Personel

Doktor Öğretim Üyesi Özgür Kılıç
Doktor Öğretim Üyesi
Özgür Kılıç
@ E-posta
ozgurkilic@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5599

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Bilgisayar Yazılımı Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği 21.05.1998

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği 04.09.2001

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği 17.06.2008

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Laleci.,G.B.., Aluc.,G.., Dogac.,A.., Sinaci.,A.., Kilic.,O.., Tuncer.,F.., 2010. A semantic backend for content management systems. Knowledge-Based Systems
2-) Kilic.,O., Dogac.,A., Eichelberg.,M., 2010. Providing Interoperability of eHealth Communities through Peer-to-Peer Networks . IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine
3-) Kilic.,O., Dogac.,A., 2009. Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations. IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine
4-) Ozen.,B., Kilic.,O., Altinel.,M., Dogac.,A., 2004. Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients . Wireless Networks

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bicer.,V., Kilic.,O., Dogac.,A., Laleci.,B., 2005. Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain. International Journal on Semantic Web and Information Systems

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kılıç Özgür, Susuz Delikanlı Mertcan, Süzek Barış Ethem, 2019. A QUALITY CONTROL SYSTEM PROTOTYPE FOR DETECTING KNOT DEFECTS IN THE WOODEN PANEL MANUFACTURING. Mugla Journal of Science and Technology

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bahattin.,O., Ozgur.,K., Mehmet.,A., Asuman.,D., 2001. Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients. 2nd ACM International Workshop on Data Engineering for Wireless and Mobile Access (MobiDE01)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Turğut.,N., Karaarslan.,E., Ergin.,M., Kılıç.,Ö., 2015. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Gizlilik ve Mahremiyeti. 20. Türkiye'de İnternet Konferansı
2-) Karaarslan.,E., Kılıç.,Ö., 2015. Elektronik Sağlık Kayıtlarının Şifrelenerek Saklanma Yöntemlerinin İncelenmesi. Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
2-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
4-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
5-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
6-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:3
7-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
8-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
9-) Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
10-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:3
11-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
12-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
13-) Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
14-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:3
15-) Highly Personalized Information Delivery to Mobile Clients - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:3
16-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Archetype-based Semantic Interoperability of Web Service Messages in the Healthcare Domain - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
4-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
5-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
6-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Achieving Clinical Statement Interoperability using R-MIM and Archetype-based Semantic Transformations - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 9th International Symposium on Health Informatics and Bioinformatics. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

CENG 3505 2019-2020 Güz

GUI Programming

CENG 4011 2019-2020 Güz

Senior Design Project I

CENG 4501 2019-2020 Güz

Software Design Patterns

CENG 3505 2018-2019 Güz

GUI Programming

CENG 4011 2018-2019 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Güz

Senior Design Project II

CENG 4501 2018-2019 Güz

Software Design Patterns

CENG 1004 2018-2019 Bahar

Introduction to Object Oriented Programming

CENG 2032 2018-2019 Bahar

Computer Organization

CENG 4011 2018-2019 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2018-2019 Bahar

Senior Design Project II

BINF5517 2017-2018 Güz

BIOMEDICAL SEMANTICS

CENG 3505 2017-2018 Güz

GUI Programming

CENG 4011 2017-2018 Güz

Senior Design Project I

CENG 4012 2017-2018 Güz

Senior Design Project II

CENG 4501 2017-2018 Güz

Software Design Patterns

CENG 1004 2017-2018 Bahar

Introduction to Object Oriented Programming

CENG 2032 2017-2018 Bahar

Computer Organization

CENG 4011 2017-2018 Bahar

Senior Design Project I

CENG 4012 2017-2018 Bahar

Senior Design Project II