Personel

Doç.Dr. Serkan Çiçek
Doç.Dr.
Serkan Çiçek
@ E-posta
serkancicek@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF İktisat 07.07.2003

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 29.08.2005

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 29.09.2009

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) AKAR.,C., ÇİÇEK.,S., 2016. ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange ratevolatility. Empirica
2-) ÇİÇEK.,S., BOZ.,Ç., 2013. A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach. İktisat, İşletme ve Finans
3-) ÇİÇEK.,S., AKAR.,C., 2013. The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey. Economic Modelling
4-) ÇİÇEK.,S., 2012. Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007. Economic Modelling
5-) ÇİÇEK.,S., AKAR.,C., YÜCEL.,E., 2011. Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik. İktisat, İşletme ve Finans

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çiçek Serkan, Alkan Buket, 2019. Enflasyon ve Beklenen Enflasyon Belirsizlikleri Üzerinden Türkiye’de Para Politikasının Değerlendirmesi. Bankacılar Dergisi
2-) Şahin Serçin, Çiçek Serkan, 2018. Interest rate pass-through in Turkey during the period of unconventional interest rate corridor. Quantitative Finance and Economics
3-) ÇİÇEK.,S., AKAR.,C., 2014. Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence. Central Bank Review
4-) ÇİÇEK.,S., 2013. Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Küresel Talep ve Yurtiçi Enflasyon. METU Studies
5-) AKAR.,C., ÇİÇEK.,S., 2009. Estimating the Volatility of Deposit Banks’ Credit Stock with a SWARCH Model. Journal of Marmara University
6-) AKAR.,C., ÇİÇEK.,S., 2007. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Merkezileşmesi. Journal of Marmara University FEAS

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) ÇİÇEK.,S., 2013. Asymmetry and Nonlinearity in Monetary Policy: Evidence From Taylor Rule. International Research Journal of Finance and Economics

(A-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) ÇİÇEK.,S., 2016. Strong domestic demand offsets external sector weakness. wiiw Forecast Report
2-) ÇİÇEK.,S., 2016. Consumption-based growth. wiiw Monthly Report
3-) ÇİÇEK.,S., 2015. Balance-of-payments constrained growth. wiiw Monthly Report
4-) ÇİÇEK.,S., 2015. Shifting from external to internal demand. wiiw Forecast Report
5-) ADAROV.,A., ASTROV.,V., ÇİÇEK.,S., 2015. Energy prices, inflation and growth in the CESEE countries. wiiw Forecast Report
6-) ÇİÇEK.,S., 2015. On a government-supported steady-state growth path. wiiw Forecast Report
7-) ÇİÇEK.,S., 2014. In the shade of the government’s growth targets. wiiw Forecast Report
8-) ÇİÇEK.,S., 2014. Turkey and the EU. wiiw Monthly Report
9-) ÇİÇEK.,S., 2014. The Turkish economic conundrum. wiiw Monthly Report

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çiçek.,S., 2013. Returns of Near Monies and Stability of Money Demand. EconAnadolu 2013 / Anadolu International Economics Congress
2-) Çiçek.,S., Boz.,Ç., 2012. A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small -Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach. Current Account Imbalances / Bogazici University, Center for Economics and Econometrics
3-) Çiçek.,S., Donduran.,M., Eren.,E., 2010. Beklentiler ve Makro Ekonomi Politika Yönetimi: Oyun Teorik Bir İnceleme. Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities / Turkish Economy Association - International Economy Conference
4-) Çiçek.,S., Alçın.,S., 2010. Kriz Sonrası Para Politikasına Yeni Yaklaşım Önerisi: Esnek Enflasyon Hedeflemesi. Symposium of Restructuring the Economy after the Global Financial Crisis / Balıkesir University - Bandırma EASF - International Symposium V
5-) Eren.,E., Çiçek.,S., 2009. Küreselleşme ve Enflasyon: Küresel Çıktı Açığı Hipotezi – Türkiye Örneği. EconAnadolu 2009 / Anadolu International Economics Congress

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: ÇİÇEK SERKAN. 2017. Mikro İktisat. Yayın Evi: Efil Yayınevi Editör Adı: Serkan Çiçek

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ÇİÇEK SERKAN. 2018. Uluslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama / Döviz Kuru ve Döviz Piyasası. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Faruk Şahin - Ali Ender Altunoğlu - Serkan Çiçek

(Ç-1)Alanında kitap çevirisi

1-) Yazar Adı: SERÇİN-ŞAHİN,SERKAN-ÇİÇEK,ÇİĞDEM-BOZ. 2011. Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı. Yayın Evi: Akademi Yaynevi Editör Adı: Nazım Engin

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Economic Modelling.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Economic Modelling.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Applied Economics.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Empirica.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Global Economy Journal.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Empirica.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Applied Economics.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Economic Modelling.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Empirica, Journal of European Economics.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Empirical Economics.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Economic Modelling.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Empirica, Journal of European Economics.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Economic Modelling.
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Empirical Economics.
15-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Economic Modelling.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Bankacılar Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sosyoekonomi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Bankacılar Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of International Migration and Integration.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Public Sector Economics.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Focus on European Economic Integration.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. International Journal of Food and Agricultural Economics.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Structural Change and Economic Dynamics.

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi .

(D-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Turkish Economic Review.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Turkish Economic Review.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Turkish Economic Review.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics and Political Economy.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics and Political Economy.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economics and Political Economy.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Economics and Political Economy.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Economics and Political Economy.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Economics and Political Economy.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Economics and Political Economy.

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Uluslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange ratevolatility - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange ratevolatility - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5
5-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
7-) A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Asymmetry and Nonlinearity in Monetary Policy: Evidence From Taylor Rule - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
9-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
10-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
11-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
12-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
13-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
14-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
5-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange ratevolatility - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
6-) Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Merkezileşmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
7-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
8-) A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
9-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
10-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
11-) Estimating the Volatility of Deposit Banks’ Credit Stock with a SWARCH Model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
12-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
13-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
14-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
16-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3
17-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
18-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
19-) Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Merkezileşmesi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange ratevolatility - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Küçük ölçekli firma kararları üzerinde girişimci sosyal sermayesinin etkisi. Konu: Sosyal sermaye, girişimcilik, firma verimliliği, sosyal ağlar,davranışsal iktisat. Aslı-Öztopçu. 2016
2-) Tez Adı: TÜRKİYE'DE ASİMETRİK FAİZ KORİDORU UYGULAMASININ HİSSE SENEDİ PİYASASINDAKİ ALTERNATİF SERİLERİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Konu: TÜRKİYE'DE ASİMETRİK FAİZ KORİDORU UYGULAMASININ HİSSE SENEDİ PİYASASINDAKİ ALTERNATİF SERİLERİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Bekir Tamer-Gökalp. 2015

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: TÜRKİYE'DE REEL DÖVİZ KURUNUN UZUN DÖNEM DENGE DEĞERİ. Konu: TÜRKİYE'DE REEL DÖVİZ KURUNUN UZUN DÖNEM DENGE DEĞERİ. Sema-Aşık. 2015
2-) Tez Adı: BİREYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPI VE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE SPOR MERKEZLERİNDEN YARARLANMA NEDENLERİ VE SINIFLANDIRILMASI. Konu: BİREYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPI VE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE SPOR MERKEZLERİNDEN YARARLANMA NEDENLERİ VE SINIFLANDIRILMASI. Dilek-Deget. 2013
3-) Tez Adı: Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği. Konu: Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği. Şükran-Ataç. 2011

(G-3)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Doktora Sonrası Araştırma Projesi - Merkez bankaları tarafından izlenen para politikasının asimetrik bir karakteristiğe sahip olup olmadığının incelenmesi, sanayileşmiş ülkeler ile sanayileşmekte olan ülkelerin karşılaştırılması ve Türkiye özelindeki durumun incelenmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. PARA POLİTİKASINDA ASİMETRİ VE NONLİNEERLİK: TÜRKİYE DENEYİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. 2012-2013

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fethiye'de Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinin Dolaylı İstihdama Katkısının Değer Zinciri Analizi İle İncelenmesi . 2017-2018

(Ğ-1)Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Akademik Teşvik Ödülü. 2014
2-) Kurum Adı: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). Türkiye Bilimler Akademisi Kitap Çeviri Ödülü. 2013
3-) Kurum Adı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Akademik Teşvik Ödülü. 2010
4-) Kurum Adı: Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK). Türkiye Ekonomi Kurumu Doktora Tezi Teşvik Ödülü. 2009

(I-3)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Student Congress of International Young Entrepreneurs. Nisan. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

EKF2003 2019-2020 Güz

Makro Ekonomi I

EKF3001 2019-2020 Güz

Para Teorisi

EKF4003 2019-2020 Güz

Ekonomi Politikası

UİT5501 2019-2020 Güz

Uluslararası Finansal Ekonomi

EKF2004 2019-2020 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF3002 2019-2020 Bahar

Para Politikası

EKF4506 2019-2020 Bahar

Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması

UİT5506 2019-2020 Bahar

Dünya Ekonomisi

İKT1810 2019-2020 Bahar

Mikro İktisat

İKT1810 2019-2020 Bahar

Mİkro İktisat

EKF2003 2018-2019 Güz

Makro Ekonomi I

EKF3001 2018-2019 Güz

Para Teorisi

EKF4003 2018-2019 Güz

Ekonomi Politikası

İKT2803 2018-2019 Güz

Makro İktisat

EKF2004 2018-2019 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF3002 2018-2019 Bahar

Para Politikası

EKF4506 2018-2019 Bahar

Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması

UİT5502 2018-2019 Bahar

Yükselen Piyasa Ekonomileri