Personel

Prof.Dr. Saniye Dedeoğlu
Prof.Dr.
Saniye Dedeoğlu
@ E-posta
saniye@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1463

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Çalışma Ekonomisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 1992

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dedeoglu.,S., 2013. Veiled Europeanisation of welfare state in Turkey: Gender and social policy in the 2000s. Women's Studies International Forum
2-) Dedeoglu.,S., 2011. Garment Ateliers and Women Workers in Istanbul: Wives, Daughters and Azerbaijani Immigrants . Middle Eastern Studies
3-) Dedeoglu.,S., 2011. Gendering Industrial Subcontracting Work: A Qualitative Study of Garment Ateliers in Istanbul. Asian Women

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dedeoglu.,S., 2011. Türkiye’de Göçmenlerin Sosyal Dışlanması: İstanbul Hazır-Giyim Sanayinde Çalışan Azerbaycanlı Göçmen Kadınlar Örneği . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
2-) Dedeoglu.,S., 2009. Saniye Dedeoğlu, 2009, ‘Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Cinsiyet Eşitliği Politikaları, Kadın İstihdamı ve İstihdam Dışılık’ , 21. Sayı, syf: 41-54.. Çalışma ve Toplum
3-) Dedeoglu.,S., 2009. Ataerkillik ve Enformel Emek: Konfeksiyon Atölyelerinde Ücretsiz Aile İşçileri’. Praksis
4-) Dedeoglu.,S., 2000. ‘Toplumsal cinsiyet rolleri açısından Türkiye'de aile ve kadın emeği’. Toplum ve Bilim

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Dedeoğlu Saniye, Bayraktar Sinem, Çetinkaya Özgür, 2019. Yoksulun Umudu Çocuk: Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçisi Çocuklar. Çalışma ve Toplum
2-) Dedeoğlu Saniye, 2019. Göç, Prekaryalaşma ve Kadın Emeği: Türkiye’xxde Suriyeli Kadınların Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yeri. Toplum ve Hekim

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: Saniye-Dedeoglu. 2014. Migrant Work and Social Integration. Yayın Evi: Palgrave Editör Adı: Saniye Dedeoglu
2-) Yazar Adı: Saniye-Dedeoğlu. 2012. Saniye Dedeoğlu, 2012, Gender and Society in Turkey: The Impact of Neo-Liberal Policies, Political Islam and EU Accession, Saniye Dedeoglu ve Adem Yavuz Elveren (editörler), IB Tauris, London ve New York, (2012). Yayın Evi: IB Tauris Editör Adı: Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: Saniye-Dedeoğlu,Çisel-Ekiz Gökmen. 2011. Göç ve Sosyal Dışlanma. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Saniye Dedeoğlu

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: DEDEOĞLU SANİYE,Bayraktar Sinem. 2019. Integration through Exploitation: Syrians in Turkey/Refuged into Precarious Jobs: Syrians’ Agricultural Work and Labor in Turkey. Yayın Evi: Rainer Hampp Verlag Editör Adı: Gaye Yılmaz, İsmail Doğa Karatepe, Tolga Tören

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: DEDEOĞLU SANİYE. 2019. Kadın Emeği: Seçme Yazılar/Kadın Emeğinin Bütünlüğü: Ücretli ve Eviçi Ücretsiz Emek Tartışmaları. Yayın Evi: İletişim Yayınları Editör Adı: Ferhunde Özbay

Verdiği Dersler

ECO3507 2019-2020 Güz

Labor Market

ECO4515 2019-2020 Güz

Gender and Economics

SOBE 6500 2019-2020 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

ÇEİ 5511 2019-2020 Güz

Küresel İşgücü Göçü

ÇEİ4505 2019-2020 Güz

Üretim Ağlarında Çalışma İlişkileri

SOBE 6500 2019-2020 Bahar

Proje Geliştirme ve Yönetimi

ÇEİ 5522 2019-2020 Bahar

Toplumsal Cinsiyet, İş ve İstihdam

ÇEİ2006 2019-2020 Bahar

Türkiye Emek Tarihi

ÇEİ3510 2019-2020 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Emek

ECO3507 2018-2019 Güz

Labor Market

ECO4501 2018-2019 Güz

Welfare Economics

ÇEİ 5511 2018-2019 Güz

Küresel İşgücü Göçü

ÇEİ 6519 2018-2019 Güz

Çalışma Yaşamında Kadın

ÇEİ 7515 2018-2019 Güz

Toplumsal Cinsiyet ve Örgütsel Yansımaları

ÇEİ4505 2018-2019 Güz

Üretim Ağlarında Çalışma İlişkileri

ECO3514 2018-2019 Bahar

Gender and Development

ECO4500 2018-2019 Bahar

Economic Schools and Policies

ÇEİ 5522 2018-2019 Bahar

Toplumsal Cinsiyet, İş ve İstihdam

ÇEİ 6522 2018-2019 Bahar

Göç Politikalarında Güncel Tartışmalar

ÇEİ2006 2018-2019 Bahar

Türkiye Emek Tarihi

ÇEİ3510 2018-2019 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve Emek