Personel

Prof.Dr. Recep Şener
Prof.Dr.
Recep Şener
@ E-posta
srecep@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1367

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu İşletme 1978

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Muhasebe-Finansman 1984

Doktora

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Muhasebe-Finansman 1984

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ŞENER.,R., 2009. Üretim İşletmelerinde Maliyet Hesaplama Yöntemleri, Marmaris Genç İş Adamları Derneği Dergisi, 2009. Marmaris Genç İş Adamları Derneği

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Finansal Raporlarda Eğilim ve Etkileşimler Tebliğ Yorumu XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu - 2014

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) İşletmelerin Doğal Çevreye Yönelik Faaliyetlerinin Raporlanması Tebliğ Yorumu XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu - 2014
2-) Entelektüel Sermayenin Raporlanması Tebliğ Yorumu XXII. Türkiye Muhasebe Egitimi Sempozyumu - 2014

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Gazi Üniversitesi, Gazi Yayınevi,(Baskı Asaması), sh 350 - 2014
2-) Maliyet Muhasebesi Uygulamlarıın Dış Denetimi, Gazi Kitabevi, (Yazım Aşamasında) - 2014
3-) Maliyet Yöntemleri Muhasebesi ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları; Gazi Kitapevi, 2008, (sh 350 - 2008
4-) ŞENER.,R., . 2004. Maliyet Unsurları Muhasebesi ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Yayınları, 2004, (330 sh.) . Yayın Evi: GAZİ KİTAPEVİ

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi - 2014
2-) Muhasebe ve Finansman Dergisi - 2014

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Yönetim Muhasebesi Ve Örgüt Kültürü Etkileşimi: Türkiye Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma - 2012

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Entellektüel Sermaye ve Otel İşletmelerinde Uygulaması - 2012
2-) Kalite Maliyetleri, Muhasebeleştirilmesi, Analizi ve Bir Örnek Uygulama - 2012
3-) Muhasebe Meslek Mensubu Olmak İsteyenlerin Muhasebede Etik Anlayışlarının Belirlenmesi ve Muğla Üniversitesi Uygulaması - 2007
4-) Çevre Muhasebesi ve Mermer Üretim İşletmeleri Örnek Uygulaması - 2006

Verdiği Dersler

MUF5505 2019-2020 Güz

Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular

İŞL3005 2019-2020 Güz

Maliyet Muhasebesi I

İŞL4003 2019-2020 Güz

Yönetim Muhasebesi

MUF 6507 2018-2019 Güz

İleri Maliyet Muhasebesi

MUF5505 2018-2019 Güz

Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular

İŞL3005 2018-2019 Güz

Maliyet Muhasebesi I

İŞL4003 2018-2019 Güz

Yönetim Muhasebesi

MUF 6512 2018-2019 Bahar

İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ

MUF 6514 2018-2019 Bahar

İleri Stratejik Maliyet Yönetimi

İŞL 7510 2018-2019 Bahar

Yönetim Muhasebesi

İŞL3006 2018-2019 Bahar

Maliyet Muhasebesi II

İŞL4506 2018-2019 Bahar

Stratejik Maliyet Yönetimi

MUF 6507 2017-2018 Güz

İleri Maliyet Muhasebesi

MUF5505 2017-2018 Güz

Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular

İŞL 5539 2017-2018 Güz

Maliyet Muhasebesinde Seçilmiş Konular

İŞL 6533 2017-2018 Güz

İleri Maliyet Muhasebesi

İŞL3005 2017-2018 Güz

Maliyet Muhasebesi I

İŞL4003 2017-2018 Güz

Yönetim Muhasebesi

MUF 6512 2017-2018 Bahar

İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ

MUF5502 2017-2018 Bahar

Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular

İŞL 5534 2017-2018 Bahar

Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular

İŞL 7510 2017-2018 Bahar

Yönetim Muhasebesi

İŞL3006 2017-2018 Bahar

Maliyet Muhasebesi II

İŞL4506 2017-2018 Bahar

Stratejik Maliyet Yönetimi

İŞL8510 2017-2018 Bahar

Yönetim Muhasebesi