Personel

Öğretim Görevlisi Salih Malkoçoğlu
Öğretim Görevlisi
Salih Malkoçoğlu
@ E-posta
salihm@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Köyceğiz Meslek Yüksekokulu / Ormancılık Bölümü / Ormancılık Ve Orman Ürünleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Mühendiliği

Yüksek Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak ve Ekoloji ABD

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) USTA.,A., YILMAZ.,M., MALKOÇOĞLU.,S., SERDAR.,B., YILMAZ.,S., BOZLAR.,T., 2014. EFFECTS OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON WOOD ANATOMY OF BLACK ALDER (Alnus glutinosa (L.) Gaertner subsp. barbata (C.A. Meyer) Yalt) FROM TWO DIFFERENT ORIGINS OF EASTERN BLACK SEA REGION IN TURKEY. Fresenius Environmental Bulletin

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) MALKOÇOĞLU.,S., YILMAZ.,M., USTA.,A., BÜYÜKSAKALLI.,H., 2015. Yerel Ekolojik Koşulların Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt.) Odunun Anatomik Özellikleri Üzerindeki Etkileri . EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU, SİNOP, TÜRKIYE
2-) ULUSOY.,H., TÜRKOĞLU.,T., BÜYÜKSAKALLI.,H., MALKOÇOĞLU.,S., 2014. Ormanlardan çok yönlü yararlanmanın işletme düzeyinde değerlendirilmesi (Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). II. Ulusal Akdeniz Çevre ve Orman Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) KAHVECİ.,E., YILMAZ.,M., USTA.,A., MALKOÇOĞLU.,S., BÜYÜKSAKALLI.,H., 2015. Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt. Odununun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri ile Edafik Faktörler Arasındaki İlişkiler. I. Ulusal Bitki Biyoloji Kongresi, BOLU, TÜRKIYE

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) BÜYÜKSAKALLI.,H., MALKOÇOĞLU.,S., SICAK.,Y., TÜRKOĞLU.,T., GÜVENDİ.,E., 2015. Orman Muhafaza Memurlarının İstihdamlarının Değerlendirilmesi. UMYOS 2015 Sempozyumu
2-) MALKOÇOĞLU.,S., YILMAZ.,M., USTA.,A., KAHVECİ.,E., BÜYÜKSAKALLI.,H., 2014. Yerel Ekolojik Koşulların Toprak Özellikleri ile Sakallı Kızılağaç (Alnus glutinosa subsp. barbata (C.A. Mey.) Yalt) Odununun anatomik Özellikleri Arasındaki İlişkiler. I. Ulusal Bitki Biyoloji Kongresi, BOLU, TÜRKIYE

Verdiği Dersler

İŞY1801 2014-2015 Yaz

İşletme Yönetimi I

ORP1009 2017-2018 Güz

Ormancılık Bilgisi

ORP1013 2017-2018 Güz

Toprak İlmi

ORP2021 2017-2018 Güz

Ormancılık Politikası

BAH1817 2017-2018 Güz

Genel Botanik

ORP1009 2017-2018 Güz

Ormancılık Bilgisi

ORP1013 2017-2018 Güz

Toprak İlmi

BAH1817 2017-2018 Güz

Genel Botanik

ORP2021 2017-2018 Güz

Ormancılık Politikası

ORP1016 2016-2017 Bahar

Orman Ekolojisi

ORP1022 2016-2017 Bahar

Orman Kadastro Bilgisi

ORP2012 2016-2017 Bahar

Orman Amenajmanı Esasları

ORP2020 2016-2017 Bahar

Ormancılıkta Halkla İlişkiler

ORP2030 2016-2017 Bahar

Sosyal Ormancılık

ORP2012 2016-2017 Bahar

Orman Amenajmanı Esasları

ORP2020 2016-2017 Bahar

Ormancılıkta Halkla İlişkiler

ORP2030 2016-2017 Bahar

Sosyal Ormancılık

ORP1016 2016-2017 Bahar

Orman Ekolojisi

ORP1013 2016-2017 Güz

Toprak İlmi

ORP2007 2016-2017 Güz

Kavak ve Hızlı Gelişen Türler

ORP1015 2016-2017 Güz

Zooloji

ORP1013 2016-2017 Güz

Toprak İlmi

ORP1015 2016-2017 Güz

Zooloji

BAH1817 2016-2017 Güz

Genel Botanik

ORP1009 2016-2017 Güz

Ormancılık Bilgisi

BAH1817 2016-2017 Güz

Genel Botanik

ORP1009 2016-2017 Güz

Ormancılık Bilgisi

ORP2020 2015-2016 Bahar

Ormancılıkta Halkla İlişkiler

ORP2032 2015-2016 Bahar

Yangın Ekolojisi

ORP2032 2015-2016 Bahar

Yangın Ekolojisi

ORP2020 2015-2016 Bahar

Ormancılıkta Halkla İlişkiler

ORP2012 2015-2016 Bahar

Orman Amenajmanı Esasları

ORP1022 2015-2016 Bahar

Orman Kadastro Bilgisi

ORP1016 2015-2016 Bahar

Orman Ekolojisi

ORP2012 2015-2016 Bahar

Orman Amenajmanı Esasları

ORP1016 2015-2016 Bahar

Orman Ekolojisi

ORP2007 2015-2016 Güz

Kavak ve Hızlı Gelişen Türler

ORP1001 2015-2016 Güz

Çevre Koruma

BAH1817 2015-2016 Güz

Genel Botanik

BAH1817 2015-2016 Güz

Genel Botanik

ORP1009 2015-2016 Güz

Ormancılık Bilgisi

ORP1013 2015-2016 Güz

Toprak İlmi

ORP1015 2015-2016 Güz

Zooloji

ORP1015 2015-2016 Güz

Zooloji

ORP1009 2015-2016 Güz

Ormancılık Bilgisi

ORP1013 2015-2016 Güz

Toprak İlmi

ORP1015 2015-2016 Güz

Zooloji

ORP1013 2015-2016 Güz

Toprak İlmi

ORP1009 2015-2016 Güz

Ormancılık Bilgisi

ORP1001 2015-2016 Güz

Çevre Koruma

ORP1006 2014-2015 Bahar

İş Etüdü ve Ergonomi

ORP1016 2014-2015 Bahar

Orman Ekolojisi

ORP2020 2014-2015 Bahar

Ormancılıkta Halkla İlişkiler

ORP1006 2014-2015 Bahar

İş Etüdü ve Ergonomi

ORP1016 2014-2015 Bahar

Orman Ekolojisi

ORP2012 2014-2015 Bahar

Orman Amenajmanı Esasları

ORP2012 2014-2015 Bahar

Orman Amenajmanı Esasları

ORP2008 2014-2015 Bahar

Mesleki Uygulama II

ORP1022 2014-2015 Bahar

Orman Kadastro Bilgisi

ORP2020 2014-2015 Bahar

Ormancılıkta Halkla İlişkiler

ORP1013 2014-2015 Güz

Toprak İlmi

ORP2019 2014-2015 Güz

Ormancılık İş Bilgisi

ORP1001 2014-2015 Güz

ÇEVRE KORUMA

ORP1015 2014-2015 Güz

Zooloji

ORP1013 2014-2015 Güz

Toprak İlmi

BAH1817 2014-2015 Güz

Genel Botanik

ORP2019 2014-2015 Güz

Ormancılık İş Bilgisi

ORP1015 2014-2015 Güz

Zooloji

İŞY1801 2014-2015 Güz

İşletme Yönetimi I

İŞY1801 2014-2015 Güz

İşletme Yönetimi I

BAH1817 2014-2015 Güz

Genel Botanik