Personel

Araştırma Görevlisi Sümeyra Babacan Mutlu
Araştırma Görevlisi
Sümeyra Babacan Mutlu
@ E-posta
sumeyrababacan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme 05.03.2008

Yüksek Lisans

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 07.02.2013

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletme Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arıkan.,I., Arsezen.,P., Babacan.,S., 2015. Ethnographic Research And Content Analyse In Determining Small Businesses’ And Owner Managers’ Performance Perception: Fethiye F&B Firms Focus. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arsezen.,P., Arikan.,I., Babacan.,S., 2015. The Relationship Between Paternalistic Leadership and Business Performance in Small Tourism Businesses: The Moderating Role of Affective Organizational Commitment. Procedia - Social and Behavioral Sciences