Personel

Prof.Dr. Semra Gümüş Demirbilek
Prof.Dr.
Semra Gümüş Demirbilek
@ E-posta
sedemirbilek@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4833

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Korkmaz Toker Melike, Altıparmak Başak, Gürsoy Canan, Uysal Ali İhsan, Demirbilek Semra, 2018. Accuracy and performance assessment of APACHE IV and SAPS 3 in geriatric patients admitted to the ıntensive care unit. Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi
2-) Altıparmak Başak, Güzel Çiğdem, Demirbilek Semra, 2018. Comparison of Preoperative Administration of Pregabalin and Duloxetine on Cognitive Functions and Pain Management after Spinal Surgery. CLINICAL JOURNAL OF PAIN
3-) Altıparmak Başak, Uysal Ali İhsan, Yaşar Eylem, Demirbilek Semra, 2018. Alternative approach to autonomic instability of very severe tetanus: stellate ganglion block. Revista Brasileira de Anestesiologia
4-) The effects of cognitive impairment on anaesthetic requirement in the elderly - 2012
5-) . Intensive care of a Weil’s Disease with multiorgan failure - 2010
6-) . The effect of esmolol on the QTc interval during induction of anaesthesia in patients with coronary artery disease. - 2009
7-) Ketamine or alfentanil administration prior to propofol anaesthesia: the effects on proseal laryngeal mask airway insertion conditions and haemodynamic changes in children - 2009
8-) . Remifentanil and propofol for tracheal intubation without muscle relaxant in children: the effects of ketamine - 2009
9-) The effects of propofol or etomidate on QT interval during electroconvulsive therapy - 2009
10-) . The effects of dexmedetomidine and fentanyl on emergence characteristics after adenoidectomy in children. - 2009
11-) The effects of intrathecal levobupivacaine and bupivacaine in the elderly - 2009
12-) Propofol and erythropoietin antioxidant properties in rat brain injured tissue - 2008
13-) . Dexmedetomidine blunts acute hyperdynamic responses to electroconvulsive therapy without altering seizure duration. - 2008
14-) . Does leflunomide attenuate the sepsis-induced acute lung injury? - 2008
15-) Minimal and medium flow anaesthesia with isoflurane and desflurane: Effects on inspired and expired oxygen and anaesthetic gas concentrations - 2008
16-) The effects of methylene blue on lung injury in septic rats - 2006
17-) The sedative, haemodynamic, and respiratory effects of dexmedetomidine in children undergoing magnetic resonance imaging examination: Preliminary results - 2005
18-) Antioxidant properties of propofol and erythropoietin after closed head injury in rats - 2005
19-) . Hemodynamic, hepatorenal, and postoperative effects of desflurane-fentanyl and midazolam-fentanyl anesthesia in coronary artery bypass surgery. - 2005
20-) Comparison of propofol-alfentanil and propofol-remifentanil anaesthesia in percutaneous nephrolithotripsy - 2005
21-) Effects of S(+) Ketamine added to bupivacaine for spinal anaesthesia for prostate surgery in elderly patients - 2004
22-) Effects of fentanyl on the incidence of emergence agitation in children receiving desflurane or sevoflurane anaesthesia. - 2004
23-) Combination of low-dose (0.1 mg) intrathecal morphine and patient-controlled intravenous morphine in the management of postoperative pain following abdominal hysterectomy - 2004
24-) . The effects of remifentanil and alfentanil-based total intravenous anesthesia (TIVA) on the endocrine response to abdominal hysterectomy. - 2004
25-) . Effects of polyenylphosphatidylcholine on cytokines, nitrite/nitrate levels, antioxidant activity and lipid peroxidation in rats with sepsis. - 2004
26-) Small-dose capsaicin reduces systemic inflammatory responses in septic rats. - 2004
27-) The use of magnesium to prevent laryngospasm after tonsillectomy and adenoidectomy: a preliminary study. - 2003
28-) Anaesthesia for caesarean section in the presence of aortic coarctation. - 2002

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uysal Ali İhsan, Yaşar Eylem, Altıparmak Başak, Demirbilek Semra, Özcan Metin, 2017. Üst ekstremite bloklarında dikkat edilmesi gereken anatomik varyasyon: Çift axiller ven. Ağrı
2-) Dede Gülseda, Şahan Leyla, Dede Bahadır, Demirbilek Semra, 2017. Kan Laktat Seviyesi Yoğun Bakım Hastalarında Mortaliteyi Tahmin Etmede Ne Kadar Etkilidir?. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Altıparmak Başak, Uysal Ali İhsan, Güzel Çiğdem, Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Demirbilek Semra, 2018. Buerger Hastalığında Akut Ağrı Kontrolü için Periferik Sinir Bloğu: Vaka Serisi. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi
2-) Uysal Ali İhsan, Altıparmak Başak, Yaşar Eylem, Demirbilek Semra, 2017. Arter Kan Gazı ve Venöz Kan Gazı Korelasyonuna APACHE II Skoru ve İnotrop Kullanımının Etkisi. Anestezi Dergisi
3-) Altıparmak Başak, Uysal Ali İhsan, Demirbilek Semra, 2017. The analysis of patients under mechanical ventilation support in intensive care unit with the diagnosis of H1N1 infection: retrospective study. Medicine Science International Medical Journal
4-) Koroner Arter baypas cerrahisinde midazolam, izofluran ve desfluranın antioksidan etkileri - 2009
5-) Yaşlı olgularda spinal hiperbarik ropivakainin iki farklı dozunun etkisi. - 2007
6-) . Sezaryenlerde fetal cinsiyetin lokal anestezik ihtiyacına etkisi. - 2005
7-) . Düşük akımlı anestezide izofluran ve desfluran ile vücut ağırlığına göre uygulanan taze gaz akımlarının karşılaştırılması - 2004
8-) Orta kulak cerrahisinde dexmedetomidin ile kontrollü hipotansiyon. - 2004
9-) . Kontrollü hipotansiyonda remifentanil ile birlikte uygulanan propofol, desfluran ve sevofluranın etkinliği. - 2004
10-) . Akut intraoperatif atelektazi (olgu sunumu). - 2003
11-) Total abdominal histerektomi olgularında Selekoksibin preemptif analjezik etkinliği - 2003
12-) Anestezi indüksiyonunda 1µg/kg bolus doz remifentanil ile birlikte kullanılan ketamin ve propofolün hemodinami ve entübasyon koşullarına etkilerinin karşılaştırılması. - 2003
13-) Postoperatif analjezide intramusküler tramadol ve pethidinin karşılaştırılması. - 2003
14-) Total abdominal histerektomide refokoksib ve selekoksibin postoperatif analjezik etkinliği - 2003
15-) . Tek umbilikal arterli ve Herpes Simpleks Tip I IgM pozitif olan gebelikte sezaryen anestezisi (olgu sunumu). - 2003
16-) . Pediyatrik hastalara larenks maskesi uygulamasında sevofluran ve propofolün karşılaştırılması - 2003
17-) Mivakuryumun etki başlama süresine efedrinin etkisi. - 2001
18-) Süksinilkolinin göz içi basıncında oluşturduğu değişiklik üzerine mivakuryum ve cisatrakuryumun etkileri - 2001
19-) Anestezi derinliği ve bispektral indeks monitorizasyonu - 2001
20-) Epidural midozalamın sedasyon, analjezi ve hemodinami üzerine etkisi. - 2000
21-) Sevofluran ve halotan anestezisinin atrakuryumun yaptığı nöromuskuler blokaja etkileri. - 2000
22-) Anestezi indüksiyonu ve idamesinde sevofluran ile propofolün etkilerinin karşılaştırılması - 1999
23-) . Ratlarda tropisetronun analjezik etkinliğinin araştırılması. - 1999
24-) Tek doz ve sürekli spinal anestezinin hemodinamik ve anestezik etkilerinin karşılaştırılması - 1999
25-) . Laparoskopik gişimlerde Qt mesafesi değişiklikleri. - 1999
26-) . Sevofluran ve propofolün stres endokrin yanıta etkileri. - 1999
27-) Farklı yaş grubundaki hastalarda propofol-azot protoksit uygulamasının kan basıncı ve kalp hızı üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. - 1998

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Korkmaz Toker Melike, Altıparmak Başak, Turan Mustafa, Uğur Bakiye, Demirbilek Semra, 2018. Life-threatening isosulfan blue induced anaphylaxis during laparoscopic hysterectomy. Journal of Surgery and Medicine
2-) Altıparmak Başak, Şahan Leyla, Demirbilek Semra, 2017. Thoracic epidural anesthesia for severe myasthenia gravis patient undergoing laparoscopic cholesistectomy. Medicine Science International Medical Journal
3-) Altıparmak Başak, Uysal Ali İhsan, Yaşar Eylem, Demirbilek Semra, 2016. Ullrich Sendromlu Bir Hasta ve Akut Batın Cerrahisinde Anestezi Yönetimimiz: Olgu Sunumu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Remifentanil and propofol for tracheal intubation without muscle relaxant in children: - 2007
2-) Effects of propofol and erythropoietin on oxidative stress in closed-head injury in rats. - 2003
3-) Postoperative analgesic analgesic effects of celecoxib and refocoxib in total abdominal hysterectomy. - 2003
4-) . The use of magnesium to prevent laryngospasm after tonsillectomy and adenoidectomy - 2002
5-) The effects of total intravenous anesthesia with propofol and remifentanil on plasma levels of cortisol, insulin and glucose. - 2000
6-) Anaesthetic and hemodynamic effects of single shot versus incremental titration of spinal prilocaine. - 1999
7-) The effect of sevoflurane and halothane on the neuromuscular block produced by atracurium. - 1999
8-) Ondansetron versus vecuronium. - 1996

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dede.,G., Şahan.,L., Dede.,B., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Kan laktat seviyesi yoğun bakım hastalarında mortaliteyi tahmin etmede ne kadar etkilidir?. 18. Ulusal Yoğun bakım Kongresi
2-) Koroner arter cerrahisinde desfluran-fentanil ve midazolam- fentanil anestezisinin karaciğer ve böbrek üzerine etkisi - 2003
3-) . Perkütan nefrolitotripside propofol-alfentanil ve propofol-remifentanil kullanımı - 2002
4-) Aort koarktasyonu ve sezeryan anestezisi (olgu sunumu). - 2001
5-) Bispektral indeks monitorizasyonu. - 2000
6-) . Remifentanil ve alfentanilin hemodinamik ve stres yanıta etkilerinin karşılaştırılması. - 2000
7-) Tek doz ve sürekli spinal anestezinin hemodinamik ve anestezik etkilerinin karşılaştırılması. - 1998
8-) Laparoskopik girişimlerde Qt mesafesi değişiklikleri. - 1998
9-) Sevofluran ve propofolün strese endokrin yanıta etkileri. - 1998
10-) Epidural midazolamın sedasyon, analjezi ve hemodinami üzerine etkisi. - 1998
11-) . Pediatrik hastalara larengeal maske uygulamasında sevofluran ve propofolün karşılaştırılması - 1997

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Uysal.,İ., Altıparmak.,B., Yaşar.,E., Şahan.,L., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Bitmeyen tartışma: yoğun bakım hastalarında arter kan gazı ve venöz kan gazı korelasyonu. 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi
2-) Altıparmak.,B., Uysal.,İ., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde venilatör desteği ile takip edilen H1N1 tanılı hastaların incelenmesi: Retrospektif çalışma. 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi
3-) Altıparmak.,B., Uysal.,İ., Turan.,M., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Entübasyonda karşılaşılan sürpriz: organize pıhtı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi
4-) Uysal.,İ., Altıparmak.,B., Turan.,M., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Anestezi altında gecikmiş anafilaktoid reaksiyon: olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gümüş Demirbilek.,S., . 2016. Pediyatrik Anestezi Akıl Notları. Yayın Evi: Güneş Tıp Kitapevleri
2-) Gümüş Demirbilek.,S., Güney.,B., . 2015. Kalp ve Anestezi. Yayın Evi: İntertıp Yayınevi

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Yaşlı olgularda mini mental test skorundaki düşüklüğün anestezik ajan gereksinimine etkisi. Konu: Mini mental test skoru düşük olan 65 yaş üstü hastalarda anestezi derinliği monitorizasyonu eşliğinde anestezik ajan gereksinimini belirlenmesi. Mehmet Ali-Erdoğan. 2009
2-) Ortakulak cerrahisinde dexmedetomidin ile kontrollü hipotansiyon - 2004
3-) Septik ratlarda plazma sitokin düzeyi ve oksidatif stres üzerine metilen mavisinin etkileri - 2004
4-) Ratlarda kafa travmasında propofol ve eritropoetinin antioksidan özelliklerinin araştırılması - 2002