Personel

Doç.Dr. Pınar Yürür
Doç.Dr.
Pınar Yürür
@ E-posta
pinaryurur@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5464

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 1996

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 1999

Doktora

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 2007

Yayin Bilgileri

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yürür.,P., 2008. Balkanlar’da Uluslararası Himaye Yönetimleri: Bosna-Hersek Örneği. Avrasya Dosyası
2-) Yürür.,P., 2008. Kosova’nın Bağımsızlık Süreci, Bölgesel ve Küresel Etkileri. 2023
3-) Yürür Pınar, 2008. Kosova nın Bağımsızlık Süreci Bölgesel ve Küresel Etkileri. 2023
4-) Yürür Pınar, 2008. Balkanlar da Uluslararası Himaye Yönetimleri Bosna Hersek Örneği. Avrasya Dosyası
5-) Taşdemir.,F., Yürür.,P., 1999. Kosova Sorunu: Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme . Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi
6-) Taşdemir Fatma, Yürür Pınar, 1999. Kosova Sorunu Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi, İİBF Dergisi
7-) Yürür.,P., 1998. Atatürk Döneminde Türkiye’nin Balkan Politikası(1923-1938). Gazi Üniversitesi Atatürk AraGtırma ve Uygulama Merkezi Yayın
8-) Yürür Pınar, 1998. Atatürk Döneminde Türkiye nin Balkan Politikası 1923 1938. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yürür.,P., 2015. Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Azerbaycan-AB İlişkileri. Yeni Türkiye
2-) Yürür.,P., 2015. Dalmaçya’dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan. Yeni Türkiye
3-) Yürür Pınar, 2015. Dalmaçya dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan. Yeni Türkiye
4-) Yürür Pınar, 2015. Avrupa Komşuluk Politikası Bağlamında Azerbaycan AB İlişkileri. Yeni Türkiye

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yürür.,P., 2015. Çeyrek Asrı Aşan Mücadelede Mülteci Sorunu, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İşbirliği. 70. Yılında BM ve Küresel Yönetişim
2-) Yürür.,P., 2015. The Key Points of Turkey’sForeign Policy Toward Baltic States Post Cold-War. 11.st International Scientific Conference: Regional Identity: Paradigm of Public Welfare of theBaltic Sea Region
3-) Yürür.,P., 2014. Importance and Dimensions of Turkish-Russian Cooperation In the Light Of The Increasing Importance of the Black Sea. V. European Conference on SocialandBehavioralSciences , BalticInstitute of Humanities
4-) Yürür.,P., 2013. Balkanların Dönüşüm Sürecinde Savaşın Küllerinden Doğan Kadınlar. Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıştayı
5-) Yürür.,P., 2012. Bölgesel İşbirliğinde Bir Kavşak: Balkanlar ve Karadeniz . V.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu
6-) Yürür.,P., 2009. Karadeniz’in Batı Yakasının Güncel Jeopolitiği. II.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
7-) Yürür Pınar, 2009. Karadeniz in Batı Yakasının Güncel Jeopolitiği. II.Karadeniz Uluslararası Sempozyumu Bildirileri
8-) Yürür.,P., 2008. Karadeniz’in Güncel Stratejik Konumu ve Montrö Sözleşmesi. I.Türk-Rus Ortak Karadeniz Sempozyumu Bildirileri

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özbek Çağlar, Yürür Pınar, 2018. Türkiye’de Kadın Hareketinin Uluslararasılaşması: İmkanlar ve Sınırlılıklar. International Conference on Contemporary Woman’s Studies
2-) Yürür Pınar, 2017. Karadeniz’in Güvenliği Bağlamında Türkiye’nin NATO Komşuları ile İşbirliğinin Boyutları. III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
3-) Yürür Pınar, 2017. EU Enlargement to Western Balkans after Brexit. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONECONOMICS BUSINESS MANAGEMENTAND SOCIAL SCIENCES
4-) Yürür Pınar, 2017. The Perception of Turkey in Dalmatia: A Recent Analysis of Turkish-Croatian Relations. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi
5-) Yürür.,P., 2015. Uluslararası Protektora Altında Bosna-Hersek’in Egemenlik Sınavı. Uluslararası Türkiye- ve Balkanlar Kongresi
6-) Yürür.,P., 2015. Rusya-AB Enerji Denkleminde Balkanlar , . Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yürür Pınar, 2018. Türkiye’ nin Balkanlar Perspektifinde Kültür Diplomasisinin Yeri Yunus Emre Enstitüsü Örneği. ICEPESS (UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi)

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: Pınar-Yürür. 2008. Bağımsızlıktan Günümüze Hırvatistan Cumhuriyeti. Yayın Evi: KaraM Editör Adı: Osman Karatay

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: YÜRÜR PINAR. 2018. Soğuk savaş Sonrası Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya siyaseti/Türkiye-Kırgızistan İlişkileri. Yayın Evi: Detay Editör Adı: Göktürk Tüysüzoğlu Arda Özkan
2-) Yazar Adı: YÜRÜR PINAR. 2017. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti/Türkiye - Hırvatistan İlişkileri. Yayın Evi: Detay Editör Adı: Pınar Yürür, Arda Özkan
3-) Yazar Adı: Pınar-Yürür. 2015. Siyasal Ekoloji, "Küresel Sorunlarıyla Çevre Sorunları ve Çevresel Adalet". Yayın Evi: Detay Editör Adı: Kırışık Fatih, Sezer Özcan
4-) Yazar Adı: Pınar-Yürür. 2014. Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlar Perspektifi, Hırvatistan’ın Üyeliği ve Batı Balkanlar’ın Geleceği. Yayın Evi: Sakarya Üniversitesi, Avrupa Birliği Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Editör Adı: Aziz Tuncer, Hakan Demir
5-) Yazar Adı: YÜRÜR PINAR. 2013. Balkanlar El Kitabı/Bağımsızlıktan Günümüze Hırvatistan Cumhuriyeti. Yayın Evi: Akçağ Yayınları Editör Adı: Karatay, Osman & Göktay, A. Bilgehan
6-) Yazar Adı: Pınar-Yürür. 2012. Uluslararası Temsilcilikler ve Devletleşme Süreçleri. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları Editör Adı: Şaban Çalış, Birgül Demirtaş
7-) Yazar Adı: YÜRÜR PINAR. 2006. Turuncu Devrimler/Doğu Avrupa ve Balkanlarda Yaşanan Sivil Toplum Direnişleri. Yayın Evi: BirHarf Yayınları Editör Adı: Sinan Oğan
8-) Yazar Adı: YÜRÜR PINAR. 2001. Balkan Diplomasisi/Tarihi Süreç İçerisinde Hırvatistan Dış Politikası. Yayın Evi: ASAM Editör Adı: Lütem Ömer, Demirtaş Birgül
9-) Yazar Adı: Pınar-Yürür. 2001. Tarihi Süreç İçerisinde Hırvatistan Dış Politikası. Yayın Evi: ASAM Editör Adı: Ö.E.Lütem ve B.D.Coşkun

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi.

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi.

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti .

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Atatürk Döneminde Türkiye’nin Balkan Politikası(1923-1938) - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
2-) Kosova Sorunu: Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
3-) Balkanlar’da Uluslararası Himaye Yönetimleri: Bosna-Hersek Örneği - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kosova Sorunu: Tarihsel ve Hukuki Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Rusya'nın yeni-Avrasyacılık ideolojisi bağlamında Türk dış politikası. Konu: Dış Politika . SEVAL-ŞAHİN. 2018

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bölgesel Çatışmaların Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Yansımaları: Gürcistan örneği . 2009-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sürdürülebilirlik Kavramı Açısıdan Yerel Halkın Turizm Algılamalarının Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği . 2009-2009

(Ğ-1)Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: INTERNATIONAL CONGRESS ON TURKISH WORLD SOCIAL SCIENCES RESEARCH. Best Paper Award (1.Degree). 2017

Verdiği Dersler

SİBUL 5507 2019-2020 Güz

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

SİBUL2007 2019-2020 Güz

Uluslararası Hukuk

SİBUL3003 2019-2020 Güz

Türk Dış Politikası

SİBUL4003 2019-2020 Güz

Uluslararası Örgütler

ULİ3903 2019-2020 Güz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL 5508 2019-2020 Bahar

Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası

SİBUL3506 2019-2020 Bahar

Amerikan Dış Politikası

SİBUL4506 2019-2020 Bahar

Balkanlarda Siyasi Gelişmeler

ULİ1802 2019-2020 Bahar

Siyasi Tarih

SİBUL 5507 2018-2019 Güz

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

SİBUL2007 2018-2019 Güz

Uluslararası Hukuk

SİBUL3003 2018-2019 Güz

Türk Dış Politikası

SİBUL3505 2018-2019 Güz

Türk-Yunan İlişkileri

SİBUL4003 2018-2019 Güz

Uluslararası Örgütler

ULİ3903 2018-2019 Güz

Uluslararası İlişkiler

SİBUL 5002 2018-2019 Bahar

Uluslararası Politikada Güncel Sorunlar

SİBUL3506 2018-2019 Bahar

Amerikan Dış Politikası

SİBUL4506 2018-2019 Bahar

Balkanlarda Siyasi Gelişmeler

ULİ1802 2018-2019 Bahar

Siyasi Tarih