Personel

Doktor Öğretim Üyesi Rabia Mihriban Kılınç
Doktor Öğretim Üyesi
Rabia Mihriban Kılınç
@ E-posta
rabiakilinc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5171

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Radyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kılınç Cem Yalın, Açan Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Serbest Sancar, Tiftikçi Uğur, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Crescent Technique with Dual C-Shaped Reconstruction Plates for Posterior Acetabular Wall Fractures. JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY
2-) Kılınç Cem Yalın, Açan Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Hapa Onur, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Treatment results for acetabulum fractures using the modified Stoppa approach. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
3-) Kılınç Cem Yalın, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Hapa Onur, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Treatment results for acetabulum fractures using the modified Stoppa approach. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
4-) Kılınç Cem Yalın, Kılınç Barış, Acar Ethem, Kılınç Rabia Mihriban, Aykut Serkan, Öznur Ali, 2017. The Use Of Suture Anchors In Akin Osteotomy : A New Surgical Technique.. Acta Orthopaedica Belgica
5-) .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., .,., 2015. Neutrophıl-Lymphocyte Ratıo Can Dıstınguısh Mıgraıne Patıents From Other Patıents Wıth Nonspecıfıc Headache In The Emergency Department. acta medica mediterania
6-) acar.,e., demir., A. ., alataş.,d., beydilli.,h., yıldırım.,b., kırlı.,u., hazer.,b., kılınç.,m.r., karagöz.,ü., derin.,s., 2015. Evaluation Of Hematological Markers İn Minor Head Trauma İn The Emergency Room . Eur J Trauma Emerg Surg
7-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Ö D Alatas, Beydilli Halil, Yıldırım Birdal, Kırlı U, Hazer Rosberg Derya Burcu, Kılınç Rabia Mihriban, Karagöz Ü, 2015. Evaluation of hematological markers in minor head trauma in the emergency room. European Journal of Trauma and Emergency Surgery
8-) Acar Ethem, Beydilli Halil, Karagöz Ülkü, Yıldırım Birdal, İsmail Kırlı, Kılınç Rabia Mihriban, Ulviye Kırlı, Yılmaz Mustafa, Demir Ahmet, Ömer Doğan Alataş, 2015. neutrophil lymphocyte ratio can distinguishmigraine patients from other patients with nonspecific headache in the emergency department. Acta Medica Mediterranea

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Önder Yeniçeri, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Kılınç Rabia Mihriban, 2015. isolated subscapular muscle rupture. austin journal of radiology

(A-4)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yeniçeri.,Ö., Cullu.,N., Beydilli.,H., Deveer.,M., Kilinc.,M., 2016. Fracture of the scapholunate coalition. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma
2-) yeniçeri.,ö., çullu.,n., deveer.,m., kılınç.,m., 2015. Isolated Subscapular Muscle Rupture . austin journal of radiology

(A-4-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Önder Yeniçeri, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Kılınç Rabia Mihriban, 2015. persistent trigeminal artery anomaly with concomitant basilar artery hypoplasia. austin journal of radiology

(A-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) ALATAS.,T., KARA.,A., DOĞAN.,G., DERE.,Y., KARAPINAR.,K., KILINÇ.,M., İNCİ.,R., 2016. Case of Crohn’s disease presenting with pemphigus vulgaris: A case report. Journal of Experimental and Clinical Medicine
2-) yeniçeri.,ö., çullu.,n., deveer.,m., kılınç.,m., 2015. Persistent Trigeminal Artery Anomaly With Concomitant Basilar Artery Hypoplasia . austin journal of radiology

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yalınkılıç Cem, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Rabia Mihriban, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. An evaluation of the relaibility of videos on youtube related to shoulder dislocation reduction methods. Journal of Clinical and Analytical Medicine
2-) Özcan Müesser, Demir Küreci Hatice, Kılınç Rabia Mihriban, Tanrıverdi Özgür, 2017. An Important Document for the History of Turkish Radiation Oncology: “The Principles of Radium Treatment”. Journal of History Culture and Art Research
3-) ÇULLU.,N., YENİÇERİ.,Ö., KILINÇ.,M., 2016. The Diffusion-Weighted Magnetic Resonance İmaging in Hepatic Hydatid Cysts. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ
4-) Çullu Neşat, Önder Yeniçeri, Akbaba Gülhan, Deveer Mehmet, Kılınç Rabia Mihriban, Şahin Cem, 2015. hipotiroidizmli otoimmün tiroidit hastalarında erkenaterosklerozun degerlendirilmesi. mugla sıtkı koçman üniversitesi tıp dergisi
5-) yeniçeri.,ö., çullu.,n., yeniçeri.,n., kılınç.,m., deveer.,m., canbek.,u., 2015. Patellofemoral Uyum Ve Patella Tipi İle Kondromalazi Arasındaki İlişki. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
6-) çullu.,n., yeniçeri.,ö., akbaba.,g., deveer.,m., kılınç.,m., şahin.,c., 2015. Hıpotıroıdızmlı Otoımmun Tıroıt Hastalarında Erken Aterosklerozun Değerlendırılmesı . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Açan Emrah, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Rabia Mihriban, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Dizde Ağrısız, Kronik Effu¨zyonun Önemli ve Az Karşılaşılan Bir Sebebi: Lipoma Arboresans. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi
2-) KARA.,A., ALATAŞ.,T., KIRLI.,U., KILINÇ.,M., 2016. Cortical Tuber, Subependymal Nodule, Angiomyolipoma and Skin Manifestations Associated with Tuberous Sclerosis Complex: A Case Report. FIRAT TIP DERGİSİ
3-) Asude Kara, Doğan Gürsoy, Dere Yelda, Ali Kemal Kayapınar, Kılınç Rabia Mihriban, İnci Rahime, 2016. the first case of chron s diseasepresenting with pwmphigus vulgaris. journal of experimental and clinical medicine
4-) Önder Yeniçeri, Çullu Neşat, Deveer Mehmet, Özcan Önder, Kılınç Rabia Mihriban, 2015. vena cava inferior dublikasyonu. izmir üniversitesi tıp dergisi
5-) yeniçeri.,ö., çullu.,n., deveer.,m., özcan.,ö., kılınç.,m., 2015. Dublication Of Vena Cava İnferior. . izmir üniversitesi tıp dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) KILINÇ.,M., ÖZCAN.,M., DEMİR KÜRECİ.,H., TANRIVERDİ.,Ö., 2016. GENÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEN ÖNEMLİ BİR ESER: RADYUMLA TEDAVİ ESASLARI. 37. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kılınç Rabia Mihriban, Dinç Elibol Funda, 2018. MEASUREMENT OF POSTCONTRAST INTENSITY AND ADC VALUES IN EVALUATING OF BREAST LESIONS WITH BREAST MRI. XVI. Balkan Congress of Radiology
2-) Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Crescent technique for posterior acetabular wall fracture wıth dual C-shaped reconstruction plate. 20th Asıa Pacific Orthopaedic Association Congress
3-) Dinç Elibol Funda, Dere Yelda, Elibol Cenk, Yeniçeri İbrahim Önder, Kılınç Rabia Mihriban, Belli Ahmet Korkut, Dere Özcan, Nazlı Okay, 2017. VALUABLE DIAGNOSTIC TOOL IN IDIOPATHIC GRANULOMATOUS MASTITIS ULTRASOUND. 29th EUROSON 2017 CONGRESS OF EFSUMB

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tarhan Emine Figen, Keser Gökhan, İlhan Çelik Özgür, Kılınç Rabia Mihriban, Akar Servet, 2019. Coexistance of axial spondyloarthritis, Systemic Lupus Erytematosus, Sjogren Syndrome and Secondary antiphospolipid Syndrome, Case report. 13. INTERNATIONAL CONGRESS ON SYSTEMIC LUPUS ERYTEMATOSUS, CALIFORNIA, ABD

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kılınç Cem Yalın, Gültaç Emre, Açan Ahmet Emrah, Kılınç Rabia Mihriban, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Sefalomeduller çivi uygulanan subtrokanterik kırıklı hastalarda kaynamayı etkileyen faktörler. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Verdiği Dersler

TIP 5010 2018-2019 Güz

RADYOLOJİ