme Yontemi'nde Üstel Ortalama Tahmin Edicileri. IV. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Canan Hamurkaroğlu, Ayten Yiğiter, Özge Akkuş, Yasemin Gençtürk. Olasılık ve Olasılık Dağılımları I. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık
2-) Akkuş.,Ö., Günay.,S., . 2016. İstatistiksel Hipotez Testleri (Teori ve Uygulamaları). Yayın Evi: Gazi Yayınevi
3-) Akkuş.,Ö., Günay.,S., . 2016. İstatistiksel Tahmin Teorisi. Yayın Evi: Gazi Yayınevi

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Akkuş.,Ö., Özkoç.,H., . 2018. Stata Uygulamaları İle Nitel Veri Analizi. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
2-) Akkuş.,Ö., . 2017. Kuramsal İstatistik (2. Baskı). Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
3-) . 2016. (Kuramsal İstatistik) (1. Baskı). Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Revista Brasileira de Zootechnica.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Quality & Quantity.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Mathematical Problems in Engineering .
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics.

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2018. 11. Statistics Days Conference.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Türkiye Klinikleri Biyoistatisik Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Iranian Journal of Applied Animal Sciences.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Gazi University Journal of Science.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Türkiye Klinikleri Biyoistatisik Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Gazi University Journal of Science.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Bitlis Eren Unv. Fen Bilimleri Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Natural and Applied Sciences.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Statistics, Applications and Probability.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Gazi University Journal of Science.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Journal of Social Security.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. American Journal of Mathematics and Statistics.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Scientific Research and Essays .
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Journal of Statisticians.

(D-5)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Recent Statistical Methods for Data Analysis, Applied Economics, Business Finance.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A New Fuzzy Time Series Model Based on Robust Clustering for Forecasting of Air Pollution - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:3
2-) A New Fuzzy Time Series Model Based on Robust Clustering for Forecasting of Air Pollution - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
3-) Factors Influencing the Severity of Damage in Bus Accidents in Turkey During 2002: An Application of the Ordered Probit Model - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Application of Three Discrete Choice Models to Motorcycle Accidents and Comparison of Results - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Application of Three Discrete Choice Models to Motorcycle Accidents and Comparison of Results - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) An Introductory Study on “How the Genetic Algorithm Works in the Parameter Estimation of Binary Logit Model" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
2-) A New Fuzzy Time Series Model Based on Robust Clustering for Forecasting of Air Pollution - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
3-) A Practical Study On the Performances of the Conditional Logit and Conjoint Analyses in the Modelling of the Polychotomous Dependent Variable - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Application of Three Discrete Choice Models to Motorcycle Accidents and Comparison of Results - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Factors Influencing the Severity of Damage in Bus Accidents in Turkey During 2002: An Application of the Ordered Probit Model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) The Semiparametric Estimation of the Binary Dependent Variable Model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Architectural Configuration And Probability Calculation of the Sequential Logit Model - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Factors Influencing the Severity of Damage in Bus Accidents in Turkey During 2002: An Application of the Ordered Probit Model - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
9-) A Practical Study On the Performances of the Conditional Logit and Conjoint Analyses in the Modelling of the Polychotomous Dependent Variable - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
10-) XploRe Package for the Popular Parametric and the Semiparametric Single Index Models - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
11-) The Use of Ordered Dependent Variable Model and the Discriminant Analysis in the Classification of the Commercial Banks According to Their Financial Performances - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
12-) The Use of Ordered Dependent Variable Model and the Discriminant Analysis in the Classification of the Commercial Banks According to Their Financial Performances - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
13-) How to Test the Parametric Fit of the Complementary Log Log Model to the data? - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
14-) The Semiparametric Estimation of the Binary Dependent Variable Model - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
15-) Factors Influencing the Severity of Damage in Bus Accidents in Turkey During 2002: An Application of the Ordered Probit Model - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
16-) A Simulation Study on the Performance of the Nadaraya-Watson Kernel Estimators in the Semiparametric Model Estimation - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
17-) A Practical Study On the Performances of the Conditional Logit and Conjoint Analyses in the Modelling of the Polychotomous Dependent Variable - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
18-) A Comparison of the Models Over the Data on the Interest Level in Politics in Turkey and Countries That Are Members of the European Union: Multinomial or Ordered Logit Model?, - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
19-) A Practical Study On the Performances of the Conditional Logit and Conjoint Analyses in the Modelling of the Polychotomous Dependent Variable - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
20-) A Simulation Study on the Performance of the Nadaraya-Watson Kernel Estimators in the Semiparametric Model Estimation - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Tekrarlı Ölçümlü Çok Değişkenli Veri Analizi ve R Uygulamaları (Devam Ediyor). Konu: Deney Tasarımı. Burak -DALCI. 2019
2-) Tez Adı: Basit Rastgele Örnekleme Yöntemi'nde Üstel Ortalama Tahmin Edicileri. Konu: Örnekleme. Didem-ÖKMEN. 2017
3-) Tez Adı: İki Safhalı Örnekleme Yöntemi'nde Üstel Ortalama Tahmin Edicileri. Konu: Örnekleme. Serdar Cihat-GÖREN. 2017
4-) Tez Adı: Kategorik Bağımlı Degisken Modellerinde Klasik Yöntemlere Alternatif Bazı Sezgisel Optimizasyon Teknikleri. Konu: Optimizasyon. Emre-DEMİR. 2014
5-) Tez Adı: “Sağlam Bir Çıkarsama Yöntemi: Kantil Regresyon” . Konu: Regresyon. Barış -KESKİN. 2012
6-) Tez Adı: “İki Safhalı Örnekleme Yönteminde Oransal, Çarpımsal, Regresyon ve Üstel Ortalama Tahmin Edicileri ve Karşılaştırmaları”. Konu: Örnekleme. Başak -ÜÇBUDAK. 2011

(G-2)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Tünellerde Plastik Zon Kalınlığının Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Tahmin Modelinin Oluşturulması - 2012

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Basit Rastgele Örneklemede Üstel Ortalama Tahmin Edicileri . 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Örnekleme. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İki Safhalı Örnekleme Yöntemi’nde Üstel Ortalama Tahmin Edicileri. 2015-2017

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Ekonometrik Modellere Yarı Parametrik Yaklaşımlar”, Lisans Üstü Öğrenim Araştırma Projesi, Proje No: 07 T09 604 005, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2008.. 2008-2010
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de 2002 Yılında Meydana Gelen Otobüs Kazalarında, Sürücülerin Yaralanma ve Araçların Hasar Şiddetini Etkileyen Faktörler (Sıralı Lojit Model Uygulaması)”, Kapsamlı Proje, Proje No: 03-02-601-006, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2005.. 2005-2007

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Sıtkı Koçman Vakfı. Sıtkı Koçman Vakfı Araştırma Ödülü (“Testing Binary Parametric Models Against Their Semiparametric Alternatives Using the Commands Written in the Version 4.8 of XploRe Package” başlıklı yayınımız için). 2009
2-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü. Bölüm Birinciliği. 2001
3-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü. Fen Fakültesi İkinciliği. 2001
4-) Kurum Adı: Hacettepe Üniversitesi. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü. 2001

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 11. International Statistics Congress (Başkan Yardımcısı). Türkiye. . 2019
2-) 11. International Statistics Congress (Journal of Applied Statistics-Special Issue)-Guest Editor. Türkiye. . 2019
3-) 11. International Statistics Days Conference (Düzenleme Kurulu Üyesi). Türkiye. . 2018
4-) 9.th International Statistics Days of Symposium. Mayıs. Türkiye. 2014

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Denetim ve Risk Yönetiminde İstatistiksel Veri Analizi (Eğitmen). Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi. . 2019
2-) 10. Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu, Muğla Sıtkı Koçman Ünv. (18-19 Mayıs 2013) (Düzenleme Kurulu Üyesi). Mayıs. Türkiye. 2013

(I-7)Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Uluslararası Ekonomi Yaz Seminerleri (EYS-2009-Çalıştay), Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Davetli Konuşmacı) . Ağustos. Türkiye. 2009

Verdiği Dersler

İST 6501 2019-2020 Güz

İleri Matematiksel İstatistik I

İST4003 2019-2020 Güz

Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme I

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

İST4517 2019-2020 Güz

İleri Örnekleme Teknikleri

İST5516 2019-2020 Güz

Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller

İST2008 2019-2020 Bahar

Örnekleme

İST4004 2019-2020 Bahar

Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme II

İST4516 2019-2020 Bahar

Proje II

İST4003 2018-2019 Güz

Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme I

İST4509 2018-2019 Güz

Özel Çalışma 1

İST4517 2018-2019 Güz

İleri Örnekleme Teknikleri

İST5516 2018-2019 Güz

Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller

İST 6523 2018-2019 Bahar

Çok Değişkenli Yöntemler

İST2008 2018-2019 Bahar

Örnekleme

İST4004 2018-2019 Bahar

Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme II

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

İST5516 2018-2019 Bahar

Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller