Personel

Doç.Dr. Özlem Kırlı Baydur
Doç.Dr.
Özlem Kırlı Baydur
@ E-posta
ozlemkirli@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5590

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Siyaset Bilimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 1999

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 7.07.2004

Doktora

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 16.12.2010

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kırlı Özlem, 2016. Max Stirner ın Liberalizme Yönelik Eleştirileri. Felsefe Tartışmaları
2-) KIRLI.,Ö., 2015. “Sivil İtaatsizlik ve Henry David Thoreau”, Akademik Bakış Dergisi, Mart- Nisan 2015, Sayı 48, ss.445-459.. Akademik Bakış Dergisi
3-) KIRLI.,Ö., 2014. “Sınırlı Bilgi, Sınırlı İktidar: İskoç Aydınlanması Düşünürleri ve Hayek Özelinde İnceleme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 42, ss. 1-10.. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) KIRLI.,Ö., 2013. “Locke ve Hume'un Epistemolojisi ve Beşeri Olanın Ampirik İzahı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, ss. 99-114.. Uluslararası Yönetim ve İktisat ve İşletme Dergisi
5-) KIRLI.,Ö., 2012. “Public Wisdom And Pluralistic Management Seeking To Transformation Of Power”, International Journal of Business and Social Science, Vol 3 No 8, (Special Issue- April 2012), ss.289-298. . International Journal of Business and Social Science

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kırlı.,Ö., 2013. “Halklar Arası Ebedi Barış'ın Olabilirliği”, 11. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad/Kırgızistan, 10-16 Haziran 2013.. 11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Kırlı.,Ö., 2009. “Yasadışı Göç Sorunu”, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Diologue, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey, September 24-27.. International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Diologue
3-) Kırlı.,Ö., 2007. “Özgürlükçü ve Bireyci Bir Perspektiften İfade Hürriyeti”, Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, Ege University, İzmir, ss. 36-46.. Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu
4-) Kırlı.,Ö., 2004. • KIRLI, Ö. (2004). “Siyaset, Etik ve Medya”, (Ethics in Communication, Culture, Community, Identity), 5-7 May 2004, Eastern Mediterranean University Faculty of Communication and Media Studies, s.112.. Ethics in Communication, Culture, Community, Identity

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kırlı Özlem, 2017. "İdris Küçükömer’de Zhni Dönüşüm, Modernleşme ve CHP". II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi
2-) Kırlı Özlem, 2017. "Muhafazakar Feminist Fatma Aliye Hanım". II. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) KIRLI.,Ö., . 2013. Liberteryenizm. Yayın Evi: ORİENT YAYINLARI

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kırlı.,Ö., . 2016. “Kadim’in Restitüsyonu ve Kutsal’ın Restorasyonu”, Öteki Muhafazakarlık. Yayın Evi: Phoneix Yayınevi
2-) Kırlı.,Ö., . 2015. “Liberal Ekoloji” Siyasal Ekoloji. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) Kırlı.,Ö., . 2015. “Ötekilerin özgürleşmesi: Eko feminizm”, Siyasal Ekoloji. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
4-) Kırlı.,Ö., . 2015. “ Kitle İletişim Araçlarının Karar Verme ve Kamuoyu Oluşumunda Etkisi”, Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme . Yayın Evi: Detay Yayıncılık
5-) Kırlı.,Ö., . 2008. “İdris Küçükömer”, Türkiye’de Sosyoloji (İsimler- Eserler) Cilt II. Yayın Evi: Phoenix Yayınevi
6-) TURŞUCU.,H., KIRLI.,Ö., . 2007. “Cumhuriyetçilik, Demokrasi ve Türkiye”, Türkiye’nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikası- Türkiye Geleceğin Neresinde. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) KIRLI.,Ö., . 2013. “Liberteryenizm” Liberalizm El Okumaları . Yayın Evi: KADİM YAYINLARI

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ALTERNATİF POLİTİKA.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi..

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Locke ve Hume'un Epistemolojisi ve Beşeri Olanın Ampirik İzahı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, ss. 99-114. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) “ Kitle İletişim Araçlarının Karar Verme ve Kamuoyu Oluşumunda Etkisi”, Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) “Locke ve Hume'un Epistemolojisi ve Beşeri Olanın Ampirik İzahı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, ss. 99-114. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) “Locke ve Hume'un Epistemolojisi ve Beşeri Olanın Ampirik İzahı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, ss. 99-114. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
5-) “Yasadışı Göç Sorunu”, International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’s Future: New Global Diologue, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey, September 24-27. - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: 27 Mayıs Askeri Darbesi ve Vesayetin Kurumsallaşması. Konu: Türk Siyasal hayatı ve kurumlar. Sinan-Kiyanç. 2019
2-) Tez Adı: Ekolojik Krize Karşı Alternatif bir Çözüm Önerisi:Toplumsal Ekoloji ve Murray Bookchin. Konu: Ekoloji, siyaset teorisi. Sercan-Ercan. 2019
3-) Tez Adı: David Henry Thoreau ve Mahatma Gandhi'nin görüşleri çerçevesinde sivil itaatsizlik . Konu: Siyaset bilimi. Yeter-Solak. 2017
4-) Tez Adı: Toplumsal Hafızanın Yeniden İnşaasında İdeolojik Aygıtların Rolü: Adalet ve Kalkınma Partisi- Gülen Cemaati Örneği. Konu: Toplumsal Hafıza, İdeolojik Aygıtlar, Adalet ve Kalkınma Partisi, Gülen Cemaati Örneği. Edim Can . 2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Darbeler ve Askeri Vesayet Sisteminin Kurulması. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

KAY1809 2019-2020 Güz

Toplumbilimi

SİBUL 5541 2019-2020 Güz

Özgürlük Tartışmaları

SİBUL3503 2019-2020 Güz

Siyaset Sosyolojisi

SİBUL4527 2019-2020 Güz

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

KAY1809 2018-2019 Güz

Toplumbilimi

SİBUL 5001 2018-2019 Güz

Politik Teori

SİBUL3503 2018-2019 Güz

Siyaset Sosyolojisi

SİBUL4527 2018-2019 Güz

Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

KAY1806 2018-2019 Bahar

Uygarlık Tarihi

KAY4908 2018-2019 Bahar

Siyaset Felsefesi

SİBUL 5532 2018-2019 Bahar

Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri

SİBUL2002 2018-2019 Bahar

Türk Siyasi Tarihi

SİBUL3502 2018-2019 Bahar

Medya ve Siyaset

SİBUL3516 2018-2019 Bahar

Siyaset Psikolojisi

KAY1801 2017-2018 Güz

Siyaset Bilimine Giriş

SBÖ2005 2017-2018 Güz

Siyaset Bilimine Giriş

SİBUL 5001 2017-2018 Güz

Politik Teori

SİBUL 5536 2017-2018 Güz

Siyaset ve İdeoloji

SİBUL3501 2017-2018 Güz

Milliyetçilik

SİBUL3503 2017-2018 Güz

Siyaset Sosyolojisi

SİBUL4507 2017-2018 Güz

Küreselleşme

KAY1806 2017-2018 Bahar

Uygarlık Tarihi

SİBUL 5532 2017-2018 Bahar

Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri

SİBUL2002 2017-2018 Bahar

Türk Siyasi Tarihi

SİBUL3502 2017-2018 Bahar

Medya ve Siyaset