Personel

Doç.Dr. Hatice Özyurt Özcan
Doç.Dr.
Hatice Özyurt Özcan
@ E-posta
ozyurthatice@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1585

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Edebiyat Sanat Tarihi

Yüksek Lisans

Atatürk Edebiyat Sanat Tarihi

Doktora

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Sanat tarihi 10.07.1993

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özyurt Özcan Hatice, 2016. MARMARİS’İN İÇMELER MEVKİİNDE YER ALAN BİR BAZİLİKA VE VAFTİZHANE ÜZERİNE İNCELEMELER. OLBA
2-) Özyurt Özcan.,H., 2013. Akyaka'daki Çatalçam Bazilikasına Ait Döşeme Mozaikleri. Olba
3-) Özyurt Özcan.,H., 2012. MUGLA, BODRUM VE MILAS ARKEOLOJI MÜZELERI'NDEKI ORTA BIZANS DÖNEMINE AIT BIR GRUP LITÜRJIK ISLEVLI TAS ESER/A Group of Liturgical Pieces of the Middle Byzantine Period at the Mugla, Bodrum and Milas Archaeological Museums. OLBA
4-) Diler.,A., Özyurt Özcan.,H., 2012. BYZANTINE PERIOD IN KEDREAI (SEDIR ISLAND): CHURCHES. Olba
5-) Özyurt Özcan.,H., 2011. Examples of Architectural Sculpture with Figurative and Floral Decoration of the Byzantine Period at Muğla, Bodrum and Milas Archaeological Museums. Olba
6-) Özyurt Özcan.,H., 2010. Datça’da Bir Theotokos Meryem Tasviri. Olba

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özyurt Özcan.,H., 2013. A New Basilical Church Uncovered at Akyakain Caria. ORIENTALIACHRISTIANAPERIODICA

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özyurt Özcan Hatice, 2016. KİBORİON TİPİN MİMARİ FORMA DÖNÜŞÜMÜ, GELİŞİMİ VE BİZANSTAKİ FORMASYONU. Arkeoloji ve Sanat
2-) Kızıl.,A., Özyurt Özcan.,H., 2009. MİLAS AHMET ÇAVUŞ MAHALLESİNDEN ÇIKAN MOZAİKLER . JMR
3-) özyurt özcan.,h., 2008. Tigran Honents (Aydınlatıcı Aziz Gregorios) Kilisesinin Freskoları Ne Kadar Bizans'lı?. Hacettepe Üniversitesi edebiyat fakültesi Dergisi
4-) özyurt özcan.,h., 2007. OSMANELİ’NDEKİ BİR RUM KİLİSESİ’NİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ. Sanat Tarihi Dergisi
5-) Özyurt Özcan.,H., 2007. Doğu Anadolu’da Bir Bizans Kenti Theodosiopolis. Arkeoloji ve sanat
6-) Özyurt Özcan.,H., 2007. Doğu Anadolu’da Bir Bizans Kenti Theodosiopolis. Arkeoloji ve sanat
7-) Özyurt Özcan.,H., 2004. Ortaya Kışı ile Birlikte Bizans Sanatında Kiborion. sanat tarihi dergisi
8-) Özyurt Özcan.,H., 2004. VAN VE ÇEVRESİNDEKİ HIRİSTİYANLIK DÖNEMI YAPILARIN PLAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi
9-) özyurt özcan.,h., 2004. ALANYA KALESINDE ÜÇ BİZANS KİLİSESİ. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DERGİSİ
10-) Özyurt Özcan.,h., 2003. YUVARLAK FORMLARIN ORTAYA ÇIKIŞI VE AVRUPA RESİM SANATINDA TONDO. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü dergisi
11-) özyurt özcan.,h., 2002. İvriz Ambar Deresindeki Manastır Kilisesi. Sanat Tarihi araştırmaları dergisi
12-) özyurt özcan.,h., 2001. sivriada manastırı. ege üniversitesi sanat tarihi dergisi
13-) Özyurt Özcan Hatice, 1998. SİLLE’DE HIRİSTİYAN MİMARİSİ. İlgi Dergisi
14-) Özyurt Özcan Hatice, 1998. BURGAZADASI METAMORPHOSİS MANASTIRI. Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özyurt Özcan Hatice, 2017. Karya Bölgesi Bizans Dönemi Duvar Resimleri Üzerine İncelemeler- 2016 ’Fethiye ve Çevresindeki Çalışmalar’. 39.Uluslarası Kazı, Araştırma ve Arkeometri sempozyumu
2-) özyurt özcan.,h., 2016. karya bölgesi Bizans Dönemi duvar resimleri üzerine incelemeler 2014 çalışmalrı. sempzoyum
3-) Özyurt özcan.,H., 2015. Karya Bölgesi bizans Dönemi Duvar resimleri üzerine Tespit ve Belgeleme Çalışması. sempozyum
4-) Özyurt Özcan.,H., 2014. Karya Bölgesi Bizans Dönemi Duvar resimleri üzerine incelemeler. Araştırma sonuçları toplantısı
5-) Özyurt Özcan Hatice, 2014. Karya Bölgesi Bizans Dönemi Duvar Resimleri Üzerine İncelemeler-2013 ’Muğla’nın Yatağan, Milas ve Datça İlçelerindeki Çalışmalar’. 36. Uluslararası Kazı ve Yüzey Araştırmaları Sempozyumu
6-) özyurt özcan.,h., 2010. Muğla İli ve İlçelerindeki Müzelerde Bulunan Bizans Dönemine Ait Mimari Plastik Eserlerin Değerlendirilmesi. Araştırma Sonuçları Toplantısı
7-) özyurt özcan.,h., 2010. Muğla, Milas ve Bodrum Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Erken Hıristiyanlık ve Bizans Dönemine Ait Taş Eserler Üzerine İncelemeler. Araştırma Sonuçları Toplantısı
8-) özyurt özcan.,h., 2007. evaluation of Tigran honents church located in Ani in terms of plan. Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology,
9-) özyurt özcan.,h., 2006. Erzurum Arkeoloji Müzelerindeki Bizans Sikkeleri. sempozyum

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) özyurt özcan.,h., 2011. Kıyı Karya’da Erken Hırisityanlık Dönemine Genel Bir Bakış. Sanat Tarihi ve Ortaçağ Araştırmaları Sempozyumu
2-) özyurt özcan.,h., 2009. erzurum arkeoloji müzesinde bulunan bir grup bizans sikkesi. ortaçağ sempozyumu

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. BASILEUS, 50. YILINDA KAUNOS/Kbid/Fethiye de Kaybolmakta Olan Bir Rum Kilisesi: Aziz Nikolaos. Yayın Evi: BİLGİN Kültür Sanat Yayınları, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi(BÜKSAM) yayını

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: bodrum müzesindeki bizans dönemi sikkeleri. Konu: sikke. ozan -uygur. 2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: bizans dönemi duvar resimleri. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. muğla iline bağlı ilçelerdeki bizans dönemi duvar resimleri üzerine tespit ve belgeleme çalışması. 2012--1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Pers Satraplık Merkezi Daskyleion'da Anadolu Pers Kültürünün yönetimsel ve Dinsel Yapılarının ve Çevreleriyle İlişkilerinin Araştırılması. 2010-2012

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. muğlanın fethiye ve marmaris ilçelerinde bulunan bizans . 2016--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İline Bağlı Bodrum, Milas, yatağan ve Datça İlçelerinde bulunan Bizans dönemine ait duvar resimlerinin tespit ve belgelenmesi. 2015-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. seramik. 2016--1

Verdiği Dersler

ARK3003 2018-2019 Güz

Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I

ARK3003 2018-2019 Güz

Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I

ARK4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 4503 2018-2019 Güz

Seminer I

ARK 4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK4504 2018-2019 Güz

Seminer II

ARK4507 2018-2019 Güz

Koruma Bilinci ve Müzecilik

ARK4507 2018-2019 Güz

Koruma Bilinci ve Müzecilik

ARK3511 2018-2019 Güz

Bizans Dönemi Mimari Plastik I

ARK3004 2017-2018 Bahar

Geç Antik - Bizans Dönemi Sanatı II

ARK3506 2017-2018 Bahar

Antik Dönem Resim Sanatı

ARK4512 2017-2018 Bahar

Bizans El Sanatları II

ARK 5505 2017-2018 Bahar

Sanat Kavramları ve Estetik

ARK 5525 2017-2018 Bahar

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I

ARK4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK3003 2017-2018 Güz

Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I

ARK 5505 2017-2018 Güz

Sanat Kavramları ve Estetik

ARK4507 2017-2018 Güz

Koruma Bilinci ve Müzecilik

ARK3511 2017-2018 Güz

Bizans Dönemi Mimari Plastik I

ARK 5530 2017-2018 Güz

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II

ARK 5525 2017-2018 Güz

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I

ARK4507 2017-2018 Güz

Koruma Bilinci ve Müzecilik

ARK3511 2017-2018 Güz

Bizans Dönemi Mimari Plastik I

ARK3003 2017-2018 Güz

Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I

ARK 4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK3506 2016-2017 Bahar

Antik Dönem Resim Sanatı

ARK4512 2016-2017 Bahar

Bizans El Sanatları II

ARK 5530 2016-2017 Bahar

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II

ARK4503 2016-2017 Bahar

Seminer I

ARK4504 2016-2017 Bahar

Seminer II

ARK3004 2016-2017 Bahar

Geç Antik - Bizans Dönemi Sanatı II

ARK4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 5530 2016-2017 Güz

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II

ARK 4503 2016-2017 Güz

Seminer I

ARK3003 2016-2017 Güz

Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I

ARK 4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK3511 2016-2017 Güz

Bizans Dönemi Mimari Plastik I

ARK4507 2016-2017 Güz

Koruma Bilinci ve Müzecilik

ARK3003 2016-2017 Güz

Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I

ARK4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK4504 2016-2017 Güz

Seminer II

ARK 5505 2016-2017 Güz

Sanat Kavramları ve Estetik

ARK 5525 2016-2017 Güz

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I

ARK4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK4503 2015-2016 Bahar

Seminer I

ARK4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK3004 2015-2016 Bahar

Geç Antik - Bizans Dönemi Sanatı II

ARK4504 2015-2016 Bahar

Seminer II

ARK 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

ARK3506 2015-2016 Bahar

Antik Dönem Resim Sanatı

ARK 5525 2015-2016 Bahar

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I

ARK 5505 2015-2016 Bahar

Sanat Kavramları ve Estetik

ARK4512 2015-2016 Bahar

Bizans El Sanatları II

ARK4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK 5530 2015-2016 Güz

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II

ARK 5505 2015-2016 Güz

Sanat Kavramları ve Estetik

ARK4507 2015-2016 Güz

Koruma Bilinci ve Müzecilik

ARK 4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK3003 2015-2016 Güz

Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I

ARK 5525 2015-2016 Güz

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I

ARK 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK4503 2015-2016 Güz

Seminer I

ARK4504 2015-2016 Güz

Seminer II

ARK3511 2015-2016 Güz

Bizans Dönemi Mimari Plastik I

ARK 4503 2014-2015 Bahar

Seminer I

ARK4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

ARK 4501 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

ARK 5530 2014-2015 Bahar

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II

ARK 5525 2014-2015 Bahar

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I

ARK 5505 2014-2015 Bahar

Sanat Kavramları ve Estetik

ARK4504 2014-2015 Bahar

Seminer II

ARK 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

ARK 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

ARK3506 2014-2015 Bahar

Antik Dönem Resim Sanatı

ARK3004 2014-2015 Bahar

Geç Antik - Bizans Dönemi Sanatı II

ARK4512 2014-2015 Bahar

Bizans El Sanatları II

ARK 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan dersi

ARK 5505 2014-2015 Güz

Sanat Kavramları ve Estetik

ARK 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ARK 5530 2014-2015 Güz

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II

ARK 5525 2014-2015 Güz

Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I

ARK4507 2014-2015 Güz

Koruma Bilinci ve Müzecilik

ARK3511 2014-2015 Güz

Bizans Dönemi Mimari Plastik I

ARK4517 2014-2015 Güz

Bizans El Sanatları I

ARK4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

ARK 5090 2014-2015 Güz

Seminer

ARK 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan dersi

ARK4503 2014-2015 Güz

Seminer I

ARK4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

ARK4504 2014-2015 Güz

Seminer II

ARK3003 2014-2015 Güz

Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I