Personel

Öğretim Görevlisi Serap Sezer
Öğretim Görevlisi
Serap Sezer
@ E-posta
serapsezer@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Kadro Birimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilimdalı Haziran 2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Şubat 2005

Yayin Bilgileri

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sezer, S., “Turkish Translations of Andersen’s Fairy Tales”, 2005, University of Southern Denmark IV. International Hans Christian Andersen Conference - 2005
2-) Sezer, S., "Masal Çevirisi: Türkçe'de Andersen Masalları", 2004, Sakarya Üniversitesi Uluslararası Çeviri Sempozyumu Bildirileri, 83-91 - 2004