Personel

Yrd.Doç.Dr. Suat Cakova
Yrd.Doç.Dr.
Suat Cakova
@ E-posta
scakova@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5487

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü / İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 1993

Yüksek Lisans

Warwick Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviri Araştırmaları Bölümü 1997

Doktora

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 2007

Yayin Bilgileri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Cakova, S., "Oriental Stereotypes in Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia", 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 8. Uluslararası IDEA Konferansı - 2014
2-) Cakova, S., "The Depiction of Muslim Women Characters in Elif Shafak’s, Orhan Pamuk’s, Nadeem Aslam’s and Leila Aboulela’s Fiction", 2014, IJAS Multidisciplinary Conference, Rome. - 2014

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Proceedings of the 8th International IDEA Conference Studies in English 16-18 April 2014 - 2014

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 8th International IDEA Conference. Nisan. Türkiye. 2014
2-) IATEFL TTed SIG Conference "Projecting onto Teaching Young Learners". Eylül. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

İDE1006 2014-2015 Yaz

Dinleme ve Sesletim II

İDE3004 2014-2015 Yaz

Türkçe İngilizce Çeviri

YDE1811 2014-2015 Yaz

İngilizce I

ADE2004 2014-2015 Yaz

Dilbilim II

ADE2002 2014-2015 Yaz

Uygulamalı Çeviri (Türkçe-Almanca)

ADE2503 2014-2015 Yaz

Genel Çeviri (Almanca-Türkçe)

YDE2812 2014-2015 Yaz

İngilizce IV

YDE1812 2014-2015 Yaz

İngilizce II

YDE2812 2014-2015 Yaz

İngilizce IV

YDE1812 2014-2015 Yaz

İngilizce II

YDE2811 2014-2015 Yaz

İngilizce III

YDE1811 2014-2015 Yaz

İngilizce I

YDE1812 2014-2015 Yaz

İngilizce II

İDE1005 2014-2015 Yaz

Dinleme ve Sesletim I

İDE2007 2014-2015 Yaz

İngilizce-Türkçe Çeviri

YDE111_2 2014-2015 Yaz

YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)

YDE1811 2014-2015 Yaz

İngilizce I

YDE2811 2014-2015 Yaz

İngilizce III

İDE 5700 2017-2018 Güz

SPECIAL STUDIES

İDE 5511 2017-2018 Güz

BRITISH LIFE AND CIVILIZATION

İDE2007 2017-2018 Güz

İngilizce-Türkçe Çeviri

İDE1005 2017-2018 Güz

Dinleme ve Sesletim I

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

İDE1005 2017-2018 Güz

Dinleme ve Sesletim I

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

İDE2007 2017-2018 Güz

İngilizce-Türkçe Çeviri

İDE 5700 2017-2018 Güz

SPECIAL STUDIES

İDE 5000 2017-2018 Güz

THESIS STUDIES

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

EBB4804 2016-2017 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

İDE 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE1006 2016-2017 Bahar

Dinleme ve Sesletim II

İDE1010 2016-2017 Bahar

Sözcük Bilgisi

İDE3004 2016-2017 Bahar

Türkçe İngilizce Çeviri

EBB4804 2016-2017 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE1006 2016-2017 Bahar

Dinleme ve Sesletim II

İDE1010 2016-2017 Bahar

Sözcük Bilgisi

İDE3004 2016-2017 Bahar

Türkçe İngilizce Çeviri

İDE1005 2016-2017 Güz

Dinleme ve Sesletim I

İDE2007 2016-2017 Güz

İngilizce-Türkçe Çeviri

EBB4803 2016-2017 Güz

Okul Deneyimi

EBB4803 2016-2017 Güz

Okul Deneyimi

İDE 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

YDE1811 2016-2017 Güz

İngilizce I

İDE 5511 2016-2017 Güz

BRITISH LIFE AND CIVILIZATION

İDE 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE2007 2016-2017 Güz

İngilizce-Türkçe Çeviri

İDE1005 2016-2017 Güz

Dinleme ve Sesletim I

İDE 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

ADE4002 2015-2016 Yaz

Sınav Hazırlama ve Değerlendirme

ADE4003 2015-2016 Yaz

Materyal Geliştirme ve Uyarlama

YDE1812 2015-2016 Bahar

İngilizce II

EBB4804 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE 5000 2015-2016 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

İDE 5508 2015-2016 Bahar

SELECTED TEXTS FROM CONTEMPORARY BRITISH FICTION

İDE 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE3004 2015-2016 Bahar

Türkçe İngilizce Çeviri

YDE2812 2015-2016 Bahar

İngilizce IV

ADE4502 2015-2016 Bahar

Yabancı Dil Politikası

YDE1812 2015-2016 Bahar

İngilizce II

İDE3004 2015-2016 Bahar

Türkçe İngilizce Çeviri

İDE1006 2015-2016 Bahar

Dinleme ve Sesletim II

İDE1010 2015-2016 Bahar

Sözcük Bilgisi

EBB4804 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

YDE2812 2015-2016 Bahar

İngilizce IV

İDE1005 2015-2016 Güz

Dinleme ve Sesletim I

EBB4803 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

YDE1811 2015-2016 Güz

İngilizce I

İDE1005 2015-2016 Güz

Dinleme ve Sesletim I

İDE2007 2015-2016 Güz

İngilizce-Türkçe Çeviri

YDE2811 2015-2016 Güz

İngilizce III

YDE2811 2015-2016 Güz

İngilizce III

İDE 5511 2015-2016 Güz

BRITISH LIFE AND CIVILIZATION

İDE 5000 2015-2016 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

İDE 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

ADE2503 2015-2016 Güz

Genel Çeviri (Almanca-Türkçe)

İDE2007 2015-2016 Güz

İngilizce-Türkçe Çeviri

İDE 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

EBB4803 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

YDE1811 2015-2016 Güz

İngilizce I

ADE2002 2014-2015 Bahar

Uygulamalı Çeviri (Türkçe-Almanca)

ADE2004 2014-2015 Bahar

Dilbilim II

İDE 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE1006 2014-2015 Bahar

Dinleme ve Sesletim II

İDE3004 2014-2015 Bahar

Türkçe İngilizce Çeviri

İDE1006 2014-2015 Bahar

Dinleme ve Sesletim II

İDE 5508 2014-2015 Bahar

SELECTED TEXTS FROM CONTEMPORARY BRITISH FICTION

YDE2812 2014-2015 Bahar

İngilizce IV

YDE1812 2014-2015 Bahar

İngilizce II

YDE1812 2014-2015 Bahar

İngilizce II

YDE2812 2014-2015 Bahar

İngilizce IV

İDE3004 2014-2015 Bahar

Türkçe İngilizce Çeviri

İDE1001 2014-2015 Güz

Bağlamsal Dilbilgisi I

İDE 5511 2014-2015 Güz

BRITISH LIFE AND CIVILIZATION

İDE2007 2014-2015 Güz

İngilizce-Türkçe Çeviri

İDE1001 2014-2015 Güz

Bağlamsal Dilbilgisi I

İDE1005 2014-2015 Güz

Dinleme ve Sesletim I

İDE2007 2014-2015 Güz

İngilizce-Türkçe Çeviri

İDE 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

İDE 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

YDE1811 2014-2015 Güz

İngilizce I

YDE1811 2014-2015 Güz

İngilizce I

YDE2811 2014-2015 Güz

İngilizce III

YDE2811 2014-2015 Güz

İngilizce III

ADE3009 2014-2015 Güz

Güncel Fonetik Öğretimi

YDE1811 2014-2015 Güz

İngilizce I

İDE1005 2014-2015 Güz

Dinleme ve Sesletim I