Personel

Yrd.Doç.Dr. Sayım Aktay
Yrd.Doç.Dr.
Sayım Aktay
@ E-posta
sayimaktay@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 2225

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 20.06.2001

Yüksek Lisans

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği 28.07.2005

Doktora

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği 13.09.2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aktay Sayım, 2017. HOW TO ORGANIZE A SYMPOSIUM: TRACKING DIGITAL FOOTPRINTS. Turkish Studies
2-) Sever Ramazan, Aktay Sayım, 2017. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU İÇİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2017. The awareness of pre-service teachers in primary school education department on environmental problems. International Electronic Journal of Environmental Education
4-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2016. Primary School Principals Experiences with Smartphone Apps. Journal of Education and Training Studies
5-) Aktay Sayım, 2009. The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey. The International Journal of Learning
6-) Aktay Sayım, 2008. The Effect of the Internet on the Quality of Education. The International Journal of Learning
7-) Özden Muhammet, Aktay Sayım, Yılmaz Fatih, Özdemir Özden Döndü, 2007. The Relation between Pre Service Teachers Computer Self Efficacy Believes and Attitudes Towards Internet Use. The International Journal of Learning

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aktay Sayım, 2017. Sempozyum web sitesi yönetim paneli incelemesi. Sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları dergisi
2-) Topal Temel, Aktay Sayım, Aşçı Metin, 2016. Mobil Dünyada Üniversitelerin Yeri. SAKARYA ÜNIVERSITESI EĞITIM FAKÜLTESI DERGISI
3-) Dal Sibel, Aktay Sayım, 2015. İnternet için eleştirel okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Academic Studies
4-) Aktay Sayım, Güvey Aktay Emel, 2015. İlkokullarda teknoloji eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Hacısalihoğlu Karadeniz Mihriban, Aktay Sayım, 2015. The case of using technology by candidate teachers of mathematics in classrooms. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Aktay Sayım, Gültekin Mehmet, 2014. İlköğretimde Webfolyo Uygulaması Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. İlköğretim Online
7-) Aktay Sayım, Gültekin Mehmet, 2013. Webfolio application in primary education qualities and usability of webfolio system. Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE
8-) Gökçe Nazlı, Kaya Erdoğan, Aktay Sayım, Özden Muhammet, 2007. İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. İlköğretim Online

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aktay Sayım, 2007. Internet Use in The Primary Education Programs in Turkey Teacher And Student Roles. International Conference on Teaching and Learning (ICTL 2007)
2-) Ersoy Ali, Aktay Sayım, 2007. Prospective Elementary School Teachers Ways of Internet Use While Preparing Their Projects and Homeworks. VII. International Educational Technologies Conference
3-) Karadağ Ruhan, Yılmaz Fatih, Aktay Sayım, 2006. Türkiyede İnternet Kafeler ve İlköğretim. XI. Türkiyede İnternet Konferansı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aktay Sayım, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Ağ Metaforları. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017)
2-) Aktay Sayım, 2017. Combining Power Of Smartphones / Tablets With Data Shows. I. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VEARAŞTIRMA SEMPOZYUMU(USEAS 2017)
3-) Aktay Sayım, Keskin Tuba, 2017. TÜRKİYE’DEKİ HAYAT BİLGİSİ VE ALMANYA’DAKİ SACHUNTERRİCHT PROGRAMLARINDA TEKNOLOJİ. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
4-) Aktay Sayım, Kılıç Kahraman, 2017. İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ GRAFİK TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. 6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
5-) Aktay Sayım, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Çalıştaylarının İncelenmesi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
6-) Aktay Sayım, 2017. OPEN-ENDED SURVEYS VS INTERVIEWS. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) Aktay Sayım, 2017. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE DİJİTAL VİDEOLARIN KULLANILMASI. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Çakır Rahman, Aktay Sayım, 2017. Technology Leadership Qualifications of School Managers. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
9-) Sever Ramazan, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU İÇİN DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
10-) Sidekli Sabri, Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI. 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
11-) Aktay Sayım, 2016. SEMPOZYUM WEBSİTESİ YÖNETİM PANELİ. 15. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
12-) Aktay Sayım, 2016. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU KATILIMCI PROFİLLERİ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
13-) Aktay Sayım, Kara Hüseyin, Hamzaçebi Gökhan, 2016. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AKILLI TELEFON UYGULAMALARI ZEYBEK UYGULAMASI. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
14-) Topal Temel, Aktay Sayım, 2015. Mobil dünyada üniversitelerin yeri. 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
15-) Aktay Sayım, 2015. Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının akıllı telefon uygulama profili. XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2015)
16-) Aktay Sayım, 2009. Presentation of a Web Based Portfolio System For Primary Education. The International Conference on Primary Education
17-) Aktay Sayım, 2009. The ISTE National Educational Technology Standards and Prospective Primary School Teachers in Turkey. The Sixteenth International Conference on Learning
18-) Aktay Sayım, 2009. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo Webfolyo Kullanımı Web Based Portfolio Webfolyo Use in Primary Education. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
19-) Aktay Sayım, 2009. İlköğretimde Web Tabanlı Portfolyo Webfolyo Kullanımı Web Based Portfolio Webfolyo Use in Primary Education. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
20-) Aktay Sayım, Özden Muhammet, 2009. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Kullandıkları Öğretim Stratejileri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
21-) Aktay Sayım, 2008. The Effect of the Internet on the Quality of Education. The Fifteenth International Conference on Learning

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aktay Sayım, 2006. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Özyeterlik İnançları İle Fen öğretimi Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki Eskişehir İli Örneği. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) AKTAY.,S., . 2017. ÖĞRENCİLER VE AİLELER İÇİN İNTERNET EL KİTABI. Yayın Evi: Eğiten Kitap

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Öğrenciler ve Aileler için İnternet El Kitabı/. Yayın Evi: Eğiten Kitap

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) AKTAY.,S., . 2014. Fen Bilimleri Öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2016. OKUDUKÇA/KIZLARIN OKULLAŞMASINDA TEKNOLOJİ. Yayın Evi: Eğiten Kitap
2-) . 2016. İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ/İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI. Yayın Evi: Anı Yayıncılık

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Bilişim Mobil Yazılım Trendi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Bilişim Mobil Yazılım Trendi. 2014-2015

Verdiği Dersler

EBB4816 2017-2018 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBB4816 2017-2018 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

PFD4004 2017-2018 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

TSE 5542 2017-2018 Bahar

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları

TSE 5544 2017-2018 Bahar

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

SBÖ3804 2017-2018 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

İSÖ4516 2017-2018 Bahar

İLKOKULDA MEDYA OKURYAZARLIĞI

EBB3806 2017-2018 Bahar

Okul Deneyimi

SBÖ3810 2017-2018 Bahar

Sosyal Bilg. Öğr.

EBB3806 2017-2018 Bahar

Okul Deneyimi

EBB3806 2017-2018 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2017-2018 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBB4807 2017-2018 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

EBB4807 2017-2018 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

TSE 5541 2017-2018 Güz

Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri

TSE 5000 2017-2018 Güz

Tez Çalışması

TSE 5700 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5505 2017-2018 Güz

Çevrimiçi Akademik Tarama

TSE 5700 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İDE4001 2017-2018 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

SBÖ3805 2017-2018 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

EBB4807 2017-2018 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İDE4001 2017-2018 Güz

Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme

SBÖ3805 2017-2018 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

SBÖ3805 2016-2017 Yaz

Hayat Bilgisi Öğretimi

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

EBB4816 2016-2017 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

SBÖ3810 2016-2017 Bahar

Sosyal Bilg. Öğr.

İSÖ 5534 2016-2017 Bahar

Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları

İSÖ 5526 2016-2017 Bahar

Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

EBB3806 2016-2017 Bahar

Okul Deneyimi

SBÖ3810 2016-2017 Bahar

Sosyal Bilg. Öğr.

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

EBB2804 2016-2017 Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB4816 2016-2017 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İSÖ4516 2016-2017 Bahar

İLKOKULDA MEDYA OKURYAZARLIĞI

EBB4816 2016-2017 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

SBÖ3805 2016-2017 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

İSÖ 5517 2016-2017 Güz

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

İSÖ 5527 2016-2017 Güz

Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri

SBÖ3805 2016-2017 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

SBÖ3805 2016-2017 Güz

Hayat Bilgisi Öğretimi

EBB4807 2016-2017 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

EBB4807 2016-2017 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I