Personel

Doç.Dr. Muhittin Tataroğlu
Doç.Dr.
Muhittin Tataroğlu
@ E-posta
tataroglu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1419

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 30.06.1987

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi/ Kamu Yönetimi 16.07.1992

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Sİyaset ve Sosyal Bilimler 31.07.1998

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tataroğlu Muhittin, 2006. Kamu Yönetiminde Etik Açıdan İstifa. Amme İdaresi Dergisi
2-) Tataroğlu Muhittin, 2002. Kalkınma Sürecindeki Toplumlarda Politikacının Ahlaki Çıkmazı. Amme İdaresi Dergisi

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Köseoğlu İslam, Tataroğlu Muhittin, Yiğit Ümit, 2019. TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ PERFONMANS SORUNUNA DAİR TEORİK BİR BAKIŞ. Electronic Journal of Social Sciences
2-) Öztürk Hasret, Tataroğlu Muhittin, 2018. ÜLKELERİN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMELERİNİN BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE YANSIMASI: TÜRKİYE VE İSPANYA KARŞILAŞTIRMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
3-) Tataroğlu Muhittin, 2016. Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
4-) Tataroğlu Muhittin, 2016. Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5-) Tataroğlu Muhittin, 2013. Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED). Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6-) Tataroğlu Muhittin, Coşkun Bayram, 2009. E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
7-) Tataroğlu Muhittin, Subaşı Eyüp, 2009. Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması. Yönetim ve Ekonomi

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tataroğlu Muhittin, 2007. Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
2-) Tataroğlu Muhittin, 2006. Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Tataroğlu Muhittin, 2004. Siyasi Entegrasyon ve Etnik Milliyetçilik. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Tataroğlu Muhittin, 2004. -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü. Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences Journal of Social Sciences

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tataroğlu Muhittin, 2018. RUSYA’xxDA KAMU HİZMETLERININ YERELLEŞMESI:MOSKOVA ŞEHRİ MOY DOKUMENTI ÇOKLU HIZMET MERKEZLERİ. vanYüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi
2-) Tataroğlu Muhittin, 2018. Rusya’da Kolluk Hizmetlerinde Reform: 2010 Sonrasi Dönem. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi EYAD
3-) Tataroğlu Muhittin, 2009. E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri. Abant İzzet Baysal University Graduate School of Social Sciences Journal of Social Sciences

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tataroğlu Muhittin, 2005. Bauman’ın Bürokratik Rasyonalite Olgusuna Etik Yaklaşımı. Akademik fenerDergisi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İİBF
2-) Tataroğlu Muhittin, 2002. Terörün Siyasal Bütünleşmeye Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilim Enstitüsü Dergisi
3-) Tataroğlu Muhittin, 1998. Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü. Yeni Türkiye
4-) Tataroğlu Muhittin, 1997. Bürokrasi ve Demokrasi İlişkisinde Temsili Bürokrasi Kavramı. Yeni Türkiye

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öztürk Hasret, Tataroğlu Muhittin, 2017. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü. Sobbiad

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Köseoğlu İslam, Tataroğlu Muhittin, 2019. Avrupa Birliği’ne Katılma Yolunda Türkiye’deki Yerel Yönetimlerin Önemine Yönelik Bir Analiz. 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”
2-) Tozak Eren, Tataroğlu Muhittin, 2019. Rusya’da Kamu Hizmetlerinin Yerelleşmesi: Moskova Belediyesİ Moy Dokumenti Hizmet Birimleri. V. International Strategic Researchers Congress
3-) Tataroğlu Muhittin, 2019. Rusya Kolluk Yapılanmasında 2000’xxli Yıllardaki Gelişmeler. Uluslararası Güvenlik Kongresi
4-) Tozak Eren, Tataroğlu Muhittin, Hasanlı Temkin, 2019. YENİ KAMU YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDEAZERBAYCAN YEREL YÖNETİMLERİNDEDEĞİŞİM ASAN HİZMET. II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASISTRATEJİK ARAŞTIRMALARKONGRESİ
5-) Tozak Eren, Tataroğlu Muhittin, 2018. Avrupa’da Son Dönem Göç ve Tartışmaları. IV. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi
6-) Tataroğlu Muhittin, 2007. Kamu Yönetiminde CBS Kullanımı ve Etik. Uluslar arası 6. Bilgi ve Yönetim Kongresi

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tataroğlu Muhittin, 2019. Rusya’xxnın İç Güvenlik Yönetimi. Krşılaştırmalı İç Güvenlik Yönetimine Giriş: Ülke Profilleri

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tataroğlu Muhittin, 2010. Mahremiyet Sorunlarına Kurumsal Bir Öneri: MED. KAYSEM 5. Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları
2-) Tataroğlu Muhittin, Coşkun Bayram, 2005. Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi. Siyaset ve Yönetimde Etik Sempozyumu

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: TATAROĞLU MUHİTTİN. 2017. Bilgi Çağında Kamu Yönetiminin Denetimi/. Yayın Evi: Altınnokta Editör Adı: Muhittin Tataroğlu
2-) Yazar Adı: TATAROĞLU MUHİTTİN. 2009. E-Devlet Sürecinde KAmu Yönetiminde Takdir Yetkisi/. Yayın Evi: Kanyılmaz Matbaacılık Editör Adı: Muhittin Tataroğlu

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: TATAROĞLU MUHİTTİN. 2019. Karşılaştırmalı Güvenlik Yönetimi/Rusya’nın Kolluk Yapısı. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Tekin Avaner
2-) Yazar Adı: TATAROĞLU MUHİTTİN. 2013. Küresel Dünyada Yerel Yönetimler/Avusturya Cumhuriyeti. Yayın Evi: Seçkin yayınevi Editör Adı: Özgür, Hüseyin ve Okçu,Murat

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Muhittin Tataroğlu. 2017. Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi. Yayın Evi: DORA YAYINEVİ Editör Adı: Memet Zencirkıran
2-) Yazar Adı: TATAROĞLU MUHİTTİN. 2008. Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar/Kamu Yönetiminde CBS Teknolojisi ve Olası Sorunların İrdelenmesi. Yayın Evi: turhan yayınevi Editör Adı: Bekir Parlak

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Dumlupınar Üniversitesi SBE Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SOBBİAD.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. MSKÜ İİBF EYAD Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. MSKÜ İİBF EYAD.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. MSKÜ SBE SOBİAD.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Bürokrasi ve Demokrasi İlişkisinde Temsili Bürokrasi Kavramı - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
5-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
6-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2
7-) Kalkınma Sürecindeki Toplumlarda Politikacının Ahlaki Çıkmazı - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:5
2-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
5-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:4
6-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
7-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
8-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
9-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:5
10-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
11-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
12-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
13-) Bauman’ın Bürokratik Rasyonalite Olgusuna Etik Yaklaşımı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
14-) Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:6
15-) Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:4
16-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
17-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
18-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
19-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
20-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
21-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
22-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
23-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
24-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
25-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
26-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
27-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
28-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
29-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
30-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
31-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
32-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:4
33-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
34-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
35-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:2
36-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
37-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
38-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
39-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
40-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
41-) Kalkınma Sürecindeki Toplumlarda Politikacının Ahlaki Çıkmazı - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
42-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
43-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:3
44-) Kamu Yönetiminde Yeni Vizyonlar/Kamu Yönetiminde CBS Teknolojisi ve Olası Sorunların İrdelenmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
45-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:5
46-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
47-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2
48-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:5
49-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:2
50-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
51-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:2

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
3-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
4-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
5-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
6-) Küresel Dünyada Yerel Yönetimler/Avusturya Cumhuriyeti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
7-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
9-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
10-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
11-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
12-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
13-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
14-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
15-) Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
16-) Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
17-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
18-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
19-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
20-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
21-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
22-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
23-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
24-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:3
25-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
26-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
27-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
28-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
29-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
30-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
31-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
32-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
33-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
34-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
35-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2
36-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
37-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2
38-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:2
39-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
40-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:2
41-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
42-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:2

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Hizmet Kalitesi Ölçümü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
6-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
7-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
8-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
9-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
10-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:2
3-) ÜLKELERİN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMELERİNİN BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE YANSIMASI: TÜRKİYE VE İSPANYA KARŞILAŞTIRMASI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Kamu Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Teknolojisi ve Etik - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
7-) -Yozlaşmayla mücadelede medyanın dolaylı ve doğrudan rolü - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Yürütmede Etkinlik Bakımından Başkanlık Sisteminin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
9-) Hükümet Yapısında Genişleme: Bakan Yardımcılığı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
10-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
11-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
12-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
13-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
14-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
15-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
16-) Kolluk güçlerinde modernlesme: Mugla örneginde turizm jandarması yapılanması - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
17-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
18-) Cumhuriyet Döneminde Bürokrasinin Rolü - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1

(E-6)Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Küresel Dünyada Yerel Yönetimler/Avusturya Cumhuriyeti - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) ÜLKELERİN KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜTLENMELERİNİN BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE YANSIMASI: TÜRKİYE VE İSPANYA KARŞILAŞTIRMASI - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Cumhuriyetten Günümüze Türk Bürokrasisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) E-Devlette Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

(E-7)Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Parlamenter ve Başkanlık Sistemlerinde Siyasi İktidar ve Bürokrasi İlişkileri ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Bilgi İletişim Teknolojileri ve E-Devletin Etik Açıdan İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
3-) Mahremiyet Sorunlarının Önlenmesinde Mahremiyet Etki Değerlendirmesi (MED) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
4-) E-Devlet’te Kullanılan Gözetim ve Kayıt Teknolojilerinin Mahremiyet Üzerindeki Etkileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yeni kamu Yönetimi Çerçevesinde Azerbaycan Yerel Yönetimlerinde Değişim: Asan Hizmet. Konu: Azerbaycan'da kamu hizmetlerinin yerelleştirilmesi ve çoklu hizmet merkezleri uygulaması. Temkin -Hasanlı. 2018
2-) Tez Adı: Kamu Yönetiminin Denetiminde Ombudsman Kurumu: Azerbaycan ve Türkiye Karşılaştırmalı İncelemesi. Konu: Türkiye ve Azerbaycan Kamu Denetçiliği Kurumlarının yapı, işlev ve etkinlik bakımlarından incelenmesi. Emirhan-Ahmedov. 2018
3-) Tez Adı: “Türkiye’nin Kafkas Dış Politikası ve Enerji Stratejisi”. Konu: Türkiye'nin KAfkasya bölgesi enerji politikalarının incelenmesi. Leyla-İsayeva. 2017
4-) Tez Adı: “Turizm Güvenliği Alanında Kolluğun Yeniden Yapılanması: Muğla Turizm Jandarması Örneği”. Konu: Kolluk yapısında turizm jandarması şeklinde ihtisasa yönelik örgütlenme ve suç önlemeya yönelik etkileri. Eyüp-Subaşı. 2007
5-) Tez Adı: “Türkiye’de Kentleşme ve Göç Olgusunun Siyasal Katılıma Etkisi”. Konu: Türkiye'de kentlere göç sürecinin kentleşme siyasal katılım boyutuyla incelenmesi. Hüseyin -Hurma. 2003
6-) Tez Adı: “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Türkiye”. Konu: AGİT ve Türkiye ilişkilerinin çok boyutlu değerlendirilmesi. Özlem-Sezgin. 2002

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Karşılaştırmalı İç Güvenlik Yönetimine Giriş: Ülke Profilleri. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi. Beykent- Ankara 8 Kasım 2019. . 2019

Verdiği Dersler

KAY 5513 2019-2020 Güz

Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma

KAY4503 2019-2020 Güz

Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri

KAY4513 2019-2020 Güz

Halkla İlişkiler

KAY 5510 2019-2020 Bahar

Türkiye’de Bürokrasinin Sorunları

KAY4502 2019-2020 Bahar

Yönetsel Davranış

İŞL4902 2019-2020 Bahar

Kariyer Yönetimi

KAY 5513 2018-2019 Güz

Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma

KAY 6509 2018-2019 Güz

Çevre ve Küreselleşme

KAY 7513 2018-2019 Güz

Siyasal Ahlak ve Siyasal Yozlaşma

KAY3509 2018-2019 Güz

Bürokrasi

KAY4503 2018-2019 Güz

Merkezi Yönetim- Yerel Yönetim İlişkileri

KAY 6510 2018-2019 Bahar

Küreselleşme ve Göç

KAY2002 2018-2019 Bahar

İdari Yargı

KAY4502 2018-2019 Bahar

Yönetsel Davranış

İŞL4902 2018-2019 Bahar

Kariyer Yönetimi