Personel

Doç.Dr. Serkan Çiçek
Doç.Dr.
Serkan Çiçek
@ E-posta
serkancicek@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF İktisat 07.07.2003

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 29.08.2005

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 29.09.2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) AKAR.,C., ÇİÇEK.,S., 2016. ‘‘New’’ monetary policy instruments and exchange ratevolatility. Empirica
2-) ÇİÇEK.,S., BOZ.,Ç., 2013. A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach. İktisat, İşletme ve Finans
3-) ÇİÇEK.,S., AKAR.,C., 2013. The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey. Economic Modelling
4-) ÇİÇEK.,S., 2012. Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007. Economic Modelling
5-) ÇİÇEK.,S., AKAR.,C., YÜCEL.,E., 2011. Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik. İktisat, İşletme ve Finans

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin Serçin, Çiçek Serkan, 2018. Interest rate pass-through in Turkey during the period of unconventional interest rate corridor. Quantitative Finance and Economics
2-) ÇİÇEK.,S., AKAR.,C., 2014. Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence. Central Bank Review
3-) ÇİÇEK.,S., 2013. Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Küresel Talep ve Yurtiçi Enflasyon. METU Studies
4-) ÇİÇEK.,S., 2013. Asymmetry and Nonlinearity in Monetary Policy: Evidence From Taylor Rule. International Research Journal of Finance and Economics
5-) AKAR.,C., ÇİÇEK.,S., 2009. Estimating the Volatility of Deposit Banks’ Credit Stock with a SWARCH Model. Journal of Marmara University
6-) AKAR.,C., ÇİÇEK.,S., 2007. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Merkezileşmesi. Journal of Marmara University FEAS

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) ÇİÇEK.,S., 2016. Strong domestic demand offsets external sector weakness. wiiw Forecast Report
2-) ÇİÇEK.,S., 2016. Consumption-based growth. wiiw Monthly Report
3-) ÇİÇEK.,S., 2015. Balance-of-payments constrained growth. wiiw Monthly Report
4-) ÇİÇEK.,S., 2015. Shifting from external to internal demand. wiiw Forecast Report
5-) ADAROV.,A., ASTROV.,V., ÇİÇEK.,S., 2015. Energy prices, inflation and growth in the CESEE countries. wiiw Forecast Report
6-) ÇİÇEK.,S., 2015. On a government-supported steady-state growth path. wiiw Forecast Report
7-) ÇİÇEK.,S., 2014. In the shade of the government’s growth targets. wiiw Forecast Report
8-) ÇİÇEK.,S., 2014. Turkey and the EU. wiiw Monthly Report
9-) ÇİÇEK.,S., 2014. The Turkish economic conundrum. wiiw Monthly Report

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) S.Çiçek, (2013). "Returns of Near Monies and Stability of Money Demand", EconAnadolu 2013 Anadolu International Conference in Economics III June 19-21, 2013, Eskişehir, Turkey - 2013
2-) S.Çiçek and Ç.Boz, (2013). "A New Test of Exchange Rate Pass through in a Small -Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach", Bogazici University, Center for Economics and Econometrics, Current Account Imbalances, December 16-17, 2012, Istanbul, Turkey - 2012
3-) S.Çiçek, M.Donduran and E.Eren (2010). "Beklentiler ve Makro Ekonomi Politika Yönetimi: Oyun Teorik Bir İnceleme (Expectations and the Conduction of Monetary Policy: A Game Theory Analysis)", Turkish Economy Association, International Economy Conference, Global Economy After the Crisis: Challenges and Opportunities, September 1-3, 2010, Girne, Cyprus - 2010
4-) S.Çiçek and S.Alçın, (2010). "Kriz Sonrası Para Politikasına Yeni Yaklaşım Önerisi: Esnek Enflasyon Hedeflemesi (A New Proposal for Monetary Policy after the Crisis: Flexible Inflation Targeting)", Balıkesir University, Bandırma EASF, International Symposium V, Symposium of Restructuring the Economy after the Global Financial Crisis, 27-29 May 2010, Erdek, Balıkesir, Turkey - 2010
5-) E.Eren and S.Çiçek (2009). "Küreselleşme ve Enflasyon: Küresel Çıktı Açığı Hipotezi – Türkiye Örneği (Globalization and Inflation: Global Output Gap Hypothesis – Turkish Case)", EconAnadolu 2009, Anadolu International Economics Congress, 17-19 June 2009, Eskişehir, Turkey - 2009

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Mikro İktisat/. Yayın Evi: Efil Yayınevi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Uluslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama/Döviz Kuru ve Döviz Piyasası. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık

Alanında kitap çevirisi

1-) ŞAHİN.,S., ÇİÇEK.,S., BOZ.,Ç., . 2011. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Yayın Evi: Akademi Yaynevi

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Economics and Political Economy.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Economics and Political Economy.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Economics and Political Economy.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Economics and Political Economy.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Uluslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Economic Modelling.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Applied Economics.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Empirica.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Global Economy Journal.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Empirica.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Applied Economics.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Economic Modelling.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Empirica, Journal of European Economics.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Empirical Economics.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Economic Modelling.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Empirica, Journal of European Economics.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Economic Modelling.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Empirical Economics.
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Economic Modelling.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Bankacılar Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of International Migration and Integration.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Public Sector Economics.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Focus on European Economic Integration.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. International Journal of Food and Agricultural Economics.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Structural Change and Economic Dynamics.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
4-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
5-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Estimating the Volatility of Deposit Banks’ Credit Stock with a SWARCH Model - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
6-) A New Test of Exchange Rate Pass-through in a Small Open Economy: Evidence from Asymmetric ARDL Bounds Approach - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
9-) The Asymmetry of Inflation Adjustment in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3
10-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
11-) Globalization and Flattening of Phillips Curve in Turkey Between 1987 and 2007 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
12-) Do Inflation Expectations Converge Toward Inflation Target or Actual Inflation? Evidence from Expectation Gap Persistence - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
13-) Türkiye’de Enflasyon Beklentilerinin Çapalanması ve Güvenilirlik - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
14-) Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Merkezileşmesi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Küçük ölçekli firma kararları üzerinde girişimci sosyal sermayesinin etkisi. Konu: Sosyal sermaye, girişimcilik, firma verimliliği, sosyal ağlar,davranışsal iktisat. Aslı-Öztopçu. 2016
2-) Tez Adı: TÜRKİYE'DE ASİMETRİK FAİZ KORİDORU UYGULAMASININ HİSSE SENEDİ PİYASASINDAKİ ALTERNATİF SERİLERİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Konu: TÜRKİYE'DE ASİMETRİK FAİZ KORİDORU UYGULAMASININ HİSSE SENEDİ PİYASASINDAKİ ALTERNATİF SERİLERİN GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. BEKİR TAMER. 2015

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: TÜRKİYE'DE REEL DÖVİZ KURUNUN UZUN DÖNEM DENGE DEĞERİ. Konu: TÜRKİYE'DE REEL DÖVİZ KURUNUN UZUN DÖNEM DENGE DEĞERİ. SEMA. 2015
2-) Tez Adı: BİREYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPI VE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE SPOR MERKEZLERİNDEN YARARLANMA NEDENLERİ VE SINIFLANDIRILMASI. Konu: BİREYLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPI VE EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE SPOR MERKEZLERİNDEN YARARLANMA NEDENLERİ VE SINIFLANDIRILMASI. DİLEK. 2013
3-) Tez Adı: Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği. Konu: Enflasyon Hedeflemesi Stratejisinde Döviz Kuru Geçişkenliği: Türkiye Örneği. Şükran. 2011

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Doktora Sonrası Araştırma Projesi - Merkez bankaları tarafından izlenen para politikasının asimetrik bir karakteristiğe sahip olup olmadığının incelenmesi, sanayileşmiş ülkeler ile sanayileşmekte olan ülkelerin karşılaştırılması ve Türkiye özelindeki durumun incelenmesi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. PARA POLİTİKASINDA ASİMETRİ VE NONLİNEERLİK: TÜRKİYE DENEYİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. 2012-2013

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Akademik Teşvik Ödülü. 2014
2-) Kurum Adı: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA). Türkiye Bilimler Akademisi Kitap Çeviri Ödülü. 2013
3-) Kurum Adı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Akademik Teşvik Ödülü. 2010
4-) Kurum Adı: Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK). Türkiye Ekonomi Kurumu Doktora Tezi Teşvik Ödülü. 2009

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Student Congress of International Young Entrepreneurs. Nisan. Türkiye. 2013

Verdiği Dersler

EKF2004 2018-2019 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF2004 2018-2019 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF4506 2018-2019 Bahar

Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması

EKF4506 2018-2019 Bahar

Ekonomik ve Finansal Göstergelerin Yorumlanması

EKF3002 2018-2019 Bahar

Para Politikası

EKF2004 2018-2019 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF3002 2018-2019 Bahar

Para Politikası

UİT5502 2018-2019 Bahar

Yükselen Piyasa Ekonomileri

EKF4003 2018-2019 Güz

Ekonomi Politikası

EKF2003 2018-2019 Güz

Makro Ekonomi I

EKF3001 2018-2019 Güz

Para Teorisi

İKT2803 2018-2019 Güz

Makro İktisat

İKT2803 2018-2019 Güz

Makro İktisat

İKT2803 2018-2019 Güz

Makro İktisat

İKT2803 2018-2019 Güz

Makro İktisat

EKF3001 2018-2019 Güz

Para Teorisi

EKF2003 2018-2019 Güz

Makro Ekonomi I

EKF2003 2018-2019 Güz

Makro Ekonomi I

EKF4003 2018-2019 Güz

Ekonomi Politikası

EKF1001 2017-2018 Yaz

Temel Ekonomi I

UTL1004 2017-2018 Yaz

Ekonomiye Giriş II

UTL1003 2017-2018 Yaz

Ekonomiye Giriş I

EKF3002 2017-2018 Yaz

Para Politikası

EKF3001 2017-2018 Yaz

Para Teorisi

EKF2004 2017-2018 Yaz

Makro Ekonomi II

EKF1001 2017-2018 Yaz

Temel Ekonomi I

EKF2003 2017-2018 Yaz

Makro Ekonomi I

EKF1002 2017-2018 Yaz

Temel Ekonomi II

UTL1004 2017-2018 Yaz

Ekonomiye Giriş II

UTL1003 2017-2018 Yaz

Ekonomiye Giriş I

EKF1002 2017-2018 Yaz

Temel Ekonomi II

EKF2004 2017-2018 Yaz

Makro Ekonomi II

EKF2003 2017-2018 Yaz

Makro Ekonomi I

EKF3001 2017-2018 Yaz

Para Teorisi

EKF3002 2017-2018 Yaz

Para Politikası

EKF2004 2017-2018 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF2004 2017-2018 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF1002 2017-2018 Bahar

Temel Ekonomi II

EKF1002 2017-2018 Bahar

Temel Ekonomi II

EKF3002 2017-2018 Bahar

Para Politikası

UİT5506 2017-2018 Bahar

Dünya Ekonomisi

UTL1004 2017-2018 Bahar

Ekonomiye Giriş II

UTL1004 2017-2018 Bahar

Ekonomiye Giriş II

UTL1004 2017-2018 Bahar

Ekonomiye Giriş II

EKF2004 2017-2018 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF3002 2017-2018 Bahar

Para Politikası

EKF1001 2017-2018 Güz

Temel Ekonomi I

UİT5501 2017-2018 Güz

Uluslararası Finansal Ekonomi

UTL1003 2017-2018 Güz

Ekonomiye Giriş I

EKF2003 2017-2018 Güz

Makro Ekonomi I

EKF1001 2017-2018 Güz

Temel Ekonomi I

EKF2003 2017-2018 Güz

Makro Ekonomi I

EKF3001 2017-2018 Güz

Para Teorisi

EKF3001 2017-2018 Güz

Para Teorisi

EKF2003 2017-2018 Güz

Makro Ekonomi I

UTL1003 2017-2018 Güz

Ekonomiye Giriş I

UTL1003 2017-2018 Güz

Ekonomiye Giriş I

EKF2002 2016-2017 Yaz

Mikro Ekonomi II

UTL1003 2016-2017 Yaz

Ekonomiye Giriş I

EKF1002 2016-2017 Yaz

Temel Ekonomi II

EKF2003 2016-2017 Yaz

Makro Ekonomi I

EKF2004 2016-2017 Yaz

Makro Ekonomi II

EKF2002 2016-2017 Bahar

Mikro Ekonomi II

EKF2004 2016-2017 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF1002 2016-2017 Bahar

Temel Ekonomi II

UİT5506 2016-2017 Bahar

Dünya Ekonomisi

EKF1002 2016-2017 Bahar

Temel Ekonomi II

EKF2002 2016-2017 Bahar

Mikro Ekonomi II

EKF2002 2016-2017 Bahar

Mikro Ekonomi II

EKF2004 2016-2017 Bahar

Makro Ekonomi II

EKF2004 2016-2017 Bahar

Makro Ekonomi II

İKT1810 2016-2017 Güz

Mikro İktisat

EKF2003 2016-2017 Güz

Makro Ekonomi I

EKF2001 2016-2017 Güz

Mikro Ekonomi I

UTL1003 2016-2017 Güz

Ekonomiye Giriş I

EKF2003 2016-2017 Güz

Makro Ekonomi I

EKF2001 2016-2017 Güz

Mikro Ekonomi I

EKF1001 2016-2017 Güz

Temel Ekonomi I

EKF1001 2016-2017 Güz

Temel Ekonomi I

UİT5501 2016-2017 Güz

Uluslararası Finansal Ekonomi

UTL1003 2016-2017 Güz

Ekonomiye Giriş I

UİT5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

EKF1004 2015-2016 Bahar

Ekonomi Ve Finans Matematiği II

EKF1008 2015-2016 Bahar

Ekonomi Tarihi

İKT1810 2015-2016 Bahar

Mikro İktisat

UİT5090 2015-2016 Bahar

Seminer

MUH2516 2015-2016 Bahar

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

MUH2516 2015-2016 Bahar

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

EKF1004 2015-2016 Bahar

Ekonomi Ve Finans Matematiği II

EKF1008 2015-2016 Bahar

Ekonomi Tarihi

İKT1810 2015-2016 Bahar

Mikro İktisat

UİT5512 2015-2016 Bahar

Uluslararası Finansal Piyasalar

İKT1801 2015-2016 Güz

İktisada Giriş

İKT2803 2015-2016 Güz

Makro İktisat

EKF1003 2015-2016 Güz

Ekonomi ve Finans Matematiği I

UİT5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5511 2015-2016 Güz

Uluslararası Finans

İKT1801 2015-2016 Güz

İktisada Giriş

İKT2803 2015-2016 Güz

Makro İktisat

UİT5501 2015-2016 Güz

Uluslararası Finansal Ekonomi

EKO2801 2015-2016 Güz

Makro İktisat

EKF1003 2015-2016 Güz

Ekonomi ve Finans Matematiği I

İKT1810 2014-2015 Bahar

Mİkro İktisat

İKT1801 2014-2015 Güz

İktisada Giriş

İKT1801 2014-2015 Güz

İktisada Giriş