Personel

Doktor Öğretim Üyesi Serdar Yılmaz
Doktor Öğretim Üyesi
Serdar Yılmaz
@ E-posta
serdaryilmaz@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Uluslararası İlişkiler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi 11.07.2006

Doktora

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler 25.01.2016

Yayin Bilgileri

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yılmaz Serdar, 2017. Turgut Özal’dan Abdullah Gül’e Nursultan Nazarbayev’in Değişen Türkiye Söylemi. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi
2-) Yılmaz Serdar, 2017. Asya'da Bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik Birliği. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
3-) Yılmaz Serdar, 2017. Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kazakistan Örneği. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
4-) Yılmaz Serdar, 2017. Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yılmaz Serdar, Çay Doğan Can, 2018. CONTEMPORARY REFLECTIONS OF POLITICAL REALISM: THE CASE OF CRIMEA. INTERNATIONAL JOURNAL OF RUSSIAN STUDIES
2-) Yılmaz Serdar, 2017. Eurasian Economic Union: A Regional Economic Hegemony Initiative. Journal of Eastern European and Central Asian Research
3-) Yılmaz Serdar, 2017. The Role of The Leadership of Nursultan Nazarbayev in Kazakhstan’s Stability. International Journal of Liberal Arts and Social Science
4-) Yılmaz Serdar, Özgöker Celil Uğur, 2016. NATO and Russia’s Security Dilemma Within the European Union’s Far Neighbors. International Relations and Diplomacy
5-) Yılmaz Serdar, 2014. Economy Comes First Initiating Turkish Kazakh Relations Who Undertook the responsibility. International Journal Turkic Studies Review

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yılmaz Serdar, 2016. Elçibey Döneminde Azerbaycan Türkiye ilişkileri Kaçan Fırsatlar ve Hayal Kırıklıkları. Yeni Türkiye

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yılmaz Serdar, 2014. Ebülfez Elçibey ve Dönemin Azerbaycan Devleti. Leges Sosyal Bilimler Dergisi

(A-9)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Yılmaz Serdar, 2016. Orta Asya nın Göz Alıcı Şehri Astana. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi
2-) Yılmaz Serdar, 2016. İçyapı Dinamikleri Bağlamında Kazakistan ın Türkiye Politikası. EkoAvrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
3-) Yılmaz Serdar, 2016. Büyük Sürgün Kafkasya Yeni Vatan Kazakistan. EkoAvrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
4-) Yılmaz Serdar, 2015. Kazakistan da Siyasal Denge Unsuru Olarak Nursultan Nazarbayev. EkoAvrasya Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz Serdar, 2019. Orta Asya Devletlerinin Büyük Entegrasyon İkilemi. VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
2-) Yılmaz Serdar, 2018. KİMLİK KAVRAMININ KAZAK DIŞ POLİTİKASINDAKİ ROLÜNÜN İNŞACI TEORİ İLE İNCELENMESİ. ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU
3-) Yılmaz Serdar, Özgöker Celil Uğur, 2014. Küreselleşme Karşıtları Küreselleşme Taraftarlarına Karşı Ortak Nokta Küreselleşmenin Alternatifsizliği. Quo Vadis Social Sciences: Artvin Coruh University, International Congress on Social Sciences
4-) Yılmaz Serdar, 2014. Nazarbayev as the Unifying Figure What Role Turkish Investors Played to Ensure the Development of Kazakh Turkish Relations. The V International Academic Conference for Young Scientists
5-) Yılmaz Serdar, 2014. The Role of Germany in European Union s Central Asia Cultural and Education Policy. International Scientific-Practical Conference
6-) Serdar Yılmaz, Uğur Özgöker, 2013. Does the Central Asia Really Matter for the TFP. Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy
7-) Yılmaz Serdar, 2012. Avrupa Birliği'nin Balkan Politikası Var mı?. Uluslararası Balkan Sempozyumu

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Serdar, 2019. SOVYET SONRASI KAZAKİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ. SOVYET SONRASI TÜRK DÜNYASI JEOPOLİTİĞİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI
2-) Yılmaz Serdar, 2016. Kazakhstan s Turkey Policy within the Domestic Structural Factors. The 3rd International Conference on Eurasian Politics & Society IEPAS2016, CESRAN
3-) Yılmaz Serdar, 2014. The role of Turkish Investors in the Turkish Kazakhstani Relations. European Society for Central Asian Studies (ESCAS), XIII Biennial Conference 2013

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Serdar, 2019. 1991-1997 Arası Kazakistan siyaseti: Asya’da yükseliş ve bilge liderliğe doğru. Türk Devletleri Birliğine Giden Yolda Bilge Lider Nursultan Nazarbayev
2-) Yılmaz Serdar, 2018. REREADING THE IMPACT OF EURASIAN ECONOMIC UNION FOR KAZAKHSTAN. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS FOR ECONOMICS, FINANCE AND ENERGY
3-) Yılmaz Serdar, 2016. İç Yapı Dinamikleri Bağlamında Kazakistan ın Türkiye Politikası. TASAM, 5. Dünya Türk Forumu
4-) Yılmaz Serdar, 2015. Kazak Medyasında Türk Dünyası Algısı. VI. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi

(B-6)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Serdar, 2013. Kazakistan ın Türkiye Dış Politikası. “Kazakistan Cumhuriyeti Dış Politikası ve Onun Kurucu Devlet Başkanı N. Nazarbayev”

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: YILMAZ SERDAR. 2019. Asya Bozkırlarında Yüksekten Uçan Kartal NAZARBAYEV’’İN KAZAKİSTANI/. Yayın Evi: Astana Yayınları Editör Adı: Serdar YILMAZ
2-) Yazar Adı: YILMAZ SERDAR. 2016. Kazakistan ın Türkiye Politikası İç Yapı Söylem Dış Politika ve Lider Etkeni/. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Serdar Yılmaz

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: YILMAZ SERDAR. 2017. Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges/The Eurasian Economic Union and Turkey: New Aspirations in a Globalized World. Yayın Evi: Cambridge Scholar Publishing Editör Adı: Özgür Tüfekçi, Hüsrev Tabak, Erman Akıllı
2-) Yazar Adı: YILMAZ SERDAR. 2017. Uluslararası İlişkilerde GÜVENLİK KURAMLARI ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar/Doğal Kaynak Milliyetçiliği Bağlamında Rusya-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bir Dış Politika Aracı Olarak ENERJİ. Yayın Evi: Transnational Press London Editör Adı: TURAN Sibel, KÖROĞLU Özkural Nergiz
3-) Yazar Adı: Serdar Yılmaz, Nergiz Özkural. 2013. The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey/. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Aleksandır Drujinin, Zdravka Kostova, Igor Sharuho, Emin Atasoy

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: YILMAZ SERDAR. 2018. NURSULTAN NAZARBAYAV BÜYÜK BOZKIRIN MANEVİ DİRİLİŞİ/KAZAKİSTAN’IN SAVUNMA GÜCÜ VE KAZAKİSTAN-TÜRKİYE ASKERİ İLİŞKİLERİ. Yayın Evi: Olivin Ofset Editör Adı: Laura Bolatova
2-) Yazar Adı: YILMAZ SERDAR. 2018. SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE’NİN KAFKASYA VE ORTA ASYA SİYASETİ/KAZAKİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: TÜYSÜZOĞLU GÖKTÜRK ÖZKAN ARDA
3-) Yazar Adı: YILMAZ SERDAR,ÖZGÖKER CELİL UĞUR. 2016. Uluslararası Güvenlik/New Security Threads within the context of Globalization: Cybercrimes. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Sertif Demir
4-) Yazar Adı: YILMAZ SERDAR. 2016. Uluslararası Politikada Suriye/Sykes-Pıcot Anlaşmasının 100. Yılında Bugünkü Suriye’yi Anlamak. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım
5-) Yazar Adı: YILMAZ SERDAR,ÖZGÖKER CELİL UĞUR. 2015. Enerji Diplomasisi/Eurasian Energy Security: A General Perspective. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ: KAVRAMLAR, AKTÖRLER, UYGULAMALAR.

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
2-) Eurasian Economic Union: A Regional Economic Hegemony Initiative - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Asya'da Bir Ekonomik Gelişim Modeli: Avrasya Ekonomik Birliği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Eurasian Economic Union: A Regional Economic Hegemony Initiative - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kazakistan-Türkiye Ekonomik ve Kültürel İlişkileri: Vaatler ve Gerçekler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) NATO and Russia’s Security Dilemma Within the European Union’s Far Neighbors - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşleri Üzerine Bir Araştırma: Kazakistan Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

(G-1)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: Avrupa'nın 6 farklı ülkesinden gelen 50 gençlik çalışanına Kültürlerarası diyaloğun liderlik üzerindeki etkisini anlatmak ve bunu uygulamalı olarak göstermek.. Proje Türü: Avrupa Birliği. The Time is Now! Inter-Cultural Learning Dialogue as a tool for new leaders.. 2019-2019

(G-2)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Gençlik Projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için hangi stratejilere, argümanlara ve kaynaklara ihtiyaç olduğunu ortaya koyan bie projedir.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Drop Effect: Creating Sustainability in Youth Projects. 2019-2019

Verdiği Dersler

SİBUL 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SİBUL 5517 2019-2020 Güz

Uluslararası İlişkilerde Rusya-Kafkasya

SİBUL1004 2019-2020 Güz

International Politics

SİBUL2001 2019-2020 Güz

International Relations Theory

SİBUL2005 2019-2020 Güz

Dış Politika Analizleri

SİBUL3517 2019-2020 Güz

Politics in Caucasus

SİBUL4523 2019-2020 Güz

African Studies

SİBUL 5509 2019-2020 Bahar

Uluslararası Güvenlik Sorunları

SİBUL 5510 2019-2020 Bahar

Uluslararası İlişkilerde Asya-Pasifik

SİBUL1004 2019-2020 Bahar

International Politics

SİBUL3518 2019-2020 Bahar

Central Asian Politics

SİBUL4516 2019-2020 Bahar

Asia-Pacific Studies

SİBUL 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

SİBUL 5517 2018-2019 Güz

Uluslararası İlişkilerde Rusya-Kafkasya

SİBUL2001 2018-2019 Güz

International Relations Theory

SİBUL3005 2018-2019 Güz

Diplomatic Correspondence I

SİBUL3517 2018-2019 Güz

Politics in Caucasus

SİBUL4001 2018-2019 Güz

Current Issues in Turkish Politics

SİBUL4523 2018-2019 Güz

African Studies

SİBUL 5509 2018-2019 Bahar

Uluslararası Güvenlik Sorunları

SİBUL1004 2018-2019 Bahar

International Politics

SİBUL3004 2018-2019 Bahar

Diplomatic Correspondence II

SİBUL3006 2018-2019 Bahar

International Political Economy

SİBUL4516 2018-2019 Bahar

Asia-Pacific Studies