Personel

Araştırma Görevlisi Serhat Kumbalı
Araştırma Görevlisi
Serhat Kumbalı
@ E-posta
serhatkumbali@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü 17.06.2013
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 17.06.2013

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (2013-2014 Güz Dönemi)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 29.04.2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kumbalı Serhat, 2017. Ideological Institutions of the Young Turkey: Moral Education and Family. Journal Of History School
2-) Kumbalı Serhat, Temel Mehmet, 2016. Economy and Moral Education in Early Republican Period of Turkey. European Scientific Journal

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Gençliğin Toplumların Geleceği Açısından Önemi ve Atatürk'ün Gençliğe Verdiği Değer. Muğla / Türkiye. . 2015