Personel

Araştırma Görevlisi Recep Kara
Araştırma Görevlisi
Recep Kara
@ E-posta
recepkara@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 06.06.2012

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği YL (TEZLİ) 21.06.2017

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği (DR) Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kara Recep, Bal Yılmaz Hatice, 2019. Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak İçin Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi. 2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gümüş Merve, Kara Recep, Yapar Tuğba, Bolışık Zehra Bahire, 2015. 7-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA UYGULANAN İNVAZİV İŞLEMLERDE ÜSTÜN CESARET BELGESİNİN AĞRIYI AZALTMAYA ETKİSİ. 9. Ege Pediatri ve 5. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gümüş Merve, Kara Recep, Başbakkal Didar Zümrüt, 2017. BİR ANNENİN BAKIM YÜKÜNÜ HENDERSON TEMELİHTİYAÇ KURAMI ÇERÇEVESİNDE HAFİFLETMEK. 10.Ege Pediatri ve 6.Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 10. Ege Pediatri ve 6. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi. İzmir/TÜRKİYE. . 2017