Personel

Öğretim Görevlisi Özgün Kasar
Öğretim Görevlisi
Özgün Kasar
@ E-posta
ozgunkasar@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Arkeoloji Ve Arkeometri Uyg. Ve Araş. Mer. Müdürlüğü

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü/Klasik Arkeoloji Anabilimdalı 16.06.2006

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü 27.07.2010

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İren.,K., Karadağ.,M., Kasar.,Ö., 2016. Daskyleion'da Bir İlk:Kaya Mezarları. Aktüel Arkeoloji

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İren.,K., Kasar.,Ö., 2015. Daskyleion 2014 Yılı Kazı Çalışmaları. Kazı Sonuçları Toplantısı
2-) Diler.,A., Özer.,B., Bulut.,H., Gümüş.,Ş., Adıgüzel.,G., Kasar.,Ö., Eryılmaz.,S., Çur.,M., 2012. Pedasa 2011-2012. 35. Kazı Sonuçları Toplantısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kasar Özgün, 2018. Daskyleion ve Çevresinde Silah Çeşitliliği. Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu
2-) Kasar.,Ö., 2016. Alabaster Alabastra from the Perspective of Burial Customs: A Case Study of Koru Tumulus in Dascyleum . 10TH INTERNATIONAL CONGRESS ON THE ARCHAEOLOGY OF THE ANCIENT NEAR EAST

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Kasar.,Ö., 2015. Metallic Finds of Dascyleum: A Case Study on Metallic Art and Multiculturalism. 19th Symposium on Mediterranean Archaeology

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kasar.,Ö., 2015. Daskyleion Kenti Koru Tümülüsü'nden Ele Geçen Kaymak Taşı Alabastronlar: Ön değerlendirme. IV. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı, Türkiye Arkeolojisinde Taş: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kasar.,Ö., İren.,K., 2016. Daskyleion Buluntusu Tunç Ok Uçları. Kazı Buluntusu OK UÇLARI ÇALIŞTAYI İlk Örneklerden Orta Çağ sonuna kadar. Malzeme, Teknik, Biçim ve Tarihlendirme.

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Havva İşkan’a Armağan LYKIARKHISSA - Festschrift für Havva İşkan/Pedasa Buluntusu Pişmiş Toprak Figürinler. Yayın Evi: Ege Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Antik Çağ’dan Cumhuriyet’e Bandırma Ve Yakın Çevresi Tarihi/Daskyleion’da Görülen Mezar Tipleri ve Ölü Gömme Gelenekleri. Yayın Evi: Dora

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Persler Anadolu’da Kudret ve Görkem.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Pedasa 2011-2012 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Daskyleion'da Bir İlk:Kaya Mezarları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Pedasa 2011-2012 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Daskyleion Kazıları. Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. 2017 Yılı Daskyleion Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Daskyleion. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). 2017 Yılı Daskyleion Kazıları. 2017-2017

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: METAL BULUNTU. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. DASKYLEİON iLK ÇAĞ KENTİNDE ELE GEÇEN BİR GRUP TUNÇ OK UCU. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. DASKYLEİONDA ELE GEÇEN TUNÇ OK UÇLARI İÇİN VERİTABANI OLUŞTURULMASI. 2017--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Laboratuvarları Alt Yapılarının Öğrenci Kapasite Artırımlarına Yönelik Olarak Yenilikçi Materyal Kurulumu ile Güçlendirilmesi. 2017--1
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Daskyleion İlk Çağ Kenti Akropolisindeki Lydia Dönemi Yapı Kompleksinin Araştırılması. 2017--1
5-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Daskyleion Madeni Buluntuları. 2017--1
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeoloji. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 15/142 numaralı "Daskyleion İlk Çağ Kenti'ndeki Kare Planlı Anıtsal Yapının Ortaya Çıkarılması ve Araştırılması" konulu Bilimsel Araştırma Projesi. 2015-2017
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Arkeoloji. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 09/33 numaralı “Pedasa Buluntusu Pişmiş Toprak Figürinler” konulu Bilimsel Araştırma Projesi. 2009-2010

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) MUBEM Doğa Okulu: Yaz Bilim Kampı 2015. Türkiye. Türkiye. 2015

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Yüzey Araştırmasına Katılmak. 2016. Daskyleion Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları