Personel

Doktor Öğretim Üyesi Reyhan Arslan Ayazlar
Doktor Öğretim Üyesi
Reyhan Arslan Ayazlar
@ E-posta
reyhanayazlar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5672

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği 2007

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2011

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2015

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2019. Entertaining visiting friends and relatives (VFR) in destination settings: A cross-cultural host comparison. Tourism, Culture Communication
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Yüksel Atila, 2018. Flow experience in paragliding: Effects on experience and life satisfaction. Tourism Analysis
3-) Ayazlar Gökhan, Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. A Cross-cultural Investigation of Tourists’ Memorable Experiences between Two Nationalities. AlmaTourism
4-) Arslan Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2016. Residents' Tourism Support Behavior: The Role of Sustainable Tourism Attitude. Enlightining Tourism A Pathmaking Journal
5-) Arslan Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2015. The festival motivation and its consequences: the case of the Fethiye International Culture and Art Festival, Turkey. Journal of Tourism and Hospitality Management
6-) Arslan Ayazlar.,R., 2015. Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research. Procedia Economics and Finance
7-) Arslan Ayazlar.,R., 2014. Dynamic Packaging Applications in Travel Agencies. Procedia-Social and Behavioral Sciences
8-) Çolakoğlu.,E., Arslan Ayazlar.,R., 2013. The Relation between Travel Agencies and their Stakeholders on the Example of Didim. Economic and Environmental Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Kılıçalp Miray, 2018. Kırsal Turizmde İşletmelerin Rolü: Cumalıkızık Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2018. Paylaşım Ekonomisi ve Turizm Endüstrisine Yansımaları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, Gün Gamze, 2018. Yiyecek Deneyiminin Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, Öngider Mert Umur, 2018. Manisa’nın Şarap Turizmi İle Markalaşmasında Üzüm Üreticilerinin Tutumu. GASTROIA: JOURNAL OF GASTRONOMY AND TRAVEL RESEARCH
5-) Arslan Ayazlar Reyhan, Sayman Ezgi, Çınar Mesut, 2018. Turizm Öğrencilerinin Stajda Sanal Kaytarma Eylemleri. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Arslan Ayazlar.,R., 2017. Kırsal Turizmde Yerel Halkın Tutumu. Gaziantep University Journal of Social Sciences
7-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. Sürdürülebilir Turizm Tutum Ölçeğinin (Sus-Tas) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. SOID
8-) Arslan Ayazlar Reyhan, Gün Gamze, 2017. Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması. Journal of Tourşsm and Gastronomy Studies
9-) Arslan Ayazlar.,R., 2016. Arkadaş ve Akraba Ziyareti (AAZ) Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. TURAR
10-) Arslan Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2016. Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) Arslan Ayazlar.,R., Yüksel.,A., 2012. Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Özalp Vahit, 2018. Destinasyon Pazarlamasında Kongre Merkezlerinin Rolü: Efes Kongre Merkezi Örneği. 4. International Symposium of on Social Human and Administrative Sciences
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Özalp Vahit, 2018. Destinasyon pazarlamasında kongre merkezlerinin rolü: Efes kongre merkezi örneği. 4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. The Relationship Among Tourism Impacts, Place Attachment and Support for Tourism. 4th International Congress of Tourism and Management Researches
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, Gün Gamze, 2017. The Attitudes of Customers towards Green Hotels. 1. International Sustainable Tourism Congress
5-) Arslan Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2016. Understanding the Relationship Between Residents' Sustainable Tourism Attitude and Support of Tourism. 3rd International Congress of Tourism and Management Researches
6-) Arslan Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2015. Döneminin Girişimci Uygulamaları: Turizmde Dünya Markalarından Örnekler. II. International Symposium on Entrepreneurship and Career
7-) Arslan Ayazlar.,R., 2015. Macera Turistinin Akış Deneyimine Yönelik Bir Model Önerisi. 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
8-) Ayazlar.,G., Arslan Ayazlar.,R., 2015. Festivallerin Sosyal Etkileri ve Kentsel Gurur. 1. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler
9-) Çolakoğlu.,E., Arslan Ayazlar.,R., 2012. Investigating Relationships Between Travel Agencies and Their Stakeholders: Didim Sample . 1st International Conference on Sustainable Business And Transitions For Sustainable Development

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Ayazlar Reyhan, Kurt Gülden, Yapar Cansu, 2018. Gaziantep El Sanatlarının Kırsal Turizm Açısından Potansiyelinin Değerlendirilmesi. II. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Şat Rana, 2018. Kırsal Turizmde Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Ve Turizme Desteğine Etkisi. II. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. Turistik İşletmeler Gözüyle Kırsal Turizm: Bursa Cumalıkızık Örneği. First International Rural Tourism and Development Congress
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. Otel İşletmelerinde Kapalı Alan Hava Kalitesinin Önemi. 2nd. International Symposium on Social Sciences
5-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. A Conceptual Perspective of Festival Space: Liminality and Communitas . 1. International Tourism and Cultural Heritage congress
6-) ARSLAN AYAZLAR.,R., AYAZLAR.,G., 2016. A Cross-Cultural Comparison of Tourists' Memorable Experiences. 2nd. International Tourism and Hospitality management Conference
7-) Arslan Ayazlar.,R., 2015. Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research. 4th World Conference on Business, Economics and Management
8-) Arslan Ayazlar.,R., 2013. Dynamic Packaging Applications in Travel Agencies. 2nd World Conference on Business, Economics and Management

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arslan Ayazlar.,R., Ayazlar.,G., 2016. Kruvaziyer Turizminde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı. 3. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu
2-) Arslan Ayazlar.,R., 2016. Sürdürülebilir Turizm Tutum (SUS-TAS) Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Didim Yerel Halk Örneği. 2. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi
3-) ARSLAN AYAZLAR.,R., 2016. Hatırlanır Turizm Deneyimi (MTEs) Ölçeği'nin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. 17. Ulusal Turizm Kongresi
4-) Rızaoğlu.,B., Arslan Ayazlar.,R., Gençer.,K., 2013. Yiyecek Deneyimiyle İlgili Bireysel Eğilimlerin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi: Kuşadası’na Gelen Yabancı Turistler Örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Yüksel.,A., Arslan Ayazlar.,R., 2011. Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri. 12. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik İlal Nur, Arslan Ayazlar Reyhan, Dalcı Göknil, 2019. Yerel Yöneticilerin Kırsal Turizme Yönelik Bakış Açıları: Köyceğiz Örneği. 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Arslan Ayazlar Reyhan, Kurt Gülden, Yapar Cansu, 2018. Gaziantep El Sanatlarının Kırsal Turizm Açısından Potansiyelinin Değerlendirilmesi. 7. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
3-) Arslan Ayazlar Reyhan, Şat Rana, 2018. Kırsal Turizmde Yerel Halkın Yaşam Kalitesi ve Turizme Desteğine Etkisi. 7. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
4-) Arslan Ayazlar Reyhan, 2017. Restorandaki Fiziksel Çevre Unsurlarının Algılanması . II. Gastronomi Turizmi Kongresi
5-) Arslan Ayazlar.,R., 2016. Yerel Halkın Kırsal Turizme Yönelik Tutumu: Çomakdağ- Kızılağaç Köyü Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. The Routledge Handbook of Festivals/Festivals’ Role in Branding a Destination: A case Study of the Barbaros Strawman Festival in İzmir, Turkey. Yayın Evi: Routledge
2-) . 2017. Wildlife Tourism, Environmental Learning and Ethical Encounters/Major Wildlife Attractions and Choices in Turkey and the Tourists’ Reports about Their Experiences and Learning in this Tourism Niche. Yayın Evi: Springer
3-) Ayazlar.,G., Arslan Ayazlar.,R., . 2015. Rural Tourism : A Conceptual Approach, Tourism Environment and Sustainability. . Yayın Evi: Kliment Ohridski University Press

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi – Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Yavaş yemek / Yeşil göz boyama / Yeşil otel. Yayın Evi: Detay yayıncılık
2-) . 2019. Turizm Ansiklopedisi – Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Tersine lojistik / Turizmde dinamik paketleme / Yaşam döngüsü analizi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) . 2018. Türkiye’nin UNESCO değerleri ve turizm potansiyeli/XANTOS-LETOON (ANTALYA-MUĞLA)-1988. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi
4-) Arslan Ayazlar.,R., . 2016. Turizmde Sürdürülebilirlik ve AB Politikaları, Avrupa Birliği ve Turizm. Yayın Evi: Süre Yayınevi
5-) Arslan Ayazlar.,R., . 2016. Protokol Türleri ve Protokol Sıra Düzenleri. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
6-) Ayazlar.,G., Arslan Ayazlar.,R., . 2015. Yeşil Pazarlama, Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar. Yayın Evi: Beta yayıncılık
7-) Arslan Ayazlar.,R., Şahin.,Ö., . 2015. Araştırmalarda Etik ve Yanıltma, Bilimsel Araştırma Yöntemleri . Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
8-) Arslan Ayazlar.,R., . 2015. Araştırmalarda Güvenirlik ve Geçerlik, Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
9-) Arslan Ayazlar.,R., . 2015. Gömülü Teori Yaklaşımı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri . Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
10-) Arslan Ayazlar.,R., . 2015. Yorumlayıcı Analiz (Hermeneutik), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemleri.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Dynamic Packaging Applications in Travel Agencies - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Dynamic Packaging Applications in Travel Agencies - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) The Relation between Travel Agencies and their Stakeholders on the Example of Didim - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Flow Phenomenon as a Tourist Experience in Paragliding: A Qualitative Research - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Sürdürülebilir Turizm Tutum Ölçeğinin (Sus-Tas) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Tutumunda Aidiyet Duygusu ve Yaşam Tatmininin Rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Web Sitesi Kalitesi, Risk ve Güven: Bilişsel Çelişki ve Tüketim Sonrası Davranışlar Üzerine Etkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Verdiği Dersler

KON4513 2019-2020 Güz

Turizmde E- Ticaret

KON4909 2019-2020 Güz

Turizmde E-Ticaret

TRM1001 2019-2020 Güz

Introduction to Tourism

TUİ 5530 2019-2020 Güz

Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi

TUİ 6506 2019-2020 Güz

Turizmde Motivasyon ve Motivasyon Kuramları

AKD 3000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON 4513 2018-2019 Güz

E-COMMERCE IN TOURISM

KON2901 2018-2019 Güz

Kongre ve Fuar Yönetimi

KON4513 2018-2019 Güz

Turizmde E- Ticaret

KON4909 2018-2019 Güz

Turizmde E-Ticaret

TUİ 5530 2018-2019 Güz

Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi

TUİ 7511 2018-2019 Güz

E-Turizm

KON1008 2018-2019 Bahar

Davranış Bilimleri

KON2512 2018-2019 Bahar

Turizm İşl. İletişim ve Müşteri İlişkileri

SYH4512 2018-2019 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

SYH4906 2018-2019 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

SYH4908 2018-2019 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

TUİ 5534 2018-2019 Bahar

Etkinlik Yönetimi

TUİ 6511 2018-2019 Bahar

Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Ahlakı

TUİ 7530 2018-2019 Bahar

İhtisas Acenteciliği

AKD 2000 2017-2018 Güz

Akademik Danışmanlık

KON4513 2017-2018 Güz

Turizmde E- Ticaret

KON4909 2017-2018 Güz

Turizmde E-Ticaret

SYH4906 2017-2018 Güz

Sürdürülebilir Turizm

TUİ 5530 2017-2018 Güz

Destinasyon Pazarlaması ve Yönetimi

TUİ 7511 2017-2018 Güz

E-Turizm

AKD 2000 2017-2018 Bahar

Akademik Danışmanlık

KON1008 2017-2018 Bahar

Davranış Bilimleri

KON2512 2017-2018 Bahar

Turizm İşl. İletişim ve Müşteri İlişkileri

KON4513 2017-2018 Bahar

Turizmde E- Ticaret

SYH4512 2017-2018 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

SYH4906 2017-2018 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

SYH4908 2017-2018 Bahar

Sürdürülebilir Turizm

TUİ 5534 2017-2018 Bahar

Etkinlik Yönetimi