Personel

Öğretim Görevlisi Özge Tokul Ölmez
Öğretim Görevlisi
Özge Tokul Ölmez
@ E-posta
ozgetokul@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4909

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Araştırma Laboratuvarları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Analitik Kimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2002

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi/ Kimya 2004
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya/ Analitik Kimya A.B.D. 2005

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya A.B.D. 2018

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tokul Ölmez Özge, Kaplaner Erhan, Öztürk Mehmet, Ullah Zain, Duru Mehmet Emin, 2018. Fatty acid profile of four Ganoderma species collected from various host trees with chemometric approach. Biochemical Systematics and Ecology
2-) Varhan Oral Elif, Tokul Ölmez Özge, Yener İsmail, Fırat Mehmet, Tünay Zeki, Terzioğlu Pınar, Aydın Fırat, Öztürk Mehmet, Ertaş Abdulselam, 2018. Trace Elemental Analysis of Allium Species by InductivelyCoupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) withMultivariate Chemometrics. Analytical Letters
3-) Yener İsmail, Tokul Ölmez Özge, Ertaş Abdulselam, Yılmaz Mustafa Abdullah, Fırat Mehmet, İrtegün Kandemir Sevgi, Öztürk Mehmet, Kolak Ufuk, Temel Hamdi, 2018. A detailed study on chemical and biological profile of nine Euphorbia species from Turkey with chemometric approach: Remarkable cytotoxicity of E. fistulasa and promising tannic acid content of E. eriophora. Industrial Crops and Products
4-) Dost.,K., Tokul.,Ö., 2006. Determination of phytic acid in wheat and wheat products by reverse phase high performance liquid chromatography. Analytica Chimica Acta

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öztürk Mehmet, Küçükaydın Selçuk, Sıcak Yusuf, Tokul Ölmez Özge, Elik Kübra, Duru Mehmet Emin, 2017. Chemotaxonomic Markers of Mugla Pine Honey with Chemometric Approach. 45th Apimondia International Apicultural Congress
2-) Aslan .,S., Anık.,Ü., Tokul.,Ö., 2015. Effect of Au-Pt-MWCNT hybrid nanocomposite on electrochemical G.oxydans microbial biosensor performance. The 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 22-25 June 2015, Ankara, Turkey (sözel bildiri) - 2015

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Tokul Ölmez Özge, Ertaş Abdulselam, Yılmaz Mustafa Abdullah, Öztürk Mehmet, Yener İsmail, Fırat Mehmet, Yarış Esra, İrtegün Sevgi, Temel Hamdi, Kolak Ufuk, 2017. THE FATTY ACID ANALYSIS OF SOME SALVIA SPECIES BY GC-MS AND CHEMOMETRIC APPROACH. 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants
2-) Türkoğlu Hüseyin, Şahin Bihter, Tokul Ölmez Özge, Kaplaner Erhan, Öztürk Mehmet, Duru Mehmet Emin, 2017. EVALUATION OF THE FATTY ACID COMPOSITIONS OF 14 PISTACIA VERA FRUITS WITH CHEMOMETRIC APPROACH. 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants
3-) Tokul Ölmez Özge, Ertaş Abdulselam, Saruhan Fidan Hilal, Fırat Mehmet, Yılmaz Mustafa Abdullah, Zengin Gökhan, Öztürk Mehmet, Temel Hamdi, Kolak Ufuk, 2017. THE ESSENTIAL OIL ANALYSIS OF SOME SALVIA SPECIES FROM ANATOLIA WITH CHEMOMETRIC APPROACH. 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants
4-) Tokul Ölmez.,Ö., Ertaş.,A., Boğa.,M., Yılmaz.,A., Yener.,İ., Fırat.,M., Temel .,H., Öztürk.,M., Kolak.,U., 2016. "The Phenolic Content Analysis in Some Salvia Species by LC-MS/MS and Chemometric Approach. 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
5-) Tokul Ölmez.,Ö., Yener.,İ., Ertaş.,A., Yılmaz.,A., Boğa.,M., Yeşil .,Y., Terzioğlu.,P., Aydın.,I., Öztürk.,M., Temel .,H., 2016. Analysis of The Phenolic Content of Euphorbia macroclada by LC-MS/MS with Chemometric Approach. 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
6-) Tokul Ölmez.,Ö., Yener.,İ., Ertaş.,A., Fırat.,M., Kaplaner.,E., Öztürk.,M., Temel.,H., 2016. Trace Element Analysis in Some Euphorbia Species by ICP-MS and Chemometric Approach. 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
7-) Tokul Ölmez.,Ö., Yener.,İ., Oral.,V., İzol.,E., Tunay.,Z., Ertaş.,A., Fırat.,M., Temel.,H., Aydın.,F., Öztürk .,M., 2016. Trace Element Analysis in Some Allium Species by ICP-MS and Chemometric Approach. 3rd İnternational Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
8-) Tokul Ölmez.,Ö., Yılmaz.,A., İzol.,E., Ertaş.,A., Yeşil.,Y., Erol.,E., Boğa.,M., Temel.,H., Öztürk.,M., 2016. The Phenolic Content Analysis in Some Allium Species by LC-MS/MS and Chemometric Approach. 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
9-) Tokul Ölmez.,Ö., Yılmaz.,A., Ertaş.,A., Boğa.,M., Muhammad.,A., Sıcak.,Y., Öztürk.,M., Temel.,H., 2016. The Phenolic Content Analysis in Some Achillea Species by LC-MS/MS and Chemometric Approach. 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
10-) Tokul Ölmez.,Ö., Tünay.,Z., Yener.,İ., Varhan Oral.,E., Fırat.,M., Aydın.,I., Ertaş.,A., Aydın.,F., Öztürk.,M., 2016. Trace Element Analysis in Some Salvia Species by ICP-MS and Chemometric Approach. 3rd İnternational Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
11-) Batıbay.,H., Ölmez.,T., Oral.,V., Yılmaz.,A., Ertaş.,A., Fırat.,M., Öztürk.,M., Temel.,H., Ziyadanoğulları.,B., 2016. The Chemical Content Analysis in Some Salvia Species from Anatolia and Chemometric Approach. 3rd İnternational Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
12-) Tokul Ölmez.,Ö., Ertaş.,A., Yılmaz.,A., Öztürk.,M., Aydın.,I., Tilkat.,E., Onay.,A., 2016. The Phenolic Content Analysis Male and Female Pistacia lentiscus L by LC-MS/MS and Chemometric Approach. 3rd İnternational Conference on New Trends in Chemometrics and Applications
13-) Tokul Ölmez.,Ö., Ullah.,Z., Öztürk.,M., Duru.,E., 2016. The Fatty acid compositions of Four Ganoderma Species with Chemometric Approach . 29th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP-29) and the 9th International Conference on Biodiversity (ICOB-9)
14-) Sıcak.,Y., Öztürk.,M., Küçükaydın.,S., Tokul Ölmez.,Ö., Duru .,E., 2016. The Antioxidant Activity Range of Mugla Pine Honeys with Chemometric Analyses. 5. Uluslararası Mugla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
15-) Tokul.,Ö., Çevik.,S., Anık.,Ü., 2013. Synthesis, Characterization and Electroanalytical Applications of Au-Pt-MWCNT Hybrid Nanocomposite. I. Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, 23-28 Haziran 2013, Muğla, 2013
16-) Çevik.,S., Tokul.,Ö., Anık.,Ü., 2013. Development of Hybrid-Nanostructured Modified Electrochemical Transducer. I. Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, 23-28 Haziran 2013, Muğla, 2013
17-) Tokul.,Ö., Yavuz.,Y., Anık.,Ü., 2011. Synthesis , Characterization and Electrochemical applications of Fe3O4 and Fe3O4/Au nanocomposites. 9th International Electrochemistry Meeting, 25-29 September 2011, Çeşme-İzmir/Turkey

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Ölmez.,T., Öztürk.,M., 2016. Ganoderma Türlerindeki Antioksidan Bileşiklerin HPLC-DAD ile Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü III. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu,
2-) Tokul.,Ö., Yavuz.,Y., Özcan.,S., Kaya.,A., Anık.,Ü., 2011. Altın ve Mangan (IV) Oksit Nanopartiküllerinin Elektrokimyasal Kompozit Yapılarda Potasyumferrisiyanür Sistemine Karşı Boyut Etkilerinin İncelenmesi. 25.Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran -02 Temmuz 2011, Erzurum/Türkiye
3-) Tokul.,Ö., Dost.,K., 2005. Doğal Ürünlerde Fitik Asit Analizleri . 19. Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül- 4 Ekim 2005, Kuşadası-Aydın/Türkiye

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tokul.,Ö., Aslan.,S., Çevik .,s., Sultan.,C., Yapışık.,U., Tepeli.,Y., Anık.,Ü., . 2013. "Chemical Synthesis and characterization of some metal/metal oxide nanoparticles "I. Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, 23-28 Haziran 2013, Muğla. . Yayın Evi: .
2-) Çevik.,S., Tokul.,Ö., Aslan.,S., Sultan.,C., Yapışık.,U., Tepeli.,Y., Anık.,Ü., . 2013. “Polimeric Composite electrode and nanomaterial based composite electrodes: Chapter II Display of nanomaterial modified composite electrodes by cyclic voltammetry” . Yayın Evi: .

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ganoderma Türlerinde Antioksidan Bileşiklerin HPLC-DAD ile Belirlenmesi ve Kemometrik Analizleri.. 2015-2017

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Ankara Üniversitesi . Poster ödülü . 2016

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Nanoyapı Modifiye Elektrokimyasal Ve Biyoelektrokimyasal Sistemler” Temalı “1. Uluslararası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı - Haziran -2013. Türkiye- Muğla. . 2013