Personel

Doktor Öğretim Üyesi Özlem Karsandık Yazıcı
Doktor Öğretim Üyesi
Özlem Karsandık Yazıcı
@ E-posta
ozlemyazici@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih

Yüksek Lisans

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) “Maârif Salnamelerine Göre Adana Sancağı’nda Eğitim Öğretim H.1316-1321/M.1898-1903)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.30, S. 50, Ankara 2011, s.151-171. - 2011
2-) “Ayrılıkçı Ermeni Siyasal Örgütlerine Karşı Osmanlı Devleti’nin İlk Önlemleri ve Eleştiriler”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, S.16-17, (Kış 2004-İlkbahar 2005), s.134-150 - 2005

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) “Ermeni Milliyetçiliğinin Oluşmasında Yasa Dışı Ermeni Örgütlerinin Rolü: Hınçak Cemiyeti Örneği”, 19. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, (22-24 Mayıs 2008), C.3 Kayseri 2009, s.455-473. - 2009
2-) “19. Yüzyılın Sonlarında Yasadışı Ermeni Örgütlerinin Bir Geçiş Noktası Olarak Mersin Limanı”, Tarih İçinde Mersin Kollokyum II, Mersin 2005, s.110-120 - 2005

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) “Tanzimat Dönemi Osmanlı Vilayet Bütçelerinde Gelir Kalemleri: Adana Örneği”, Musa Çadırcıya Armağan Kitabı, Bilgi Kültür Sanat Yayınları, Ankara 2012, s.239-248. - 2012

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Tarih Araştırmaları Dergisi - 2010

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) 19. Yüzyılda İçel Sancağı’nda Nüfus, Yerleşim ve Ekonomi (Mersin Üniversitesi, 2005–2010)(Tamamlandı) - 2010
2-) Mersin Belgeliği Projesi (Mersin Üniversitesi, 2004–2005) - 2005

Verdiği Dersler

TAR3003 2014-2015 Yaz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

TAR 6548 2018-2019 Bahar

Osmanlı Diplomasi Tarihi

TAR 5513 2018-2019 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR3508 2018-2019 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR3508 2018-2019 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR2508 2018-2019 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR2508 2018-2019 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR2507 2018-2019 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5517 2018-2019 Güz

Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR2507 2018-2019 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR3501 2018-2019 Güz

Osmanlı Diplomatikasına Giriş

TAR2508 2017-2018 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR3508 2017-2018 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR2508 2017-2018 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR 5517 2017-2018 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5518 2017-2018 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Eğitim Tarihi

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3508 2017-2018 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR 5517 2017-2018 Güz

Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi

TAR 6559 2017-2018 Güz

Yakınçağ Osmanlı İdare Tarihi

TAR2507 2017-2018 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR2507 2017-2018 Güz

Arşivcilik Bilgisi ve Arşivler

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR3501 2017-2018 Güz

Osmanlı Diplomatikasına Giriş

TAR3501 2017-2018 Güz

Osmanlı Diplomatikasına Giriş

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2508 2016-2017 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5517 2016-2017 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi

TAR2508 2016-2017 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5518 2016-2017 Bahar

Yakınçağ Osmanlı Eğitim Tarihi

TAR3508 2015-2016 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR 5514 2015-2016 Bahar

Osmanlı Devletinde Gündelik Yaşam

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2508 2015-2016 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR3508 2015-2016 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2508 2015-2016 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR3003 2015-2016 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

TAR 5517 2015-2016 Güz

Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR3003 2015-2016 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR3508 2015-2016 Güz

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR4507 2015-2016 Güz

19-20. Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri

TAR 6555 2015-2016 Güz

Osmanlı Şehir Tarihi ve Kaynakları

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4507 2015-2016 Güz

19-20. Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6559 2014-2015 Bahar

Yakınçağ Osmanlı İdare Tarihi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5514 2014-2015 Bahar

Osmanlı Devletinde Gündelik Yaşam

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3508 2014-2015 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR2508 2014-2015 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR3508 2014-2015 Bahar

Osmanlı Devletinin Dış Politikası

TAR2508 2014-2015 Bahar

Osmanlı Şehircilik Tarihi

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR 6555 2014-2015 Güz

Osmanlı Şehir Tarihi ve Kaynakları

TAR3003 2014-2015 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

TAR4507 2014-2015 Güz

19-20. Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri

TAR4507 2014-2015 Güz

19-20. Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5517 2014-2015 Güz

Yakınçağ Osmanlı Müesseseleri Tarihi

TAR3003 2014-2015 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi