Personel

Araş.Gör.Dr. Şükrü Serter Çatav
Araş.Gör.Dr.
Şükrü Serter Çatav
@ E-posta
sertercatav@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1531

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Biyoloji Bölümü / Botanik Abd