Personel

Araştırma Görevlisi Raziye Ersan
Araştırma Görevlisi
Raziye Ersan
@ E-posta
raziyeersan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 29.06.2012

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Türk Dili Programı 15.07.2015

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ersan Raziye, 2017. ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE TASVİR FİİLİ OLARAK SAYGI FİİLLERİ. Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ersan Raziye, 2017. Tren Kavramını Karşılayan Sözcükler Üzerine Semantik Bir İnceleme. Uluslararası Edebiyatta Tren Trende Edebiyat Sempozyumu
2-) Ersan Raziye, 2017. Dede Korkut Kitabı'nda ver- Tasvir Fiili Üzerine. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
3-) Bacanlı.,E., Ersan.,R., 2012. Tarihi ve Çağdaş Türk Dillerinde 'Birinci' Kavramı. 7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) "Yazmasam Ölebilirdim", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 3. Geleneksel Şiir Yarışması, Mayıs. Türkiye. . 2015

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) "Tarihi ve Çağdaş Türk Dillerinde Birinci Kavramı", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri IV. 27.04.2015. Türkiye. . 2015