Personel

Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Bahadır Keskin
Doktor Öğretim Üyesi
Süleyman Bahadır Keskin
@ E-posta
sbkeskin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1638 , 0 252 211 5469

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 2002

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnsaat Mühendisliği 2005

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği 2012

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahmaran.,M., Yıldırım.,G., Hasıloğlu.,G., Keskin.,B., Kasap Keskin.,Ö., Lachemi.,M., 2017. Self-Healing of Cementitious Composites to Reduce High CO2 Emissions. ACI Materials Journal
2-) Keskin.,B., Kasap Keskin.,Ö., Anıl.,Ö., Şahmaran.,M., Alyousif.,A., Lachemi.,M., Amleh.,L., Ashour.,F., 2016. Self-healing capability of large-scale engineered cementitious composites beams. Composites Part B: Engineering
3-) Siad.,H., Alyousif.,A., Keskin.,K., Keskin.,B., Lachemi.,M., Sahmaran.,M., Hossain.,A., 2015. Influence of limestone powder on mechanical, physical and self-healing behavior of Engineered Cementitious Composites. Construction and Building Materials
4-) Yıldırım.,G., Keskin.,K., Keskin.,B., Şahmaran.,M., Lachemi.,M., 2015. A review of intrinsic self-healing capability of engineered cementitious composites: Recovery of transport and mechanical properties. Construction and Building Materials
5-) Keskin.,B., Şahmaran.,M., Yaman.,Ö., Lachemi.,M., 2014. Correlation between the viscoelastic properties and cracking potential of engineered cementitious composites. Construction and Building Materials
6-) Keskin.,B., Suleiman.,K., Şahmaran.,M., Yaman.,Ö., 2013. Effect of Pre-Soaked Expanded Perlite Aggregate on the Dimensional Stability and Mechanical Properties of ECC. Journal of Materials in Civil Engineering
7-) Şahmaran.,M., Keskin.,B., Özkan.,N., Yaman.,O., Uzal.,B., Erdem.,K., 2008. Evaluation of Natural Zeolite as a Viscosity-Modifying Agent for Cement-Based Grouts. Cement and Concrete Research
8-) Şahmaran.,M., Keskin.,B., Ozerkan.,G., Yaman.,O., 2008. Self-healing of mechanically-loaded self consolidating concretes with high volumes of fly ash. Cement and Concrete Composites

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Okan İlter Taş, Keskin Süleyman Bahadır, Kasap Keskin Özlem, Şahmaran Mustafa, 2018. UTILIZATION OF QUARTZ QUARRY DUST IN ENGINEEREDCEMENTITIOUS COMPOSITES PRODUCTION. SynerCrete’xx18 - International Conference on Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete
2-) Bekele Selamawit, Karaca Hüseyin, Taş Olkan İlter, Keskin Süleyman Bahadır, Birgül Recep, 2018. Properties of Reinforced Concrete Beams with Co-Polymer Synthetic Fibers. 13th Advances in Civil Engineering Congress
3-) Keskin Süleyman Bahadır, Kasap Keskin Özlem, Tekin Kamil, Karaca Hüseyin, 2018. Particle Size Optimization Approach in Engineered Cementitious Composites Design. 13th INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING
4-) Karaca Hüseyin, Taş Olkan İlter, Keskin Süleyman Bahadır, Kasap Keskin Özlem, 2017. Design And Production of Self-Compacting Concrete by Using Industrial Wastes of Muğla. Chemical Admixtures on Structures 5th International Symposium and Exhibition
5-) Keskin Süleyman Bahadır, Şahmaran Mustafa, Yaman İsmail Özgür, 2017. Determination of cracking related properties of engineering cementitious composites. 2nd International RILEM/COST Conference on Early Age Cracking and Serviceability in Cement-based Materials and Structures
6-) Keskin Süleyman Bahadır, Kasap Keskin Özlem, Yıldırım Gürkan, Şahmaran Mustafa, Anıl Özgür, 2017. Determination of self-healing performance of cementitious composites under elevated CO2 concentration by resonant frequency and crack opening measurements.. 3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS)
7-) S. B. Keskin, Ö. Kasap Keskin, B. Aleessa Alam, İ.Ö. Yaman “Effect of Fly Ash Fineness on Alkali Aggregate Expansion of Mortars” 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2012 - 2012
8-) B. Aleessa Alam, S. B. Keskin, İ. Ö. Yaman “Drying Shrinkage of Concrete: A Case Study in Ankara” 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 2012 - 2012
9-) B. Aleessa Alam, S. B. Keskin, İ.Ö. Yaman “Effect of Fly Ash Fineness on the Activation of Geopolymer Concrete”, ASPIC "7th Asian Symposium on Polymers in Concrete" İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey, 2012 - 2012
10-) S. B. Keskin, İ. O.Yaman “Ground Granulated Blast Furnace Slag, Fly Ash and Zeolite as Cement Replacement Materials” The 1st International Conference on Civil Engineering - Towards A Better Environment, Coimbra, Portugal, 2009 - 2009

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, B. Aleessa Alam, İ. Ö. Yaman, “Çeşitli Su Yalıtım Kimyasallarının Performanslarının Karşılaştırılması”, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 2013 - 2013
2-) Ö. Kasap Keskin, S. B. Keskin, İ. Ö. Yaman, “Çeşitli Akışkanlaştırıcı Kimyasal Katkıların Alkali Silis Reaksiyonuna Etkileri”, Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 3. Sempozyumu ve Sergisi, Ankara, 2009 - 2009
3-) S. B. Keskin, M. Güngör, M. Fırat “Toprak Dolgu Baraj Gövdesinde Meydana Gelen Sızma Olayının İncelenmesi” 3. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, 2007 - 2007
4-) S. B. Keskin, M. Güngör, M. Fırat “Bağlama Altında Sızmadan Dolayı Meydana Gelen Potansiyel ve Hız Dağılımına Zemin Türü, Palplanş ve Menba Blanketi Etkisi” Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, Denizli, 2006 - 2006

Alanında kitap çevirisi

1-) Beton Yollar için Bütünleşik Malzeme ve Yapım Uygulamaları: Modern Uygulamalar El Kitabı - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. CEMENT CONCRETE COMPOSITES.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ACI MATERIALS JOURNAL.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. ACI Materials Journal.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (PAJES).
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü .
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi.
6-) Journal of Civil and Environmental Engineering - 2014
7-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - 2012

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Self-healing of mechanically-loaded self consolidating concretes with high volumes of fly ash - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:25
2-) Evaluation of Natural Zeolite as a Viscosity-Modifying Agent for Cement-Based Grouts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:17
3-) Influence of limestone powder on mechanical, physical and self-healing behavior of Engineered Cementitious Composites - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Effect of Pre-Soaked Expanded Perlite Aggregate on the Dimensional Stability and Mechanical Properties of ECC - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3
5-) A review of intrinsic self-healing capability of engineered cementitious composites: Recovery of transport and mechanical properties - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Evaluation of Natural Zeolite as a Viscosity-Modifying Agent for Cement-Based Grouts - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Şekil değiştirme sertleşmesi gösteren yüksek performanslı lif donatılı çimentolu kompozitlerin boyutsal uyumluluğunun araştırılması, - 2010

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Uluslarası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi. . . 2013

Verdiği Dersler

CE 2001 2019-2020 Güz

STRUCTURE AND BEHAVIOR OF CIVIL ENGINEERING MATERIALS

CE 3505 2019-2020 Güz

MATERIALS OF CONSTRUCTION (S)

CE 4001 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE5529 2019-2020 Güz

CEMENT REPLACEMENT MATERIALS

CE5536 2019-2020 Bahar

ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY

CE6503 2019-2020 Bahar

Advanced Topics in Cementitious Composites

CE6504 2019-2020 Bahar

High Performance Concrete

CE 2001 2018-2019 Güz

STRUCTURE AND BEHAVIOR OF CIVIL ENGINEERING MATERIALS

CE 3505 2018-2019 Güz

MATERIALS OF CONSTRUCTION (S)

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4001 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4524 2018-2019 Bahar

PROP OF FRESH AND HARDENED CONCRETE(S)

CE5536 2018-2019 Bahar

ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY

CE 3505 2017-2018 Güz

MATERIALS OF CONSTRUCTION (S)

CE 4001 2017-2018 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2017-2018 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE5529 2017-2018 Güz

CEMENT REPLACEMENT MATERIALS

CE 4001 2017-2018 Bahar

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2017-2018 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4524 2017-2018 Bahar

PROP OF FRESH AND HARDENED CONCRETE(S)

CE5536 2017-2018 Bahar

ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY

CE5544 2017-2018 Bahar

FIBER REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES