Personel

Doç.Dr. Süleyman Can
Doç.Dr.
Süleyman Can
@ E-posta
scan@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1793

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 11.06.1990

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Sağlık bilimleri Enstitüsü Fizyoloji (Beden Eğitimi ve Spor Programı) Anabilim Dalı 26.09.1997

Doktora

Atatürk Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri - Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı 25.03.2002

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) CAN.,S., 2016. The Attitudes of Pre-service Teachers Attending the Schools of Physical Education and Sports of the Universities in Turkey towards Education Technologies. Anthropologist
2-) CAN.,S., 2014. Analysıs of Self-esteem and perfectıonısm ın Undergraduate Student Athletes. Internatıonal Journal of Academıc Research Part (B)
3-) CAN.,S., 2011. "Effects Of Stress Caused By The Publıc Personnel Selectıon Examınatıon On The Performance Of Physıcal Educatıon And Other Teacher Traınees In Turkey". Socıal Behavıor And Personalıty
4-) Dane.,Ş., CAN.,S., GÜRSOY.,R., EZİRMİK.,N., 2004. "Sport Injuries: Relations To Sex, Sport, Injured Body Region”. Perceptual And Motar Skills
5-) DANE.,Ş., CAN.,S., KARASAN.,O.., 2002. "Relations of BMI (Body Mass Index), BodyFat, And Power Of Various Musculus To Sports Injuries”. Perceptual And Motar Skills
6-) DANE.,Ş., CAN.,S., KARASAN.,O., 1999. Dane, Ş.; Can, S. ve Karasan, O.,Sport Injuries in Right – And Left – Handers”, 1999, , 89, 846 – 848.. Perceptual And Motar Skills

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) YORULMAZ.,A., CAN.,S., 2016. The Tecnology Leadership Competencies of Elementary and Secondary School Directors. Educational Policy Analysis and Strategic Research (EPASAD)
2-) CAN.,S., 2016. Can Emotionally Intelligent Volleyball Players Be More Prone to Sportspersonship?. Journal of Education and Training Studies
3-) CAN.,S., 2015. Investigation of Pre-service Physical Education Teachers’ Attitudes towards Computer Technologies (Case of Turkey). Educational Research and Reviews
4-) CAN.,S., 2015. Investigation of the Motivation Level of Teachers Working at State Schools in Relation to Some Variables. International Journal of Progressive Education
5-) CAN.,S., 2013. Kamu Personeli Seçme Sınavı Nedeniyle Öğretmen Adaylarında Oluşan Stresle Başa Çıkma Yöntemleri . NWSA-Education Sciences
6-) CAN.,S., 2010. "Türkiye Halter Şampiyonasındaki Haltercilerin Orta Ve Uzun Dönemdeki Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Biçimleri". NWSA: E-Journal of New World Sciences Academy
7-) KÜRKÇÜ.,R., CAN.,S., DURUKAN.,E., 2009. "Farklı Branşlardaki Üniversiteli Sporcuların Ergonojik Yardımcılar Konusundaki Bilgi ve Yararlanma Düzeylerinin Araştırılması". NWSA: E-Journal of New World Sciences Academy

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) CAN.,S., 2015. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5–6 Yaş Çocuklarında Akademik Benlik Saygısı (Muğla İli Örneği). SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2-) CAN.,S., 2011. "Determınatıon Of The Factors Motıvatıng The Weıght Lıfters Partıcıpatıng In Turkısh Weıght-Lıftıng Champıonshıp And Theır Organızatıonal Motıvatıon Level". Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi
3-) CAN.,S., 2011. "Üniversiteler Arası Basketbol Şampiyonasına Katılan Sporcuların Medya Okur Yazarlıklarının Belirlenmesi". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) CAN.,S., Ökmen.,Ş., Durukan .,E., 2011. "Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", . Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
5-) CAN.,S., CAN.,Ş., Dalaman.,O., 2010. "Sınıf Öğretmenlerinin Çeşitli Faktörlere Göre İş Doyum Düzeyleri (Muğla İli Örneği)". Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
6-) CAN.,S., 2010. "Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Ailelerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi". Kastamonu Eğitim Dergisi
7-) CAN.,S., ÖZDAĞ.,S.., DUMAN.,S.., ULUCAN.,H.., DERECELİ.,Ç.., FİŞEKÇİOĞLU.,B.., 2010. "İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitim – Öğretim Döneminde Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi". Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
8-) Durukan.,E., CAN.,S., GÖK.,A.., 2007. Durukan, E.; Can, S. ve Gök, A. "Bir Rekreasyon Faaliyeti Olarak – Üniversitelerarası Müsabakalara Katılan Sporcu Öğrencilerin Liderlik Davranışlarının (Anlayış Gösterme Boyutunda) Karşılaştırılması", 2007, , 23-30 pp.. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi
9-) DURUKAN.,E., CAN.,S., GÖKTAŞ.,Z., ARIKAN.,N., 2006. "Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yapıyı Kurma Boyutunda Liderlik Davranışlarının Sınıf Düzeylerine Göre Karşılaştırılması". Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) CAN.,S., DURUKAN.,E., GÖKTAŞ.,Z., ARIKAN.,N., 2005. "Selçuk Üniversitesi BESYO Öğrencilerinin Cinsiyete Bağlı Olarak Liderlik Davranışı (Yapıyı Kurma) Boyutu Yönünden Karşılaştırılması". Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
11-) DÖVER.,E., KÜRKÇÜ.,R., Yeniçeri.,M., CAN.,S., 2005. "18-25 Yaş Grubu Bayanlarda Dinamik Gerdirme Egzersizlerinin Esnekliklerine Etkisi". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Dergisi
12-) YAMAN.,E., KÜRKÇÜ.,R., YENİÇERİ.,M., CAN.,S., 2004. "Genç Bayanlarda Statik Gerdirme Egzersizlerinin Vücut Yağ Yüzdesi ve Esnekliğe Etkisi". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
13-) CAN.,S., KOÇAK.,E., 2003. "Erzurum İlinde Görev Yapmakta Olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
14-) PEPE.,K., CAN.,S., 2003. "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Boş Zaman Etkinlikleri Hakkında Görüşleri ve Katılım Düzeyleri". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisİ
15-) CAN.,S., KOÇAK.,E.., 2003. "Erzurum İlinde Görevli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi". Atatürk Üniversitesi K.K.E.F. Dergisi
16-) CAN.,S., GÜRSOY.,R., EZİRMİK.,N.., DANE.,Ş., 2003. “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Karşılaştıkları Spor Yaralanmaları”. Gazi Üniversitesi BESYO Dergisi
17-) CAN.,S., KİSHALI.,N.F.., ÇEBİ.,M.., CENGİZHAN.,F.., 2002. "Samsun ve Erzurum illerinde I. Amatör Kümede Şampiyon Olan Takımların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerin Karşılaştırılması". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
18-) CAN.,S., CAN.,Ş., 2000. "21. Yüzyılda Türk Üniversiteleri Nasıl Olmalı?". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
19-) FİLİZ.,K.., PEPE.,K.., CAN.,S., PEPE.,H.., 2000. "Sporcuların Müsabaka Öncesi Anksiyete Düzeylerinin Tespiti". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
20-) CAN.,S., CAN.,Ş., DURUKAN.,E., 2000. "Cumhuriyetten Günümüze Öğretmen ve Öğretmen Yetiştirilmesi". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
21-) PEPE.,H.., FİLİZ.,K.., PEPE.,K.., CAN.,S., 2000. "Futbol Hakemlerinin Hakemlik Geçmişleri ve Sporculuk Geçmişlerinin Tutarlı Karar Vermedeki Etkisinin İncelenmesi". Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
22-) CAN.,S., UĞUR.,M., Dane.,Ş., 1999. Can, S.; Ugur, M., ve Dane, Ş., “Çeşitli Spor Branşlarında Sakatlıkların Vücut Bölgelerine Göre Dağılımları İle Boy, Kilo, Yaş ve Spor Yaşının Sakatlık Oluşumuna Etkisi”. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,
23-) YÜNCEVİZ.,R.., KARASAN.,O.., DANE.,Ş., CAN.,S., 1997. "Serbest ve Greko-Romen Güreşçilerinde Spor Sakatlıklarının Vücut Bölgelerine Göre Dağılımı". Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) CAN.,S., ÇAVA.,G., 2016. Çeşitli değişkenlerin öğretmen adaylarının akademik performansına etkisinin incelenmesi. VIII. International Congress of Educational Research
2-) CAN.,S., APAÇIK.,G., ÇAVA.,G., ÖZDEMİR.,G., 2016. Sınıf öğretmenlerinin mobbinge maruz kalma durumu (Muğla - Menteşe ilçesi örneği). VIII. International Congress of Educational Research
3-) DALAMAN.,O., CAN.,S., 2016. Okulöncesi öğretmeni adaylarının “beden eğitimi ve oyun öğretimi” dersine yönelik tutumlarının değişik faktörlerce incelenmesi. VIII. International Congress of Educational Research
4-) CAN.,S., ÇAVA.,G., APAÇIK.,G., ÖZDEMİR.,G., 2016. İlkokul öğrencilerinin ve velilerinin ev ödevlerinde yardım almaya yönelik görüşlerin belirlenmesi. XV. International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
5-) CAN.,S., YORULMAZ.,A., ÇOKÇALIŞKAN.,H., KATER.,R.., ÜNLÜ.,A.., 2015. "Research About The State Of Pre School Teachers’ Use Of Drama Actıvıtıes In Educatıon Programmes". International Congress Of Educational Research,
6-) Dalaman.,O., DURUKAN.,E., CAN.,S., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) YORULMAZ.,A., CAN.,S., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknopedegojik Eğitim Yeterlilikleri Üzerine Epistemolojik İnançlarının Etkisi. II International Eurasian Educational Research Congress
8-) CAN.,S., YORULMAZ.,A., ÇOKÇALIŞKAN.,H., ÇAKIR.,U.., FAKIOĞLU.,Z.., 2014. "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel/Mekansal Koşullarının Çocukların Sosyal Yeterlilik Alanlarına Etkisi". 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
9-) CAN.,S., YORULMAZ.,A., ÇOKÇALIŞKAN.,H., AĞGÜL.,Ö.., ÇEVİK.,T.., 2014. Can, S.; Yorulmaz, A.; Çokçalışkan, H.; Ağgül, Ö. ve Çevik, T. "Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları". 1.Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
10-) CAN.,S., ÇOKÇALIŞKAN.,H., YORULMAZ.,A., POLAT.,K.., MENDERES.,G.., 2012. "A Study On The Empathıc Tendencıes Of Pre-School Pre-Servıce Teachers" . International Congress Of Educational Research
11-) CAN.,S., YORULMAZ.,A., 2011. Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzenlerine Olan Etkisi. 11th international Educational Technology Conference
12-) Can, S., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Görüşlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi", 2010, 1012-1015 pp., İstanbul, Türkiye. - 2010
13-) Can, S.; Ş, M, Er., "Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilgisayara ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Yaş, Sınıf, Aile Gelirini Sağlama Durumuna Göre Değerlendirilmesi", 2010, 1004-1007 pp., İstanbul, Türkiye. - 2010
14-) Can, S., "Determination of Leadership Tendencies of the Young People in Yougth Association of the Turkic World in Relation to The Dimension of Showing Understanding", 2009, Near East Üniversity, 1677-1681 pp., Kuzey Kıbrıs. - 2009
15-) Can, S., "Investigation of the Leadership Characteristics of the Turkic World Youth Association in Relation to “establishing the structure: Dimension of Leadership Behaviors", 2009, Near East Üniversity, 1682-1686 pp., Kuzey Kıbrıs. - 2009
16-) Can, S., "Muğla Üniversitesi İlköğretim Bölümü Öğrenci Velilerinin Orta Ve Uzun Dönemdeki Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi", 2009, Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 514-517 pp., Edirne, Türkiye. - 2009
17-) Can, S., Can, Ş., "İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Anlayış Gösterme Boyutu Yönünden Cinsiyete Göre Liderlik Davranışlarının Belirlenmesi", 2007, VII International Educational Technology Conferance, 961-968 pp., Nicosia-North Cyprus - 2007
18-) Can, Ş., Can, S., ""İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının, Materyal Kullanımının Öğrenmedeki Rolüne İlişkin Görüşlerine Yaşın ve Bilgisayar Kullanma Sıklıklarının Etkisi", 2007, VII International Educational Technology Conferance, 969-973 pp., Nicosia-North Cyprus. - 2007
19-) Can, S.; Gök, A.; Durukan, E. ve ziyagil, M., A., "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi", 2006, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 731-735 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
20-) ekici, S.; Can, S.; Zorba, E.; Mollaoğulları, H. ve Kuşcu, A., "Yerel Yönetimlerde (Belediyelerde) Rekreasyonun Yeri ve Belediyelerin Rekreasyon Faaliyetlerine Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi", 2006, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 27-30 pp., Muğla, Türkiye - 2006
21-) ekici, S.; Can, S. ve Beyaz, Ö., "Muğla Üniversitesi ile Adnan Menderes üniversitesindeki Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Davranışlarının Yapıyı kurma Boyutu Yönünden Karşılaştırılması", 2006, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 58-62 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
22-) Can, S.; Ekici, S.; Zorba, E.; Durukan, E. ve Birgül, A., "Maramarisdeki Seyahat Acentelerinin Müşterilerine Sundukları Rekreasyonel Sportif Animasyon Etkinliklerinin Değerlendirilmesi", 2006, 9. Uluslar arası Spor Bilimleri Kongresi, 24-27 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
23-) Can, S.; Can, Ş., ve Çelik, Ö., "Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin Sınıf Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerine Olan Etkisi", 2006, Doğu Akdeniz Üniversitesi 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 331-339 pp., Gazimogosa, Kuzey Kıbrıs. - 2006
24-) Can, S., ve Duman, B., "Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkmada Rolü", 2006, Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Örgütsel Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkmada Rolü", 331-339 pp., Doğu Akdeniz Üniversitesi 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 331-339 pp., Gazimogosa, Kuzey Kıbrıs. - 2006
25-) Göktaş, Z.; Önay, M.; Arıkan, A., N., ve Can, S., "The Study of the opinions of student athletes about their making use of counseling services of universities (233)", 2004, 10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 137 pp., Antalya, Türkiye. - 2004
26-) Can, S., Durukan, E.; Göktaş, Z.; Arıkan, A. N., ve Pepe, K., "“The comparasion of physical education teachers in formal and private schools in terms of the behaviour of leadership (The dimension of establishing the structure)”, 2004, (P232), 137, 10. ICHPER-SD Avrupa Kongresi ve 8. SBD Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 17-21 Kasım, Antalya. - 2004

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dalaman Osman, Can Süleyman, Bahar Kerim, 2017. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLUKLARINDA OYNADIKLARI KÜLTÜREL OYUNLARIN İNCELENMESİ. II. INTERNATIONAL ACADEMİK RESARCH CONGRESS 2017 II. INES ULUSLARARASI AKADEMİKARAŞTIMALAR KONGRESİ (INES-2017
2-) ÇOKÇALIŞKAN.,H., YORULMAZ.,A., CAN.,S., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenler açısından sınıf değerlendirme atmosferi algılarının incelenmesi. Third International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016)
3-) CAN.,S., 2016. Pedagojik formasyon öğrencilerinin akademik kontrol odağı düzeylerinin belirlenmesi. Third International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016)
4-) CAN.,S., ÖZDEMİR.,G., APAÇIK.,G., ÇAVA.,G., 2016. Sınıf öğretmenleri, proje ödevlerini değerlendirirken hangi kriterleri dikkate alıyorlar?. The Eighth International Congress of Educational Research
5-) CAN.,S., DURUKAN.,E., İPEK.,N., ÇETİN.,R., 2014. The Perception of Parents Whose Children Aged 3-6 Staying in University or State Hospitals of Hospital Play Rooms. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) CAN.,S., ÇAVA.,G., 2015. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) CAN.,S., SERTKAYA.,A., ÖZDEMİR.,G., 2015. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine Yönelik Tutumları. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
3-) Pepe, K.; Kayapınar, Ç., F., ve Can S., "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavlarının Nitelikli Öğretmen Adayı Seçimi Açısından Değerlendirilmesi: Eleştirisel Bir Yaklaşım", 2009, 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 92-100 pp., Burdur, Türkiye. - 2009
4-) Yalçiner, M.; Pepe, K.; Can, S., ve Atakan, M., "Üniversite Öğrencilerinin Devamsızlık Yapma Nedenleri", 2009, 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 101-110 pp., Burdur, Türkiye - 2009
5-) Pepe, K.; Eraslan, M.; Can, S., ve Tekkurşun, G., "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Görünümleri, Beklenti ve Gelecek Kaygı Düzeyleri", 2009, 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, 362-376 pp., Burdur, Türkiye. - 2009
6-) Can, S., "İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Ara ve Yaz Tatildeki Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Değerlendirilmesi", 2008, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, 987-989 pp., Çanakkale, Türkiye. - 2008
7-) Can, S.; Durukan, E., ve Özmaden, M., "Bir Rekreasyon Faaliyeti Olarak Üniversiteler Arası Müsabakalara Katılan Sporcu Öğrencilerin Liderlik Davranışlarını Karşılaştırılması", 2006, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 329-341 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
8-) Can, S., ve Can, Ş., "İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Yapıyı Kurma Boyutu Yönünden Liderlik Davranışlarının Karşılaştırılması", 2006, 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 527-531 pp., Muğla, Türkiye. - 2006
9-) Can, S., ve Pepe, K., "Öğretmen Adaylarının Liderlik Davranışlarının Belirlenmesi", 2003, Gazi Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 127-135 pp., Ankara, Türkiye. - 2003
10-) Pepe, K., ve Can, S.,"Spor Branşlarında Katılımın Sosyo Ekonomik Boyutunun Araştırılması", 2003, Gazi Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, 184-490 pp., Ankara, Türkiye. - 2003
11-) Çoğalğil, Ş.; Kishanlı, N., F., ve Can, S., "Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerin Karşılaştırılması", 2001, XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 166 pp., Antalya, Türkiye - 2001
12-) Ada, Ş., ve Can, S., "Okul Yöneticilerinin İnsan Kaynaklarının Yönetimine İlişkin Yeterlikleri", 2000, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 140 pp., Erzurum, Türkiye. - 2000
13-) Karsan, O.; Yünceviz, R.; Aydın, Ş.; Dane, Ş.; Can, S., ve Şen, İ., "Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinde Quadriceps (Q) Açı Değerleri", 1998, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu I. Spor Kongresi, 49 pp., Erzurum, Türkiye. - 1998

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) CAN.,S., CAN.,Ş., YORULMAZ.,A., . 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar. Yayın Evi: Pegem Akademi

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alan Öğrencilerin Anne – Babalarının Oyuncak Seçimindeki Eğilimlerinin Belirlenmesi. 2012-2015

Verdiği Dersler

EBB4902 2014-2015 Yaz

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ2901 2014-2015 Yaz

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ4508 2014-2015 Yaz

Eğitsel Oyunlar ve Öğretimi*

İSÖ4514 2014-2015 Yaz

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI

İSÖ4902 2014-2015 Yaz

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ4902 2014-2015 Yaz

SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ

İOÖ3902 2014-2015 Yaz

Okul Törenleri ve Kutlamaları

SBÖ4006 2014-2015 Yaz

Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama

İSÖ2002 2014-2015 Yaz

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

EBB4902 2014-2015 Yaz

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ4502 2014-2015 Yaz

Okul Törenleri ve Kutlamaları

İSÖ4508 2014-2015 Yaz

Eğitsel Oyunlar ve Öğretimi*

İSÖ4514 2014-2015 Yaz

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI

İOÖ3902 2014-2015 Yaz

Okul Törenleri ve Kutlamaları

SBÖ4006 2014-2015 Yaz

Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama

İSÖ2901 2014-2015 Yaz

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ4902 2014-2015 Yaz

SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ

İSÖ2002 2014-2015 Yaz

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

İSÖ2903 2014-2015 Yaz

ÇOCUKLARDA TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLER

İOÖ3001 2014-2015 Yaz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

İSÖ4904 2014-2015 Yaz

EĞİTSEL OYUNLAR VE ÖĞRETİMİ

İSÖ4502 2014-2015 Yaz

Okul Törenleri ve Kutlamaları

İSÖ2002 2017-2018 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

TSE 5534 2017-2018 Bahar

Okullarda Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar

TSE 5532 2017-2018 Bahar

Okullarda Oyun ve Fiziki Etkinlikler

TSE 5534 2017-2018 Bahar

Okullarda Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar

EBB4816 2017-2018 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

SBÖ3804 2017-2018 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

EBB3806 2017-2018 Bahar

Okul Deneyimi

İSÖ2002 2017-2018 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

İOÖ3001 2017-2018 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

TSE 5000 2017-2018 Güz

Tez Çalışması

İOÖ3001 2017-2018 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

TSE 5700 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5533 2017-2018 Güz

Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri

TSE 5700 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2017-2018 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5531 2017-2018 Güz

Motivasyon Yaklaşımları

İSÖ2901 2016-2017 Yaz

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ 5700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İSÖ2002 2016-2017 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

AKD1000 2016-2017 Bahar

Akademik Danışmanlık

İSÖ2002 2016-2017 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

İSÖ 5522 2016-2017 Bahar

Okullarda Beden Eğitimi ve Spor

İSÖ 5520 2016-2017 Bahar

Okullarda Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

İSÖ 5000 2016-2017 Bahar

Tez Çalışması

İSÖ 5700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İSÖ 5090 2016-2017 Bahar

Seminer

İSÖ2002 2016-2017 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

İOÖ3001 2016-2017 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

İSÖ2901 2016-2017 Güz

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ2903 2016-2017 Güz

ÇOCUKLARDA TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLER

İOÖ3001 2016-2017 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

İSÖ 5515 2016-2017 Güz

Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri

İSÖ 5700 2016-2017 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İSÖ 5700 2016-2017 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İSÖ 5000 2016-2017 Güz

Tez Çalışması

İOÖ3001 2016-2017 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

İSÖ 5513 2016-2017 Güz

Motivasyon Yaklaşımları

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İSÖ 5528 2015-2016 Bahar

İlkokullarda Öğretimsel Liderlik

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İSÖ 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İSÖ 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İSÖ 5522 2015-2016 Bahar

Okullarda Beden Eğitimi ve Spor

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İSÖ2002 2015-2016 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

İSÖ2002 2015-2016 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

İSÖ 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

İSÖ 5090 2015-2016 Bahar

Seminer

İSÖ2002 2015-2016 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

PFD4006 2015-2016 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İSÖ 5513 2015-2016 Güz

Motivasyon Yaklaşımları

İSÖ 5515 2015-2016 Güz

Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İSÖ 5090 2015-2016 Güz

Seminer

İSÖ 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İSÖ 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İOÖ3001 2015-2016 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

PFD4002 2015-2016 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2015-2016 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

İOÖ3001 2015-2016 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

PFD4002 2015-2016 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

İOÖ3001 2013-2014 Yaz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

İSÖ4902 2014-2015 Bahar

SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

EBB4916 2014-2015 Bahar

Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

İSÖ4502 2014-2015 Bahar

Okul Törenleri ve Kutlamaları

İOÖ3902 2014-2015 Bahar

Okul Törenleri ve Kutlamaları

İSÖ4502 2014-2015 Bahar

Okul Törenleri ve Kutlamaları

SBÖ4006 2014-2015 Bahar

Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama

EBB3806 2014-2015 Bahar

Okul Deneyimi

İSÖ4514 2014-2015 Bahar

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI

İSÖ 5520 2014-2015 Bahar

Okullarda Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar

İSÖ 5522 2014-2015 Bahar

Okullarda Beden Eğitimi ve Spor

İSÖ4508 2014-2015 Bahar

Eğitsel Oyunlar ve Öğretimi*

EBB4902 2014-2015 Bahar

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ2002 2014-2015 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

EBB4902 2014-2015 Bahar

Serbest Zaman Faaliyetleri

İSÖ4514 2014-2015 Bahar

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNDE LİDERLİK DAVRANIŞLARI

İSÖ2002 2014-2015 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

İSÖ4904 2014-2015 Bahar

EĞİTSEL OYUNLAR VE ÖĞRETİMİ

İSÖ2002 2014-2015 Bahar

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

İSÖ4902 2014-2015 Bahar

SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİ

SBÖ4006 2014-2015 Bahar

Sosyal Bilgilerde Yaratıcı Drama

İSÖ 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2014-2015 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2014-2015 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

İSÖ4508 2014-2015 Bahar

Eğitsel Oyunlar ve Öğretimi*

İSÖ2901 2014-2015 Güz

Serbest Zaman Faaliyetleri

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

EBB4809 2014-2015 Güz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

İSÖ2901 2014-2015 Güz

Serbest Zaman Faaliyetleri

EBB3811 2014-2015 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

İOÖ3001 2014-2015 Güz

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

İSÖ2001 2014-2015 Güz

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

İSÖ4003 2014-2015 Güz

Etkili İletişim

İSÖ2903 2014-2015 Güz

ÇOCUKLARDA TEMEL MOTORİK ÖZELLİKLER

İSÖ2001 2014-2015 Güz

Beden Eğitimi ve Spor Kültürü

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4006 2014-2015 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD 4002 2014-2015 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

İSÖ4003 2014-2015 Güz

Etkili İletişim