Personel

Öğretim Görevlisi Pelin Özdemir
Öğretim Görevlisi
Pelin Özdemir
@ E-posta
pelinozdemir@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Myo / Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Myo

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kömür.,Ş., Özdemir.,P., 2015. The Effects of Keeping Vocabulary Notebooks on Productive Academic Vocabulary Growth. Procedia - Social and Behavioral Sciences

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özdemir Pelin, Zeybek Saide Umut, 2017. The Opinions of Postgraduate Students and Academicians dealing with Thesis Writing Process. IC-ED 2017
2-) Kömür.,Ş., Özdemir.,P., 2014. Language Learning Challenges of Turkish Learners of English in a Second Language Learning Context: A Case Study in England.. 8th International IDEA Conference

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik Yazılarında Kelime Bilgilerini Kelime Defterleri Aracılığı İle Aktif Hale Getirme . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Activating ELT Students Vocabulary in their Academic Writing through Vocabulary Notebooks İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik Yazılarında Kelime Bilgilerini Kelime Defterleri Aracılığı ile Aktif Hale Getirme . 2014-2016

Verdiği Dersler

TUİ3515 2019-2020 Güz

Mesleki İngilizce I

TUİ4501 2019-2020 Güz

Mesleki İngilizce III

UTL4501 2019-2020 Güz

Mesleki İngilizce III

YDB1811 2019-2020 Güz

İngilizce I

TUİ3518 2019-2020 Bahar

Mesleki İngilizce II

TUİ4502 2019-2020 Bahar

Mesleki İngilizce IV

UTL4502 2019-2020 Bahar

Mesleki İngilizce IV

YDB1812 2019-2020 Bahar

İngilizce II

YDB1811 2018-2019 Güz

İngilizce I

YDB2811 2018-2019 Güz

İngilizce III

YDB1812 2018-2019 Bahar

İngilizce II

YDB2812 2018-2019 Bahar

İngilizce IV