Personel

Araş.Gör.Dr. Sema Aslan
Araş.Gör.Dr.
Sema Aslan
@ E-posta
semaaslan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Analitik Kimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

PAMUKKALE ÜNİ. FEN FAK KİMYA 07/2009

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. FEN FAK KİMYA 01/2013

Doktora

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. FEN FAK KİMYA Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aslan Sema, O Conghaile Peter, Leech Donal, Gorton Lo, Timur Suna, Anık Ülkü, 2017. Development of an Osmium Redox Polymer MediatedBioanode and Examination of Its Performance inGluconobacter oxydans Based Microbial Fuel Cell. ELECTROANALYSIS
2-) Aslan Sema, Timur Suna, O Conghaile Peter, Leech Donal, Gorton Lo, Anık Ülkü, 2017. Development of a Bioanode for Microbial Fuel Cells Based on the Combination of a MWCNT-Au-Pt Hybrid Nanomaterial, an Osmium Redox Polymer and Gluconobacter oxydans DSM 2343 Cells. ChemistrySelect
3-) Aslan.,S., Anik.,Ü., 2016. Microbial glucose biosensors based on glassy carbon paste electrodes modified with Gluconobacter Oxydans and graphene oxide or graphene-platinum hybrid nanoparticles. . Microchimica Acta
4-) Aslan Sema, Tutum Murat, Tepeli Yudum, Anık Ülkü, 2016. Comparison of influence of nanomaterials on a glassy carbon paste electrode based bioanode in biofuel cells. Turkish Journal of Chemistry
5-) Aslan Sema, Anık Ülkü, 2016. Microbial glucose biosensors based on glassy carbon paste electrodes modified with Gluconobacter Oxydans and graphene oxide or graphene platinum hybrid nanoparticles. Microchimica Acta
6-) Anık Ülkü, Tutum Murat, Aslan Sema, 2016. Fabrication of biofuel cell based on nanomaterial modified composite glassy carbon paste electrode. Current Analytical Chemistry
7-) Tepeli Yudum, Aslan Sema, Sezer Esma, Anık Ülkü, 2015. Combination of a poly 3 4 ethylene dioxythiophene electrode in the presence of sodium dodecyl sulfate with centri voltammetry. Analytical Methods
8-) Tepeli.,Y., Aslan.,S., Sezer.,E., Anik.,U., 2015. Combination of poly(3,4-ethylene-dioxythiophene) electrode in presence of sodium dodecyl sulfate with centri-voltammetry. . Analytical Methods
9-) Aslan.,S., Anik.,Ü., 2014. Development of TiO2 and Au Nanocomposite Electrode as CEA Immunosensor Transducer. Electroanalysis
10-) Aslan Sema, Yavuz Yeliz, Anık Ülkü, 2014. Electrochemical examination of nanomaterial modified carbon based electrodes. Current Analytical Chemistry
11-) Aslan Sema, Anık Ülkü, 2014. Development of TiO2 and Au Nanocomposite Electrode as CEA Immunosensor Transducer. Electroanalysis

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aslan Sema, Aka Necdet, Karaoglu M Hamdi, 2018. Comparison of the biodiesel productionperformances of zirconium oxide-sepiolite and calcium hydroxide based heterogenouscatalysts.”. 1st InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)
2-) Aslan Sema, Aka Necdet, Karaoglu M Hamdi, 2018. LiCH3COO Modifiye SepiyolitNanokompozit Yapının Sentezi, Karakterizasyonu ve Heterojen Katalizör Olarak BiyodizelÜretiminde Kullanabilirliğinin Araştırılması. 1st InternationalEurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018)
3-) Aslan Sema, Anık Ülkü, 2017. Comparison of two different MWCNT-Au-Pt hybrid nanomaterial modified bioanode systems. 13th NanoscienceNanotechnology Conference (NanoTR-13)
4-) Aslan Sema, O Conghaile Peter, Leech Donal, Gorton Lo, Timur Suna, Anık Ülkü, 2017. Osmium Redox Polymer included Gluconobacter oxydans Based Microbial Fuel Cells. 4th International Symposium on Energy Efficiency and Energy Related Materials’xx
5-) Aslan.,S., Tepeli.,Y., Anık.,Ü., 2016. Synthesis, electrochemical analysis and characterization of Graphene and Graphene-Platinum (Gr-Pt) hybrid nanostructure and evaluation of the performances of Gr-Pt and Gluconobacter oxydans modified bioanodes in microbial fuelcells. GRAPHENE 3rd emerging 2D nanomaterials & graphene conference
6-) Aslan Sema, Tepeli Yudum, Anık Ülkü, 2016. Synthesis electrochemical analysis and characterization of Graphene and Graphene Platinum Gr Pt hybrid nanostructure and evaluation of the performances of Gr Pt and Gluconobacter oxydans modified bioanodes in microbial fuelcells. GRAPHENE 3rd emerging 2D nanomaterials graphene conference TURKEY
7-) Aslan Sema, Anık Ülkü, Tokul Özge, 2015. Effect of Au Pt MWCNT hybrid nanocomposite on electrochemical G oxydans microbial biosensor performance. 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11)
8-) Aslan.,S., Anık.,Ü., Tokul.,Ö., 2015. Effect of Au-Pt-MWCNT hybrid nanocomposite on electrochemical G.oxydans microbial biosensor performance. 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR-11)

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tokul .,Ö., Aslan.,S., Çevik.,S., Sultan.,C., Yapışık.,U., Tepeli.,Y., Anık.,Ü., 2013. Chemical Synthesis and characterization of some metal/metal oxide nanoparticles . I. Uluslar arası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, “Nanoyapı Modifiye Elektrokimyasal/Biyoelektrokimyasal Sistemler”
2-) Çevik.,S., Tokul.,Ö., Aslan.,S., Sultan.,C., Yapışık.,U., Tepeli.,Y., Anık.,Ü., 2013. Polimeric Composite electrode and nanomaterial based composite electrodes: Chapter II Display of nanomaterial modified composite electrodes by cyclic voltammetry”. I. Uluslar arası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, “Nanoyapı Modifiye Elektrokimyasal/Biyoelektrokimyasal Sistemler”

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan Sema, Anık Ülkü, 2017. Usage of MWCNT-Au-Pt hybrid nanomaterial in Gluconobacter oxydans based Microbial Fuel Cells. 13th NanoscienceNanotechnology Conference (NanoTR-13)
2-) Aslan.,S., Yavuz.,Y., Anık.,Ü., 2013. Development of Nanostructure Based Amperometric Immunosensors fort he Clinical Applications” . I. Uluslar arası Katılımlı Elektrokimya Çalıştayı, “Nanoyapı Modifiye Elektrokimyasal/Biyoelektrokimyasal Sistemler”
3-) Özcan.,S., Çevik.,S., Anık.,Ü., Haklı Birel.,Ö., Ocakoğlu.,K., Can.,M., 2011. ELECTROPOLYMERIZATION OF THIOPHENE CONTAINING POLYOXY GROUP. 9th International Electrochemistry Meeting

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aslan.,S., Çevik.,S., Anık.,Ü., 2012. Nanoyapı Modifiye Kompozit Elektrotlarla Döngüsel Voltammetri,. EMİN DİKMAN II. UYGULAMALI ELEKTROKİMYA LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU
2-) Aslan.,S., Anık.,Ü., 2012. Bizmut Film Elektrot (Bi-FE) Kullanılarak Kare Dalga Voltammetrisi ile Portakal Örneklerinde Ağır Metal Tayini Determination of Heavy Metal in Orange Samples by Using Bismuth Film Elektrot (Bi-FE) by Square Wave Voltammetry . 26.Ulusal Kimya Kongresi
3-) Özcan.,S., Subaşı.,E., Ergün.,M.Yavuz., 2011. STRUCTURE OF METAL CARBONYL COMPLEXES CONTAINING BIDENTATE AND TRIDENTATE THIOSEMICARBAZONE LIGANDS. III. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ
4-) Özcan.,S., Yavuz.,Y., Anık.,Ü., 2011. Polimer Bazlı Filmlerin Kullanıldığı Nanomateryal Modifiye Elektrotların Geliştirilmesi ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Karakterizasyonu” . 25.Ulusal Kimya Kongresi
5-) Tokul .,Ö., Yavuz.,Y., Özcan.,S., Kaya.,A., Anık.,Ü., 2011. Altın ve Mangan (IV) Oksit Nanopartiküllerinin Elektrokimyasal Kompozit Yapılarda Potasyumferrisiyanür Sistemine Karşı Boyut Etkilerinin İncelenmesi. 25.Ulusal Kimya Kongresi

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Editor- Allied Academies Journals [em@editorialmanager.com].
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Editor- Allied Academies Journals [em@editorialmanager.com].

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Development of TiO2 and Au Nanocomposite Electrode as CEA Immunosensor Transducer - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:5
2-) Microbial glucose biosensors based on glassy carbon paste electrodes modified with Gluconobacter Oxydans and graphene oxide or graphene-platinum hybrid nanoparticles. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
3-) Combination of poly(3,4-ethylene-dioxythiophene) electrode in presence of sodium dodecyl sulfate with centri-voltammetry. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Nanomalzeme Modifiye Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinin Geliştirilmesi. 2015--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Klinik Uygulamalara Yönelik Nanoyapı Temelli Amperometrik İmmunosensorlerin Geliştirilmesi. 2011-2013

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Doktora Birincilik Ödülü. 2018
2-) Kurum Adı: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. “Polimer Bazlı Filmlerin Kullanıldığı Nanomateryal Modifiye Elektrotların Geliştirilmesi ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Karakterizasyonu”. 2011