Personel

Doktor Öğretim Üyesi Selmin Dirgen Çaylak
Doktor Öğretim Üyesi
Selmin Dirgen Çaylak
@ E-posta
selmincaylak@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5153

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2010

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Korkmaz Pınar, Demirtürk Neşe, Çınar Güle, Çeken Sabahat, Aygen Bilgehan, Toka Onur, Gündoğdu Kıymet, Kocagül Çelikbaş Aysel, İnan Dilara, Kuruüzüm Ziya, Eren Kutsoylu Oya Özlem, Batırel Ayşe, Sırmatel Fatma, Ersöz Gülden, Hakyemez İsmail Necati, Aşçı Zerrin, Yeşilbağ Zuhal, Sönmezer Meliha Çağla, Tülek Necla, Örmen Bahar, Yılmaz Karadağ Fatma, Yörük Gülşen, Türker Nesrin, Özkaya Hacer Deniz, Akdemir Kalkan İrem, Süer Hüseyin Kaya, Tekin Süda, Saltoğlu Neşe, Şener Alper, Yenilmez Ercan, Çetinkaya Rıza Aytaç, Arslan Özel Selcan, Ayaz Celal, Karagöz Ergenekon, Aydın Mehtap, Acar Ali, Arslan Eyüp, Ceylan Mehmet Reşat, Aktuğ Demir Nazlım, Dirgen Çaylak Selmin, Günal Özgür, Haykır Solay Aslı, Öztürk Sinan, Ural Onur, Sümer Şua, Kadanalı Ayten, Güneş Altıparmak Vuslat Ecem, Akhan Sıla, Sayan Murat, Köse Şükran, 2019. Awareness of Hepatitis B Virus Reactivation Among Physicians Administering Immunosuppressive Treatment and Related Clinical Practices. Klimik Dergisi/Klimik Journal
2-) Belli Ahmet Korkut, Dönmez Cem, Özcan Önder, Dere Özcan, Dirgen Çaylak Selmin, Dinç Elibol Funda, Yazkan Cenk, Yılmaz Nevin, Nazlı Okay, 2018. Adherence to vaccination recommendations after traumatic splenic injury. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi
3-) Sungur Biteker.,F., Başaran.,Ö., Doğan.,V., Dirgen Çaylak.,S., Yıldırım.,B., Sözen.,H., 2016. Prognostic value of transthoracic echocardiography and biomarkers of cardiac dysfunction in community-acquired pneumonia.. Clinical Microbiology and Infection
4-) Yıldırım.,B., Sungur Biteker.,F., Başaran.,Ö., Alataş.,D., Acar.,E., Sözen.,H., Doğan.,V., Beydilli.,H., Dirgen Çaylak.,S., 2015. Is there a potential role for echocardiography in adult patients with community-acquired pneumonia? A pilot study. . American Journal of Emergency Medicine
5-) Sozen.,H., Citil.,E., Caylak.,S., Gokmen.,A., Kaya.,S., Demirci.,M., Korkmaz.,M., Sahin.,C., Kırlı.,I., 2015. Seroepidemiological study of Toxocariasis among volunteers animal husbandry workers and veterinary in Southern Anatolia in Turkey in 2014. Iranian Society of Parasitology
6-) Sozen.,H., Dirgen Çaylak.,S., Cetinkaya.,M., Citil.,E., Sahin.,C., Deliktas.,H., Aksozek.,A., Kırlı.,I., 2015. Cinical and economic outcomes associated with Urinary Tract Infections caused by extended spectrum beta-lactamase producing bacteria in a tertiary care hospital. Ethno Med
7-) Akalin.,S., Sayın Kutlu.,S., Dirgen Caylak.,S., Onal.,O., Kaya.,S., Bozkurt.,I., 2014. Seroprevalence of human cystic echinococcosis and risk factors in animal breeders in rural communities in Denizli, Turkey. J Infect Dev Ctries
8-) Sozen.,H., Cetinkaya.,M., Sahan.,M., Dirgen Çaylak.,S., Hazer.,B., Canbek.,U., Koca.,S., Baldemir.,E., 2013. Cost and Efficacy of Perioperative Antibiotic Prophylaxis in a State Hospital in Turkey. . Acta Medica Mediterranea
9-) Sayin Kutlu.,S., Cevahir.,N., Akalin.,S., Akin.,F., Dirgen Çaylak.,S., Bastemir.,M., Tekin.,K., 2012. Prevalence and risk factors for methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in a diabetic outpatient population: A prospective cohort study. American Journal of Infection Control
10-) Akalin.,S., Caylak.,S., Ozen.,G., Turgut.,H., 2012. Antimicrobial consumption at a university hospital in Turkey . African Journal of Microbiology Research
11-) Saçar.,S., Asan.,A., Hırçın Cenger.,D., Cevahir.,N., Dirgen Çaylak.,S., Turgut.,H., 2012. Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Yıllara Göre Değişimi. Nobel Medicus

(A-2)SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sözen.,H., Mengi.,G., Huddam.,B., Çaylak.,S., Deveer.,M., Karakuş.,V., Çitil.,E., 2016. A Systemic Lupus Erythematosus Patient with Febrile Neutropenia Devoloping After Intraocular Administration of Bevacizumab. . Arch Rheumatol
2-) Sungur Biteker.,F., Dirgen Çaylak.,S., Sözen.,H., 2016. Biomarkers in sepsis. American Journal of Emergency Medicine
3-) Sayın Kutlu.,S., Saçar.,S., Süzer.,T., Cevahir.,N., Ökke.,D., Dirgen Çaylak.,S., Turgut.,H., 2008. Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Baumannii Menenjiti Olgusunun Yüksek Doz Ampisilin-Sülbaktam ile Başarılı Tedavisi. Mikrobiyoloji Bülteni

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aksoy Gökmen.,A., Çaylak.,S., Çitil.,E., Sözen.,H., Şahin.,C., Yula.,E., Kaya.,S., Demirci.,M., 2016. Muğla İlinde Sebze Yetiştiriciliği ve Mantar Toplayıcılığı Yapan Kişilerde Strongyloides Stercoralis Serprevalansının Araştırılması.. Türkiye Parazitoloji Dergisi
2-) Sözen.,H., Çaylak.,S., Deveer.,M., Çullu.,N., 2015. Endemik Bölgede Brucella Spondilodiskitis: 18 Hastanın Retrospektif Olarak Gözden Geçirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi

(A-4)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Dirgen Caylak.,S., Sozen.,H., Gonen.,I., Sahin.,C., 2014. A bucellosis case presenting with vesicular and maculopapular rash and febrile neutropenia. Journal of Microbiology and Infectious Diseases

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dirgen Caylak.,S., Sözen.,H., Aksözek.,A., Çitil.,E., 2015. Muğla İlinde Veteriner Hekimlerde Brucella Seropozitifliği. KLİMİK DERGİSİ

(A-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akalin.,Ş., Çaylak.,S., Ökke.,D., Turgut.,H., 2010. İntravezikal BCG İmmünoterapisi Sonrası Gelişen Hepatit Olgusu. KLİMİK DERGİSİ

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yeniçeri.,N., Şeydaoğulları.,A., Güleç.,S., Yıldız.,E., Baldemir.,E., Dirgen Çaylak.,S., 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çitil.,E., Dirgen Çaylak.,S., 2014. Karaciğerin Benign Kistik Lezyonları: Karaciğer Kist Hidatiği. . Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji
2-) Dirgen Caylak.,S., Sözen.,H., 2014. Karaciğerin Benign Kistik Lezyonları: Diğer Karaciğer Abseleri. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi
3-) Dirgen Caylak.,S., Sözen.,H., Altun.,İ., Akın.,F., Şahin.,C., 2014. Brucellosis Presenting With Asymptomatic Pericardial Effusion. Anatol J Clin Investig

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dirgen Çaylak.,S., Sözen.,H., Beydilli.,H., Yeniçeri.,N., Aytürk.,F., Eğin.,Ş., 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Tutum ve Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi . 2. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi, Barida Hotel-Isparta, Turkey

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Korkmaz Pınar, Demirtürk Neşe, Batırel Ayşe, Yardımcı Ahmet Cem, Çağır Ünal, Nemli Salih Atakan, Korkmaz Fatime, Akçam Füsun Zeynep, Barut Hüseyin Şener, Bayrak Burcu, Karakeçili Faruk, Tarakçı Hüseyin, Yuluğkural Zerrin, Yüksel Esma, Aktuğ Demir Nazlım, Ural Onur, Sümer Şua, Harman Rezan, Kadanalı Ayten, Öztürk Sinan, Akhan Sıla, Tülek Necla, Keten Derya, Şener Alper, Aygen Bilgehan, Çelikbaş Ayşegül, Karadağ Fatma, Aydın Güle, Aslan Eyüp, Saçlıgil Cahide, Öcal Gülfem, Tanoğlu Alpaslan, Ülçay Asım, Karagöz Ergenekon, Saltıoğlu Neşe, Sırmatel Fatma, Akdeniz Hayrettin, Aynıoğlu Aynur, Özel Selcen, Dirgen Çaylak Selmin, Çelik İlhami, Alpay Yeşim, Dursun Zehra, Bekçibaşı Muhammet, Ertem Günay, Tığlı Arzu, Altınok Elif, Avşar Kemal, Süer Hüseyin Kaya, Sayan Murat, 2017. Noninvasive models to predict liver fibrozis in patients with chronic hepatitis B: a study from Turkey. International Liver Congress / 52nd Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-the-Liver
2-) Pektaş.,B., Citil.,E., Dirgen Caylak.,S., Sozen.,H., Kaya.,S., Demirci.,M., 2015. Evaluation of Seroprevalence of Cystic Echinococcosis and associated risk factors in veterinary surgeons and people involved in livestock production in Mugla, Turkey. The 7th EACID, Tbilisi, Georgia
3-) Sozen.,H., Citil.,E., Caylak.,S., Gokmen.,A., Kaya.,S., Demirci.,M., Korkmaz.,M., Sahin.,C., Kirli.,I., 2015. Seroepidemiological Study of Toxocariasis among Volunteers Animal Husbandry Workers and Veterinary in Southern Anatolia in Turkey. The 7th EACID, Tbilisi, Georgia
4-) Aksoy Gokmen.,A., Dirgen Caylak.,S., Citil.,E., Sozen.,H., Sahin.,C., Yula.,E., Kaya.,S., Demirci.,M., 2015. İnvestigation of Strongyloides Stercoralis seroprevalance in individuals who grow vegetable and gather mushroom in Mugla. The 7th EACID, Tbilisi, Georgia
5-) Sozen.,H., Mengi.,G., Huddam.,B., Caylak.,S., Deveer.,M., Karakus.,V., Citil.,E., 2015. A SLE Patient Presented with Febrile Neutropenia. The 7th EACID, Tbilisi, Georgia
6-) Citil.,E., Aksozek.,A., Sozen.,H., Dirgen Caylak.,S., Sahin.,C., Citil.,U., Kirli.,I., 2015. Seroprevalence of lyme disease among slaughterhouse staff and cattle breeders in Mugla. . The 7th EACID, Tbilisi, Georgia
7-) Citil.,E., Sozen.,H., Caylak.,S., Beydilli.,H., Acar.,E., Sozen.,A., Aksozek.,A., 2014. Listeria monocytogenesis bacteremia in apatient with brain tumor: a case report. 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Cornelia Diamond Congress Center in Belek, Antalya, Turkey.
8-) Ozcan.,O., Elibol.,C., Sozen.,H., Elibol.,F., Caylak.,S., 2014. P331 :Bilateral recurrent iliopsoas abscess in association with spondylodiscitis: diagnosis and percutaneus treatment. . The 6th EACID, Belgrad, Serbia
9-) Yeniçeri.,N., Gülec.,S., Seydaoğulları.,A., Yıldiz.,E., Baldemir.,E., Caylak.,S., 2014. P-47: Emotional Intelligence Levels of Mugla Sitki Kocman University Medical Students. . Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi
10-) Basaran.,O., Altun.,I., Sozen.,H., Akin.,F., Caylak.,S., Dogan.,V., Sahin.,C., 2014. P117: Psychogenic polydipsia precipitated acute hyponatremia complicated by aspiration pneumonia and infective endocarditis. . The 6th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DİSEASE, Belgrad, Serbia
11-) Sozen.,H., Caylak.,S., Citil.,E., Sahan.,L., Sahin.,C., 2014. P329: Retrospective evaluation of nosocomial urinary tract infections in intensive care units. The 6th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DİSEASE, Belgrad, Serbia
12-) Caylak.,S., Sozen.,H., Aksozek.,A., Citil.,E., 2014. P457: BRUCELLA SEROPREVALENCE IN VETERINARIANS AND THEIR ASSOCIATION WITH CLINICAL MANIFESTATIONS IN MUGLA. . The 6th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DİSEASE, Belgrad, Serbia
13-) Dirgen Caylak.,S., Akalin.,S., Bozkurt.,I., 2014. P74: Prevalence study of brucellosis among high risk people in Denizli province of Turkey. The 6th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DİSEASE, Belgrad, Serbia
14-) Sozen.,H., Caylak.,S., Cetinkaya.,M., Citil.,E., Sahin.,C., 2014. P476: CLINICAL AND ECONOMIC OUTCOMES ASSOCIATED WITH URINARY TRACT INFECTIONS (UTI) CAUSED BY EXTENDED SPECTRUM BETA-LACTAMASE (ESBL) PRODUCING BACTERIA IN A TERTIARY CARE HOSPITAL.. The 6th EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DİSEASE, Belgrad, Serbia
15-) Dirgen Caylak.,S., Sozen.,H., Gonen.,I., Sahin.,C., 2013. A brucellosis case presenting with vesicular and maculo-papular rash and febrile neutropenia. . The 5th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tirana, Albania
16-) Sozen.,H., Deveer.,M., Beydilli.,H., Cullu.,N., Dirgen Çaylak.,S., 2013. Brucellar Spondylodiscitis. . XI. Balkan Congress of Radiology, Ohrid, Macedonia

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dirgen Çaylak Selmin, 2018. Akut Hepatit C Olguları: Gebe Akut Hepatit C Olgusu. X. ULUSAL VİRAL HEPATİT SEMPOZYUMU
2-) Dirgen Çaylak Selmin, 2015. Dekübit Enfeksiyonu Olgu sunumu. BUHASDER, 6. Tepecik Enfeksiyon Günleri, Enfeksiyonlara Multidisipliner Yaklaşım,
3-) Akalın.,Ş., Sayın Kutlu.,S., Dirgen Çaylak.,S., Önal.,Ö., Kaya.,S., Bozkurt.,İ., 2012. Denizli’de hayvancılığın yaygın olduğu dört ilçede hayvancılıkla uğraşan ailelerde kist hidatik seroprevalansı ve risk faktörleri. Sözel Bildiri-9. 1. Tarım Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Şanlıurfa
4-) Akalın.,Ş., Çaylak.,S., Özen.,G., Turgut.,H., 2011. Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalarda Antibiotik Tüketimi ve Maliyeti.. 3. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu,İstanbul
5-) Saçar.,S., Akalın.,Ş., Ökke.,D., Sayın Kutlu.,S., Dirgen Çaylak.,S., Akın.,F., Saçar.,M., Oto.,M., Turgut.,H., 2008. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde diyabetik ayak infeksiyonlarının dört yıllık sürveyansı. . 1. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu, İzmir

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sozen.,H., Mengi.,G., Huddam.,B., Çaylak.,S., Deveer.,M., Karakus.,V., 2015. Febril nötropeni ile gelen sistemik lupus eritematozus olgusu. XVI. Ulusal Romatoloji Kongresi, Belek, Antalya
2-) Pıçakçıefe.,M., Dirgen Çaylak.,S., Sözen.,H., Kalemci.,S., Çaylak.,Y., Akkaya.,V., Erbaş.,E., Bayat.,B., Tetiker.,D., 2015. Muğla’da 2010-2014 yılları arasında Verem Savaş Dispanserine yapılan başvuruların değerlendirilmesi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Konya,
3-) Dirgen Çaylak.,S., Sözen.,H., Özşeker.,B., 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde takip edilen kronik Hepatit C hastalarının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu, Adana
4-) Sözen.,H., Çaylak.,S., Beydilli.,H., Citil.,E., Aytürk.,F., Eğin.,Ş., 2014. P178: Tıp öğrencilerinin kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi.. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya
5-) Sozen.,H., Dirgen Çaylak.,S., Kalkan.,K., Akgül.,A., 2013. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmaları. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, Laboratuvardan Kliniğe Enfeksiyonlar, Antalya
6-) Saçar.,S., Akalın.,Ş., Dirgen Çaylak.,S., Uğurcan.,D., Turgut.,H., 2011. P21-04: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde antibiyotik kullanımı: Nokta prevalans çalışması.. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; Manavgat-Antalya
7-) Saçar.,S., Akalın.,Ş., Dirgen Çaylak.,S., Kartal.,A., Tefçi.,F., Turgut.,H., 2011. P14-03: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2008-2010 yılları arasındaki hastane infeksiyonları. . 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; Manavgat-Antalya
8-) Turgut.,H., Akalın.,Ş., Saçar.,S., Dirgen Çaylak.,S., Karahasanoğlu.,B., Başkan.,B., 2011. Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde izlenen prosedür spesifik cerrahi alan infeksiyonları.. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; Manavgat-Antalya
9-) Saçar.,S., Asan.,A., Mete.,E., Dirgen Çaylak.,S., Çırak.,B., Akalın.,ş., Aybek.,H., Turgut.,H., 2011. Şant infeksiyonlu olguların değerlendirilmesi.. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; Manavgat-Antalya
10-) Akalın.,Ş., Saçar.,S., Çaylak.,S., Uğurcan.,D., Sungurtekin.,H., Turgut.,H., 2011. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde 2008-2010 yıllarında saptanan invaziv araç ilişkili infeksiyonlar. . 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; Manavgat-Antalya
11-) Akalın.,Ş., Çaylak.,S., Sayın Kutlu.,S., Coşkun.,E., 2009. Hastane infeksiyonu düşünülen hastada Brucella tanısı. . 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; Antalya
12-) Akalın.,Ş., Çaylak.,S., Ökke.,D., Turgut.,H., 2009. p06-15: İntravezikal BCG Immünoterapisi Sonrası Gelişen Hepatit Olgusu.. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; Antalya
13-) Akalın.,Ş., Çaylak.,S., Ökke.,D., Turgut.,H., 2009. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımı, maliyeti ve antibiyotik tüketim indeksi (ATİ) nokta prevelans çalışması. . 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi; Antalya

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) DİRGEN ÇAYLAK.,S., . 2014. Varicella-Zoster Virüs (Suçiçeği, Zona) Cecil XXIII İnfeksiyon Hastalıkları. Yayın Evi: GÜNEŞ

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Seroprevalence of human cystic echinococcosis and risk factors in animal breeders in rural communities in Denizli, Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Is there a potential role for echocardiography in adult patients with community-acquired pneumonia? A pilot study. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Antimicrobial consumption at a university hospital in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Is there a potential role for echocardiography in adult patients with community-acquired pneumonia? A pilot study. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
5-) A bucellosis case presenting with vesicular and maculopapular rash and febrile neutropenia - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) Cost and Efficacy of Perioperative Antibiotic Prophylaxis in a State Hospital in Turkey. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) Prevalence and risk factors for methicillin-resistant Staphylococcus aureus colonization in a diabetic outpatient population: A prospective cohort study - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
8-) Antimicrobial consumption at a university hospital in Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
9-) Antimicrobial consumption at a university hospital in Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
10-) Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Baumannii Menenjiti Olgusunun Yüksek Doz Ampisilin-Sülbaktam ile Başarılı Tedavisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Seroprevalence of human cystic echinococcosis and risk factors in animal breeders in rural communities in Denizli, Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İntravezikal BCG İmmünoterapisi Sonrası Gelişen Hepatit Olgusu - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Muğla ilinde veterinerlerde bruselloz seroprevalansı ve seropozitif olguların klinik bulgularla ilişkisi” . 2014-2015

Verdiği Dersler

MED 4005 2019-2020 Güz

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

TIP 4005 2019-2020 Güz

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

TIP 4005 2018-2019 Güz

ENFEKSİYON HASTALIKLARI