Personel

Yrd.Doç.Dr. Pınar Yürür
Yrd.Doç.Dr.
Pınar Yürür
@ E-posta
pinaryurur@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5464

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 1996

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 1999

Doktora

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 2007

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yürür.,P., 2015. Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Azerbaycan-AB İlişkileri. Yeni Türkiye
2-) Yürür.,P., 2015. Dalmaçya’dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan. Yeni Türkiye
3-) Yürür Pınar, 2015. Dalmaçya dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan. Yeni Türkiye
4-) Yürür Pınar, 2015. Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Azerbaycan AB İlişkileri. Yeni Türkiye
5-) Yürür.,P., 2008. Balkanlar’da Uluslararası Himaye Yönetimleri: Bosna-Hersek Örneği. Avrasya Dosyası
6-) Yürür.,P., 2008. Kosova’nın Bağımsızlık Süreci, Bölgesel ve Küresel Etkileri. 2023
7-) Yürür Pınar, 2008. Kosova nın Bağımsızlık Süreci Bölgesel ve Küresel Etkileri. 2023
8-) Yürür Pınar, 2008. Balkanlar da Uluslararası Himaye Yönetimleri Bosna Hersek Örneği. Avrasya Dosyası
9-) Taşdemir.,F., Yürür.,P., 1999. Kosova Sorunu: Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme . Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi
10-) Taşdemir Fatma, Yürür Pınar, 1999. Kosova Sorunu Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi
11-) Yürür.,P., 1998. Atatürk Döneminde Türkiye’nin Balkan Politikası(1923-1938). Gazi Üniversitesi Atatürk AraGtırma ve Uygulama Merkezi Yayın
12-) Yürür Pınar, 1998. Atatürk Döneminde Türkiye nin Balkan Politikası 1923 1938. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yürür.,P., 2015. Çeyrek Asrı Aşan Mücadelede Mülteci Sorunu, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İşbirliği. 70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim
2-) Yürür.,P., 2015. The Key Points of Turkey’sForeign Policy Toward Baltic States Post Cold-War. 11.st International Scientific Conference: Regional Identity: Paradigm of Public Welfare of theBaltic Sea Region
3-) Yürür.,P., 2014. Importance and Dimensions of Turkish-Russian Cooperation In the Light Of The Increasing Importance of the Black Sea. V. European Conference on SocialandBehavioralSciences , BalticInstitute of Humanities
4-) Yürür.,P., 2013. Balkanların Dönüşüm Sürecinde Savaşın Küllerinden Doğan Kadınlar. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı
5-) Yürür.,P., 2012. Bölgesel İşbirliğinde Bir Kavşak: Balkanlar ve Karadeniz . V.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu
6-) Yürür.,P., 2009. Karadeniz’in Batı Yakasının Güncel Jeopolitiği. II.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
7-) Yürür Pınar, 2009. Karadeniz in Batı Yakasının Güncel Jeopolitiği. II.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
8-) Yürür.,P., 2008. Karadeniz’in Güncel Stratejik Konumu ve Montrö Sözleşmesi. I.Türk-Rus Ortak Karadeniz Sempozyumu Bildirileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yürür Pınar, 2017. Karadeniz’in Güvenliği Bağlamında Türkiye’nin NATO Komşuları ile İşbirliğinin Boyutları. III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
2-) Yürür Pınar, 2017. EU Enlargement to Western Balkans after Brexit. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONECONOMICS BUSINESS MANAGEMENTAND SOCIAL SCIENCES
3-) Yürür Pınar, 2017. The Perception of Turkey in Dalmatia: A Recent Analysis of Turkish-Croatian Relations. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi
4-) Yürür.,P., 2015. Uluslararası Protektora Altında Bosna-Hersek’in Egemenlik Sınavı. Uluslararası Türkiye- ve Balkanlar Kongresi
5-) Yürür.,P., 2015. Rusya-AB Enerji Denkleminde Balkanlar , . Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yürür.,P., . 2008. Bağımsızlıktan Günümüze Hırvatistan Cumhuriyeti. Yayın Evi: KaraM

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti/Türkiye - Hırvatistan İlişkileri. Yayın Evi: Detay
2-) Yürür.,P., . 2015. Siyasal Ekoloji, "Küresel Sorunlarıyla Çevre Sorunları ve Çevresel Adalet". Yayın Evi: Detay
3-) Yürür.,P., . 2014. Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar Perspektifi, Hırvatistan’ın Üyeliği ve Batı Balkanlar’ın Geleceği. Yayın Evi: Sakarya Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi
4-) Yürür.,P., . 2012. Uluslararası Temsilcilikler ve Devletleşme Süreçleri. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları
5-) Yürür.,P., . 2006. Doğu Avrupa ve Balkanlarda Yaşanan Sivil Toplum Direnişleri. Yayın Evi: BirHarf
6-) Yürür.,P., . 2001. Tarihi Süreç İçerisinde Hırvatistan Dış Politikası. Yayın Evi: ASAM

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Atatürk Döneminde Türkiye’nin Balkan Politikası(1923-1938) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
2-) Kosova Sorunu: Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
3-) Balkanlar’da Uluslararası Himaye Yönetimleri: Bosna-Hersek Örneği - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kosova Sorunu: Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bölgesel Çatışmaların Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yansımaları: Gürcistan örneği . 2009-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sürdürülebilirlik Kavramı Açısıdan Yerel Halkın Turizm Algılamalarının Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği . 2009-2009

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH WORLD SOCIAL SCIENCES RESEARCH. Best Paper Award (1.Degree). 2017

Verdiği Dersler

KAY3903 2014-2015 Yaz

Uygarlık Tarihi

ULİ1802 2014-2015 Yaz

Siyasi Tarih

KAY1007 2014-2015 Yaz

Uygarlık Tarihi

ULİ1802 2017-2018 Bahar

Siyasi Tarih

SİBUL 5506 2017-2018 Bahar

Uluslararası Politikada Balkanlar

SİBUL 5002 2017-2018 Bahar

Uluslararası Politikada Güncel Sorunlar

SİBUL4506 2017-2018 Bahar

Balkanlarda Siyasi Gelişmeler

ULİ1802 2017-2018 Bahar

Siyasi Tarih

ULİ1802 2017-2018 Bahar

Siyasi Tarih

ULİ1802 2017-2018 Bahar

Siyasi Tarih

SİBUL3506 2017-2018 Bahar

Amerikan Dış Politikası

ULİ3903 2017-2018 Güz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL1003 2017-2018 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL2007 2017-2018 Güz

Uluslararası Hukuk

ULİ3903 2017-2018 Güz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL1003 2017-2018 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL4003 2017-2018 Güz

Uluslararası Örgütler

SİBUL 5511 2017-2018 Güz

Jeopolitik Teoriler ve Analizi

SİBUL1003 2017-2018 Güz

Diplomasi Tarihi

ULİ1802 2016-2017 Bahar

Siyasi Tarih

ULİ1802 2016-2017 Bahar

Siyasi Tarih

ULİ1802 2016-2017 Bahar

Siyasi Tarih

SİBUL3506 2016-2017 Bahar

Amerikan Dış Politikası

SİBUL4506 2016-2017 Bahar

Balkanlarda Siyasi Gelişmeler

SİBUL4502 2016-2017 Bahar

Uluslararası Güvenlik Sorunları

SİBUL 5002 2016-2017 Bahar

Uluslararası Politikada Güncel Sorunlar

SİBUL 5512 2016-2017 Güz

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

SİBUL 5507 2016-2017 Güz

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

SİBUL1003 2016-2017 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL2005 2016-2017 Güz

Dış Politika Analizleri

SİBUL2007 2016-2017 Güz

Uluslararası Hukuk

SİBUL3003 2016-2017 Güz

Türk Dış Politikası

SİBUL4003 2016-2017 Güz

Uluslararası Örgütler

ULİ3903 2016-2017 Güz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL 5511 2016-2017 Güz

Jeopolitik Teoriler ve Analizi

ULİ3903 2016-2017 Güz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL1003 2016-2017 Güz

Diplomasi Tarihi

KAY4510 2015-2016 Bahar

Uluslararası Hukuk

SİBUL3506 2015-2016 Bahar

Amerikan Dış Politikası

ULİ1802 2015-2016 Bahar

Siyasi Tarih

ULİ1802 2015-2016 Bahar

Siyasi Tarih

KAY4510 2015-2016 Bahar

Uluslararası Hukuk

ULİ1802 2015-2016 Bahar

Siyasi Tarih

ULİ1802 2015-2016 Bahar

Siyasi Tarih

SİBUL 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5511 2015-2016 Bahar

Jeopolitik Teoriler ve Analizi

SİBUL 5512 2015-2016 Bahar

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

SİBUL1003 2015-2016 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL2007 2015-2016 Güz

Uluslararası Hukuk

SİBUL1003 2015-2016 Güz

Diplomasi Tarihi

SİBUL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5512 2015-2016 Güz

Uluslar Arası Hukukta Güncel Sorunlar

SİBUL 5507 2015-2016 Güz

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

SİBUL3003 2015-2016 Güz

Türk Dış Politikası

SİBUL 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5090 2015-2016 Güz

Seminer

SİBUL 5090 2015-2016 Güz

Seminer

ULİ3903 2015-2016 Güz

Uluslararası İlişkiler

ULİ3903 2015-2016 Güz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL3505 2015-2016 Güz

Türk-Yunan İlişkileri

SİBUL 5511 2015-2016 Güz

Jeopolitik Teoriler ve Analizi

ULİ3903 2013-2014 Yaz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL2005 2013-2014 Yaz

Dış Politika Analizleri

SİBUL1003 2013-2014 Yaz

Diplomasi Tarihi

ULİ4902 2013-2014 Yaz

Türk Dış Politikası

ULİ1802 2013-2014 Yaz

Siyasi Tarih

ULİ1802 2013-2014 Yaz

Siyasi Tarih

ULİ4902 2013-2014 Yaz

Türk Dış Politikası

ULİ3903 2013-2014 Yaz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL1003 2014-2015 Bahar

Diplomasi Tarihi

SİBUL 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

SİBUL2005 2014-2015 Bahar

Dış Politika Analizleri

ULİ4902 2014-2015 Bahar

Türk Dış Politikası

KAY4510 2014-2015 Bahar

Uluslararası Hukuk

ULİ4902 2014-2015 Bahar

Türk Dış Politikası

KAY4510 2014-2015 Bahar

Uluslararası Hukuk

ULİ1802 2014-2015 Bahar

Siyasi Tarih

ULİ1802 2014-2015 Bahar

Siyasi Tarih

ULİ4902 2014-2015 Bahar

Türk Dış Politikası

ULİ1802 2014-2015 Bahar

Siyasi Tarih

SİBUL2007 2014-2015 Bahar

Uluslararası Hukuk

SİBUL 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

SİBUL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SİBUL 5511 2014-2015 Bahar

Jeopolitik Teoriler ve Analizi

SİBUL2005 2014-2015 Güz

Dış Politika Analizleri

SİBUL2007 2014-2015 Güz

Uluslararası Hukuk

ULİ3903 2014-2015 Güz

Uluslararası İlişkiler

ULİ3903 2014-2015 Güz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL1003 2014-2015 Güz

Diplomasi Tarihi