Personel

Doktor Öğretim Üyesi Özge Oral Tapan
Doktor Öğretim Üyesi
Özge Oral Tapan
@ E-posta
ozgeoral@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5244

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi 16.06.2004

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Oral Tapan Özge, Görgülü Begüm, Tertemiz Kemal Can, Alpaydın Aylın Ozgen, Öztura İbrahim, İtil Bahriye Oya, Baklan Barıs, 2017. Effect of Continuous Positive Airway Pressure Treatment on Hemograms of Patients with Severe Obstructive Sleep Apnea in the Lack of Comorbidities. Journal of Sleep Disorders Therapy
2-) Oral Tapan Özge, Sevinç Can, İtil Bahriye Oya, Öztura İbrahim, Kayatekin Berkant Muammer, Demiral Yücel, 2016. Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on the Functional Respiratory Parameters and Cardiopulmonary Exercise Test in Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Turkish Thoracic Journal
3-) Oral Tapan Özge, Tapan Utku, Kılıc Unzıle Seval, 2016. Effects of Hypoxia on the Eye in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Journal of Turkish Sleep Medicine
4-) Oral Tapan Özge, Genç Sebahat, Tapan Utku, Ozgen Alpaydın Aylın, İtil Bahriye Oya, 2016. Attitudes of Pulmonologists about Obstructive Sleep Apnea Syndrome and its Treatment in İzmir. Journal of Turkish Sleep Medicine

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Genç Sebahat, Kayım Bılgıc Hatıce, Oral Tapan Özge, 2016. Treatment Emergent Central Sleep Apnea: Should We Repeat Titration?. Journal of Turkish Sleep Medicine

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Oral Tapan Özge, 2018. BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ GÖĞÜS HASTALIKLARIKONSULTASYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ. 4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Oral Tapan Özge, Sevinç Can, İtil Bahriye Oya, Öztura İbrahim, Kayatekin Berkant Muammer, Demiral Yücel, 2012. Effects of nasal CPAP therapy on functional respiratory parameters and cardiopulmonary exercise test in obstructive sleep apnea syndrome. European Respiratory Society 22nd Annual Congress

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bay Burçek, Oral Tapan Özge, Tapan Utku, Genç Sebahat, 2017. Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositoz. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 39. Ulusal Kongresi
2-) Genç Sebahat, Tertemiz Kemal Can, İyilikçi Karaoğlan Leyla, Oral Tapan Özge, Özgen Alpaydın Aylin, İtil Bahriye Oya, 2016. EBUS Uygulaması Sırasında Desatürasyonun Önlenmesinde N-CPAP ile Oksijen Uygulamasının Etkisi. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi
3-) Oral Tapan Özge, Tapan Utku, Kılıç Ünzile Seval, 2015. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Hipoksinin Göz Üzerine Etkileri. Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi
4-) Oral Tapan Özge, Sevinç Can, İtil Bahriye Oya, Öztura İbrahim, Kayatekin Berkant Muammer, Demiral Yücel, 2012. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Nazal CPAP Tedavisinin Fonksiyonel Solunumsal Parametreler ve Kardiyopulmoner Egzersiz Testlerine Etkisi. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kaygusuz Melike Hanım, Oral Tapan Özge, Tapan Utku, Işıkel Hülya, Genç Sebahat, 2018. GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSİNE YATIRILARAK TEDAVİ EDİLEN ORTA-İLERİ YAŞ TOPLUMDA GELİŞEN PNÖMONİLİ HASTALARIN KLİNİK SEYİR VE LABORATUAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. TÜSAD 40. Ulusal Kongresi
2-) Oral Tapan Özge, Tapan Utku, Işıkel Hülya, Genç Sebahat, Bilen Rıfat Özgür, 2018. BRONKO-ÖZOFAGEAL VE BRONKO-PLEVRAL FISTÜLILE SEYREDEN BIR AKCIĞER KANSERI OLGUSU. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi
3-) Bay Burçek, Genç Sebahat, Oral Tapan Özge, Tapan Utku, 2018. KOAH AKUT ALEVLENME TANISINDA NÖTROFIL/LENFOSIT VE TROMBOSIT/LENFOSIT ORANLARI. Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi
4-) Oral Tapan Özge, Görgülü Begüm, Tertemiz Kemal Can, Özgen Alpaydın Aylin, İtil Bahriye Oya, Öztura İbrahim, Baklan Barış, 2017. Obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS) hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama trombosit volümüne (MPV) sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin etkileri. Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi
5-) Bay Burçek, Tarhan Emine Figen, Genç Sebahat, Çetin Ahmet Ozan, Işıkel Hülya, Oral Tapan Özge, 2017. Behçet Hastalığı ve Pulmoner Arter Anevrizması: Olgu Sunumu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi
6-) Oral Tapan Özge, Genç Sebahat, Tapan Utku, Özgen Alpaydın Aylin, İtil Bahriye Oya, 2016. İzmir İlindeki Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı ve Tedavisine Yaklaşımları. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi
7-) Oral Tapan Özge, Çımrın Arif Hikmet, Ellidokuz Hülya, Kara Yelda, 2011. KOAH’lı kadın olgularımızda farklı olan nedir? (Olgu-kontrol çalışması). Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi
8-) Oral Tapan Özge, Akkoçlu Atila, Kargı Aydanur, Yılmaz Erkan, 2011. Massif hemoptizisi olan, radyolojik ve pet-bt bulguları ile ilginç bir akciğer kanseri olgusu. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık kongresi
9-) Oral Tapan Özge, Kargı Aydanur, Değirmenci Berna, Akkoçlu Atila, 2010. Akciğer Kanserine Eşlik Eden Plevral Efüzyonda Pozitron Emisyon Tomografisinin (PET) Tanı Değeri. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi
10-) Uçan Eyüp Sabri, Oral Tapan Özge, Kılıç Soylar Öznur, Kargı Aydanur, 2010. Mantar İşçisi Akciğeri Olgusu. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Oral Tapan Özge, İtil Bahriye Oya, Öztura İbrahim, Baklan Barış, Sözmen Melih Kaan, 2009. Geriatrik Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Effects of Hypoxia on the Eye in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Türk Toraks Derneği. Çalışma grubu bildiri ödülü. 2016
2-) Kurum Adı: Türk Toraks Derneği. Çalışma grubu bildiri ödülü. 2012
3-) Kurum Adı: Türk Toraks Derneği. Poster bildiri ödülü. 2009