Personel

Araştırma Görevlisi Raziye Ersan
Araştırma Görevlisi
Raziye Ersan
@ E-posta
raziyeersan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1663

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 29.06.2012

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Türk Dili Programı 15.07.2015

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ersan Raziye, 2017. ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE TASVİR FİİLİ OLARAK SAYGI FİİLLERİ. Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ersan Raziye, 2018. Farsçadan Alıntı peş Kelimesi Üzerine. X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
2-) Ersan Raziye, 2017. Tren Kavramını Karşılayan Sözcükler Üzerine Semantik Bir İnceleme. Uluslararası Edebiyatta Tren Trende Edebiyat Sempozyumu
3-) Ersan Raziye, 2017. Dede Korkut Kitabı'nda ver- Tasvir Fiili Üzerine. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
4-) Bacanlı.,E., Ersan.,R., 2012. Tarihi ve Çağdaş Türk Dillerinde 'Birinci' Kavramı. 7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

(I-2)Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) "Yazmasam Ölebilirdim", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu 3. Geleneksel Şiir Yarışması, Mayıs. Türkiye. . 2015

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Tarihi ve Çağdaş Türk Dillerinde Birinci Kavramı", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri IV. 27.04.2015. Türkiye. . 2015