Personel

Doç.Dr. Selçuk Sayılır
Doç.Dr.
Selçuk Sayılır
@ E-posta
selcuksayilir@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5205

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sayılır.,S., 2016. Remarkable points for cardiovascular studies in fibromyalgia syndrome management. Clinical Rheumatology
2-) Sayılır.,S., 2016. Some Important Points for Urodynamic Studies. Turk J Phys Med Rehab

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sayılır.,S., 2016. Incidence rate of concomitant systemic diseases in the aging population with postmenopausal osteoporosis. Türk Osteoporoz Dergisi
2-) Sayılır.,S., 2016. Remarkable Hematological Laboratory Findings In Patients With Fibromyalgia Syndrome. Türk Osteoporoz Dergisi
3-) Sayılır.,S., 2016. The Relationship Between Symptom Severity and Cognitive Functions of Fibromyalgia Syndrome with Obesity.. Türk Osteoporoz Dergisi

(A-4-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sayılır.,S., 2016. The Tophus That Damages Hand Joint In A Premenopausal Gout Diagnosed Women Patient: A Case Report. Türk Osteoporoz Dergisi
2-) Sayılır.,S., Uğurlu.,G., 2016. A Patient, Who Has Neuropathic Pain and Diffuculty Of Walking Is Diagnosed With Paget Disease: A Case Report. International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine
3-) Sayılır.,S., Ersöz.,M., 2015. Clinical And Psycho-social Outcomes Of Treatments In Cervical Dystonia, Servikal Distoni Tedavisine Yaklaşımın Klinik ve Psikososyal Sonuçları. Türk Osteoporoz Dergisi
4-) Sayılır.,S., 2015. Kalça Artroplastisi Nedenli Hastane Yatışında Ortaya Çıkan Alzheimer Hastalığı, Arising of Alzheimer Disease Due to Hospitalization For Hip Arthroplasty.. Türk Osteoporoz Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Mülazımoğlu.,O., Afyon.,A., Sayılır.,S., Salgın.,A., 2016. Olimpik yay kullanan genç okçularda 4-haftalık kinezyolojik bantlama ile yapılan antrenmanların ok atış isabetine etkisinin incelenmesi. ERPA International Congress on Education

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Odabaşı.,S., Uüurlu.,G., Sayılır.,S., Ersöz.,M., 2016. The variation of pain level in stroke patients with pain syndrome in the upper extremity. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi
2-) Sayılır.,S., Uğulu.,G., 2016. A Patient, Who Has Neuropathic Pain and Diffuculty of Walking is Diagnosed with Paget Disease. 10th World Congress of International Physical and Rehabilitation Medicine
3-) Sayılır.,S., 2016. Clinical and Psyco-Social Outcomes Of Congenital Longitudinal Radial Defienciency. 10th World Congress of International Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM)
4-) Ersöz.,M., Sayılır.,S., 2014. Protective effect of preserved filling sensation on upper urinary tract in patients with spinal cord injury [ P-353].. 8 th World Congress of Neurorehabilatation WFNR.
5-) Sayılır.,S., Ersöz.,M., 2013. Comparasion of bladder emptying method frequencies between patients with upper and lower cervical spinal cord injury. . 12th Congress of European Forum for research in Rehabilitation
6-) Sayılır.,S., ERsöz.,M., 2013. Autonomic dysreflexia during urodynamic studies in patients with cervical spinal cord injury. [ P-074 ]. 12th Congress of European Forum for research in Rehabilitation.İstanbul/ Eylül 2013
7-) Sayılır.,S., Bölük.,H., Ersöz.,M., 2013. Venous insuffiency in a patient with poliomyelitis. [ P-181 ]. 12th Congress of European Forum for research in Rehabilitation. İstanbul/ Eylül 2013.
8-) Tiftik.,T., Kara.,M., Özbudak.,S., Karabay.,İ., Sayılır.,S., Yalçın.,S., Ekiz.,T., 2013. Cost of rehabilitation in spinal cord injury [ P-082 ]. 12th Congress of European Forum for research in Rehabilitation. İstanbul/ Eylül 2013.

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sayılır.,S., 2016. HEMODİYALİZ HASTASINDA İKİ AYLIK TANISAL GECİKME SONRASI ULTRASON İLE TANI KONULAN PATOLOJİK FALANKS FRAKTÜRÜ. 5. TIBBİ REHABİLİTASYON KONGRESİ
2-) Sayılır.,S., Ersöz.,M., 2015. Servikal Distoni Tedavisine Yaklasimin Klinik ve Psikososyal Sonuclari - Clinical and Psycho-social Outcomes of Treatments in Cervical Dystonia (P-461). . 25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi.
3-) Sayılır.,S., 2015. Postmenopozal Kadin Hastada Elde Eklem Harabiyetine Neden Olan Tofus Olgusu - The Tophus That Damages Hand Joint in a Postmenopausal Women Patient: A Case Report (P-637).. 25.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
4-) Ersöz.,M., Sayılır.,S., 2012. Omurilik hasarlı olgularda mesane doluluk duyusunun üst üriner system hasarı ile ilişkisinin incelenmesi. [PS-095]. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. Ankara/2012.
5-) Sayılır.,S., Ersöz.,M., 2012. Komplet ve inkomplet travmatik servikal omurilik hasarlı hastalarda ürodinamik incelemelerin karşılaştırılması. [PS-036]. 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi. Ankara/2012.
6-) Sayılır.,S., Ersöz.,M., Ünlü Şakacı.,İ., Akkuş.,S., 2012. Shoulder subluxation in patient with traumatic spinal cord injury. [P-256]. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 2011/ Antalya
7-) Sayılır.,S., Ersöz.,M., Yetişgin.,A., Ünlü Şakacı.,İ., Akkuş.,S., 2012. A case of spina bifida occulta conculted with low back pain. [P-130]. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 2011/ Antalya
8-) Ersöz.,M., Sayılır.,S., Karabay.,İ., Akkuş.,S., 2011. The negative effects of clonus occurrence due to spasticity on walking and standing. [P-335]. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 2011/ Antalya

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ersöz.,M., Yılmaz.,S., Sayılır.,S., Ünlü Şakacı.,İ., Akkuş.,S., Tunç.,H., 2012. Travmatik beyin hasarlı olgularda kemik mineral yoğunluğu ve klinik parametrelerle ilişkisi. [P-240]. 5. Türk Romatoloji Kongresi. Antalya /2012.

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. American Journal of Physical Medicine anf Rehabilitation.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. American Journal of Physical Medicine anf Rehabilitation.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Protective effect of preserved bladder-filling on upper urinary tract in patients with spinal cord injury. Neurol. Sci (2014) 35:1549-1552, DOI - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Comparasion of urodynamic findings in patients with upper and lower cervical spinal cord injury. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Comparasion of urodynamic findings in patients with upper and lower cervical spinal cord injury. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Verdiği Dersler

TIP 5008 2019-2020 Güz

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

TIP 5008 2018-2019 Güz

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON