Personel

Doç.Dr. Sibel Turhan Tuna
Doç.Dr.
Sibel Turhan Tuna
@ E-posta
sibeltuna@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1409

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 16.06.1995

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Halk Bilimi 28.01.2000

Doktora

Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 25.06.2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) TURHAN TUNA.,S., 2016. "Water-related Tales and Beliefs in Muğla Region, Turkey" . bilig
2-) TURHAN TUNA.,S., 2016. “KELOĞLAN İLE KÖY AĞASI” ADLI MASALIN VAROLUŞÇULUĞUN TEMEL BAZI KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE YORUMLANMASI . Milli Folklor
3-) TURHAN TUNA.,S., 2010. “Tevrat’la Kur’an’da Kurban Kıssası ve Dalaman’da Bu Kıssanın Sözlü Geleneğe Yansımaları". Milli Folklor Üç aylık Uluslar arası Kültür Araştırmaları Dergisi
4-) TURHAN TUNA.,S., 2006. “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” . bilig

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Turhan Tuna Sibel, 2018. TÜRKLERDE MİLLİ DEĞERLERDEN BİRİSİ: ANA- BABA SEVGİSİ. FOLKLOR AKADEMİ DERGİSİ
2-) Turhan Tuna Sibel, 2017. Türk Halk Edebiyatı Derslerinde Hayvan Konulu Menkabe Örneklerinin İncelenmesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
3-) TURHAN TUNA.,S., 2016. "Seyrani'nin Taşlamalarında 'Değersizleşen Değerler'in Tespiti Üzerine Bir Deneme" . Akademik Bakış-Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, 54.SAYI-MART-NİSAN
4-) Deniz.,S., Turhan Tuna.,S., 2016. TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇEYİ ETKİLİ KULLANMA YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) Turhan Tuna.,S., 2015. "Kişisel Kimlik ve Kolektif - Milli Kimlik Bağlamında 'Manasçı-Destancı' ve Manas Destanı" . Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
6-) Önal.,N., Gündoğan.,O., Turhan Tuna .,S., 2015. "Türk Masallarında Varoluşçuluk Tasarımı Üzerine Bir Deneme" . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
7-) TURHAN TUNA.,S., 2014. “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Halk Edebiyatı Metinleri Kullanımı: Oğuz Kağan Destanı Örneği” . Turkish Studies
8-) TURHAN TUNA.,S., 2013. "Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Bir Metin Aktarımı Örneği: Muğla’dan Derlenmiş Bir Efsane ile Kurumuş Ağaçlar Hikâyesinin Mukayeseli İncelemesi" . Turkish Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Turhan Tuna Sibel, Saral Elif, 2018. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Türkiye’de Eğitim Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) TURHAN TUNA.,S., 2014. “Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Türk Kültür Elçisi Olan Atasözlerinin Kullanımı” . Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Journal of Education
3-) DENİZ.,S., TURHAN TUNA .,S., 2006. "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” . Milli Eğitim Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi
4-) TURHAN TUNA .,S., 2005. “Muğla ve İlçelerinde Baş Bağlama Adeti" . Folklor ve Edebiyat

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Turhan Tuna.,S., 2016. "Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları Dersi Bağlamında “Şehir-Maddi Kültür- Gençlik” Konularına Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi". Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi-Muğla S. K. Üni. Marmaris M. Y. O.
2-) TURHAN TUNA.,S., 2014. "Türkçenin Eğitimi Öğretimi Bağlamında Muzaffer İzgü'nün 'Bayram Yeri' Adlı Hikayesinde Milli Kültür Teması ve Türk Kültüründen Damlalar" . 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı-Muğla Sıtkı Koçman Üni. 2014-Haziran/ PEGEM AKADEMİ (TÜBİTAK- MUĞLA S. K. ÜNİ.) Türkçenin Eğitimi - Öğretimine Yönelik Çalışmalar
3-) TURHAN TUNA .,S., 2013. “Türklerin Temel Değerlerinden Birisi: “Ana – Baba Değeri” / One of the Essential Values in Turks: “Mother – Father Value”. Yerli Dilleri ve Edebiyatları Koruma ve Geliştirme” Uluslar Arası Bilimsel Eğitim Forumu kapsamında düzenlenen “Doğu- Batı Bağlamında Türk Halklarının Edebiyatı ve Sanat Kültürü” Uluslar Arası Bilimsel Konferans, Kazan/ İdil Boyu Federal Üniversitesi
4-) TURHAN TUNA.,S., 2011. “Mitik Bilinç Bağlamında ‘Kıskanç Kız Kardeşler’ Adlı Olağanüstü Türk Masalının Sembol Dilinin Çözümlenmesi”, “Extraordinary Turkish Fable Which is Named ‘Kıskanç Kız Kardeşler’ of Symbolic Language in Mythic Conscious” . IV. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri/ Muğla S. K. Üniversitesi
5-) TURHAN TUNA.,S., 2009. “Kuantum Düşüncenin Işığında Folklora Çağdaş Bir Bakış” . Tataristan-Kazan “Bugünkü Folklorun Güncellik Meseleleri” SEMPOZYUM/ G.İbrahimov is. Dil, Edebiyat ve Sanat Enstitüsü Tataristan Bilimler Akademisi
6-) TURHAN TUNA .,S., 2007. “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Bazı Öykülerindeki Folklorik Öğeler ve Bunların Günümüze Yansımaları” . Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Yuta Sulh Cihanda Sulh / 38. ICANAS/ Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Coşkun Mustafa Volkan, Turhan Tuna Sibel, 2018. SON SINIF DÜZEYİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “BİRİNCİL VE İKİNCİL SÖZLÜ KÜLTÜR” BAĞLAMINDA TÜRKÇE’YE BAKIŞLARI. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu(USEAS 2018), 26-27-28 Nisan 2018, Turgutreis-Bodrum
2-) Turhan Tuna Sibel, 2018. KURMACA METİN YAZMA BAĞLAMINDA FABL OLUŞTURMA ETKİNLİĞİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE VE TÜRKÇE DERSİNE KATKILARI. USEASII. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu(USEAS 2018), 26-27-28 Nisan 2018, Turgutreis-Bodrum
3-) Turhan Tuna.,S., 2016. TÜRK HALK EDEBİYATI DERSLERİNDE HAYVAN MOTİFLİ (EVLİYA) MENKABE ÖRNEKLERİNİ İNCELEME ÜZERİNE BİR DENEME. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TURHAN TUNA.,S., 2013. “Halikarnas Balıkçısı’nın ‘Orman Perileri’ Adlı Denemesinde Mit, Efsane ve Halk İnancı Bağlamında Ağaç Sevgisi Öğretisi" . Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu/ MUĞLA- BODRUM

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) TURHAN TUNA.,S., . 2016. Edebiyat ve Felsefe Bağlamında Dini - Tasavvufi Türk Edebiyatında İnsan: 13. Yüzyıl Anadolu'sunun Başlıca Mutasavvıfları Üzerine Bir Deneme. Yayın Evi: ÇİZGİ YAYINEVİ
2-) TURHAN TUNA.,S., . 2016. Muğla'da Halk İslam'ı: Cennetten Çıkarılma (Kovulma) Kıssasının Muğla Yöresinde Sözlü Geleneğe Yansımaları Örneği. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları
3-) TURHAN TUNA.,S., . 2014. Türk Masallarının Varoluşçuluk Açısından İncelenmesi . Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) TURHAN TUNA.,S., . 2017. "Düşüş'te İnsan Olma Hali ve Sürmeli Bey Hikayesinde Kötü Tipler" (ARMAĞAN KİTABI). Yayın Evi: SAGEYA YAY. Ankara
2-) . 2017. Prof. Dr. Nerin Yayın Armağan Kitabı/“DÜŞÜŞTE İNSAN OLMA HALİ” VE SÜRMELİ BEY HİKÂYESİNDE KÖTÜ TİPLER.. Yayın Evi: ANKARA
3-) TURHAN TUNA.,S., . 2014. Felsefe ve Edebiyat / “Edebiyat – Felsefe İlişkisi Bağlamında Masal ve Varoluşçuluk” . Yayın Evi: Çizgi Kitabevi
4-) TURHAN TUNA.,S., . 2014. Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağan Kitabı / "Muğla'da Nazar, Büyü, Fal Üzerine Su Kültürüyle İlgili İnanç ve Pratikler". . Yayın Evi: Çukurova Üniv. Yay. 2014
5-) TURHAN TUNA .,S., . 2004. Muğla Kitabı/ "Muğla ve Yöresinde Baş Bağlama Adeti” Muğla Üni basım.. Yayın Evi: Printer Ofset Matbaacılık Serkan Yolcu

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2018. MSKÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. Hakemlik Sayısı: 1
2-) . 2016. Bilimsel Araştırma Projesi - Hakemlik . Hakemlik Sayısı: 1
3-) . 2016. FEBTS Sempozyum 2016. Hakemlik Sayısı: 6
4-) . 2016. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi /Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Hakemlik Sayısı: 1
5-) . 2014. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, MSKU Journal of Education. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. FAD / FOLKLOR AKADEMİ DERGİSİ.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Türkçenin Eğitimine Öğretimine Yönelik Çalışmalar.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2015. bilig. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) . 2018. FAD/ FOLKLOR AKADEMİ DERGİSİ. Hakemlik Sayısı: 2
2-) . 2016. LITTERA TURCA. Hakemlik Sayısı:
3-) . 2015. LITTERA TURCA. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “KELOĞLAN İLE KÖY AĞASI” ADLI MASALIN VAROLUŞÇULUĞUN TEMEL BAZI KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE YORUMLANMASI - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) "Türk Masallarında Varoluşçuluk Tasarımı Üzerine Bir Deneme" - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
4-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Halk Edebiyatı Metinleri Kullanımı: Oğuz Kağan Destanı Örneği” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
7-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Halk Edebiyatı Metinleri Kullanımı: Oğuz Kağan Destanı Örneği” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
9-) “Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Türk Kültür Elçisi Olan Atasözlerinin Kullanımı” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
10-) “Tevrat’la Kur’an’da Kurban Kıssası ve Dalaman’da Bu Kıssanın Sözlü Geleneğe Yansımaları" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
11-) "Kişisel Kimlik ve Kolektif - Milli Kimlik Bağlamında 'Manasçı-Destancı' ve Manas Destanı" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
12-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
13-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
14-) "Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Bir Metin Aktarımı Örneği: Muğla’dan Derlenmiş Bir Efsane ile Kurumuş Ağaçlar Hikâyesinin Mukayeseli İncelemesi" - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
15-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
16-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
17-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
18-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
2-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
5-) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Halk Edebiyatı Metinleri Kullanımı: Oğuz Kağan Destanı Örneği” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
8-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
9-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
10-) "İlk Öğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi” - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:0

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Masallarının Varoluşçuluk Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türk Halk Edebiyatı Metinleri Kullanımı: Oğuz Kağan Destanı Örneği” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Halkbilimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. " Cennetten Kovulma Kıssası”nın Muğla Yöresinde Sözlü Geleneğe Yansımaları (TÜBİTAK-1002). 2014-2015

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: ”BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI”. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 4004 PROJELERİ/ PANALİST. 2018-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Türk Halk Bilimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 3001 PROJESİ DANIŞMANLIK. 2016-2016
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 1001 PROJESİ DIŞ DANIŞMANLIK PANELİST. 2015--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Halkbilimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. " Edebiyat ve Felsefe Bağlamında Dini Tasavvufi Türk Edebiyatında İnsan: 13. yy. Anadolu'sunun Başlıca Mutasavvıfları Üzerine Bir Deneme" . 2014-2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: Türk Halk Bilimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BAP . 2016--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Halkbilimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Türk Masallarının Varoluşçuluk Açısından İncelenmesi”, (Doktora Çalışması/ 2011 Mayıs - 2013 Mayıs BAP) . 2011-2013

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 2014 yılı bilimsel projelerde "üstün başarı" ödülü . 2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Oturum Başkanlığı). TÜRKİYE-Çanakkale. . 2016

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Türk Destanlarının Yayına Hazırlanması İle İlgili İlkelerin Tespiti Toplantısı, Türk Dil Kurumu (Katılımcı). (20-22 Kasım 1997). Türkiye. 1997

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Çevrimiçi Eğitmen Sertifika Programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi UZEM 2013. Ocak- Mart. Türkiye. 2013
2-) III.Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2013. Nisan. Türkiye. 2013
3-) Yabancılara Türkçe Öğretimi Atölye Çalışması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 30.11-1.12. 2012. . Kasım. Türkiye. 2012
4-) Geleneksel Türkoloji Günleri III 25- 29 Ağustos 2008 (Katılımcı) . Ağustos. Türkiye. 2008
5-) Geleneksel Türkoloji Günleri II 20- 24 Ağustos 2007 (Katılımcı) . Ağustos. Türkiye. 2007

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) TÜBİTAK (3001 PROJESİ - Bahar) DIŞ DANIŞMANLIK (PANELİST). Türkiye. . 2016
2-) TÜBİTAK (1001 PROJESİ) - DIŞ DANIŞMANLIK (PANELİST) . TÜRKİYE. . 2015

Yarışma seçici kurullarında (öğrenci yarışmaları hariç) görev yapmak.

1-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2017. Kültürümüzde Zeytin Edebiyatı Temalı Yarışma (Jüri Üyeliği)
2-) YARIŞMA - JÜRİ ÜYELİĞİ. 2016. "Kültürümüzde Zeytin Edebiyatı" Temalı Yarışma

Verdiği Dersler

TEB1005 2014-2015 Yaz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TEB2004 2014-2015 Yaz

Türk Halk Edebiyatı II

TEB2003 2014-2015 Yaz

Türk Halk Edebiyatı I

TEB4501 2014-2015 Yaz

Türkçenin Anlambilimi

TEB1002 2014-2015 Yaz

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

TEB1004 2014-2015 Yaz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

TDB103 2014-2015 Yaz

TÜRK DİLİ I

TDB103_2 2014-2015 Yaz

TÜRK DİLİ I

TEB4501 2014-2015 Yaz

Türkçenin Anlambilimi

TEB1002 2014-2015 Yaz

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

TEB1004 2014-2015 Yaz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

TEB1006 2014-2015 Yaz

Yazılı Anlatım II

TEB2002 2014-2015 Yaz

Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi

TEB2004 2014-2015 Yaz

Türk Halk Edebiyatı II

TEB2806 2014-2015 Yaz

Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi

TEB1005 2014-2015 Yaz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TEB1007 2014-2015 Yaz

Yazılı Anlatım I

TEB2001 2014-2015 Yaz

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

TEB2003 2014-2015 Yaz

Türk Halk Edebiyatı I

TEB2002 2014-2015 Yaz

Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi

TEB2001 2014-2015 Yaz

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

EBB4804 2017-2018 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

TEB4510 2017-2018 Bahar

Eleştirel Düşünme

TEB1006 2017-2018 Bahar

Yazılı Anlatım II

TEB1004 2017-2018 Bahar

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

TEB4510 2017-2018 Bahar

Eleştirel Düşünme

TEB 5502 2017-2018 Bahar

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ METİNLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ

TEB1006 2017-2018 Bahar

Yazılı Anlatım II

TEB1004 2017-2018 Bahar

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

TEB2004 2017-2018 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4002 2017-2018 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB2004 2017-2018 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TEB2505 2017-2018 Güz

Tartışma Teknikleri

TEB 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5503 2017-2018 Güz

TARİHİ TÜRK METİNLERİNDE DEĞERLER VE EĞİTİM

TEB4005 2017-2018 Güz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

TEB1007 2017-2018 Güz

Yazılı Anlatım I

TEB1005 2017-2018 Güz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TEB 5000 2017-2018 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB2505 2017-2018 Güz

Tartışma Teknikleri

TEB1007 2017-2018 Güz

Yazılı Anlatım I

TEB1005 2017-2018 Güz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TEB4005 2017-2018 Güz

Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri

EBB4803 2017-2018 Güz

Okul Deneyimi

TEB3008 2016-2017 Yaz

Özel Öğretim Yöntemleri II

TEB2004 2016-2017 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TEB3008 2016-2017 Bahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

TEB 5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB1004 2016-2017 Bahar

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

TEB 5502 2016-2017 Bahar

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ METİNLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ

TEB4518 2016-2017 Bahar

Bilimsel Yazma Teknikleri

TEB 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB4516 2016-2017 Bahar

Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları

TEB1004 2016-2017 Bahar

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

PFD4002 2016-2017 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB 5000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

TEB1007 2016-2017 Güz

Yazılı Anlatım I

TEB 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB4803 2016-2017 Güz

Okul Deneyimi

EBB3815 2016-2017 Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I

TEB1007 2016-2017 Güz

Yazılı Anlatım I

TEB 5503 2016-2017 Güz

TARİHİ TÜRK METİNLERİNDE DEĞERLER VE EĞİTİM

TEB 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

TEB 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB2002 2015-2016 Yaz

Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB2004 2015-2016 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TEB 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

TEB 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TDB1802 2015-2016 Bahar

TÜRK DİLİ II

TEB2806 2015-2016 Bahar

Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi

TDB1802 2015-2016 Bahar

TÜRK DİLİ II

TEB 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

TDB1802 2015-2016 Bahar

TÜRK DİLİ II

TEB4516 2015-2016 Bahar

Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları

TDB1802 2015-2016 Bahar

TÜRK DİLİ II

TEB4516 2015-2016 Bahar

Yaratıcı Yazma Süreç ve Uygulamaları

TEB2806 2015-2016 Bahar

Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi

PFD4002 2015-2016 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

TEB1002 2015-2016 Bahar

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

TEB1004 2015-2016 Bahar

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

TEB2002 2015-2016 Bahar

Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi

TEB2004 2015-2016 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TDB1802 2015-2016 Bahar

TÜRK DİLİ II

TEB2001 2015-2016 Bahar

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

TEB1005 2015-2016 Bahar

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TEB1007 2015-2016 Bahar

Yazılı Anlatım I

TEB2001 2015-2016 Bahar

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

TEB2003 2015-2016 Bahar

Türk Halk Edebiyatı I

TEB4501 2015-2016 Bahar

Türkçenin Anlambilimi

TEB1002 2015-2016 Bahar

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

TEB1004 2015-2016 Bahar

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

TEB2002 2015-2016 Bahar

Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi

TEB 5502 2015-2016 Bahar

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ METİNLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ

TEB1005 2015-2016 Güz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TDB1801 2015-2016 Güz

Türk Dili I

TEB 5503 2015-2016 Güz

TARİHİ TÜRK METİNLERİNDE DEĞERLER VE EĞİTİM

TEB1005 2015-2016 Güz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TEB 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TDB1801 2015-2016 Güz

TÜRK DİLİ I

TDB1801 2015-2016 Güz

TÜRK DİLİ I

TDB1801 2015-2016 Güz

TÜRK DİLİ I

TEB2001 2015-2016 Güz

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

TEB2003 2015-2016 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TEB4501 2015-2016 Güz

Türkçenin Anlambilimi

TEB 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

TEB2001 2015-2016 Güz

Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi

TEB2003 2015-2016 Güz

Türk Halk Edebiyatı I

TEB4501 2015-2016 Güz

Türkçenin Anlambilimi

TDB1801 2015-2016 Güz

TÜRK DİLİ I

TDB1801 2015-2016 Güz

TÜRK DİLİ I

TEB1007 2015-2016 Güz

Yazılı Anlatım I

TEB2002 2014-2015 Bahar

Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi

TEB2004 2014-2015 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TEB1002 2014-2015 Bahar

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

TEB1004 2014-2015 Bahar

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

TEB2806 2014-2015 Bahar

Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi

TEB2004 2014-2015 Bahar

Türk Halk Edebiyatı II

TEB1002 2014-2015 Bahar

Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi

TEB1004 2014-2015 Bahar

Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

TEB1006 2014-2015 Bahar

Yazılı Anlatım II

TEB2002 2014-2015 Bahar

Türk Dilbilgisi IV: Cümle Bilgisi

TEB2806 2014-2015 Bahar

Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB2801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TEB1005 2014-2015 Güz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TEB3005 2014-2015 Güz

ÇOCUK EDEBİYATI

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TEB1005 2014-2015 Güz

Edebiyat Bilgi ve Kuramları I

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I

TEB3005 2014-2015 Güz

ÇOCUK EDEBİYATI

TEB1801 2014-2015 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TDB1801 2014-2015 Güz

Türk Dili I