Personel

Araş.Gör.Dr. Polat Ulusoy
Araş.Gör.Dr.
Polat Ulusoy
@ E-posta
polatulusoy@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Arkeoloji Bölümü / Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Arkeoloji / Klasik Arkeoloji 16.06.2005

Yüksek Lisans

Bilkent Üniversitesi Edebiyat Arkeoloji ve Sanat Tarihi 26.01.2010

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ulusoy Polat, 2018. Klazomenai Asty’sünde Bulunmuş Arkaik Dönem Yapı ve Anıtlara Ait Parçalar ve Kutsal Alanların İncelenmesi. OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Büyükkolancı.,M., Yılmaz.,G., Yılmaz.,F., Ulusoy.,P., 2013. 2012 Yılı Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazı ve Onarım Çalışmaları. Kazı Sonuçları Toplantısı
2-) Ersoy.,Y., Cevizoğlu.,H., Güngör.,Ü., Koparal.,E., Ulusoy.,P., Hasdağlı.,İ., Özbay.,F., 2012. Urla-Klazomenai Kazıları. Kazı Sonuçları Toplantısı
3-) Ersoy.,Y., Cevizoğlu.,H., Güngör.,Ü., Ulusoy.,P., Özbay.,F., Ercan.,H., 2009. 2008 Yılı Klazomenai Kazısı. Kazı Sonuçları Toplantısı
4-) Ersoy.,Y., Cevizoğlu.,H., Güngör.,Ü., Ulusoy.,P., Özbay.,F., 2008. 2007 Yılı Klazomenai Kazısı. Kazı Sonuçları Toplantısı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ulusoy.,P., 2015. Klazomenai’de Bulunmuş Arkaik Dönem Anta Başlığından Yola Çıkarak Asty’nün Kutsal Alan Olgusu Hakkında İnceleme.. II. Teorik Arkeoloji Grubu Türkiye Toplantısı, Arkeolojik Şeyler
2-) Ulusoy.,P., 2014. The Re-Interpretation of Burial Customs of Klazomenai in the Iron Age and Archaic Periods. 20th annual meeting of the European Association of Archaeologists , 10-14 September 2014
3-) Ulusoy.,P., 2009. Burial Customs of Clazomenae in the Iron Age. Connections in the Past and Present. Istanbul Graduate Symposium on Archaeology at the Netherlands Institute in Turkey, (December 19, 2009)

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ulusoy.,P., . 2015. Klazomenai’de Bulunmuş Lotus-Palmet Bezemeli Friz Parçasının Değerlendirilmesi. Mustafa Büyükkolancı’ya Armağan / Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı, 679-687.. Yayın Evi: Ege Yayınları

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. CVA Türkiye Sadberk Hanım Müzesi, Korinth ve Attika Siyah Figür Koleksiyonu Yayın Çalışması . 2008-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Isparta Arkeoloji Müzesi’nde bulunan seramik eserlerin CVA yayın çalışması . 2006-2007

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Milas Müzesi Kurtarma Kazılarında Ortaya Çıkarılan Erken Demir Çağı Mezarları ve Buluntuları Belgeleme ve Yayın Çalışması. 2015-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı, St. Jean Anıtı Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projesi. 2013-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı, Takip Kapısı Projesi. 2012-2013

Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde bulunma.*(sergi, proje, performans, uygulama, tasarım, gösteri, vb.)

1-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2016. Urla - Klazomenai Kazısı
2-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Yüzey Araştırmasına Katılmak. 2016. İzmir İli, Urla ve Seferihisar İlçeleri Yüzey Araştırması
3-) Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak. 2015. Urla - Klazomenai Kazısı