Personel

Doç.Dr. Özlem Gürünlü Alma
Doç.Dr.
Özlem Gürünlü Alma
@ E-posta
ozlem.gurunlu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3134

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / İstatistik Teorisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniverstesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 2000

Yüksek Lisans

Muğla Unv. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik 2002

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik 2009

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özlem.,A., Reza.,R., 2016. On the Estimation of the Extreme Value and Normal Distribution Parameters Based on Progressive Type-II Hybrid Censored Data . Journal of Statistical Computation and Simulation .
2-) i.,i., 2016. Use of heparins in patients with cancer: individual participant data metaanalysis of randomised trials study protocol. BMJ Open Journals
3-) Arife.,Z., Serdar.,K., Özlem.,A., Alev.,S., 2013. The Effect Of Additional Pleural Procedures Onto Recurrence Rates In The Spontaneous Pneumothorax Surgery. . Iranian Red Crescent Medical Journal
4-) Gürünlü Alma.,Ö., Kurt.,S., Uğur.,A., 2011. Genetic Algorithms for Outlier Detection in Multiple Regression with Different Information Criteria. Journal of Statistical Computation and Simulation

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özlem.,A., 2015. Performance Comparısons of Model Selectıon Crıterıa: AIC, BIC, ICOMP and Wold’s for PLSR. Turkish Statistical Institute, Journal Of Statistical Research.
2-) Dursun.,A., Özlem.,A., 2015. Semiparametrik Regresyon Modellerinde Etkili Gözlemlerin Tespiti. Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Reza.,B., Özlem.,A., Minoo.,A., 2015. Improved Estimators of Two parameter Exponential Distribution Based on Type Two Censored Data. JOURNAL OF THE TURKISH STATISTICAL ASSOCIATION
4-) Igwenagu.,M., ÖZlem.,A., 2014. On The Effect Of Multicolinearity On Climate Variable, . Mdc Journals, Journal Of Mathematics And Applied Statistics
5-) Özlem.,A., 2013. Performances comparison of information criteria for outlier detection in multiple regression models having multicollinearity problems using genetic algorithm.. Matematika
6-) Elif.,B., Özlem.,A., 2012. A Performance Assessment of Model Selection Criteria When the Number of Objects Is Much Larger than the Number of Variables in PLSR. . European Journal of Applied Sciences
7-) Özlem.,A., Elif.,B., 2012. Genetic Algorithm Based Variable Selection for Partial Least Squares Regression Using ICOMP Criterion . Asian Journal of Mathematics & Statistics
8-) Özlem.,A., Elif.,B., 2011. Genetic Algorithm Based Variable Selection For Partial Least Squares Regression. Turkish Statistical Institute Journal of Statistical Research
9-) .,., 2011. Comparison of Robust Regression Methods in Linear Regression International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, 6-9, 409 – 421. 2011. International Journal of Contemporary Mathematical Sciences
10-) Elif.,B., Özlem.,A., 2011. Dimensionality Reduction Methods: PCR, PLSR, RRR and a Health Application. . New World Sciences Academy E-Journal of New World Sciences Academy
11-) Elif.,B., Özlem.,A., 2011. Performances comparison of model selection criteria in selecting the optimum number of latent variables from Partial Least Squares Regression models . Ekonometri ve İstatistik e-dergi
12-) Özlem.,A., Serdar.,K., Aybars.,U., 2009. Genetic Algorithm Based Outlier Detection Using Bayesian Information Criterion in Multiple Regression Models Having Multicollinearity Problems. Gazi University Journal of Science
13-) Özlem.,A., Özgül.,V., 2008. The comparison of least squares and least median squares methods in regression analysis , 3, 2, 219-229. 2008. SDU Journal of Science (e-journal)
14-) Özlem.,A., Serdar.,K., Aybars.,U., 2008. Outlier Detection in Multiple Regression Models Using Genetic Algorithms and Bayesian Information Criteria. . Turkish Statistical Institute, Journal of Statistical Research
15-) Özgül.,V., Özlem.,A., 2008. Multicollinearity Problem Determination And Results Of Small Samples With A Simulation Study In Multiple Linear Regression Analysis.. Journal of Selcuk University Natural and Applied Science

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) a.,a., a.,a., a.,a., GA.,Ö., 2016. Estimation on Burr type III by progressive censoring using the EM and SEM algorithms. 13th Iranian Statistical Conference
2-) M..,A., Ö..,A., R.,B., 2014. Improved Estimators of Two Parameter Exponential Distribution Based on Type Two Censored Data. 9th International Statistics Day Symposium – ISDS’2014
3-) M..,A., Ö..,A., R..,B., 2014. A Note on the Uniformly Improved Confidence Intervals for the Scale Parameter of the Exponential Model Based on Records, . Seventh International Workshop on Applied Probability (IWAP 2014): “Probability: The Measure of Tomorrow
4-) Elif.,B., Özlem.,A., 2012. Application Of Partial Least Squares Discriminant Analysis On A Health Data Set. 8th International Symposium of Statistics, 8th International Symposium of Statistics organized by the Department of Statistics at Anadolu University,
5-) Özlem.,A., Elif.,B., 2011. Genetic Algorithm Based Variable Selection For Partial Least Square Regression, . International 7th Statistics Congress, between 28 April-01 May 2011, Belek - Antalya, Turkey.
6-) Elif.,B., Özlem.,A., 2010. Partial Least Squares Regression Model Selection Criteria Performance Comparison Aided Optimum Select The Number Of The Component, . VIIth Symposium of Statistics, VIIth Symposium of Statistics organized by the Department of Statistics at METU,Turkey
7-) Özlem.,A., Serdar.,K., Aybars.,U., 2008. Genetic Algorithm Based Outlier Detection Using Bayesian Information Criterion in Multiple Regression Models Having Multicollinearity Problems. 6. İstatistik Günleri Sempozyumu
8-) Ö.,A., İ..,Ç., E..,K., 2008. Dikotik EEG Verileri Üzerinde Kümeleme Analizi Uygulaması Ve ANOVA Karşılaştırmaları . VI. İstatistik Günleri Sempozyumu
9-) Ö.,A., S..,K., A..,U., 2008. Outlier Identification Using Bayesian Information Criterion In Multiple Regression Model, . HDM–2008 International Conference On Multivariate Statistical Modeling And High Dimensional Data Mining
10-) Ö.,A., Ö..,V., 2007. Comparison Of Robust Models In Regression. International Conference On Mathematics And Statistics, Greece
11-) Ö.,V., Ö..,A., 2007. Detection Of Confounding And Misclassification. International Conference On Mathematics And Statistics

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) E..,K., Ö..,V., Ö..,A., T..,B., 2008. Elektroensefalogri Verilerinin Bir Örneklem Üzerinde Varyans Çözümlemesi İle İncelenmesi. Genç Bilim İnsanları İle Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı
2-) Ö.,A., Ö..,V., E..,K., 2007. Elektroensefalogri Verilerinin İstatistiksel Çözümleme Yöntemleri. X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi
3-) Ö.,V., Ö..,A., E..,K., 2007. İşitsel Uyarana Karşı Elde Edilen Elektroensefalografi Verilerinin Modellenmesi. X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ö.,A., Ö..,V., 2007. Regresyon Analizinde Kullanılan en Küçük Kareler ve En Küçük Medyan Kareler Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 5.İstatistik Kongresi

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aray.,S., GÜRÜNLÜ ALMA.,Ö., 2016. BURR TİPİ III DAĞILIMININ İLERLEYEN TÜR TİP II SAĞDAN SANSÜRLÜ ÖRNEKLEME DAYALI PARAMETRELERİNİN EM TAHMİN EDİCİSİ . IV. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyum
2-) ÖZAR.,R., GÜRÜNLÜ ALMA.,Ö., 2016. GENELLEŞTİRİLMİŞ ÜSTEL DAĞILIMIN İLERLEYEN TÜR TİP II SAĞDAN SANSÜRLÜ ÖRNEKLEME DAYALI PARAMETRELERİNİN EM TAHMİN EDİCİSİ . IV. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyum
3-) Ö.,V., Ö..,A., 2007. Kolmogrov Smirnov ve Ki-Kare Uygunluk Testlerinin Farklı Durumlar İçin Karşılaştırılması. 5.İstatistik Kongresi

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Özlem.,A., . 2010. Outlier Detection Methods: Genetic Algorithms Based Outlier Detection using Information Criteria, . Yayın Evi: LAP Lambert Academic Publishing, Germany

(Ç-1)Alanında kitap çevirisi

1-) DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİNE GİRİŞ - Introduction to Linear Regression Analysis,646 pages, Nobel Academic Publishing, Turkey - 2013
2-) Introduction to Probability, George Roussas, University of California, Davis Hardbound, 400 Pages. Translated chapters: 3, 4 and 5. Nobel Academic Publishing, Turkey - 2012
3-) Schaum's Outline of Probability, Second Edition, Paperback, 336 pages. Translated chapters: 3 and 4. Nobel Academic Publishing, Turkey - 2012

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Pakistan Journal of Statistics.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences.

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2016. 1.Uluslararası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresine (IMSEC 2016, Çukurova Üniversitesi, Kongre Merkezi ADANA).

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. International Journal of Computer Engineering Research.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Computer Science & Information Technology.

(D-2)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Editor in International Journal of Scientific and Allied Research, Since 2014.

(D-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Technical Editor in Asian Journal of Mathematics & Statistics, Since December 25, 2011..
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. Technical Editor in Journal of Artificial Intelligence, Since December 25, 2011..

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Burr tipi III dağılımının ilerleyen tür tip II sağdan sansürlü örnekleme dayalı parametrelerinin em tahmin edicisi Parameter estimation of Burr type III distribution under progressive type II censored sample using EM algorithm Yüksek Lisans İstatistik = Statistics Satırlar(Rows) 1-1 of 1. Konu: İstatistik Ana Bilim Dalı. Sinem-Aray. 2018
2-) Tez Adı: Genelleştirilmiş üstel dağılımın ilerleyen tür tip II sağdan sansürlü örnekleme dayalı parametrelerinin em tahmin edicisi Estimation of parameters of the generalized exponential distribution based on progressive type II right censoring using the EM algorithm. Konu: İstatistik. Rabia-Özar. 2018

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) TUBA - 2014

Verdiği Dersler

İST1001 2019-2020 Güz

Olasılık 1

İST4511 2019-2020 Güz

Proje I

İST1002 2019-2020 Bahar

Olasılık II

İST4516 2019-2020 Bahar

Proje II