Personel

Doktor Öğretim Üyesi Serap Selver Kipay
Doktor Öğretim Üyesi
Serap Selver Kipay
@ E-posta
skipay@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3231

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 06. 06. 1986

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı 1991

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı 1999

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kipay Serap Selver, Baybek Hülya, Tabak Ruhi Selçuk, 2018. IMPACT OF AN INTERVENTIONAL TRAINING ON MENSTRUAL HYGIENE OF ADOLESCENT SCHOOLGIRLS. Journal of International Scientific Researches

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kipay Serap Selver, Tabak Ruhi Selçuk, Dudaklı Hasan, 2018. Violence Exposures of Health Care Providers Working in Emergency Services. Adli Bilimler Dergisi
2-) Kipay Serap Selver, 2017. Aile İçi kadına Yönelik Şiddet. Adli Bilimler Dergisi
3-) Kipay Serap Selver, 2017. YAŞAMIN SONBAHARINDA SESSİZ ÇIĞLIK, YAŞLI İHMALİ VEİSTİSMARI. Adli Bilimler Dergisi
4-) Kipay Serap Selver, 2013. TREATMENT WITH MUSIC DURING THE OLD TURKISH PERIOD AND IN ANATOLIA. TÜRK BİLİM DERGİSİ
5-) Kipay Serap Selver, Şener Emine, 2013. BAKIMIN GÖRÜNMEZ ELİ: “DUYARLILIK”. Türk Bilim Dergisi
6-) Kipay Serap Selver, 2003. İnsan Seksüalitesinin Kültürel ve Psikososyal Yönleri. Kefdergi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kipay Ebru, Kipay Serap Selver, Hancı İ Hamit, 2017. POSTPARTUM DEPRESYONUN HALK ANLATILARINDAKİ ADI: ALKARISI İNANMALARI. Uluslararası 14. Anadolu Adli Bilimler Kongresi

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Binici Bahadır, Kipay Serap Selver, Hancı İ Hamit, 2017. Sağlık Kuruluşlarında Kadın Çalışanların Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Maruz Kalma Durumları (Fethiye Örneği). Uluslararası 14. Anadolu Adli Bilimler Kongresi
2-) Kipay Serap Selver, 2017. Yaşamın Sonbaharında Sessiz Çığlık, Yaşlı İhmali ve İstismarı. ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİKII. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kipay Serap Selver, 2018. Mobbing Ortamında Çalışmanın Zorluğu. 5.Adli Psikoloji, 1.Adli Felsefe, 1.Adli Sosyoloji Kongresi
2-) Sarı Gonca, Kipay Serap Selver, 2017. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Alternatif/Tamamlayıcı Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumlarının Belirlenmesi. VI. Ulusal Hemşirelik EğitimiKongresi

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2014. Bakımın Planlanması hemşire ve Hemşire Öğrenciler İçin Rehber/Hemşirelik Modelleri ve Günlük Yaşam Aktiviteleri. Yayın Evi: Palme

(I-7)Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi “Değişim ve Güçlenme”. İzmir. . 2009

Verdiği Dersler

HEM5551 2019-2020 Güz

Üreme Sağlığı I

HEM5555 2019-2020 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

ACY2008 2019-2020 Bahar

Acil Obstetrik Bakım

ACY2532 2019-2020 Bahar

Meslek Etiği

DKH5002 2019-2020 Bahar

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II

DKH5506 2019-2020 Bahar

Perinatoloji Hemşireliği

HEM3522 2019-2020 Bahar

Üreme Sağlığı

HEM3011 2018-2019 Güz

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

ACY2506 2018-2019 Bahar

Meslek Etiği

HEM1506 2018-2019 Bahar

Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım

HEM3522 2018-2019 Bahar

Üreme Sağlığı

HEM5551 2018-2019 Bahar

Üreme Sağlığı I

HEM5555 2018-2019 Bahar

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

HEM5701 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi