Personel

Doç.Dr. Savaş Artuğer
Doç.Dr.
Savaş Artuğer
@ E-posta
savasartuger@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5673

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Seyahat İşletmeciliği Bölümü / Seyahat İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 14.06.2004

Yüksek Lisans

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği 19.07.2006

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 25.05.2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baş Melih, Artuğer Savaş, 2018. ALGILANAN OTEL İMAJININ DAVRANIŞSAL NİYETLER ÜZERİNE ETKİSİ: MARMARİS’TEKİ 5 YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Artuğer Savaş, Çetinsöz Burçin Cevdet, 2017. THE IMPACT OF DESTINATION IMAGE AND THE INTENTION TO REVISIT: A STUDY REGARDING ARAB TOURISTS. European Scientific Journal
3-) Emir Oktay, Saraçlı Sinan, Bayer Ramazan Ufuk, Artuğer Savaş, 2016. Modelling Tourist Loyalty via Statistical Techniques. Turizam
4-) ARTUĞER.,S., 2015. The Effect Of Risk Perceptions On Tourists’ Revisit Intentions. European Journal of Business and Management
5-) ARTUĞER.,S., ERCAN.,F., 2015. Marmaris’in Destinasyon Kişiliğini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Cetinsöz.,C., Artuğer.,S., 2014. International Tourists’ Selection Criteria For Choosing All-Inclusive Package Tours: An Application in İstanbul. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
7-) Çetinsöz.,C., Artuğer.,S., 2014. Yabancı Turistlerin Antalya’yı Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
8-) Artuğer.,S., Çetinsöz.,C., Kılıç.,İ., 2013. The Effect of Destination Image on Destination Loyalty: An Application in Alanya. European Journal of Business and Management
9-) Çolakoğlu.,E., Artuğer.,S., 2013. The Effect of Frequent Flyer Programs on Customer Loyalty. The International Journal of Social Sciences
10-) Artuğer.,S., Kendir.,H., 2013. Agritourist Motivations: The Case of Turkey. International Journal of Business and Management
11-) Artuğer.,S., Çetinsöz.,C., 2013. Factors Influencing the Tipping Propensity of Restaurant Customers: A Study in 5 Star Hotels a La Carte Restaurants. International Journal of Business and Social Science
12-) Artuğer.,S., Özkoç.,G., Kendir.,H., 2013. Ta-Tu-Ta (Tarım Turizm Takas) Çiftliklerinin Pazarlanması ve Tanıtılması İçin Öneriler. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Emine Kocatürk, Artuğer Savaş, 2019. Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi. Turizm Akademik Dergisi
2-) Fidan Dilek, Artuğer Savaş, 2018. Restoranlardaki Atmosferik Unsurların Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
3-) Artuğer Savaş, Ayazlar Gökhan, Bahar Ozan, 2016. Otel Çalışanlarının Girişimcilik Yönelimlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
4-) AYAZLAR.,G., ARTUĞER.,S., 2015. Otel Müşterileri İçin Önemli Olan Atmosferik Unsurların Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Artuğer.,S., Çetinsöz.,C., 2014. Destinasyon İmajı ile Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi
6-) Çetinsöz.,C., Artuğer.,S., 2013. Antalya İli’nin Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi
7-) Türkmen.,F., Artuğer.,S., 2011. Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (İstanbul ve Ankara İllerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
8-) Artuğer.,S., Türkmen.,F., 2010. Kruvaziyer Limanlarının Özelleştirilmesi: Kuşadası Limanı Örneği. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi
9-) Ayaz.,N., Artuğer.,S., Türkmen.,F., 2009. Tarihi Zela (Zile) İlçesindeki Yerel Halkın Turizme Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Avşar Melahat, Artuğer Savaş, 2017. Yabancı Turistlerin Belek Bölgesini Bir Golf Destinasyonu Olarak Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörler. ıı. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
2-) emir .,o., arslantürk.,y., artuğer.,s., 2016. An Evaluation of the Purchase Decision-making Processes in Hotel Selection and Consumers, Behavior.. International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism
3-) ARTUĞER.,S., BAHAR.,O., AYAZLAR.,G., 2015. Otel Çalışanlarının Girişimcilik Yönelimlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
4-) Artuğer.,S., Kendir.,H., 2014. Yerli Turistlerin Destinasyon Risk Algılamaları: Afyonkarahisar İli Örneği. 1st International Congress of Tourism&Management Researches
5-) Artuğer.,S., Çetinsöz.,C., 2012. Yerli Turistlerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutumları. I. Uluslararası İşletme Yönetimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelebi Fatma, Artuğer Savaş, 2018. YEREL HALKIN KRUVAZİYER TURİZMİNİN ETKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI: KUŞADASI ÖRNEĞİ. 19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Artuğer.,S., . 2014. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Turizmde Uygulamaları (Mobil Pazarlama). Yayın Evi: Detay Yayıncılık
2-) Artuğer.,S., . 2014. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar ve Turizmde Uygulamaları (İlişkisel Pazarlama). Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) Artuğer.,S., . 2010. Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları (Bechmarking). Yayın Evi: Detay Yayıncılık
4-) Artuğer.,S., . 2010. Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları (Öğrenen Organizasyonlar). Yayın Evi: Detay Yayıncılık
5-) Selvi.,S., Artuğer.,S., . 2006. Turizmde Devre Mülk-Devre Tatil. Yayın Evi: Detay Yayıncılık

Verdiği Dersler

SYH4901 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

SYH4901 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

TUİ 5507 2019-2020 Güz

Turizmde Müşteri Psikolojisi

AKD 1000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

AKD 4001 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

SYH4901 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

SYH4901 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

TUİ 5507 2018-2019 Güz

Turizmde Müşteri Psikolojisi

SYH2004 2018-2019 Bahar

Turizm Pazarlaması

SYH2802 2018-2019 Bahar

Turizm Pazarlaması

TUİ 6501 2018-2019 Bahar

Turizmde İleri İstatistik Teknikleri

YEG 5518 2018-2019 Bahar

Hizmet Pazarlaması Yönetimi ve Yenilikçilik

AKD 4000 2017-2018 Güz

Akademik Danışmanlık

SYH4901 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

SYH4901 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde Kalite Yönetimi

TUİ 5507 2017-2018 Güz

Turizmde Müşteri Psikolojisi

TUİ 7507 2017-2018 Güz

Turizmde Müşteri Psikolojisi

AKD 4000 2017-2018 Bahar

Akademik Danışmanlık

SYH2004 2017-2018 Bahar

Turizm Pazarlaması

SYH2802 2017-2018 Bahar

Turizm Pazarlaması

TUİ 5518 2017-2018 Bahar

Turizmde Kalite Yönetimi